Admitere 2017 – pentru cursurile de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă, la Universitatea Politehnica Timişoara

30 august 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Actualitate

 

Învaţă oricând, oriunde, oricum şi în ritmul tău propriu, la Universitatea Politehnica Timişoara

Universitatea Politehnica Timişoara, prin Centrul ID/IFR şi e-Learning (CeL – fostul Centru de Învăţământ la Distanţă) organizează şi desfăşoară în perioada următoare admiterea pentru programele de studiu în regim de învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă.

ADMITERE SEPTEMBRIE 2017 https://elearning.upt.ro/educatie/admitere/c-32-42

Informatică: informaticieni – 3 ani de studiu, învăţământ la distanţă, în colaborare cu Facultatea de Automatică şi Calculatoare – 0 locuri (http://admitere-ac.ro/)
Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii: ingineri – 4 ani de studiu, învăţământ la distanţă, în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale – 6 locuri (http://www.etc.upt.ro/avizier/admitere/admitere-licenta-2017/)
Comunicare şi Relaţii Publice: licenţă – 3 ani de studiu, învăţământ la distanţă, în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării – 50 locuri (http://sc.upt.ro/ro/programe-de-studii/licenta-distanta)
Tehnologia Construcţiilor de Maşini: licenţă – ingineri – 4 ani de studiu, învăţământ cu frecvenţă redusă, în colaborare cu Facultatea de Mecanică – 25 locuri (http://mec.upt.ro/index.php/component/content/article/36)

Programele de studiu sunt acreditate de către ARACIS şi conferă aceeaşi diplomă ca şi în cazul studiilor la forma de învăţământ cu frecvenţă, diploma de sudii superioare de licenţă în forma de învăţământ la distanţă/cu frecvenţă redusă. (conform cu HG607/2014 – https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Superior/2016/Acte/HG_607_2014_con%C5%A3inut_format_acte_studii_ciclul%20I.pdf)

Perioada de înscriere
28 august – 13 septembrie 2017 – pe bază de depunere de dosare. Informaţii suplimentare sunt disponibile mai jos, cât şi pe pagina Centrului ID/IFR şi e-Learning (http://elearning.upt.ro) şi Admitere UPT.

Înscriere ONLINE
Înscrierea online pentru specializările învăţământ la distanţă (ID) şi învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) se efectuează în perioada 28 august – 13 septembrie 2017, conform procedurii de aici. (https://elearning.upt.ro/educatie/admitere/c-32-42)

Calendarul pentru admitere studii licenţă în sesiunea septembrie 2017 este:

 • Înscriere candidaţi ID/IFR: 28.08.2017 – 13.09.2017
 • Concurs de dosare: 13.09.2017
 • Rezultatele concursului: 14.09.2017, ora 10.00
 • Confirmări Runda I: 14.09.2017, ora 10.00 – 14.09.2017, ora 16.00
 • Afişare Runda II: 15.09.2017, ora 10.00
 • Confirmări Runda II: 15.09.2017, ora 10.00 – 15.09.2017, ora 16.00
 • Rezultatele finale: 15.09.2017, ora 18.00

Înscrierea se desfăşoară la următoarele sedii:
sediul Centrului ID/IFR si e-Learning – Bd. V. Pârvan nr. 2B, et 4 camera C406 (Clădirea Bibliotecii, intrarea laterală dinspre Electro, lângă bariere);
clădirea ELECTRO (Bd. Vasile Pârvan, nr. 2, Timişoara) pentru Informatică şi Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii;
clădirea Construcţii (Str. Traian Lalescu nr. 2a, Timişoara) pentru Comunicare şi Relaţii Publice;
clădirea Mecanică (Bd. Mihai Viteazul nr. 1, Timişoara) pentru Tehnologia Construcţiilor de Maşini
online: http://admitere.upt.ro/

 

Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii
Absolvenţii acestei specializări vor deveni specialişti de înaltă performanţă şi competenţă cu o bună pregatire fundamentală în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor, dar în egală măsură pregătiţi şi în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în economia de piaţă.

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: transmisii integrate de date şi voce, tehnologii audio-video şi multimedia, programare web, reţele de telecomunicaţii, telefonie fixă şi mobilă, dezvoltare de baze de date online.

Electronica şi sistemele de telecomunicaţii se regăsesc în aproape toate domeniile de activitate ale vieţii moderne şi au un impact deosebit în activitatea umană zilnică: calculatorul, telefonia, telefonul mobil, internetul, televizorul, echipamentele audio-video, echipamentele de comunicaţii, de satelit etc.

O serie de cursuri permit studenţilor să aprofundeze domenii specifice cum ar fi sisteme integrate de telecomunicaţii, reţele de comunicaţii sau multimedia. Studenţii în an terminal au posibilitatea de a-şi face lucrarea de diplomă în străinate sau în colaborare cu firme importante din domeniu. Inginerii specialişti în electronică şi telecomunicaţii pot deveni: specialişti în telecomunicaţii mobile, dezvoltatori de reţele de comunicaţii, calculatoare sau de centrale, dezvoltatori de aplicaţii audio-video, TV, dezvoltatori multimedia sau aplicaţii Web.

Toţi absolvenţii ultimelor generaţii şi-au găsit locuri de muncă în domeniu.

Informatică
Absolvenţii acestei specializări vor deveni specialişti informaticieni. Informaticianul în formare trebuie să poată găsi soluţii complete pentru problemele practice de prelucrare a datelor şi pe baza conceptelor generale ale informaticii şi ştiinţei calculatoarelor. Pentru aceasta trebuie să stăpânească pe langă bazele teoretice ale informaticii şi posibilităţile utilizării practice a acestora. El va trebui să cunoască şi să înţeleagă un spectru larg de aplicaţii din tehnică, respectiv economie. Informaticianul găseste un larg domeniu de activitate în diverse domenii ale tehnicii şi economiei.

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: medii de programare, dezvoltare şi administrare sisteme informatice, administrare de reţea, dezvoltare de aplicaţii web.

Diploma de informatician oferă posibilitatea de a exercita o gamă largă de ocupaţii în acest domeniu, cum sunt: dezvoltatori şi administratori de sisteme informatice, specialişti în securitatea calculatoarelor, analişti de programe, administratori de reţea, specialişti în asigurarea calităţii software şi testare, administratori de site-uri Web, dezvoltatori de aplicaţii Web, profesori de informatică.

Comunicare şi relaţii publice
Forma de şcolarizare Comunicare şi relaţii publice (CRP) în regim de învăţământ la distanţă (ID) este organizată de Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării în colaborare cu Centrul de e-learning, ID şi IFR, Universitatea Politehnica Timişoara. Programul de studii la distanţă este autorizat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior. Competenţele, calificările şi diplomele conferite sunt identice cu cele oferite de specializarea Comunicare şi relaţii publice, domeniul de licenţă ştiinţe ale Comunicării, forma de învăţământ cu frecvenţă. Titlul profesional care se acordă absolvenţilor la finalizarea studiilor este de “Licenţiat în Ştiinţe ale comunicării”.

Programul de studii Comunicare şi relaţii publice – învăţământ la distanţă formează absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, organizaţii politice, organizaţii nonguvernamentale etc.: specialişti în comunicare şi relaţii publice, specialişti în relaţiile cu presa, purtători de cuvânt, consultanţi în comunicare şi relaţii publice, consultanţi resurse umane, asistenţi manager, referenţi, mediatori lingvistici.

La finalizarea ciclului de licenţă (3 ani de studii), absolvenţii vor deţine competenţe şi abilităţi în crearea şi gestionarea imaginii organizaţiilor, în medierea şi negocierea relaţiilor, în producerea de mesaje scrise şi orale în limba română şi în două limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană).

Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) defineşte o profesie adaptată evoluţiei economice prezente şi viitoare, conectată la practica europeană şi mondială, în care inginerului mecanic, pe lângă instruirea tehnică de bază de profil Inginerie Industrială, i se formează competenţe operaţionale pentru sectorul productiv în general, dar şi pentru sfera serviciilor şi de promovare produs.

Profilul profesional al inginerului TCM oferă absolvenţilor noştri posibilităţi diversificate de integrare pe piaţa muncii în sectoare industriale sau de prestări de servicii cum ar fi: producţia de componente, subansambluri sau produse industriale sau manufacturiere, pentru industria de autovehicule (automotive), energetică, transporturi aeriene, navale sau feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate de măsură şi control, mecanică auto, întreţinere şi reparaţii în domeniul mecanic.
http://mec.upt.ro/

Informaţii suplimentare despre specializări: http://elearning.upt.ro/educatie/licenta/info/c-32-33-34

Metoda de invăţământ

Diploma de licenţă acordată la finalul studiilor este identică cu cea de la forma de învăţământ de zi, singura diferenţă fiind menţionarea formei de invăţământ. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma de învăţământ de zi, iar tutorizarea va fi efectuata de către aceleaşi cadre didactice care desfaşoară cursuri la forma de învăţământ de zi.

Avantaje ale desfăşurării cursurilor prin învăţământ la distanţă:

 • cursuri desfăşurate online prin platforma Campus Virtual al UPT (www.cv.upt.ro)
 • administrare online note şi teme/proiecte
 • 9 întâlniri pe semestru (sâmbăta şi duminica) pentru învăţământ cu frecvenţă redusă (specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini). În perioada sesiunii, examenele se vor programa în fiecare weekend (1-2 examene pe weekend).
 • Studenţii ID/IFR beneficiază de suport complet online pe durata studiilor, prin intermediul Campusului Virtual: materiale de curs, teme şi activităţi, note examene, comunicare şi interacţiune directă.

Pentru anul universitar 2017-2018 taxa şcolară este de:

-3.600 lei/an, plătibilă în 2 tranşe pentru Informatica, Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii, Tehnologia Construcţiilor de Maşini
-2.550 lei/an plătibilă în 2 tranşe pentru Comunicare şi Relaţii Publice.

 

———
Informaţii suplimentare:

Website CeL: https://elearning.upt.ro / https://elearning.upt.ro/educatie/admitere/c-32-42
Facebook: https://www.facebook.com/CIDUPT
Twitter: http://twitter.com/elearning
Youtube http://www.youtube.com/user/cidupt

Contact
Centrul ID/IFR şi e-Learning
Bd. Vasile Pârvan, nr. 2 B – Etaj IV, sala C406
Timişoara
elearning.upt.ro
tel: 0256 403300
E-mail: [email protected]

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Răniţi din cauza unui şofer neatent

Un şofer de 34 de ani, din municipiul Vulcan, o femeie de 59 de ani şi doi minori de şapte...

L-au bătut bine şi i-au furat banii pentru zile negre

Un bătrân de 82 de ani s-a trezit într-o dimineaţă cu doi tineri că-i sparg uşa şi îi fură banii...

Agresorul tânărului decedat în spital, arestat la domiciliu

Bărbatul din municipiul Hunedoara, Sorin Ovidiu Lunka (foto), în vârstă de 39 de ani, acuzat că a agresat un tânăr...

Închide