Comuna Răchitova

Comunitate

Comuna Răchitova, beneficiară de fonduri europene

Un proiect european în valoare de 2,5 milioane de euro oferă administraţiei locale din Răchitova posibilitatea de a introduce reţelele de apă şi canalizare în satele Ciula Mare, Ciula Mică, Boiţa şi Vălioara, de a renova şi dota căminele culturale din Răchitova şi Ciula Mică, precum şi de a înfiinţa şi dota un centru After-School în Răchitova. Primul hop a fost deja trecut, licitaţia fiind postată pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

Read More