Politica si administratie

1 mai în Sarmizegetusa Regia

Realitate augmentată și recons­ti­tuiri 3D – asta pot ve­dea vizitatorii care în data de 1 mai vor călca pragul sitului ar­heologic Grădiștea de Munte-Samizegetusa Regia.

Reconstituiri ale construcțiilor
Ruinele de pe Dealul Gră­diștii atrag anual zeci de mii de vizitatori datorită im­portanței vestigiilor care se găsesc aici. În a doua parte a epocii fie­ru­lui aici s-a dezvoltat cea mai mare așezare din pe­rioada respectivă, do­cu­mentată până în pre­zent pe teritoriul Româ­niei. Sarmizegetusa Regia a re­prezentat centrul po­li­tic, ad­mi­nistrativ și religios al re­gatului dacic, fiind totodată și reșe­dința ultimului rege al dacilor, Decebal. Evenimentul își propune să ofere o imagine clară asupra construcțiilor mo­nu­mentale din zona sacră a Sarmizegetusei Regia. Astfel, vizitatorii pot admira recons­tituiri ale construc­ți­i­lor de cult reali­zate cu ajutorul unui e­chi­pament spe­cial pus la dis­po­ziție de spe­cia­liștii din ca­drul Uni­ver­sității Teh­nice Cluj-Napoca.
În cadrul acestui eve­niment vor fi pre­­­zentate aplicații cu reconstituiri 3D ale zonei sacre de la Sarmizegetusa Regia, aplicații ce conțin ima­­gini 3D și des­cri­e­rea unor artefacte care au fost des­co­perite de-a lungul timpului în urma cercetărilor ar­heo­logice. Evenimentul este orga­nizat de Con­siliul Jude­țean Hunedoara, prin Di­rec­ția Generală de Ad­mi­nis­trare Monu­men­te și Promo­vare Turis­tică a ju­de­țului Hunedoara, Uni­versitatea Babeș-Bolyai Cluj-Na­poca, Muzeul Național de Istorie a Tran­silvaniei Cluj-Napoca și Uni­ver­si­tatea Tehnică Cluj-Napoca.
Și, pentru că vremea bună abia se instalează, includeți județul Hunedoara în planurile voastre de călătorie pentru sezonul cald. Fie că aveți la dispoziție un sfârșit de săptămână, fie că intenționați să vă petreceți întreaga vacanță aici, județul Hunedoara este cât se poate de ofertant. Aici găsiți un număr im­pre­sio­nant de situri arheo­lo­gice de mare im­por­tanță, vestigii ale unei istorii bogate, incluse în Patri­moniul Mondial UNESCO. Alături de acestea, puteți vizita cetăți, fortificații, biserici vechi, monumente ale naturii, muzee din diverse domenii, precum și un original geoparc ce con­servă relicve de dinozauri pitici, sta­țiuni montane și balneare. Nu porniți la drum îna­inte de a descărca apli­cația turistică a județului – Discover Hunedoara, ghidul perfect pentru călătorii reușite.

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura