ATLETISM. Surpriza Mihai Leica la Campionatele Naționale Școlare

La București s-au desfășurat Cam­pio­natele Naționale Școlare de Atle­tism, com­pe­tiție la care au participat elevii de la instituțiile aflate în sub­ordinea Mi­nis­terului Educației.
O surpriză plăcută a oferit-o spor­­ti­vul Mihai Leica (foto), elev la LPS Cetate Deva, care a câștigat o me­dalie de ar­gint în proba de 2.000 m obs­taco­le. Pre­gătit de profesoara Cornelia Juratoni, sportivul și-a tre­cut în palmares o medalie de argint, deși este la prima lui participare într-o astfel de probă, el fiind încă în primul an la categoria juniorilor II. Alte rezultate obținute de elevii deveni la București: Larisa Iovu, locul 5 în proba de 800 m, cu timpul de 2:31, Florin Popa, locul 6 în proba de lungime cu o săritură de 5.91 m, iar la triplusalt, locul 5, cu 12.05 m. Tudor Râșteiu a obținut locul 6 la triplusalt, cu o săritură care a măsurat 11.98 m.