Instalaţia de oxigen de la Sanatoriul din Geoagiu este funcţională!

Adriana Năstase

Anul 2021 începe cu o veste bună pentru pacienţii Sanatoriului de Pneumoftiziologie din Geoagiu, unitate sanitară aflată în ad­mi­nis­trarea Consiliului Judeţean Hunedoara. Pentru ca să poată fi trataţi cât mai mulţi pacienţi cu Covid, la sanatoriul din Geoagiu s-a construit o instalaţie de oxigen pentru 80 de paturi.
În urmă cu două luni, la iniţiativa con­du­cerii instituţiei, Consiliul Judeţean Hune­doara a apro­bat proiectul de hotărâre privind apro­barea documentaţiei tehnico-economice pen­­tru obiectivul de investiţii „Instalaţie fluide me­dicale pentru 80 paturi cu prize oxigen” la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Geoagiu. Aprobarea acestei docu­men­taţii a avut loc în contextul adoptării de măsuri ime­diate pentru garan­ta­rea siguranţei pacienţilor afectaţi de răspândirea virusului SARS-CoV-2.
„Având în vedere specificul Sanatoriului de la Geoagiu, unde sunt trataţi pacienţi cu afec­ţiuni respiratorii acute şi cronice, am con­siderat că este absolut nece­sară asigurarea terapiei cu oxigen la debite conforme. Sănă­tatea hunedore­ni­lor este permanent în aten­ţia noastră, iar investiţiile pe care le facem nu au alt scop decât acela de a asigura servicii me­dicale la standarde înalte. Mă bucur că investiţia a fost finalizată şi am încredere că va îmbu­nă­tăţi condiţiile de tra­­tament pen­tru pa­ci­enţi. Le mul­ţu­mesc con­si­lie­rilor judeţeni că au înţeles im­por­tan­ţa acestei investiţii”, a de­cla­rat Laurenţiu Nistor (foto), preşe­dintele Consiliului Judeţean Hunedoara.
Recepţia la finalizarea lucrărilor a fost fă­cută la finalul anului 2020, iar instalaţia de oxigen este funcţională. Valoarea totală a in­ves­tiţiei este de aproximativ 530.000 de lei.

Comenteaza Anulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.