ActualitatePolitica si administratie

Acord de cooperare între Județul Hunedoara și regiunea Béni Mellal-Khénifra din Regatul Marocului

Adriana Năstase

În cadrul unei ceremonii desfășurate la Consiliul Județean Hunedoara, preșe­din­tele Laurențiu Nistor și șeful delegației ma­rocane, Mohamed Chaouki, au semnat ieri, la Deva, acordul care pune bazele cooperării dintre Județul Hunedoara și regiunea Béni Mellal-Khénifra.

Cooperare cu Geoparc
„Vizita delegației din Maroc și semnarea acestui document reprezintă un pas im­portant în consolidarea relațiilor de prie­tenie și colaborare dintre România și Rega­tul Marocului, respectiv baza unei cola­bo­rări fructuoase între regiunile noastre. De altfel, politica de extindere a relațiilor ex­terne este una dintre direcțiile de care sun­tem preocupați constant, iar acordul pe care îl semnăm, astăzi, deschide calea unui traseu comun cu regiunea Béni Mellal-Khénifra, pe care sper să îl parcurgem îm­preună cu succes”, a declarat președintele Laurențiu Nistor, în cadrul întâlnirii.
Șeful delegației marocane, Mohamed Chaouki, a reiterat faptul că vizita este me­nită să consolideze relațiile dintre țara sa și România, dar arată și dorința de cooperare în vederea dezvoltării comunităților din cele două teritorii prin identificarea direcțiilor de dezvoltare din sfera economică, socială, a dezvoltării rurale, comerțului, patrimoniului natural. Un punct important care se re­gă­sește în acest acord îl reprezintă coo­pe­ra­rea dintre Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului și Geoparcul Internațional UNESCO M’Goun din Maroc.
Delegația din regiunea Béni Mellal-Khénifra, compusă din nouă persoane, prin­tre care se re­găsesc membrii ai Consiliului Regional care coordonează o serie de co­misii, un pri­mar de comună și reprezentanți ai Geopar­cu­lui din Maroc, se află în județul Hunedoara pentru o vizită de trei zile. Delegația este în­soțită de adjunctul am­ba­sadorului Regatului Marocului la București. În cadrul șederii în județul Hunedoara, oas­peții marocani au incluse în pro­gram vizite la situl Ulpia Traiana Sarmizegetusa, la Muzeul Civilizației Dacice și Romane și Castelul Corvinilor. Ziua de joi, 3 no­iem­brie, este rezervată întâlnirilor și vi­zi­telor la Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațe­gului”, a declarat Laurențiu Nistor, pre­­ședin­tele Consiliului Județean Hunedoara.