Toate articolele scrise de Mesagerul Hunedorean

Fii student al Universității Politehnica Timișoara la distanță


Admitere ID/IFR 2022

Fii student al Universității Politehnica Timișoara la distanță

#ViitorulînRitmulTău
Fii student al Universității Politehnica Timișoara oricând, de oriunde și în ritmul tău! În 4 Iulie dăm startul pentru concursul de ADMITERE ID/IFR 2022 în format fizic! Optează pentru înscrierea online, sau din 4 Iulie la universitate și din 6 Iulie în centrele zonale dedicate admiterii.
Accesul la cursuri, note, teme și informații administrative este permanent prin platforma Campus Virtual UPT. Activitățile de laborator, seminar și examenele au loc doar sâmbăta și duminica. Cursurile și cadrele didactice, competențele, titlul și profesia sunt aceleași cu studiile la forma de învățământ cu frecvență.
Echipa de Suport dedicată ID/IFR îți stă la dispoziție, atât în perioada de admitere, cât și pe parcursul anilor de studiu!

Te-ai gândit să termini o facultate, însă crezi că timpul nu îți permite? Acum poți deveni student la Universitatea Politehnica Timișoara, indiferent de localitatea sau țara de rezidență, numărul orelor lucrate pe săptămână sau responsabilitățile de zi cu zi.
Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL) organizează și desfășoară, în perioada următoare, admiterea online și fizic pentru programele de studiu în regim de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă.
https://elearning.upt.ro/admitere/

ADMITERE 2022
Informatică: informaticieni – 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare – 100 locuri
https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/informatica/
Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații: ingineri – 4 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale – 50 locuri
https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/tehnologii-si-sisteme-de-telecomunicatii/
Comunicare și Relații Publice: specialiști în comunicare – 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Științe ale Comunicării – 75 locuri
https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/comunicare-si-relatii-publice/
Tehnologia Construcțiilor de Mașini: ingineri – 4 ani de studiu, învățământ cu frecvență redusă, în colaborare cu Facultatea de Mecanică – 60 locuri
https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/tehnologia-constructiilor-de-masini/

Tipul concursului de admitere
Pentru formele de învățământ ID/IFR, admiterea se desfășoară prin concurs de dosare, criteriul de departajare fiind media de la Bacalaureat. În acest an, procedura de admitere poate fi realizată la alegere atât exclusiv online, cât și fizic, la sediul CeL sau centrele din facultăți și centrele zonale dedicate admiterii, conform programului din calendarul admiterii 2022.
Programele de studiu sunt acreditate de către ARACIS și conferă o diplomă echivalentă celei de la forma de învățământ cu frecvență, mai precis – diploma de studii superioare de licență în forma de învățământ la distanță/cu frecvență redusă, conform cu hotărârea publicată în Monitorul Oficial al Guvernului României.
Calendar ADMITERE 2022
Înscriere candidați
01.06.2022 – 22.07.2022 , până la ora 14:00, online
04.07.2022 – 22.07.2022 până la ora 14:00, fizic la centrele din facultăți sau sediul CeL conform orarului afișat
06.07.2022 – 08.07.2022 până la ora 16:00, fizic în centrele zonale de admitere conform orarului afișat
11.07.2022 – 19.07.2022 până la ora 16:00, fizic în centrele zonale de admitere conform orarului afișat
Concurs de dosare
25.07.2022
Rezultatele concursului
25.07.2022, ora 20:00
Confirmări Runda I
26.07.2022, ora 10:00 – 27.07.2022 până la ora 16:00
26.07.2022, ora 10:00 – 27.07.2022 până la ora 16:00, fizic la centrele zonale
Afișare Runda II
29.07.2022, ora 14:00
Confirmări Runda II
29.07.2022, orele 14:00 – 18:00
29.07.2022, orele 14:00 – 16:00, fizic la centrele zonale
Rezultatele finale
29.07.2022, ora 20:00

Înscrieri online și fizic
Înscrierea la concursul de admitere cu depunerea actelor necesare și întreg procesul de admitere și confirmare a locului, pentru anul universitar 2022-2023 se poate realiza atât online – folosind aplicația dedicată Enroll (https://admitere.upt.ro/ ), cât și fizic, la centrele din facultăți sau sediul CeL, sau centrele zonale dedicate admiterii, personal de către fiecare candidat.
Mobil: (+4)0725 890 389; (+4)0725 890 988
E-mail: contact@elearning.upt.ro
Metoda de învățământ
Diploma de licență acordată la finalul studiilor este echivalentă celei de la forma de învățământ cu frecvență, singura diferență fiind menționarea formei de învățământ. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma deînvățământ cu frecvență, iar tutorizarea va fi efectuată de către aceleași cadre didactice care desfășoară cursuri la forma de învățământ cu frecvență.
Avantaje ale desfășurării cursurilor prin învățământ la distanță:
● întâlniri față în față, în Universitate / semestru, programate în zilele de sâmbătă – ID
● întâlniri sâmbăta și duminica conform planului de învățământ anual – IFR
● acces permanent la platforma online Campus Virtual al UPT – cursuri, note, teme și informații administrative
● examene programate doar sâmbătă și duminică
Studenții ID/IFR beneficiază de suport fizic la sediul CeL, dar și online, prin intermediul Campusului Virtual: materiale de curs, teme și activități, note examene, informații administrative, comunicare și interacțiune directă pe durata studiilor.

Specializări
Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații
Absolvenţii acestei specializări vor deveni specialişti de înaltă performanţă şi competenţă cu o bună pregătire fundamentală în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor, dar în egală măsură pregătiți şi în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în economia de piaţă.
Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: transmisii integrate de date şi voce, tehnologii audio-video şi multimedia, programare web, reţele de telecomunicaţii, telefonie fixă şi mobilă, dezvoltare de aplicații online.
Toți absolvenţii ultimelor generații şi-au găsit locuri de muncă în domeniu. http://www.etc.upt.ro/

Informatică
Absolvenţii acestei specializări vor deveni specialişti informaticieni. Informaticianul în formare trebuie să poată găsi soluţii complete pentru problemele practice de prelucrare a datelor şi pe baza conceptelor generale ale informaticii şi ştiinţei calculatoarelor. Pentru aceasta trebuie să stăpânească pe lângă bazele teoretice ale informaticii şi posibilităţile utilizării practice a acestora. El/ea va trebui să cunoască şi să înţeleagă un spectru larg de aplicaţii din tehnică, respectiv economie. Informaticianul găsește un larg domeniu de activitate în diverse domenii ale tehnicii şi economiei.
Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: medii de programare, dezvoltare şi administrare sisteme informatice, administrare de reţea, dezvoltare de aplicaţii web.
http://admitere-ac.ro/

Comunicare şi Relaţii Publice
Pentru Comunicare şi Relaţii Publice (CRP) în regim de învăţământ la distanţă (ID) competenţele, calificările şi diplomele conferite sunt identice cu cele oferite de specializarea la forma de învăţământ cu frecvenţă Comunicare şi Relaţii Publice, domeniul de licență Științe ale Comunicării. Titlul profesional care se acordă absolvenților la finalizarea studiilor este de “Licenţiat în Ştiinţe ale comunicării”.
Programul de studii Comunicare şi relaţii publice – învățământ la distanță formează absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc.: specialişti în comunicare și relaţii publice, specialişti în relaţiile cu presa, purtători de cuvânt, consultanţi în comunicare și relații publice, consultanţi resurse umane, asistenți manager, referenți, mediatori lingvistici.
http://sc.upt.ro/

Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) defineşte o profesie adaptată evoluţiei economice prezente şi viitoare, conectată la practica europeană şi mondială, în care inginerului mecanic, pe lângă instruirea tehnică de bază de profil Inginerie Industrială, i se formează competenţe operaţionale pentru sectorul productiv în general dar şi pentru sfera serviciilor şi de promovare produs.
Profilul profesional al inginerului TCM oferă absolvenților noștri posibilități diversificate de integrare pe piaţa muncii în sectoare industriale sau de prestări de servicii cum ar fi: producţia de componente, subansambluri sau produse industriale sau manufacturiere, pentru industria de autovehicule (automotive), energetică, transporturi aeriene, navale sau feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate de măsură și control, mecanică auto, întreținere şi reparații în domeniul mecanic.
http://mec.upt.ro/


Ce spun studenții și absolvenții specializărilor la ID și IFR

ID are profesori foarte buni și dedicați, care m-au ajutat sa deprind cunoștințe în domeniul atât de dinamic al tehnologiei informației, prin cursuri moderne și interactive. Prin studiu continuu, lucru la firmă, concursuri, un internship în Finlanda și alte cursuri și specializări online pe care le-am urmat cu multă pasiune, cred am reușit să acumulez multă experiență pe perioada facultății și să fiu cu un pas în fața colegilor mei, la finalizarea studiilor de licență.
Lumea în care trăim astăzi și industriile în care lucrăm sunt într-o continuă dezvoltare și se tehnologizează foarte repede, iar noi suntem nevoiți să nu ne oprim din învățat pe tot parcursul vieții, pentru a rămâne relevanți în domeniile în care profesăm. De asemenea, și modul de lucru se schimbă, programele de lucru devin mai flexibile pentru a le permite oamenilor să își ducă la capăt responsabilitățile pe care le au.
Astfel, consider că probabil cea mai bună opțiune care ne oferă cunoștințele necesare, flexibilitatea de a ne urma interesele și modelul de învățare continuă este o astfel de specializare la distanță, pe care eu sunt foarte mulțumit ca am urmat-o.
Victor Holotescu – absolvent Informatică ID, promoția 2016
Care este scopul meu la UPT – TCM-IFR ?
Cu toții avem visuri, al meu a fost să ajung inginer. S-a întâmplat la 27 de ani, la nici 2 luni după începerea cursurilor UPT-TCM-IFR. Trebuie doar să crezi în visul tău și cel mai important să știi ce vrei.
IFR mi-a oferit șansa unei noi vieți. Recunosc că pe primul loc este familia mea, dar totodata îmi gestionez timpul destul de bine (având în vedere participarea la cursuri, doar în weekend-uri) iar timpul rămas după job îl aloc atât studiului (curiozitate, interes și pasiune) cât și momentelor petrecute cu cei dragi, pentru a evolua nu doar intelectual dar și pe plan social, spiritual cât și fizic.
Recomanzi IFR?
Da, am recomandat tuturor oamenilor, indiferent de vârstă, oameni care nu au avut curaj sau care au crezut că nu este momentul. “În fiecare zi te trezești și ai o a doua șansă să faci ce vrei, să fii cine vrei, singurul lucru care te poate opri ești tu”.
Marius Bundac – student în anul IV – Tehnologia Construcțiilor de Mașini IFR
N-am uitat de facultate. Din momentul în care am fost admisă la Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnica Timișoara am știut că locul meu este aici. Am ales specializarea Comunicare și Relații Publice deoarece are ceva aparte, ceva ce te face să rămâi lângă cadrele didactice și să aprofundezi domeniul cât mai mult. Această facultate îți oferă direcții diverse de dezvoltare și învățare și te pune fără îndoială în fața unor oportunități extraordinare de a cunoaște și de a te dezvolta. Aici este locul potrivit pentru cineva care dorește să intre în lumea publicității, a PR-ului sau în general, în lumea comunicării. Pentru mine, cei trei ani de studenție la Facultatea de Științe ale Comunicării specializarea Comunicare și Relații Publice a însemnat o treaptă care te aduce mai aproape de statutul de profesionist într-un domeniu mereu actual și de interes. Cu ajutorul îndrumătorilor, al cadrelor didactice, care m-au susținut de-a lungul celor trei ani de facultate, treapta nu a fost greu de urcat.
În concluzie, vă îndemn pe toți cei care iubiți domeniul comunicării și aveți interesul de a înțelege cât de mult contăm pe actul comunicațional, cu toate speciile acestuia, în domeniul Comunicării și Relaților Publice să profitați de șansa de a evolua! Gustă din toate și alege ce ți se potrivește!
Violeta Oneț – absolventă Comunicare şi Relaţii Publice ID – promoția 2019
Dacă ești deja angajat și nu ai timp să faci o facultate la zi care să te ajute în domeniul tău, facultatea la distanță este cea mai potrivită pentru tine! Așa am făcut și eu! Cred în învățarea și educarea continuă și te încurajez și pe tine să o faci! Mai ales în domeniul care te pasionează!
Ludmila Focsa-Popovici – ETC ID 2018

Informații suplimentare:
Website CeL: https://elearning.upt.ro/admitere/
Facebook: https://www.facebook.com/CIDUPT
Twitter: http://twitter.com/elearning
Instagram: @elearning_upt
Youtube: http://www.youtube.com/user/cidupt

Contact
Centrul ID/IFR si e-Learning
elearning.upt.ro
Mobil:
(+4)0725 890 389
(+4)0725 890 988
E-mail: contact@elearning.upt.ro

nȘușotesc zvonerii prin zonă că o duduie s-a îndrăgostit tare de tot de un tinerel din instituție și acum face totul ca să-l câștige pe acesta. Femeia și-a schimbat în primul rând întreaga gardero­ba și pentru asta a cheltuit foarte mulți bani, susțin gurile rele. Apoi, respectiva s-a dus mai des pe la sa­loanele de înfrumuse­țare și, parcă a întinerit pe zi ce trece. Zvonerii povestesc pe la colțuri că duduia noastră că va reuși să-i cucereas­că inima frumosului, dar cârcotașii nu prea îi dau șanse mari.

nSpun cârcotașii pe la colțuri că un per­sonaj care lucrează într-o instituție de stat mai mult e pe la ca­fenelele din apropie­rea sediului și la spazir cu o bună prietenă. Cât e ziua de lungă, tinerelul nostru are gândul doar la plimbat și bârfit, motiv pentru care datoria nu și-o face. Zvonerii au aflat că respectivul se ba­zează pe o pilă mare, pe o prietenă care are un iubit cu funcție im­portantă. Și atunci, pe banii noștri, respecti­vul zburdă cât e ziua de lungă, iar pe docu­mentele de pe biroul său se așterne praful. Probabil că nici cele mai mari pile ale aces­tuia nu o mai pot ține pe post, având în ve­dere că și-a atras ne­mulțumirea colegilor săi.

Nu au rezolvat mare lucru

În urma reevaluării lucrărilor contestate, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 este de 81,60 la sută (2.112 candidați), în creștere cu doar 0,07 la sută față de rezultatele inițiale (81,53 la sută).
Pentru Limba și literatura română, au fost depuse 128 de contestații. Dintre acestea, 108 au fost soluționate prin creșterea notei inițiale, 14 prin scăderea acesteia, iar pentru 6, notele inițiale au rămas nemodificate. Pentru Matematică, au fost depuse 75 de contestații. Dintre acestea, 38 au fost soluționate prin creșterea notei inițiale, 25 prin scăderea acesteia, iar pentru 12, notele inițiale au rămas nemodificate. Pentru Limba și literatura maternă, a fost depusă o singură contestați care a fost soluționată prin creșterea notei inițiale. Rata de participare a fost de 91,44 la sută, 2.588 de candidați prezenți, dintr-un total de 2.734 de elevi înscriși. Nici un candidat nu a fost eliminat. (A.Năstase)

Daniela Silivas-Harper, Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara

Multipla campioană de gimnastică, Daniela Silivaș-Harper, a primit, ieri, titlul de cetățean de onoare al județului.
„Pentru mine și pentru toți cei prezenți în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara, a fost un moment încărcat de mare emoție acela de a o avea printre noi pe deveanca Daniela Silivas-Harper, gimnastă, Maestru Emerit al Sportului, multiplă campioană europeană, mondială și olimpică la gimnastică artistică. Prin performanțele sale, Daniela Silivaș-Harper a fost, este și va rămâne un ambasador valoros al României, care ne face cinste peste tot prin lume. Sunt mândru de tot ceea ce a realizat în carieră marea noastră sportivă formată în școala de gimnastică de la Deva.Pentru mine a fost o mare onoare să o întâlnesc și să pot să îi ofer, cu recunoștință, acest titlu deosebit. De asemenea, mă bucur nespus pentru faptul că sala de sport a Liceului Sportiv „Cetate” Deva îi va purta numele. O admir cu atât mai mult cu cât, chiar dacă este plecată de 31 de ani de ani din țară, Daniela Silivaș-Harper revine an de an acasă, la Deva, împreună cu cei trei copiii ai săi, cărora le insuflă dragostea față de locurile natale și de rădăcinile lor românești”, a spus Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara. (A.Năstase)

Perspectivele se schimbă radical la Vaţa de Jos. Reţeaua de gaz va scrie istorie

Magdalena Șerban
În baza asocierii dintre comunele Baia de Criș, Vața de Jos și Ribița, care împreună au depus un proiect uriaș, de 104 milioane de lei, comu­nitățile vor beneficia de rețea de gaz metan. Pentru administrația publică din Vața, succesul este unul major, însemnând accederea către un alt nivel de dezvoltare locală.

Norocoși, prin muncă
În cadrul celor două sesiuni ale ape­lului Programului Operațional Infra­structură Mare (POIM) au fost depuse 243 proiecte în valoare totală de 2,56 miliarde euro, sumă de 10 ori mai mare decât alocarea maximă a apelului (235 milioane euro). Așa că mulți au pierdut acest tren. Nu și Vața de Jos. „Con­tractul de finanțare a fost deja semnat și vor fi circa 1.600 de racorduri, con­form estimărilor. În proiect intră toate satele aparținătoare, iar pentru noi, valoarea demersului este una mare, adică circa 47 de milioane de lei. Ur­mează să se parcurgă celelalte etape, adică licitație, proiectare și execuție. Deși nu este vreo problemă cu lemnul de foc în zona noastră, totuși, oamenii au probleme că e prea scump. De aceea ne-am dorit o alternativă. Fie­care va opta pentru ceea ce i se pre­tează și consideră că nu îi va afecta buzunarul atât de mult. Bineînțeles, în cântărirea deciziei se vor lua în calcul comoditatea, rapiditatea, banii și efor­tul mimim. În cazul lemnului, trebuie transportat, tăiat, depozitat, deci e cam greu de cărat în brațe până la sobă, pentru orice om în vârstă. Însă, vor fi opțiuni. E o mare realizare și ne dorim să intre în implementarea practică, cât mai repede. Vom fi obligați să respec­tăm termenele stipulate de cadrul legal și vrem ca totul să fie făcut corect și profesionist, fiind o investiție care va schimba în bine viitorul comunei. Cu siguranță va da plusvaloare caselor, precum și terenurilor. Cei interesați de afaceri în zonă, vor ține cont de utili­tățile fiecărei comune, așa că ne dife­rențiem și asta este numai de bine“, a arătat Liviu Ioan Lință (foto), primarul din Vața de Jos. Bucuria edilului este și mai mare atunci când se gândește că din județul Hunedoara au fost decla­rate câștigătoare doar patru proiecte, la nivel central fiind selectate pentru finanțare, în limita alocării disponibile, primele 15 proiecte cu cel mai mare punctaj (între 70,75 și 72,25 puncte). În urma celei dintâi sesiuni a apelului au fost validate ca eligibile 10 proiecte în 18 localități, iar în cea de-a doua au fost 15 proiecte din 45 de localități.

Proiect pentru o nouă etapă majoră de restaurare-conservare a Castelului Corvinilor

Consilierii locali din Hunedoara au votat documentația pentru depune­rea unui proiect nou, în valoare de apro­ximativ 6,6 milioane de euro, finanţat prin Planul Naţional de Re­dre­sare şi Rezilienţă. Este vorba de un proiect pentru Castelul Corvinilor.

Valoare excepțională
Investiția prevede lucrări de con­solidare şi restaurare a mai multor zone ale Castelului, arii sau spaţii care nu au putut fi incluse în proiectul de 5 mili­oane de euro aflat acum la faza lucră­rilor efective. Lucrările de restaurare vi­zează, printre altele, frescele exte­rioare de pe Turnul Buzdugan, Turnul Vechi de Poartă şi Turnul Pustiu şi frescele din interiorul Sălii Dietei, Bu­cătăriei Nobiliare, Capela, Galeria Sus­pendată, faţada Capelei – elemente de valoare artistică şi istorică excepţio­nală. Frescele de pe zidul Camerei de Aur, dispărute astăzi, care cuprindeau o galerie cu blazoane, inclusiv cel al Corvinilor, vor fi repictate, în condițiile în care există deja o temeinică docu­mentație istorică și fotografică. De asemenea, se va înlocui pardoseala din Sala Cavalerilor cu una nouă, identică cu cea existentă, şi se va avea în vedere refacerea podurilor de acces de peste şanţul sec şi peste pârâul Zlaşti.

Numărul vizitatorilor,
în creșțere
„Castelul Corvinilor este, fără în­doială, cel mai important obiectiv turis­tic din județ și principalul motor eco­nomic al zonei. Am mai spus-o, în repetate rânduri, că nu ne vom rezuma doar la acel proiect de 5 milioane de euro şi tocmai de aceea ne-am dorit să obținem o finanțare suplimentară și pentru lucrări de restaurare și con­servare în zone ale edificiului care nu au putut fi cuprinse în actualul proiect. Astfel că, treptat, Castelul va putea fi redescoperit aproape în întregime de toţi cei care aleg să îi treacă pragul, iar numărul lor, după cum se ştie, creşte vertiginos în ultima perioadă, post-pandemică. Lucru care nu ne face decât să fim mândri că avem în ad­ministrare motorul principal al turis­mului din judeţul Hunedoara”, a de­cla­rat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu. (A.Năstase)

„Opriți vânzarea Termocentralei Mintia!”

Deputatul Anamaria Gavrilă (foto) a declarat ieri, într-o conferință de presă, că a solicitat sprijinul liderilor politici din județ pentru ca Termocentrala Mintia să fie repornită din toamna acestui an. Parlamentarul hune­dorean susține că, deși s-a anun­țat că prima licitație pentru vânzarea cen­tralei va avea loc în 15 iulie 2022, nu s-a specificat cine s-a înscris pentru a o cum­păra. „În Austria, o termo­centrală a fost pusă în funcțiune după ce a fost con­servată. Deci, se poate. Termo­centrala Mintia nu trebuie vândută! Am cerut sprijin liderilor politici ca să facă demersuri ca acest obiectiv economic să fie repornit”, susține deputatul hunedorean. „Dacă Termocentrala Mintia și elemente ale patrimoniului național aparțin poporului român, atunci repre­zentanți ai poporului, adică Parlamentul, trebuie să decidă dacă ele vor fi vândute. Pe 15 iulie 2022 este prima licitație pentru vânzarea termocentralei de la Mintia. Am propus ca toate elementele din industria energetică care au o valoare mai mare de un milion de euro să se poată vinde doar prin votul Parlamentului, să fie o lege în acest sens. Sper să am susținerea colegilor pentru această inițiativă legislativă”, a spus Anamaria Gavrilă, deputat de Hunedoara.

FINAL DE SESIUNE ÎN CAMERA DEPUTAȚILOR

Este o zi importantă pentru județul Hunedoara. În urma intervenției experților PSD, Ministerul Energiei va modifica proiectul de ordonanță de urgență privind decarbonificarea sistemului energetic din România, astfel încât să fie îndeplinite următoarele două criterii:
În primul rând, nu se închide nimic fără a se pune ceva în loc. Nicio unitate de producție de energie pe bază de lignit sau huilă nu va fi închisă până când nu se pun în funcțiune unități de producție echivalente pe bază de gaz, energie nucleară sau din surse de energie regenerabilă.
În al doilea rând, ceea se închide nu se desființează, ci intră în conservare. Toate unitățile pe bază de lignit și huilă care vor fi închise, vor fi conservate și vor face parte din rezerva de capacitate a sistemului energetic din România, putând fi redeschise în caz de necesitate.
În Camera Deputaților am avut o zi intensă. Nu mai puțin de 58 de proiecte legislative au fost adoptate în ședința de plen și pot intra anul acesta în vigoare. Cele mai importante dintre acestea, în opinia mea, sunt:
1. Proiectul de Lege privind eliminarea amenzilor pentru necompletarea PLF din perioada pandemiei (PLX 198/2022). Românii care au fost sancționați în acest sens și au plătit contravenții pentru necompletarea PLF își pot lua banii înapoi, dacă depun o cerere. Metodologia urmează să fie elaborată.
2. Proiectul de Lege privind „Legea Tineretului” (PLX 716/2018), care unește și îmbunătățește cadrul juridic necesar asigurării participării active şi incluzive a tinerilor la viaţa societăţii, precum şi pentru dezvoltarea lor personală și profesională.
3. Proiectul de Lege privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei Naţionale de Interoperabilitate (PLX 415/2022), care creează cadrul legal pentru interconectarea informațiilor din sistemul public. Digitalizarea administrației publice românești intră în linie dreaptă.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara
Președintele Comisiei pentru învățământ

Cum să cumpărați veioza potrivită pentru fiecare cameră

Atunci când cumpărați o veioză pentru orice cameră din casă, există câteva lucruri care trebuie luate în considerare, în afară de aspectul acesteia. Pentru a vă asigura că luați decizia corectă și că veți oferi cantitatea potrivită de lumină în cameră, asigurați-vă că luați în considerare următoarele sfaturi, astfel încât următoarea dvs. achiziție de veioză să vă poată oferi o iluminare caldă și confortabilă, permițând în același timp spațiul necesar pentru alte obiecte care ar trebui să fie prezente și ele pe aceeași masă.
Camera de zi
Atunci când căutați o veioză pe care să o adăugați în camera de zi, luați în considerare și aspectul acesteia. Lămpile dintr-o cameră de zi nu ar trebui să funcționeze doar pentru a asigura iluminarea sarcinilor, ci și să arate frumos și să adauge valoare estetică decorului interior general al acestui spațiu, indiferent dacă este aprinsă sau stinsă. Asigurați-vă doar că lămpile vă permit să vorbiți cu invitații, fără să vă stea în cale.

Înălțime: O înălțime ideală pentru o veioză pentru camera de zi este de 66 până la 86 de centimetri. O altă modalitate de a determina dacă înălțimea veiozei dvs. este potrivită este să vă așezați pe canapea sau pe scaunul de lângă ea. Partea de jos a abajurului lămpii ar trebui să fie la același nivel cu ochii dumneavoastră, nu mai sus.

Baza: Alegeți o veioză care are o bază stabilă. Dacă doriți să achiziționați o lampă de masă cu o bază subțire, în stil sfeșnic, asigurați-vă că este substanțial ponderată, astfel încât să nu se desprindă ușor atunci când cineva o lovește accidental.

Poziționarea: Ar trebui să existe o sursă de lumină la fiecare 3 metri sau cam așa ceva. Pentru lămpile poziționate între canapele și scaune, cel mai bine este să aibă o bază subțire sau transparentă, astfel încât conversațiile și liniile de vedere să curgă liber.

Abajur: Abajurul unei veioze nu trebuie să fie niciodată mai lat decât masa pe care este așezată. Un abajur din țesătură sau hârtie semiopacă oferă o strălucire caldă, în timp ce un abajur opac din orice material poate minimiza strălucirea, în special atunci când lampa este amplasată în apropierea televizorului. Dacă designul dvs. interior este modern, optați pentru abajururi cu tambur. Pentru casele tradiționale, alegeți-le pe cele conice.

Bec: Dacă aveți de gând să folosiți lampa pentru citit, procurați-vă un bec de cel puțin 60 de wați. Folosiți un bec cu trei căi sau un variator pentru a-i controla luminozitatea.

Stil: Uitați-vă în jurul camerei de zi și luați aminte la decorul general. Luați în considerare acest lucru atunci când vă alegeți veioza și asigurați-vă că achiziționați una care să completeze designul acestui spațiu, astfel încât să se îmbine perfect cu restul corpurilor de iluminat și mobilierului.
Dormitorul
Acordați-vă timp pentru a alege veioză perfectă pentru dormitorul dvs. Aceasta ar trebui să fie potrivită pentru a face parte din sanctuarul dvs. personal. Obțineți unghiul și înălțimea potrivite, astfel încât să existe suficientă lumină atunci când vă ghemuiți în pat pentru a vă citi cartea preferată.

Înălțime: Înălțimea potrivită pentru o lampă de noptieră depinde de înălțimea noptierei dumneavoastră. În general, o lampă de noptieră nu ar trebui să fie mai înaltă de 75 de centimetri atunci când este așezată lângă un pat înalt, astfel încât lumina să cadă pe pagină și nu în ochii dvs.

Baza: Baza lămpii ea trebuie să fie suficient de largă pentru a fi stabilă și în același timp nu prea largă încât să ocupe întreaga masă. Ar trebui să rămână loc pe masă pentru ceasul deșteptător, cartea și poate o pereche de ochelari de citit.

Poziționarea: Lampa dvs. trebuie să fie plasată aproape de perete, astfel încât să puteți așeza alte obiecte esențiale pe masă și să ajungeți ușor la acestea.

Abajur: Alegeți un abajur mic, astfel încât să nu îl loviți din greșeală atunci când vă întindeți la ceasul deșteptător. Abajururile din țesătură și hârtie sunt cele mai bune pentru o ambianță confortabilă în dormitor, în timp ce abajururile metalice pot părea reci într-un dormitor.

Bec: Achiziționați un grup de două becuri, deoarece acest lucru vă va permite să folosiți puteri diferite – unul luminos pentru citit și unul mai slab pentru relaxare.

Stil: Luați în considerare dimensiunea patului dumneavoastră. Puteți asorta un pat mare și înalt cu o lampă destul de mare, dar dacă aveți un pat jos, luați o veioză mai mică. De asemenea, este posibil să doriți să achiziționați o lampă care are un întrerupător pe cablu, astfel încât să nu trebuiască să vă întindeți când trebuie să o opriți.

Îndrăgitul PLUSH BIO revine!

Îndrăgitul PLUSH BIO revine! Ioana Marinescu este nevinovată

Îndrăgitul PLUSH BIO revine! Ioana Marinescu este nevinovată
Îndrăgita cosmetică PLUSH BIO, dezvoltată de Ioana Marinescu, nu doar se întoarce pe piață, deși de fapt nu a plecat nicăieri. PLUSH BIO se renaște într-o nouă formă, după o etapă foarte dificilă asociată scandalului.
Ce-a fost asta? La urma urmei, este incredibil de ciudat să observăm cum cel mai mare brand de produse cosmetice din România, folosit de sute de mii de femei, a fost transformat brusc într-un mijloc periculos pentru sănătate.
Este și mai ciudat când această opinie este corectă numai din cuvinte și cazuri individuale. Desigur, atunci când problemele cu acnee după utilizarea cosmeticelor s-au înrăutățit la mai multe persoane, acest lucru este rău, iar femeile pot simpatiza. Dar remediul a ajutat la sute de mii! Este oare posibilă interzicerea producției de automobile din cauza accidentelor? Acestea sunt situații neprevăzute care au apărut datorită caracteristicilor individuale ale pielii.
În general, ancheta procuraturii și inspecțiile multiple ale producției și compozițiilor chimice ale fiecărui produs PLUSH BIO, care au durat din 2020, au arătat clar că produsele cosmetice de la Ioana Marinescu nu au încălcări și caracteristici periculoase. Și asta înseamnă că lovitura adusă reputației mărcii românesc este mai probabil o neînțelegere, o cazualitate, emoții.
„Nu sunt medic, sunt farmacist!” – Ioana Marinescu, proprietara PLUSH BIO
Una dintre afirmațiile care au fost scalate în mass-media a fost acuzația că Ioana Marinescu nu este un medic adevărat. Cu toate acestea, într-un interviu recent, proprietara PLUSH BIO a amintit încă o dată că nu s-a considerat niciodată medic și a insistat să fie reprezentată ca farmacist.
Aceasta este o altă greșeală a semnificațiilor pe care le facem uneori. Pentru omul obișnuit, atât un medic, cât și un farmacist sunt același lucru. Cu toate acestea, acestea sunt domenii fundamental diferite care intersectează doar într-un loc – organismul uman. Pentru a utiliza orice remediu dezvoltat de un farmacist, o persoană este pur și simplu obligată să se consulte cu medicul său.
Acesta este domeniul de responsabilitate al fiecărei persoane. Prin urmare, este ridicol să o transferați la companie, indiferent ce face – cosmeticele, industria alimentară, chiar și aditivii bioactivi pot să nu fie atât de siguri dacă există o intoleranță personală la componentele individuale.
PLUSH BIO este deschis tuturor! Și nu uitați să consultați un medic
După doi ani de hărțuire, marca nu numai că a supraviețuit. PLUSH BIO este complet deschis pentru clienții săi și a reluat funcționarea completă.
Aceasta este o veste minunată, având în vedere că acesta este un brand românesc care depășește în multe privințe omologii săi străini. Cu toate acestea, nimeni nu va concura. Ioana Marinescu consideră că produsul ei este unic. Prin urmare, despre ce fel de competiție putem vorbi. Mai mult, fiecare companie lucrează cu publicul propriu. Și cui nu se potrivește un produs, se va potrivi altul. Principalul lucru este să nu desfășori războaie media și să fii sincer cu tine și cu clienții tăi.
În ultimii 2 ani, Ioana Marinescu nu a comentat public scandalul. A fost rezonabil. Pur și simplu vorbind și având concluziile inspecțiilor în mâinile tale sunt două lucruri diferite în ceea ce privește semnificația. Acum, proprietara mărcii are dovezi incontestabile ale nevinovăției sale. Și merită să punem capăt acestui lucru.
„A fost groaznic când am aflat că sunt urmărită”, a spus Ioana. În plus, proprietare PLUSH BIO a povestit pentru Fanatik.ro despre amenințările pe care le-a primit la telefon și în persoană. Femeia de afaceri a trecut printr-o perioadă dificilă. Și în ciuda acestui fapt, este gata să continue să lucreze și să ne bucure cu produse cosmetice noi.
Și, bineînțeles, pentru a evita orice incidente neplăcute, citiți inserțiile și instrucțiunile care se referă la recomandările de a consulta un medic.

Câţi pensionari susţin angajaţii hunedoreni

În foarte multe judeţe din România există mai mulţi pensionari decât angajaţi. Situaţia cea mai critică este la Teleorman, unde la 10 angajaţi există 15 pensionari. În schimb, în Ilfov sunt doar patru pensionari la 10 angajaţi
Județul nostru stă foarte bine la acest capitol. Astfel, potrivit șefei Casei de Pensii Hunedoara, Elena Alina Bârlea, în Hunedoara avem 123.805 angajați și 122.695 de pensionari. Deci, cam 1 la 1, nu suntem în situația altor județe unde salariații susțin la greu pe cei care au ieșit la pensie.
În ce priveşte pensia medie de stat, cel mai bine stă judeţul Hunedoara, urmat de municipiul Bucureşti şi judeţul Braşov. De altfel, în cele trei zone a existat, în perioada comunistă, industrie grea foarte puternică, în care şi salariile erau mult mai mari decât în alte zone ale economiei. În Hunedoara, un pensionar primeşte, în medie, 2.350 de lei, iar la Braşov pensia medie a fost în luna aprilie de 2.084 lei. La polul opus, cea mai mică pensie medie este la Botoşani (1.407 lei), judeţ preponderent agricol până la Revoluţia din 1989 şi chiar şi ulterior. În România, avem 4,6 milioane de pensionari, care primesc, în medie, 1.772 de lei. (A.N.)

A cucerit și al șaselea vulcan!

Ieri, Adrian Ahrițculesei a cucerit piscul Damavand din Iran, al șaselea vârf din Circuitul celor șapte vulcani.
Alpinistul din Petroșani i-a avut alături, în această expediție pe Ștefan Adrian Jurca și Csaba Ilie Silveșan. Cei trei au ajuns ieri pe cel mai înalt vârf din Iran, Damavand.
Alpinistul Adrian Ahriţculesei mai are de cucerit ultimul, vârf, Sidley, din Antarctica.
Circuitul Seven Volcanoes include cel mai înalt vulcan de pe fiecare cele 7 continente: Ojos del Salado, 6.893 m, Anzi, Chile, America de Sud, Kilimanjaro, 5.895 m, Tanzania, Africa, Elbrus, 5.642 m, Caucaz, Rusia, Europa, Pico de Orizaba, 5.636 m, Centura Vulcanică Trans-Mexicană, Mexic, America de Nord, Damavand, 5.610 m, Alborz, Iran, Asia, Giluwe, 4.367 m, Southern Highlands, Papua Noua Guinee, Australia, Sidley, 4.285 m, Executive Committee, Antarctica. (A.Năstase)

Povestesc cârcotașii prin târg că un director din zonă a plecat de pe post, nesilit de nimeni, după ce s-a făcut auditul la departamentul său. Cică, în urma verificărilor, a ieșit la iveală un adevărat dezastru, banii au fost cheltuiți fără o acoperire legală. Una peste alta, povestesc gurile rele omul a plecat cu coada între picioare, de frică să nu fie pus să plătească pentru modul în care a condus firma. Adică haotic și ilegal. Acum, cei rămași acolo se întreabă ce vor face și, dacă va merge cineva la pușcărie?

Au aflat cârcotașii că o duduie, adjunctă la o instituție de stat, a făcut mare tărăboi, după ce șefii din Capitală nu au pus-o, chiar și doar pentru câteva zile, pe postul de mare șefă. Adjuncta de care vorbim nici măcar în visele negre nu credea că va scăpa o așa oportunitate, însă se pare că femeia nu e agreată deloc nici în județ, dar nici la București, la ministerul de resort. În aceste condiții, duduia noastră s-a pus pe amenințări, care, mai mult ca sigur îi vor veni în față. Zvonerii susțin că duduia sună pe toată lumea și amenință peste tot.

A bătut-o pe Juventus şi apoi s-a sinucis

În ianuarie 1989, un fotbalist de primă ligă se sinucidea la Galați la câteva luni după ce o învingea pe Juventus Torino (1-0) în Europa, însă presa vremii nu scria nici măcar un rând despre tragedie. Șurian Borali (foto), fundaș dreapta cu peste 100 de meciuri în Divizia A, avea 28 de ani, scrie gsp.ro.

Origine tătară
7 septembrie 1988. O zi superbă de toamnă pe malul Dunării, la Galați, se termina cu o performanță istorică pen­tru fotbalul românesc. Oțelul – echipă antrenată de Cornel Dinu, dar constru­i­tă de Ioan Sdrobiș – o învingea uluitor pe Juventus Torino – campioana Europei cu doar 3 ani în urmă – în prima manșă din turul 1 al Cupei UEFA.
În acea după-amiază, fundaș dreapta pentru micuța echipă din România era Șurian Borali, un jucător de 28 de ani cu peste 100 de meciuri în prima ligă. În fața sa se afla Michael Laudrup, însă energicul fotbalist de origine tătară nu s-a făcut de râs în fața starului danez de la Mondialul din 1986.
Stilul său de joc e descris de Ioan Sdrobiș. Fostul antrenor a povestit o întâmplare dintr-o partidă de campionat:
„Cum era Negrilă (n.r. – fundașul dreapta al Craiovei Maxima) așa era Borali. Era un fotbalist de rasă. Așa erau fundașii pe vremea aia. Jucam un meci cu Sportul Studențesc. El era fundaș dreapta și-l avea adversar direct pe Stănici, o extremă foarte, foarte bună. Stănici juca în partea opusă, la Gelu Popescu. L-a luat puțin pe sus Gelu Popescu și Stănici s-a mutat pe partea lui Borali. Borali i-a băgat o alunecare, l-a aruncat în zgură, i-a băgat a doua alunecare. Iar în zgură. Praf l-a făcut. Arbitrul i-a dat galben. L-am întrebat după meci: «Băi, Șuri, ce ai avut cu Stănici de l-ai aruncat în zgură?». El îmi zice: «Băi, nea Nelule, păi el a venit de la Popescu la mine?! Mă crede mai prost ca el?!». Asta era atitudine de fotbalist. L-a cumințit pe Stănici”.
Borali și-a început cariera la Constanța, debutând pentru Farul în Liga 1 în 1977, în sezonul retrogradării. Fostul său coleg de la Farul, Constantin Gache, își amintește de el: „Era un băiat extraordinar, mai sentimental de fel. Am numai cuvinte bune și nu doar pentru că nu mai e printre noi. Mi s-a făcut pielea de găină când mi-am adus acum aminte. Era fotbalist bun, inteli­gent, la locul lui, te ungeai la inimă cu el”.
Revenit în prima ligă cu Farul în sezonul 1981-1982, Borali a fost titular în 31 de meciuri din 34, apoi s-a trans­ferat la Dunărea Galați cu care promo­va un an mai târziu din Divizia B. În ianuarie 1987, trecea la cealaltă echipă din oraș, Oțelul, cu care terminat se­zonul 1987-1988 pe locul 4 după Steaua, Dinamo și Victoria.
S-a spânzurat
cu frânghie din
ma­gazia clubului
În zilele următoare, colegii n-au mai dat de Borali. Sdrobiș susține că nu s-a prezentat la antrenamente, dar memoria îi joacă feste. Echipa era încă în pauza competițională:
„N-a venit o zi la antrenament, n-a venit a doua zi. Am întrebat băieții: «Ce se întâmplă, mă, cu Șuri?». Nu știau. S-au dus acasă, au sunat vreo jumătate de oră la ușă, n-a răspuns nimeni. Cu degetul au împins ochiul ăla magic și l-au văzut căzut din scaun și cu ștreangul de gât”
Marius Stan și Gelu Popescu au mers acasă la Borali și, îngroziți, și-au găsit colegul și prietenul spânzurat de lustră.
Sdrobiș povestește: „A avut un eșec în dragoste. A iubit o fată dintr-o familie de români, a cerut-o în căsătorie și ea n-a vrut din cauza părinților. S-a mai dus o dată la ea, chiar la serviciu, a întrebat-o dacă vrea, ea l-a refuzat. Părinții s-au opus, a fost război cu ei.
A venit la stadion, a luat o frânghie și s-a spânzurat. După ce a aflat de nenorocire, săraca magazinera a venit la mine și mi-a zis: «Domn’ profesor, de la mine a luat frânghia. A zis că îi trebuie pe balcon la nu știu ce»”.
Borali era musulman, iubita sa era creștin ortodoxă. Pentru părinți, căsă­toria copiilor era interzisă.
Gache, fostul coleg al lui Borali de la Farul, povestește: „Borali era tătar, ai lui nu l-au lăsat să se însoare. Problema asta puteam să o am și eu. Sunt machidon. Și la noi sunt discuții, dar
i-am zis lui taică-miu: «Tată, vezi că de însurat mă însor eu. Eu îmi aleg una pentru mine. Dacă vrei o nevastă pentru tine, însoară-te tu!» La mine a fost mai simplu pentru că eram creștini amândoi”.

A sunat la redacție Dorin H.,
din municipiul Deva:
„Când vor fi finalizate lucrările de reabilitare la Colegiul ((Regina Maria)) din Deva?”.

Răspunde reprezentantul Primăriei municipiului Deva:
„Investiția va fi terminată în august anul acesta. Acesta este termenul stipulat în contract”.

Bătrân bătut cu sălbăticie de doi tâlhari

Unul dintre suspecți are doar 15 ani iar celălalt 21. Ambii au mai avut pro­bleme cu legea, iar acum sunt jude­cați pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată.
Conform anchetatorilor, cei doi tineri au acționat la adăpostul întunericului pe o stradă din zona cartierului Aero­port din Petroșani, unde și-au urmărit victima, un bătrân care se deplasa cu ajutorul unui baston. Cei doi s-au apro­piat de bătrân, l-au prins de gât și l-au pus cu forța la pământ, lovindu-l cu pumnii și picioarele în zona feței, cau­zându-i leziuni care au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale. În urma lovi­turilor aplicate, victimei i-au căzut ochelarii de vedere pe jos. În timpul agresiunii, autorii au ținut victima de gură pentru a nu cere ajutor şi i-au smuls borseta pe care o avea la nivelul gâtului, fugind apoi de acolo. În bor­setă se afla suma de 4.000 lei, un tele­fon mobil, actul de identitate și alte documente. După comiterea faptei, autorii au abandonat borseta. Actul de identitate al bătrânului l-au aruncat în curtea unei mine. Suspecții au fost arestați preventiv iar dosarul în care sunt acuzați de tâlhărie calificată va fi soluționat la Judecătoria Petroșani.
(M. Gânju).

Fostă angajată de la Protecţia Copilului acuzată de fals

Femeia era magazioner la Centrul de Îngrijire și Asistență Brănișca.
S-a folosit de o serie de adeverințe false pentru a lua credite de la un IFN pe numele unor colegi de ser­viciu ori pe numele beneficiarilor internați în Centrul de Îngrijire și Asistență Socială Brănișca.

Agentul instituției financiare
Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara a solicitat Judecătoriei Deva desfiinţarea totală mai multor înscrisuri falsificate (adeverințe care figurează ca fiind emise de Primăria comunei Brănișca), ”documente” fo­lo­site de femeie la comiterea infrac­țiu­nilor. Suspecta a fost cercetată penal și acuzată de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Polițiștii au propus trimiterea în judecată a femeii pentru infracțiunile de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Anchetatorii au arătat că fosta angajată, în perioada 2012 — 2013, a încheiat mai multe contracte de credit, în numele unor persoane fizi­ce, iar sumele obținute le-a folosit în scop personal, cu precizarea că, la încheierea contractelor a utilizat ade­verințe privind situația din Registrul Agricol al localităților arondate co­munei Brănișca.” Pe perioada deru­lării contractului de colaborare, incul­pata era angajată la DGASPC Hunedoara — Centrul de Îngrijire și Asistență Brănișca, în funcția de magazioner, iar o parte dintre con­tractele încheiate îi vizau pe angajații instituției sau pe cei internați în Centrul de Îngrijire și Asistență Socială Brănișca”, se mai arată în dosar. Femeia a falsificat un număr de 24 de contracte de credit, prin contrafacerea scrierii și semnă­turii titularului de contract. Cei de la Primăria Brănișca nu și-au putut explica cum inculpata a pus mâna pe adeverințe semnate și ștampilate, întrucât exista un circuit clar al docu­mentelor respective. Judecătoria Deva a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara și a dispus desființarea totală a documentelor falsificate.
(M. Gânju).

Traficant de droguri, sătul de puşcărie după doar 9 luni

Tânărul a primit o pedeapsă cu închisoare pentru trafic și consum ilicit de droguri și a ajuns în peniten­ciar, unde ar trebui să stea până în 2024. După doar 9 luni de la în­car­cerare, tânărul s-a plâns Judecăto­riei Deva că nu i se schimbă regimul de detenție cu cel mai ușor – cel deschis.

Nu sunt îndeplinite condițiile
Traficantul închis în Penitenciarul Deva își execută pedeapsa în regim semideschis. Magistrații susțin că bărbatul a avut o atitudine de re­cunoaştere și regret, a colaborat cu organele de cercetare penală, a uzat de procedura simplificată, nu a creat probleme, iar în timpul executării pe­depsei a avut un comportament bun, fără abateri, fiindrecompensat de 5 ori. De asemenea, a formulat nume­roase cereri pentru a fi scos la muncă. Magistrații au apreciat că nu este necesar ca traficantul să execute aproa­pe un an în regimul semides­chis, urmând să fie discutat în comisia de liberări în 2023, se arată în cererea depusă la judecătorie. (M.Gânju).