Atenție la vipere!

Pentru toţi cei care iubesc dru­me­ţiile, Direcția de Sănătate Publică Hunedoara menţine atenţionarea cu privire la prezenţa pe teritoriul jude­ţu­lui Hunedoara a viperei comune (v. berus), care deţine un puternic venin.

Ce spitale au serul antiviperin
„Excursioniştii trebuie să cunoască pericolul pe care îl reprezintă viperele în această perioadă, modalităţile de pre­ve­nire a atacului acestora şi care sunt primele măsuri de ajutor care trebuie luate în caz de muşcătură. Muş­că­turile de vipera impun efectuarea de urgenţă a unui vaccin antiviperin. Reamintim turiş­tilor câteva sfaturi de com­por­ta­ment în cazul întâlnirii cu vi­pera comună, pentru a evita muşcătura de viperă:
– purtaţi bocanci de munte, chiar dacă temperatura ambiantă este ridi­cată;
– efectuaţi permanent un con­trol vi­zual al zonei în care ur­mează să păşiţi;
– nu ridicaţi pietre mari decât după ce, în prealabil, aţi efectuat un control vizual dedesubt, pentru a verifica dacă sunt şerpi;
– dacă intraţi într-o zonă cu vegetaţie înaltă, care nu vă permite verificarea suprafeţei solului, loviţi uşor vegetaţia cu un băţ, astfel şarpele va fugi din ca­lea dumneavoastră. Per­soana muşcată de viperă poate muri în cinci ore, (ve­ninul acesteia este o hemo­toxină), he­mo­globina din sânge formând, îm­pre­ună cu veninul un compus stabil, ceea ce poate duce la sufocare.
Totuşi moartea cauzată de muş­că­tura unui şarpe veninos survine în cazuri rare, mai mult de jumătate din muş­căturile de viperă sunt “uscate” fără inoculare de venin”, anunță cei de la DSP Hunedoara. În cazul că se în­tâmplă să fie cineva mușcat de viperă, important este ca victima să fie dusă la spital. Unităţile sanitare care au în stoc la serviciile de urgenţă ser antiviperin sunt: Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, Spitalul Municipal „Dr.Alexandru Simionescu” Hunedoara, Spitalul de Urgenţă Petroşani, Spitalul Municipal Orăştie şi Spitalul Municipal Vulcan.
(A. Năstase)