Anunţ Consiliul Judeţean Hunedoara

23 octombrie 2016 | Adauga un comentariu | Publicat in: Actualitate

În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţa publică faptul că, în data de 28.10.2016, orele 11,00, va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Judeţean Hunedoara, la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, judeţul Hunedoara, cu următoarea  ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor diplome de ”EXCELENŢĂ”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Asociaţia culturală DEVART Deva în vederea realizării în comun a unui proiect de interes judeţean;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva în vederea realizării în comun a unui proiect de interes judeţean;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii unei cotizaţii pentru anul bugetar 2016;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2016;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unor instituţii publice aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes judeţean;
8. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pe trimestrul III 2016;
9. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul III 2016;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Judeţului Hunedoara;
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale;
12. Proiect de hotărâre privind însuşirea Protocolului de predare-primire a investiţiei ”Reabilitarea Staţiei de tratare a apei Jieţ şi sistemele de clorinare pentru localităţile Lupeni, Vulcan şi Aninoasa” realizată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani;
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2016;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiţii al Consiliului Judeţean Hunedoara: Amenajare mansardă pentru spaţii operaţionalizare ambulatoriu tip C la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de fezabilitate şi a devizului general actualizate la finalizarea proiectelor: ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Hunedoara (Valea Jiului)” şi ”Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului)”;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km.13+050 – 22+791)” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de investiţii 6.1 ”Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/6;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km.13+050 – 22+791)” şi a cheltuielilor legate de proiect şi a Acordului de parteneriat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de investiţii 6.1 ”Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/6;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul şi Forul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 ”Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, Apelul de proiecte POR 2016/5/5.1/5;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul şi Forul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmigezetusa” şi a cheltuielilor legate de proiect şi a Acordului de parteneriat în cadrul  Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 ”Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, Apelul de proiecte POR 2016/5/5.1/5;
20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Documentului de poziţie privind implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.155/2013;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii ale Contractului de concesiune a Serviciului de operare şi administrare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) Bârcea Mare;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Asociaţia  “Osteuropa Hilfe Haus Betania” Uricani;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
24. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trecerea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Uricani în responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului Judeţean Hunedoara;
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Hunedoara (A.D.E.H.), precum şi numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de conducere al acesteia;
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu pentru traseele regulate judeţene;
27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în  Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroşani pentru anul şcolar 2016 – 2017;
28. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Hunedoara ca membru în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Hunedoara;
29. Proiect de hotărâre privind revocarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara din calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu şi desemnarea noilor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara ca membri în Consiliul de administraţie al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu.

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Anunţ Finanţe 24.10.2016

În sunetul muzicii la Magna Curia

Sala Şemineului din palatul devean „Magna Curia” a atras de-a lungul timpului melomanii hunedoreni prin evenimente concertistice şi recitaluri ale...

Lansări de noi volume şi invitaţi de marcã la Salonul Hunedorean al Cărţii

În perioada 19 – 22 octombrie, s-a desfăşurat cea de-a XVII-a ediţie a tradiţionalului Salon Hunedorean al Cărţii, eveniment organizat...

Închide