Admitere 2016 pentru cursurile de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă cu redusă la Universitatea Politehnica Timişoara

biblioteca-cel
Invaţă oricând, oriunde, oricum, în ritmul tău propriu!

Admitere 2016  pentru cursurile de învăţământ la distanţă la Universitatea Politehnica Timişoara in perioada 1- 9 SEPTEMBRIE 2016 pe baza de depunere de dosare, pentru specializările:
 – Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii (4 ani) – învăţământ la distanţă
– Comunicare şi Relaţii Publice (3 ani)  – învăţământ la distanţă
– Tehnologia Construcţiilor de Maşini (4 ani)  – învăţământ cu frecvenţă redusă

Informaţii pe pagina http://elearning.upt.ro/educatie/admitere/c-32-42
Si  Admitere UPT http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2016—licenta_618_ro.html
https://www.facebook.com/CIDUPT/

Admitere 2016

Universitatea Politehnica Timişoara, prin Centrul de ID / IFR si e-Learning (CeL ) organizează şi desfăşoară programele de studiu pentru specializările:
-Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii  – ingineri – 4 ani de studiu, învăţământ la distanţă,   in colaborare cu Facultatea de Electronică si Telecomunicaţii  – 21 locuri
-Comunicare şi Relaţii Publice– licenţă-3 ani de studiu, învăţământ la distanţă,  in colaborare cu Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării – 58 locuri
-Tehnologia Construcţiilor de Maşini – licenţă – ingineri – 4 ani de studiu, învăţământ cu frecvenţă redusă, in colaborare cu Facultatea de Mecanică – 50 locuri

Programele de studiu sunt acreditate de către ARACIS şi conferă aceeaşi diplomă ca şi in cazul studiilor la forma de invăţământ cu frecvenţă.

Pentru cei care sunt fascinaţi de lumea calculatoarelor, a electronicii, a telecomunicaţiilor, a interacţiunii şi comunicării in relaţii publice sau sunt interesaţi de tehnologii noi in construcţii de maşini, gândesc logic, „exact”, structurat, si vor sa obtina o diploma in domeniu dupa 3 sau 4 ani de studiu, la una dintre cele mai de prestigiu universităţi tehnice din ţară, dar nu au posibilitatea de a urma cursuri la zi (de exemplu sunt deja angajaţi cu norma intreagă), aceste programe de studiu li se potrivesc perfect. Obţinerea unei diplome de licenţă este utilă unei absolvire_ID_2016dezvoltarea carierei în industrie. Absolvenţii noştri lucrează sau şi-au găsit locuri de muncă în domeniul specializării lor. Cu o diplomă de licenţiat care nu diferă cu nimic faţă de cea de la învaţământul de zi, absolvenţii noştri au şanse mai mari la avansare şi la un salar mai mare!

Metoda de invăţământ
Diploma de licenţă acordată la finalul studiilor este identică cu cea de la forma de învăţământ zi. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma de învăţământ de zi, iar tutorizarea va fi efectuata de catre aceleaşi cadre didactice care desfaşoară cursuri la forma de învăţământ de zi.
Avantaje ale desfăşurării cursurilor prin învăţământ la distanţă:
– cursuri desfăşurate online prin platforma Campus Virtual al UPT (www.cv.upt.ro )
– administrare online note şi teme/proiecte
– 4 întâlniri în Universitate, în fiecare semestru, pe durata weekend-urilor (sâmbăta) pentru Învăţământ la distanţă şi 2 întâlniri în fiecare lună pentru învăţământ cu frecvenţă redusă (specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini). În perioada sesiunii, examenele se vor programa în fiecare weekend (1-2 examene pe weekend).

Studenţii ID beneficiază de suport complet online pe durata studiilor, prin intermediul Campusului Virtual: materiale de curs, teme şi activităţi, note examene, comunicare şi interacţiune directă.

Disciplinele din planul de invatamant pentru cei 3 sau 4 ani se gasesc la:
http://elearning.upt.ro/educatie/licenta/curricula
Înveţi în timp ce munceşti, prin intermediul Centrului de ID/IFR si e-Learning al Universităţii Politehnica  Timişoara  !
Inscrierea candidaţilor la admitere se poate realiza şi ONLINE in timpul perioadei 1-9 SEPTEMBRIE 2016!
http://admitere.upt.ro/ prin procedura de preînscriere.

Pentru anul universitar 2016-2017 taxa şcolară este de:
-3.600 lei/an, plătibilă în 2 tranşe pentru Informatica, Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii,  Tehnologia Construcţiilor de Maşini
-2.550 lei/an plătibilă în 2 tranşe pentru Comunicare şi Relaţii Publice.

Tehnologii şi Sisteme de TelecomunicaţiiRectorat
Absolvenţii acestei specializări vor deveni specialişti de inaltă performanţă şi competenţă cu o bună pregatire fundamentală în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor, dar în egală măsură pregatiţi şi în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în economia de piaţă.
Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: transmisii integrate de date şi voce, tehnologii audio-video şi multimedia, programare web, reţele de telecomunicaţii, telefonie fixă şi mobilă, dezvoltare de baze de date online.
Electronica şi sistemele de telecomunicaţii se regăsesc în aproape toate domeniile de activitate ale vieţii moderne şi au un impact deosebit în activitatea umană zilnică: calculatorul, telefonia, telefonul mobil, Internetul, televizorul, echipamentele audio-video, echipamentele de comunicaţii, de satelit etc.   O serie de cursuri permit studenţilor să aprofundeze domenii specifice cum ar fi sisteme integrate de telecomunicaţii, reţele de comunicaţii sau multimedia. Studenţii în an terminal au posibilitatea de a-ţi face lucrarea de diplomă în străinate sau în colaborare cu firme importante din domeniu. Inginerii specialişti în electronică şi telecomunicaţii pot deveni: specialişti în telecomunicaţii mobile, dezvoltatori de reţele de comunicaţii, calculatoare sau de centrale, dezvoltatori de aplicaţii audio-video, TV, dezvoltatori multimedia sau aplicaţii Web. Toti absolvenţii ultimelor generatii şi-au gasit locuri de munca în domeniu.
http://www.etc.upt.ro/avizier/admitere/admitere-2015-studii-de-licenta/

Comunicare şi relaţii publice
Forma de şcolarizare Comunicare şi relaţii publice (CRP) în regim de învăţământ la distanţă (ID) este organizată de Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării în colaborare cu Centrul de e-learning, ID şi IFR, Universitatea Politehnica Timişoara. Programul de studii la distanţă este autorizat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior. Competenţele, calificările şi diplomele conferite sunt identice cu cele oferite de specializarea Comunicare şi relaţii publice, domeniul de licenţă ştiinţe ale Comunicării, forma de învăţământ cu frecvenţă. Titlul profesional care se acordă absolvenţilor la finalizarea studiilor este de “Licenţiat în Ştiinţe ale comunicării”.
Programul de studii Comunicare şi relaţii publiceînvăţământ la distanţă formează absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc.:  specialişti în comunicare şi relaţii publice, specialişti în relaţiile cu presa, purtători de cuvânt, consultanţi în comunicare şi relaţii publice, consultanţi resurse umane, asistenţi manager, referenţi, mediatori lingvistici.
La finalizarea ciclului de licenţă (3 ani de studii), absolvenţii  vor deţine competenţe şi abilităţi în crearea şi gestionarea imaginii organizaţiilor, în medierea şi negocierea relaţiilor, în producerea de mesaje scrise şi orale în limba română şi în două limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană).
http://sc.upt.ro/ro/admitere/admitere-2016

Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) defineşte o profesie adaptată evoluţiei economice prezente şi viitoare, conectată la practica europeană şi mondială, în care inginerului mecanic, pe lângă instruirea tehnică de bază de profil Inginerie Industriala, i se formează competenţe operaţionale pentru sectorul productiv în general dar şi pentru sfera serviciilor şi de promovare produs.
Profilul profesional al inginerului TCM oferă absolvenţilor noştrii posibilităţi diversificate de integrare pe piaţa muncii în sectoare industriale sau de prestări de servicii cum ar fi: producţia de componente, subansambluri sau produse industriale sau manufacturiere, pentru industria de autovehicule (automotive), energetică, transporturi aeriene, navale sau feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate de măsură şi control, mecanică auto, întreţinere şi reparaţii în domeniul mecanic.
http://mec.upt.ro/

Informaţii suplimentare http://elearning.upt.ro/educatie/admitere/c-32-42

Informatii suplimentare  elearning.upt.ro
Facebook  https://www.facebook.com/CIDUPT
Twitter http://twitter.com/cid_upt_ro
Youtube  http://www.youtube.com/user/cidupt

Contact
Centrul de ID/IFR şi e-Learning
Bul. Vasile Parvan, No. 2B – etaj IV
Timisoara
elearning.upt.ro
tel: 0256 403300
E-mail: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare