Alexandru Ioan Cuza şi Unirea Principatelor Române, în paginile revistei „Cosânzeana” din Orăştie

24 ianuarie 2021 | 1 Comentariu | Publicat in: Comunitate, Educatie si cultura

Ziua de 24 ianuarie prilejuieşte oma­gie­rea personalităţii lui Alexandru Ioan Cuza şi a actului istoric al Unirii Princi­patelor Ro­mâne din anul 1859, unul dintre paşii de­cisivi în constituirea României moderne.
Odată ales domnitor al ambelor ţări române, în 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a întreprins o susţinută acti­vi­tate diplomatică şi politică pentru recu­noaş­terea şi consolidarea unirii, şi, mai ales, a promovat o serie de re­forme ce erau imperios necesare pentru mo­der­­ni­zarea şi progresul ţării. Printre reformele înfăptuite pe parcursul celor şapte ani de domnie (1859-1866) se numără cele pri­vind îm­pro­prietărirea ţăranilor, seculari­za­rea ave­rilor mănăstireşti, obligativitatea şi gratuitatea în­văţământului primar, insti­tui­rea unui sis­tem fiscal modern, promul­ga­rea codului civil şi al celui penal, organi­za­rea armatei na­ţionale, organizarea ser­vi­ciului poştal, înfiin­ţarea universităţilor din Iaşi şi Bu­cureşti, înfiinţarea, la Bucureşti a Muzeului Naţional de Antichităţi, a So­cietăţii de Ştiinţe Naturale, a Şcolii Naţio­nale de Arte Frumoase etc. Aceste reforme, inspirate de modele din ţările dezvoltate din Occident, dar racordate la realităţile lo­cale, au propulsat noul stat printre reali­tă­ţile lumii moderne de la mijlocul secolului al XIX-lea.
Către această nouă ţară erau îndreptate inimile românilor ardeleni, aceştia privind cu speranţă înfăptuirea unirii celor două prin­cipate române, şi cu admiraţie pe ar­tizanul unirii, Alexandru Ioan Cuza.
Menţionări referitoare la Unirea Prin­cipa­telor Române şi la domnitorul Alexandru Ioan Cuza se află şi în revista orăştiană „Cosân­zeana”.Textele îl înfăţişează pe Cuza ca pe una dintre cele mai importante personalităţi istorice ale românilor, fiindu-i apreciate eforturile de modernizare a ţării, iar cea mai însemnată realizare a sa este socotită unirea celor două ţări române, prin care a creat „o ţară singură şi fru­moa­să, România liberă de azi”. În paginile ace­le­iaşi publicaţii este semnalată şi apariţia unor tipărituri referitoare la Unirea din 1859, dar şi despre viaţa şi activitatea dom­nitorului Alexandru Ioan Cuza, cărţile cu aceste subiecte fiind considerate o lec­tură folositoare şi necesară care „împros­pă­tează toată istoria în mintea generaţiei de azi”.
După Unirea de la 1 Decembrie 1918, Con­siliul Dirigent a hotărât ca Ziua Prin­ci­patelor Române să fie marcată oficial în şco­lile ro­mâneşti din „Transilvania, Banat şi Păr­ţile Ro­mâ­neşti din Ungaria”, aşa cum merita „cel din­tâi pas spre unirea deplină a nea­mului nostru”, în acest sens fiind emisă o cir­culară în 13 ia­nuarie 1919. (Dr. Georgeta Deju, şef-serviciu Secţia de Istorie şi Artă a MCDR Deva)

Comentarii (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Un cărturar spune:

    Da, dr. Georgeta Deju este un specialist remarcabil. Un articol documentat.

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Bulina albă

Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara Pentru că Instituţia pe care o conduce, printr-o colaborare bună...

Bulina neagră

Ovidiu Griga, bărbat de 33 de ani, din Vulcan Pentru că, fiind eliberat condiţionat în luna noiembrie din puşcărie, unde...

Comunicat de presă. Clienţii E.ON pot alege o ofertă concurenţială până la data de 30 iunie

E.ON a pregătit produse şi servicii competitive, cu un preţ de furnizare corelat cu evoluţia pieţei de energie electrică; E.ON...

Închide