Publicitate

ANUNŢ MEDIU

SC AGREGATE BALTA TOMI SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului care integrează concluziile Studiului de evaluarea impactului asupra corpurilor de apa pentru proiectul: ,,Exploatarea agregatelor minerale cu amenajarea unui iaz piscicol perimetrul Balta Tomei 1’’, din  comuna Gurasada,  CF 64576, judetul Hunedoara

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Hunedoara poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara și la sediul SC AGREGATE BALTA TOMI SRL, comuna Gurasada, satul Gurasada, nr. 61, jud. Hunedoara, în zilele de luni – joi, între orele 800 – 1600 și vineri între orele 800 – 1400.

Documentația – RIM pentru proiectul: ,,Exploatarea agregatelor minerale cu amenajarea unui iaz piscicol perimetrul Balta Tomei 1’’, din intravilanul localitatii Gurasada, comuna Gurasada,  CF 64576, judetul Hunedoara, titular SC AGREGATE BALTA TOMI SRL,  poate fi consultată în format electronic după cum urmează:

  • Site-ul APM Hunedoara la adresa: http://apmhd.anpm.ro – reglementari – acord de mediu – documentaţii procedura EIA si SEICA;
  • Site-ul  SC AGREGATE BALTA TOMI SRL;

Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul Primariei din Comuna Gurasada, in data de 15.05.2023, la ora 15:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/observații privind documentele menționate la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, până la data de  15.05.2023.