Arhive categorii: Educatie si cultura

Centenarul criticilor

Biblioteca Județeană „Ovid Densu­sianu” Hunedoara-Deva, cu spri­jinul Con­siliului Județean Hunedoara, or­ganizează în ziua de 28 septembrie 2021, la ora 1300, la Centrul Cultural „Drăgan Muntean” din Deva, Sala „Liviu Oros”, o manifestare cultural-educativă in­titulată „Centenarul criticilor”.

Moștenire
În fața publicului vor fi prezentate per­so­na­litățile a trei mari critici literari ro­mâni care au marcat viața literară ro­mâ­nească în ultimele decenii: Ovid S. Croh­măl­ni­ceanu, Adrian Marino și Ion Negoi­țescu. Toți trei sunt născuți în anul 1921 și în acest an marcăm o sută de ani de la nașterea lor.
În continuarea pleiadei de critici și istorici literari de talia unor Garabet Ibrăi­leanu, George Călinescu, Eugen Lovi­nescu, Tudor Vianu, Șerban Cioculescu sau Pompiliu Constantinescu, cele trei personalități prezentate întregesc tradiția școlii românești de critică și istorie lite­rară.
Fiecare dintre cei trei a lăsat o puternică amprentă în viața literară românească, fiecare ne-a lăsat moștenire opere de importanță capitală pentru oricine do­rește să cunoască istoria literaturii ro­mâne, să aprofundeze creația unor mari scriitori români, să citească mărturii des­pre viața literară românească din pe­rioada postbelică. Astfel, „Istoria literaturii ro­mâne între cele două războaie mon­diale” a lui Ovid S. Crohmălniceanu, „Is­toria litera­turii române (1800-1945)” a lui Ion Ne­go­i­țescu sau „Biografia ideii de literatură” în șapte volume a lui Adrian Marino sunt doar trei exemple care susțin afirmația potrivit căreia moștenirea spirituală a celor trei critici și istorici lite­rari comemorați este covârșitoare.
Toți au lăsat moștenire exegeze de cri­tică și istorie literară, memorii, cores­pon­dență, texte literare, lucrări a căror stu­diere permite cunoașterea mai aprofun­dată a literaturii române.
Va fi prezentată și viața, principalele re­pere biografice ale celor trei mari veritabili umaniști români, fiecare dintre ei fiind autorul unui consistent volum de memorii: „Straja dragonilor” a lui Ion Negoițescu, „Viața unui om singur” a lui Adrian Marino și „Amintiri deghizate” a lui Ovid S. Croh­mălniceanu.
Așa cum am obișnuit participanții la ma­ni­festările noastre, la sfârșitul expunerii vor fi adresate întrebări din subiectul prezentat, cei care răspund corect fiind răsplătiți cu premii constând în diplome și cărți oferite de Biblioteca Județeană.

Ioan Sebastian Bara, manager

Teatrul de Artă Deva a deschis stagiunea cu piesa “Duelul pianiștilor”. Când lupta pentru supremația în artă duce la crimă

Adriana Năstase

Teatrul de Artă Deva a deschis stagiunea cu piesa “Duelul pianiștilor”, după roma­nu­lui lui Mirel Taloș. în regia lui Sandu Grecu. Un eveniment artistic care a mers la su­fletul spectatorilor, dornici de teatru.

Despre moralitae, imoralitate
„Este un spectacol mai profund care vor­bește despre o problemă mai puțin abor­dată. Este vorba despre măcinările noastre, moralitatea, imoralitatea, trădările în scopul afirmării artiștilor. Este un spectacol la care țin și care merită să vorbească deschis cu spectatorii din spatele scenei. Un spectacol cu ce se întâmplă cu noi, artiștii”, a spus regizorul Sandu Grecu.

A apreciat valoarea dramatică
„De fapt, eu nu am nici un merit pentru acest spectacol. Eu am scris un roman, ((Strania poveste a unui pian)). Meritul de bază este al lui Sandu Grecu, care a citit romanul și a văzut valoarea lui dramatică, decizând să facă o adaptare pentru scenă. Apreciez jocul actorilor, cred că publicul a apreciat spectacolul. Sandu Grecu a re­marcat valoarea dramatică a acestui roman, în care se confruntă caractere, destine ar­tistice, invidia din lumea artelor, care este dusă la maximum, până la crimă”, a afirmat Mirel Taloș, autor.

Și-a construit bine spectacolul
Ioan Jurca Rovinar, critic de artă: “O piesă foarte interesantă. Regizorul a mers perfect pe o cursivitate anume. El și-a construit bine spectacolul, actorii au jucat bine, cu dicție perfectă, clară, lumea a înțeles, scenele foarte bine precizate”.
Mihai Feier a jucat în piesa Duleul Pia­niș­tilor, dar a semnat și coregrafia dansului. Ramona Băloiu ne-a încântat cu dansul ei maiestuos din această piesă.
„În ceea ce am făcut în spectacolul acesta, împreună cu Ramona, este o parte din su­fletul nostru”, a spus Mihai Feier.
Ion Bădin, vicepreşedinte al CJ, la felicitat pe managerul teatrului, Mihai Panaitescu dar şi pe actori şi regizorul piesei Duelul pianiştilor.

Cine este Sandu Grecu
Sandu Grecu este actor, regizor, din Re­pu­blica Moldovă, președintele Uniunii Teatrale din Republica Moldova din anul 2009, fost ministru al Culturii și Cultelor al Republicii Moldova.Sandu Grecu este fondatorul și directorul Teatrului “Satiricus Ion Luca Ca­ra­giale” din Chișinău.

Duelul pianiștilor, de Mirel Taloș.
Au jucat: Sergiu Cornelius, Silviu Dobre, Eugen Pădureanu, Anette Marka, Diana Rotaru, Ioana Cojocărescu, Mihai Feier, Aurelian Gheorghe.
A dansat Ramona Băloiu
Coregrafia, Mihai Feier
Regia, Sandu Grecu.

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este Ipoteza fericirii. Armonia dintre știința modernă și vechea înțelepciune, de Jonathan Haidt, apărută la Editura Humanitas, București, 2020, o carte ce pune in discuție unele dintre concepțiile populare despre originea fericirii, despre rolul reciprocității și despre contribuția rațiunii la luarea deciziilor.

 

Scrierea constituie o incursiune în dezvoltarea morală a omenirii şi este despre obstacolele pe care ni le aşezăm în calea propriei fericiri şi a celor zece Mari Idei. Având unsprezece capitole, fiecare capitol reprezintă o încercare de a evideţia o idee care a fost descoperită de mai multe civilizaţii de-a lungul istoriei, de a aborda din perspectiva oferită de ştiinţa actuală şi de a extrage din ea lecţii care încă sunt valabile pentru viaţa din zilele noastre. Acestă carte este oarecum despre originile psihologiei moderne pozitive în înţelepciunea antică şi despre aplicaţiile acesteia în prezent.

 

„Fericirea nu e ceva ce putem găsi, obține sau atinge în mod direct. Trebuie să ne asigurăm condițiile potrivite și apoi să așteptăm. Unele dintre acele condiții țin de noi înșine, precum coerența dintre părțile și nivelurile personalității noastre. Alte condiții presupun o relație cu lucruri care se află în afara noastră: așa cum plantele au nevoie de soare, de apă și de pământ fertil pentru a crește, oamenii au nevoie de iubire, de muncă și de o legătură cu ceva mai mare decât ei înșiși. Merită să luptăm pentru a dezvolta relațiile potrivite dintre noi și ceilalți, dintre noi și munca pe care o facem și dintre noi și ceva mai mare decât persoana noastră. Dacă reușim să creăm aceste relații, scopul și sensul vor începe să se facă simțite.“ — JONATHAN HAIDT

 

 

 

Întâlnire cu artistul Mihai Mălaimare

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Editura RAO din București, organizează în 23 septembrie 2021, ora 1700, la Deva Mall, etajul trei, Salle d’Or, un eveniment cultural de excepție: întâlnirea cu actorul și omul de teatru Mihai Mălaimare, care își va lansa cărțile Caleașca aurită și Statuia vivantă, ambele apărute în acest an la Editura RAO.

Adolescența și anii de studenție
Actor, regizor, profesor, director și fon­da­tor de teatru, Mihai Mălaimare s-a născut în anul 1950 la Botoșani, unde a urmat liceul. În 1969 a fost admis la IATC, secţia Actorie, absolvită în 1973, ca șef de promoţie. A ales apoi TNB, unde a jucat între anii 1973 și 1990. În 1990, împreună cu Anca Dana Flo­rea, a fondat Teatrul Masca, pe care l-a și con­dus până în 2015. Este și absolvent al secţiei Regie teatru, promoţia 1984, doctor în istoria teatrului din 1995, iar între anii 1984 și 1989 a fost profesor de Actorie în cadrul IATC. S-a remarcat, în paralel, prin rolurile interpretate în piese de teatru la radio și TV, și într-o serie de filme. Între 2000 și 2008 a fost deputat în Parlamentul Ro­mâniei, din partea PSD, membru al CNA (2008–2013) și membru al Consiliului de Ad­mi­nistraţie al TVR (1998–2000). A publi­cat volumele Maidane cu teatru (1998), De­misia (2004) și Şansa (2007).
Volumul intitulat, metaforic, Caleașca au­rită cuprinde pagini care evocă adolescența și anii de studenție la Institutul de Artă Tea­trală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, ac­tuala Universitate de Artă Teatrală și Cine­ma­tografică.
Mihai Mălaimare rememorează cu multă nostalgie, sinceritate și umor perioada 1969-1973, atmosfera acelor ani, des­păr­țirea de Botoșaniul natal și întâlnirea cu lu­mea teatrului, cu marii actori ai scenei ro­mânești din acei ani, profesori de mare pres­tigiu care i-au fost mentori: Moni Ghelerter, George Dem. Loghin, Dem Rădulescu, Zoe Anghel Stanca. Cu aceeași nostalgie sunt evo­cați colegii de institut care, asemenea lui, au devenit slujitori ai scenei românești. Mihai Mălaimare a absolvit institutul ca șef de promoție, împreună cu actrița Olga Delia Mateescu. Toți aceștia, profesori și studenți, par a se fi urcat într-o caleașcă aurită care i-a purtat în lumea plină de farmec a teatrului, iar titlul cărții a fost inspirat de această metaforă.
„Au fost cei mai interesanți cinci ani din viața mea. În totalitate. Un timp care nu se divide, curge pur și simplu, ca un fluviu care a adunat în drumul său tot ce se putea și acum se aruncă nebunește în mare”, măr­tu­risește Mihai Mălaimare.
A doua carte, Statuia vivantă, este o ple­doarie pentru această formulă teatrală, pentru extraordinara bogăție de semnificații și mesaje pe care le poate transmite statuia vivantă, această „cheie de boltă a teatrului stradal”, cum o consideră autorul cărții.
Întâlnirea cu omul de teatru Mihai Mălai­mare va oferi publicului prezent prilejul de a face cunoștință cu una dintre marile per­so­nalități ale teatrului românesc contemporan.

Ioan Sebastian Bara, manager

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea Cazul doctorului Kukoțki, de Uliţkaia Ludmila, apărută la Editura Humanitas Fiction, Bucureşti, 2020. Romanul prezintă peste jumătate de secol de istorie a Rusiei, problemele etice – mai ales raportul dintre știință și religie fiind dezbătute firesc, însă într-o notă originală.

 

Pavel Kukoțki, eminent medic ginecolog, cu un dar aproape supranatural pentru diagnosticare, asistă la dramele provocate de interzicerea avorturilor de către Stalin în 1936 și pornește o campanie intensă pentru a schimba această lege. O replică iscată din convingerea că întreruperea de sarcină trebuie permisă în anumite cazuri, aruncată în timpul unei discuții aprinse, distruge relația de dragoste aproape ireală pe care o are cu soția lui. Din clipa aceea, viața din casa lor, atât de armonioasă până atunci, începe să se destrame, iar destinele membrilor familiei ies de pe făgașurile previzibile. Pe fundalul unei istorii tumultuoase de peste jumătate de secol – arestări și deportări, sfârșitul epocii staliniste, dezghețul, boema moscovită a euforicilor ani ’60 – se pun în discuție valori umane și eterne întrebări despre dragoste și indiferență, iertare și moralitate, înțelegere reciprocă și alegeri personale, într-o narațiune care te ține în plasa ei de la prima până la ultima frază.

 

 

Trebuie spus că în cadrul instituției de cultură, de aceeași autoare mai pot fi găsite Imago; Daniel Stein, traducător; Scara lui Iakov; Al dumneavoastră sincer – Şurik; Fetițele. Rude sărmane; Medeea și copiii ei, Soniecika; Înmormântare veselă.

 

https://www.facebook.com/bibliotecadeva

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea Când femeile conduceau lumea, de Kara Cooney, apărută la Editura Litera, 2021.

 

Puternice și autoritare

În Antichitate, Egiptul se mândrea cu unele dintre cele mai abile femei în arta guvernării și a negocierii politice. În schimb, în peisajul politic de azi, femeile aflate în posturi de conducere sunt puține. Dar cu mii de ani în urmă, doamnele aveau autoritate, fiind adevărați brokeri de putere în vreme de război sau de pace. Chiar și cu tot acest succes, maestrele în ale politicii erau folosite la fel de des ca pioni într-o societate patriarhală. Beneficiind de o cercetare meticuloasă și de talent de povestitor, cunoscutul profesor de egiptologie de la UCLA – Kara Cooney dezvăluie viețile a șase femei remarcabile care au deținut puterea: Merneith, Neferusobek, Hatșepsut, Nefertiti, Tausret și Cleopatra. Pe parcursul a mii de ani, aceste femei faraon au controlat statul autoritar egiptean în calitate de conducători, solicitându-li-se adesea de către cetățeni să păstreze unitatea și pacea țării.

 

Despre autor

Kara Cooney este profesor de egiptologie la UCLA. Activitatea sa academică se concentrează pe pregătirile funerare, credințele în viața de apoi și studii de gen. În prezent, studiază reutilizarea sarcofagelor în perioada de declin a Epocii Bronzului, subiectul permițându-i să examineze obiectele funerare din zeci de muzee din întreaga lume, inclusiv din Muzeul Egiptean din Cairo, Luvru din Paris, British Museum din Londra și Metropolitan Museum of Art din New York. A apărut în calitate de expert pe canalul Discovery, în programul special The Secrets of Egypt’s Lost Queen și este creatoarea și gazda emisiunii Out of Egypt. Cartea sa The Woman Who Would Be King a fost publicată în 2014. Cooney locuiește în Los Angeles.

 

https://www.facebook.com/bibliotecadeva

 

 

 

 

UVT în comunitate: Prima ediție a Taberei de Creație Literară pentru Tineri Scriitori „Petre Stoica” va avea loc în acest weekend în Jimbolia

Universitatea de Vest din Timișoara și Muzeul Presei „Sever Bocu” organizează prima ediție a Taberei de Creație Literară pentru Tineri Scriitori „Petre Stoica”. În perioada 10 – 12 septembrie, nouă tineri scriitori – poeți, prozatori și eseiști – din țară și din Republica Moldova se vor întâlni la Casa Memorială „Petre Stoica”  pentru a crea și pentru a face cunoștință cu publicul jimbolian.

 

Cei 9 rezidenți vor lua parte la o serie de ateliere cu scriitori precum Adriana Babeți, Pia Brînzeu, Marcel Tolcea și Tudor Crețu și vor participa la o serie de tururi ghidate în orașul din Banat care se mândrește cu șase muzee și case memoriale. Lor li se vor alătura patru tineri pasionați de literatură de la Liceul Tehnologic Jimbolia.

 

Există și momente culturale destinate publicului larg, fiecare dintre cele trei zile fiind presărată cu discuții, muzică, literatură și artă. Astfel, în data de 10 septembrie, începând cu ora 19:00, Adriana Babeți și Pia Brînzeu ne vor purta în casele din cărți și-n cărțile din case. În 11 septembrie, tot de la ora 19:00, vom afla de la Marcel Tolcea și Robert Șerban ce mai poate face Poetul în lumea de azi. Ziua de 12 septembrie îi are ca protagoniști pe cei nouă tineri scriitori: aceștia vor lectura din cele scrise în cadrul zilelor petrecute la Jimbolia.

 

La eveniment vor lua parte și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru, care vor oferi un moment de muzică clasică, iar serile de vineri și sâmbătă se vor încheia cu muzică de pe vinil, alături de DJ. Mere, Dj Mrk și Dj. Who:ratio. De asemenea, librăria „La Două Bufnițe” va fi prezentă cu un stand de literatură română contemporană.  

 

Domnul rector Marilen Gabriel Pirtea a declarat: La UVT, Cultura este Capitală, iar evenimentele pe care universitatea noastră le organizează vizează nu doar studenți, nu doar timișoreni, ci o comunitate extinsă. UVT are porțile deschise și, în același timp, iese în agora și oferă evenimente culturale și educaționale în beneficiul cât mai multor oameni. Cultura trebuie să ajungă din centrul Timișoarei până în cartierele mărginașe, trebuie să se adreseze studenților, liceenilor, pensionarilor, dar și diverselor categorii profesionale, ori corporatiștilor, funcționarilor, practic tuturor. Tabăra de Creație Literară pentru Tineri Scriitori „Petre Stoica” aduce laolaltă tineri talentați,  pasionați de literatură, din Iași, București, Timișoara, Suceava, Republica Moldova dar, în același timp, este pretextul perfect pentru a organiza o serie de acțiuni culturale efervescente, cu substanță, pentru publicul jimbolian. UVT pregătește multe alte activități culturale pentru timișoreni, timișeni, pentru turiștii care ne vor vizita orașul, dar și pentru români în general, inclusiv pentru diaspora.

 

Evenimentele din cadrul Taberei de Creație Literară pentru Tineri Scriitori „Petre Stoica” se vor desfășura în curtea Casei Memoriale „Petre Stoica”, aflată la adresa: strada Emmerich Bartzer, numărul 14, Jimbolia, județul Timiș.

Universitatea din Petroșani: ultima zi de înscrieri la studiile doctorale

Magdalena Șerban

Până mâine inclusiv, cei interesați să ur­meze studii doctorale în cadrul Uni­ver­sității din Petroșani sunt așteptați să se înscrie la unul dintre domeniile disponibile: In­gineria sistemelor, Inginerie și mana­ge­ment, Inginerie industrial, precum și Mine, petrol și gaze. În intervalul 3-21 sep­tem­brie va avea loc concursul de admitere, iar în perioada 22-29 septembrie se va trece la confirmarea locurilor și semnarea con­tractelor de studii.

Cele mai mici taxe de școlarizare
Pentru acest an, școala doctorală scoate la concurs trei locuri bugetate, cu bursă de studii, trei locuri bugetate, fără bursă de studii și alte patru locuri cu bursă destinate românilor de pretutindeni. Selecția se va face pe domenii de doctorat, în ordinea des­crescătoare mediei generale de admitere obţinută de către candidaţi, în limita locurilor scoase la concurs. Media minimă ce trebuie întrunită de către un candidat este 8 (opt). Taxa de școlarizare pentru studiile doctorale este de 3.800 de lei/an, care se pate achita în rate și cu o bonificație de 10 la sută dacă e achitată integral până în 31 octombrie 2021. “Înscrierile se fac în regim online, dar dacă cineva dorește să se deplaseze până la se­diul instituției noastre, o poate face. În­cer­căm, pe cât posibil, să oferim condiții ma­xi­me de confort și rapiditate în procesul de în­scriere. Reamintesc că platforma de înscri­e­re poate fi accesată de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop/laptop/tabletă/te­le­fon mobil care are acces la rețeaua Internet și la un browser de navigare updatat (re­co­mandat: Firefox, Chrome). Aplicația este dis­ponibilă la adresa https://admitere.upet.ro. Se accesează pagina www.upet.ro, sec­țiunea Admitere sau direct la adresa web: https://admitere.upet.ro și se creează un cont de acces în aplicație. Vă așteptăm cu drag să vă alăturați celor pentru care un doc­torat este un pas obligatoriu în definitivarea aprofundării domeniului vizat”, a afirmat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin (foto), rectorul Universității din Petroșani.

Se deschide Stagiunea Teatrului de Artă Deva!

Dragi spectatori, vă anunțăm că în­ce­pem stagiunea 2021-2022! Teatrul de Artă Deva își dorește să vă prezinte și în această stagiune spectacole de teatru inedite, care sperăm că vor fi apreciate de către public.
Prima propunere a stagiunii este piesa „ Du­elul Pianiștilor„ de Mirel Taloș, în regia lui Sandu Grecu. Premiera spectacolului va avea loc în data de 16 septembrie 2021, ora 19,00.
„Duelul pianiștilor”, de Mirel Taloș, este un spectacol despre creatori și demoni, dra­goste și ură, sacrificiu și autodistrugere, talent și aroganță, moralitate și imoralitate. Un spectacol despre lupta interioară a artistului cu propria conștiință.
Un spectacol despre noi, artiștii, care ne măcinăm în timp sufletul pentru ca lumea să devină mai bună, mai frumoasă. (Sandu Grecu, regizor).
Distribuție: Sergiu Cornelius, Silviu Dobre, Eugen Pădureanu, Anette Marka, Ioana Cojocărescu, Diana Rotaru, Mihai Feier, Aurelian Gheorghe.
Dansează Ramona Băloiu, Coregrafia-Mihai Feier.
Un spectacol de Sandu Grecu.
Prețul biletelor este de 30 lei/15 lei
(pensionari, elevi, studenți).
Accesul spectatorilor în sala de spec­tacole va fi permis doar cu mască de protecție,după dezinfectarea mâinilor și ter­moscanare.
Rezervări se pot face la nr. de telefon 0787259420 sau 0787287113.
De asemenea, putem să anunțăm deja programul Teatrului de Artă Deva pentru luna septembrie:
16 septembrie, ora 19,00: „Duelul pia­niștilor”, regia Sandu Grecu- Premieră.
19 septembrie, ora 11,00: „Corbul și vulpea”, regia Eugen Pădureanu (spectacol pt copii).
23 septembrie, ora 19,00 „Nu-i ușor să fii bogat”, regia Eugen Pădureanu.
30 septembrie, ora 19,00 „Aniver­sa­rea” regia Eugen Pădureanu.
Biletele pentru toate producțiile noastre s-au pus în vânzare la Agenția Teatrală.
Informații suplimentare puteți afla accesând site-ul oficial al intituției www.teatruldeartadeva.ro sau de pe pagina de Facebook a instituției.
Accesul spectatorilor în sala de spectacole va fi permis doar cu mască de protecție, după dezinfectarea mâinilor și termoscanare.
Rezervări la nr. de telefon 0787 259 420 sau 0787 287 113
Respectă-te, deci vino la teatru!

Cu stimă,
Echipa Teatrului de Artă Deva

Universitatea de Vest din Timișoara se regăsește, pentru al doilea an consecutiv, în topul academic Moscow International University Ranking „The Three University Missions” (MosIUR) 2021, care include peste 2000 de instituții de învățământ superior din 119 de țări

Universitatea de Vest din Timişoara este prezentă pentru al doilea an consecutiv în Moscow International University Ranking “The Three University Missions” (MosIUR), care evaluează şi ierarhizează instituțiile de învățământ superior după următoarele trei misiuni universitare: educație, cercetare și interacțiune cu societatea.

 

Doar opt universități din România au fost incluse în ediția 2021 a acestui clasament, UVT ocupând locul 6 la nivel naţional şi plasându-se în intervalul 1401-1500 la nivel mondial. Ierarhizarea include peste 2000 de instituții de învățământ superior din 119 de țări.

 

Rectorul UVT, Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel Pirtea, apreciază: „UVT și centrul universitar timișorean sunt racordate la viața academică europeană și internațională, iar rankingul “The Three University Missions” confirmă această orientare strategică. Mai mult, UVT este parte a rețelei universitare europene UNITA, alături de cinci universități din Franța, Italia, Spania și Portugalia, care sunt, la rândul lor, bine plasate în rankingurile academice de referință. Studenții Universității de Vest din Timișoara sunt studenți europeni și se pregătesc aici conform standardelor de performanță prezente în cele mai bune universități europene.

 

Patru dintre universitățile membre ale Consorțiului Universitaria au fost incluse în ediția 2021 a acestui ranking internațional, Moscow International University Ranking „The Three University Missions” (MosIUR) fiind unul  dintre cele 11 clasamentele utilizate în analiza Metarankingului național – clasamentul universităților din România.

 

INFO: Informaţii suplimentare pot fi regăsite la: https://mosiur.org/ranking/

 


Prima zi a admiterii de toamnă 2021, la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a traversat sesiunea de admitere din iulie 2021 cu satisfacția înregistrării unui interes ridicat al candidaților pentru marea majoritate a programelor de studii universitare la care s-a organizat procesul de admitere, în cadrul celor 11 facultăți componente ale celei mai importante instituții de învățământ superior din vestul României. În ciuda faptului că numărul absolvenților examenului de bacalaureat a scăzut în anul 2021 cu aproape 8% față de anul precedent, numărul de studenți înmatriculați la UVT după sesiunea de admitere din luna iulie 2021 este similar cu cel din anul 2020.

Astăzi se deschide sesiunea de toamnă a procesului de admitere, desfășurat sub semnul accentului pe care îl pune UVT pe calitatea studenților, nu pe numărul acestora. Scopul nostru a fost mereu atragerea celor mai buni tineri care să devină studenți ai UVT. În grila de locuri disponibile în această sesiune de admitere se mai regăsesc 165 de locuri finanțate de la bugetul de stat disponibile pentru ciclul de studii universitare de licență, cât și aproape 800 de locuri finanțate de la bugetul de stat disponibile pentru ciclul de studii universitare de masterat, alături de un număr semnificativ de locuri cu taxă, pentru cele două cicluri de studii universitare. Tabloul locurilor disponibile pentru această sesiune de admitere la UVT se regăsește pe pagina web a UVT, în secțiunea cu LOCURI DISPONIBILE.

 

Locuri finanțate de la bugetul de stat, sesiunea septembrie 2021 (UVT):

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea: „După o etapă de admitere de vară reușită pentru cele 11 facultăți ale UVT, deschidem astăzi sesiunea admiterii de toamnă, care înseamnă o șansă suplimentară pentru aspiranții la studiile universitare. Oferim un număr semnificativ de locuri finanțate de la buget pentru programele de studii de masterat, deschise atât celor care vin imediat după absolvirea studiilor de licență, dar și celor care își doresc completarea studiilor de licență realizate cu mai mult timp în urmă, pe care îi încurajăm să descopere programe foarte ofertante, destinate pregătirii pentru meseriile viitorului, cu o valoarea adăugată mare, pe măsura acestui nivel ambițios. De asemenea, oferim un număr semnificativ de locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă pentru programele de studii universitare de masterat didactic, dedicate formării pentru cariera didactică, în cinci domenii de studii: Biologie, Chimie, Educație fizică și sport, Fizică și Geografie. În seria celor mai noi programe deschise la UVT se află și două programe de studii universitare de masterat, acreditate în vara aceasta, cel de „Antreprenoriat social și dezvoltare comunitară” (domeniul Sociologie), și cel de „Teologie ortodoxă și misiune creștină” (domeniul Teologie). Vă invităm să accesați pagina web în care se regăsesc toate datele despre admiterea de toamnă de la UVT, inclusiv facilitățile de înscriere online: admitere.uvt.ro”.

 

UVT susține principiul echității și sprijină candidații proveniți din medii dezavantajate pentru a avea acces la studii universitare, astfel că, și în acest an au fost oferite locuri special alocate candidaților absolvenți ai liceelor din mediul rural, candidaților de etnie romă, dar și pentru candidații proveniți din centre de plasament. De altfel, este binecunoscut faptul că UVT este atentă la nevoile tuturor studenților săi, oferind în fiecare an un număr important de burse din venituri proprii, dar și scutiri de taxe de școlarizare sau de cazare pentru toți tineri care doresc să studieze, dar au dificultăți materiale. În plus, pentru a ne asigura că toți candidații au luat decizii fundamentate cu privire la programul de studii universitare pe care îl vor urma, fiind cât mai bine informați despre oportunitățile pe care le au, am pus la dispoziția acestora servicii gratuite de consiliere în carieră.

 

Vă așteptăm online pentru procesul de înscriere (la adresa de înscriere online: admitere.uvt.ro) și vă anunțăm disponibilitatea permanentă a unui centru de înscrieri ce funcționează la sediul central al UVT, deschis pentru preluarea documentelor candidaților în original.

Admitere ID/IFR 2021 – sesiunea Septembrie – Cum poți deveni absolvent al Universității Politehnica Timișoara la distanță

Fii student al UPT oricând, de oriunde și în ritmul tău! Am dat startul pentru concursul de ADMITERE ID/IFR 2021 – sesiunea septembrie. Optează pentru înscrierea online sau la universitate! Cursurile și tutorizarea, comunicarea, temele și notele sunt administrate online prin platforma Campus Virtual UPT. Activitățile de laborator, seminar și examenele au loc numai în weekend. Cursurile și cadrele didactice, competențele, titlul și profesia sunt aceleași cu studiile la forma de învățământ la zi. Echipa de Suport dedicată ID/IFR îți stă la dispoziție, atât în perioada de admitere, cât și pe parcursul anilor de studiu! 

 

Te-ai gândit să termini o facultate, însă crezi că timpul nu îți permite? Acum poți deveni student la Universitatea Politehnica Timișoara, indiferent de localitatea sau țara de rezidență, numărul orelor lucrate pe săptămână sau responsabilitățile de zi cu zi.

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL) organizează și desfășoară, în această perioadă, admiterea online pentru programele de studiu în regim de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă.

https://elearning.upt.ro/admitere/

 

ADMITERE 2021 – sesiunea Septembrie

 

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații: ingineri – 4 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale – 7 locuri

https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/tehnologii-si-sisteme-de-telecomunicatii/

Comunicare și Relații Publice: licență – 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Științe ale Comunicării – 40 locuri

https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/comunicare-si-relatii-publice/

Tehnologia Construcțiilor de Mașini: licență – ingineri – 4 ani de studiu, învățământ cu frecvență redusă, în colaborare cu Facultatea de Mecanică – 35 locuri

https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/tehnologia-constructiilor-de-masini/

Tipul concursului de admitere

Pentru formele de învățământ ID/IFR, admiterea se desfășoară prin concurs de dosare, criteriul de departajare fiind media de la Bacalaureat. În acest an, procedura de admitere poate fi realizată la alegere atât exclusiv online, cât și fizic, la sediul universității.

Programele de studiu sunt acreditate de către ARACIS și conferă o diplomă similar ca și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență, diploma de studii superioare de licență în forma de învățământ la distanță/cu frecvență redusă. (conform cu HG607/2014  https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Superior/2016/Acte/HG_607_2014_con%C5%A3inut_format_acte_studii_ciclul%20I.pdf)

Calendar ADMITERE 2021  – sesiunea Septembrie

Înscriere candidați:     24.08.2021- 13.09.2021 – până la ora 14:00, online

06.09.2021- 13.09.2021 – până la ora 14:00, fizic

Concurs de dosare:                 13.09.2021 (până la ora 16:00)

Rezultatele concursului: 13.09.2021, ora 18:00

Confirmări Runda I:   14.09.2021 – 15.09.2021, până la ora 16:00

Afișare Runda II:        15.09.2021, ora 18:00

Confirmări Runda II:              16.09.2021, între orele 10:00 – 18:00

Rezultatele finale:       16.09.2021, ora 20:00

 

Înscrieri online

Înscrierea la concursul de admitere cu depunerea actelor necesare și întreg procesul de admitere și confirmare a locului, pentru anul universitar 2021-2022 se poate realiza atât online – folosind aplicația dedicată Enroll (https://admitere.upt.ro/ ), cât și la sediul universității, personal de către fiecare candidat.

Tel: 0256 403 300

Mobil: (+4)0725 890 389; (+4)0725 890 988

E-mail:  contact@elearning.upt.ro

 

Metoda de învățământ

Diploma de licență acordată la finalul studiilor este identică cu cea de la forma de învățământ de zi, singura diferență fiind menționarea formei de învățământ. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi, iar tutorizarea va fi efectuată de către aceleași cadre didactice care desfășoară cursuri la forma de învățământ de zi.

Avantaje ale desfășurării cursurilor prin învățământ la distanță:

  •       cursuri, tutorizare desfășurate online prin platforma Campus Virtual al UPT (www.cv.upt.ro)
  •       administrare online note și teme/proiecte
  •       comunicare și suport online cu cadrele didactice și secretariat
  •       întâlniri față-în-față, în Timișoara (sâmbăta și duminica) pentru seminar, laborator sau proiect. În perioada sesiunii, examenele se vor programa în fiecare weekend (1-2 examene pe weekend).

Studenții ID/IFR beneficiază de suport complet online pe durata studiilor, prin intermediul Campusului Virtual: materiale de curs, teme și activități, note examene, comunicare și interacțiune directă.

Specializări

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații

Absolvenții acestei specializări vor deveni specialişti de înaltă performanţă şi competenţă cu o bună pregătire fundamentală în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor, dar în egală măsură pregătiți şi în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în economia de piaţă.

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: transmisii integrate de date şi voce, tehnologii audio-video şi multimedia, programare web, reţele de telecomunicaţii, telefonie fixă şi mobilă, dezvoltare de aplicații online.

Toți absolvenţii ultimelor generații şi-au găsit locuri de muncă în domeniu.  http://www.etc.upt.ro/

 

Comunicare şi relaţii publice

Pentru Comunicare şi relaţii publice (CRP) în regim de învăţământ la distanţă (ID) competenţele, calificările şi diplomele conferite sunt identice cu cele oferite de specializarea la forma de învăţământ cu frecvenţă Comunicare şi relaţii publice, domeniul de licență Științe ale Comunicării. Titlul profesional care se acordă absolvenților la finalizarea studiilor este de “Licenţiat în Ştiinţe ale comunicării”.

Programul de studii Comunicare şi relaţii publice – învățământ la distanță formează absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc.: specialişti în comunicare și relaţii publice, specialişti în relaţiile cu presa, purtători de cuvânt, consultanţi în comunicare și relații publice, consultanţi resurse umane, asistenți manager, referenți, mediatori lingvistici.

http://sc.upt.ro/

 

Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) defineşte o profesie adaptată evoluţiei economice prezente şi viitoare, conectată la practica europeană şi mondială, în care inginerului mecanic, pe lângă instruirea tehnică de bază de profil Inginerie Industrială, i se formează competenţe operaţionale pentru sectorul productiv în general dar şi pentru sfera serviciilor şi de promovare produs.

Profilul profesional al inginerului TCM oferă absolvenților noștri posibilități diversificate de integrare pe piaţa muncii în sectoare industriale sau de prestări de servicii cum ar fi: producţia de componente, subansambluri sau produse industriale sau manufacturiere, pentru industria de autovehicule (automotive), energetică, transporturi aeriene, navale sau feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate de măsură și control, mecanică auto, întreținere şi reparații în domeniul mecanic.

http://mec.upt.ro/

Ce spun studenții și absolvenții specializărilor la ID și IFR

„De ce am ales IFR?

Simplu, pentru că având un loc de muncă nu îmi permitea timpul să încep o facultate la zi. Pentru mine a fost ceea mai bună și avantajoasă alegere programul ID/IFR, deoarece acesta efectuându-se doar în weekend, mi-a permis sa îmi organizez timpul petrecut atât cu facultatea cât și cu familia mea.”

Timea Boroș – studentă Tehnologia Construcțiilor de Mașini, IFR

 

„Acei 4 ani la ID au fost o adevărată provocare, deoarece am reușit să găsesc un echilibru între familie, serviciu și universitate, în care am reușit să îmi depășesc așteptările, limitele și să mă descopăr. Ca student la distanță, mi-am lărgit orizontul și mi-am conturat viitorul. După 20 de ani ca și operator producție în cadrul unei multinaționale, în urma studiilor din cadrul anilor de facultate, cariera mea s-a schimbat. Prezentul meu de astăzi se datorează celor 4 ani ca și studentă la ID.”

Iuliana Covaci – absolventă Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații ID – promoția 2011

 

Am ales specializarea CRP la îndrumarea unei prietene și am descoperit că (n.a.învățământul la distanță) mi se potrivește foarte bine. Este cea mai bună opțiune pentru mine și este cea mai bună opțiune în cazul în care avem și un job pe lângă

Elisabeta Beatrix – absolventă Comunicare și Relații Publice ID – promoția 2018

 

 

 

Informații suplimentare:

Website CeL: https://elearning.upt.ro/admitere/

Facebook: https://www.facebook.com/CIDUPT

Twitter: http://twitter.com/elearning

Instagram: @elearning_upt

Youtube: http://www.youtube.com/user/cidupt

 

Contact

Centrul ID/IFR si e-Learning

elearning.upt.ro

tel: 0256 403300

Mobil: (+4)0725 890 389

(+4)0725 890 988

E-mail: contact@elearning.upt.ro

 

Invitație la călătorie

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat la sfârșitul lunii august un eveniment cultural de excepție: lansarea volumului „Călătorii între două extreme”, semnat de Mariana Pândaru, volum apărut la Editura Călăuza v.b., cu o prefață semnată de Maria Nițu.

O artistă de mare valoare
Au trecut peste patru decenii de când Mariana Pândaru s-a afirmat viguros pe scena literaturii hunedorene ca o poetă de mare talent, cariera poetică fiind mai târziu completată cu aceea de prozatoare, jurnalistă, editor de carte, realizările sale în toate aceste domenii fiind remarcabile.
Nume bine cunoscut și apreciat de toți cei care sunt la curent cu viața culturală a ju­dețului Hunedoara, Mariana Pândaru face parte, astfel, din pleiada de poeți, prozatori, jurnaliști, oameni de cultură hunedoreni de mare valoare.
Încă de la debutul în revista Tribuna, din 1974, Mariana Pândaru s-a dedicat literaturii şi a oferit cititorilor volume valoroase de poezie (Dincolo de râu, câmpia – 1987, Salt mortal – 1992, Ferigi înzăpezite – 1996, Lacrima de ambră – 1998 etc.), interviuri, note de drum. De asemenea, a fost o pre­zenţă activă în publicistica hunedoreană de după 1989, în special în paginile ziarului Călăuza, înfiinţat în anul 1991 de regretatul Valeriu Bârgău, iar în ceea ce priveşte presa literară, a fondat revista Constelaţia dra­go­nu­lui, devenită ulterior Ardealul literar şi ar­tistic, acum Ardealul literar, o revistă literară de bună calitate, bine primită de iubitorii de cultură din ţară şi de peste hotare.
Editurile pe care le-a înfiinţat – Călăuza v.b. şi DaniMar – ambele din Deva au adus pe piaţa de carte lucrări de valoare din aproape toate domeniile.

Nu uită de țara noastră
Volumul pe care l-a lansat în această vară, „Călătorii între două extreme”, cu subtitlul „De la Nordul Scandinav la țărmurile Bosfo­ru­lui”, adună între paginile lui impresiile, amintirile și gândurile Marianei Pândaru despre unele dintre călătoriile pe care le-a făcut prin câteva țări europene de-a lungul ultimilor ani: din țările scandinave în Belgia, din Austria în Serbia, din Germania și Turcia la românii din Basarabia și la cei din Ungaria. Mariana Pândaru ne poartă și pe noi, cu har și simț al observației, prin numeroase mo­mente care i-au jalonat aceste călătorii: par­ti­ci­pă la evenimente culturale, se întâlnește cu colegi de breaslă, însoțește trupe de ac­tori în turneu, ia parte la cursuri de jurnalism, vrea să știe, să vadă, să asimileze tot ce îi dăruiesc aceste călătorii pe meridiane europene. Nicăieri, niciodată, însă, nu uită că reprezintă Țara, că ne reprezintă pe noi și este în permanență cu o „cocardă tricoloră” în inimă. Călătoriile ne sunt prezentate prin ochii și sufletul de scriitor sensibil, de om de cultură autentic care este Mariana Pândaru. Întreaga carte este așezată sub semnul cuvintelor lui Gabriel Garcia Marquez: „Viața nu este ceea ce ai trăit. Ci este ce îți amin­tești că ai trăit și cum ți-o amintești pentru a o povesti.” Iar Mariana Pândaru a trăit cu ade­vărat, a știut să se bucure de fiecare că­lă­torie, a știut să se bucure de soarele Nor­du­lui și de briza Bosforului, de la amintirea lui Mozart la Salzburg la dulcea vorbă moldo­ve­nească din Basarabia.
Fiecare sejur într-o țară ne pune în fața o­chi­lor percepția Marianei Pândaru de poetă, dar și de jurnalistă dăruită, care știe să vadă și dincolo de aparențe. Cum atât de bine remarcă Maria Nițu în ampla prefață a cărții, „consistența textelor e dată de per­cepția personală, cea care dă unicitate no­telor de călătorie și farmec când e expri­mată cu sen­sibilitate poetică și talent de scriitoare”.
Cititorii acestei cărți vor avea bucuria să facă cunoștință cu locuri, cu oameni, cu momente interesante, dar o vor cunoaște și mai bine pe Mariana Pândaru, aceeași poetă sensibilă, același om de mare valoare de a cărei prietenie ne bucurăm și pentru care îi mulțumim.
Am felicitat-o pe Mariana Pândaru pentru această nouă carte, o așteptăm cu brațele deschise la lansarea viitoarelor sale volume, poarta bibliotecii noastre este mereu deschisă scriitorilor de talia ei.
La finalul lansării, Mariana Pândaru a oferit autografe doritorilor.

Ioan Sebastian Bara, manager

Sesiune de toamnă la Universitatea din Petroşani

Magdalena Șerban

Cei care au ratat startul în prima sesiune de înscriere la studiile de licență ori la cele de masterat sau doctorat, oferite de Universitatea din Petroșani, vor avea o nouă șansă să remedieze situația, în­ce­pând cu luna septembrie.

În regim online
Calendarul complet al admiterii este afişat pe site-ul universităţii: www.upet.ro, iar specializările propuse sunt: Facultatea de Ştiinţe (Administrarea afacerilor, Finanţe, Con­tabilitate, Management, Ştiinţe ad­mi­nistrative, Asistenţă socială, Sociologie, Ma­tematică), Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică (Ingineria sistemelor, cal­cu­latoare şi tehnologia informaţiei, Inginerie electrică şi energetică, Inginerie mecanică, Ingineria transporturilor, Inginerie indus­trială), precum şi Facultatea de Mine (Mine, Petrol şi Gaze, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie şi management şi In­ginerie industrială). Viitorii studenți trebuie să știe că în intervalul 6-20 septembrie, (până la ora 15) se poate face înscrierea la studiile de licență, în sistem online, direct pe platforma de admitere. Acei andidați care nu dispun de mijloacele tehnice necesare se pot prezenta la sediul facultății dorite, unde se pot înscrie beneficiind de suport tehnic, de luni până vineri, între orele 8.30-15, iar sâmbăta între orele 8.30-12. Totodată, pentru studiile de masterat, înscrierile se fac în perioada 6-17 septembrie (până la ora 15). ” Îi invit pe toți cei care nu au luat încă o de­cizie în ceea ce privește continuarea studiilor la nivel universitar, să studieze oferta noastră academică, oportunitățile pe care le punem la dispoziția viitorilor studenți și să opteze pentru sesiunea de admitere organizată în septembrie”, a afirmat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin (foto), rectorul Uni­ver­sității din Petroșani. De amintit că insti­tuția de învățământ superior din Valea Jiului are cele mai mici taxe de școlarizare din țară. Studenţii beneficiază de numeroase fa­ci­lităţi, precum şi de o serie întreagă de avantaje. Tradiția academică dăinuie încă din 1864, anul când a fost fondată. Îşi des­făşoară activitatea sub evaluarea insti­tu­ţională – ARACIS, având calificativul maxim, adică grad de încredere ridicat.

Lansarea volumului „Călătorii între două extreme”

Biblioteca Județeană „Ovid Den­su­si­a­nu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Con­si­liu­lui Județean Hunedoara și în parteneriat cu Editura Călăuza v.b., organizează în 25 august 2021, ora 1700, un eveniment cultural de excepție: lansarea volumului Călătorii între două extreme, semnat de Mariana Pândaru (foto).

Lucrări de valoare
Evenimentul va avea loc în curtea Biblio­tecii Județene, iar în cazul unor condiții me­te­o­rologice nefavorabile la Sala de Lectură.
Nume bine cunoscut și apreciat de toți cei care sunt la curent cu viața culturală a județului Hunedoara, Mariana Pândaru face parte, de peste 40 de ani, din pleiada de poeți, prozatori, jurnaliști, oameni de cultură hunedoreni de mare valoare.
Încă de la debutul în revista Tribuna, din 1974, Mariana Pândaru s-a dedicat litera­turii şi a oferit cititorilor volume valoroase de poezie (Dincolo de râu, câmpia – 1987, Salt mortal – 1992, Ferigi înzăpezite – 1996, Lacrima de ambră – 1998 etc.), interviuri, note de drum. De asemenea, a fost o pre­zen­ţă activă în publicistica hunedoreană de după 1989, în special în paginile ziarului Călăuza, înfiinţat în anul 1991 de regretatul Valeriu Bârgău, iar în ceea ce priveşte presa literară, a fondat revista Constelaţia dra­go­nu­lui, devenită ulterior Ardealul literar şi ar­tistic, acum Ardealul literar, o revistă literară de bună calitate, bine primită de iubitorii de cultură din ţară şi de peste hotare.
Editurile pe care le-a înfiinţat – Călăuza v.b. şi DaniMar –, ambele din Deva, au adus pe piaţa de carte lucrări de valoare din aproape toate domeniile:poezie, proză, memo­ria­lis­tică, eseuri, note de drum etc. Mariana Pân­daru este membră a Uniunii Scriitorilor din România, a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi laureată a nu­meroase premii literare naţionale şi in­ternaţionale.
Volumul pe care îl aduce acum în fața iubi­torilor de carte, „Călătorii între două ex­treme”, cu subtitlul „De la Nordul Scandinav la țărmurile Bosforului”, adună între paginile lui impresiile, amintirile și gândurile autoarei despre unele dintre călătoriile pe care le-a făcut prin câteva țări europene de-a lungul ultimilor ani: din țările scan­dinave în Belgia, din Austria în Serbia, din Ger­mania și Turcia la românii din Basarabia și la cei din Ungaria.

„Viața nu e ceea ce ai trăit”
Mariana Pândaru ne poartă și pe noi, cu har și simț al observației, prin numeroase momente care i-au jalonat aceste călătorii: participă la evenimente culturale, se în­tâl­nește cu colegi de breaslă, însoțește trupe de actori în turneu, ia parte la cursuri de jur­nalism, vrea să știe, să vadă, să asimileze tot ce îi dăruiesc aceste călătorii pe meridiane europene. Nicăieri, niciodată, însă, nu uită că reprezintă Țara, că ne reprezintă pe noi și este în permanență cu „cocarda tricoloră” în inimă. Călătoriile ne sunt prezentate prin ochii și sufletul de scriitor sensibil, de om de cultură autentic care este Mariana Pândaru. Întreaga carte este așezată sub semnul cuvintelor lui Gabriel Garcia Márquez: „Viața nu este ceea ce ai trăit. Ci este ce îți amin­tești că ai trăit și cum ți-o amintești pentru a o povesti.” Iar Mariana Pândaru a trăit cu adevărat, a știut să se bucure de fiecare călătorie, a știut să se bucure de soarele Nordului și de briza Bosforului, de la amin­tirea lui Mozart la Salzburg la dulcea vorbă moldovenească din Basarabia.
Fiecare sejur într-o țară ne pune în fața ochilor percepția Marianei Pândaru de poe­tă, dar și de jurnalistă dăruită, care știe să vadă și dincolo de aparențe. Cum atât de bine remarcă Maria Nițu în ampla prefață a cărții: „consistența textelor e dată de per­cep­ția personală, cea care dă unicitate no­telor de călătorie și farmec când e exprimată cu sensibilitate poetică și talent de scriitoare”.

Sebastian Bara, manager

Peste 20 % dintre candidați nu s-au prezentat la Bacul de toamnă

Informare privind desfășurarea probei scrise la Limba și literatura română din ca­drul examenului de bacalaureat (sesiu­nea august – septembrie 2021)

Până la sfârșitul acestei luni
Ieri s-a desfășurat prima probă scrisă a examenului național de bacalaureat (se­siunea august – septembrie 2020), proba de Limba și literatura română.Au par­ti­ci­pat 242 de candidați din 307 înscriși, 65 neprezentându-se. Nici un candidat nu a fost eliminat.
Celelalte probe scrise se vor desfășura conform următorului calendar:17 august: proba obligatorie a profilului, 18 august: pro­ba la alegere a profilului și specializării, 19 august: proba la Limba și literatura maternă
Echivalarea și recunoașterea compe­ten­țelor lingvistice și digitale se vor de­rula în perioada 23 – 31 august.
Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise, prin anonimizarea nu­melui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare, va avea loc în data de 31 august (până la ora 12:00) și va fi urmată de etapa depunerii con­testațiilor, în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00.
Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează fap­tul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poa­te modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (1-3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.
Reamintim că, pentru a fi declarat pro­movat, un candidat trebuie să în­de­pli­nească următoarele condiții, cumulative: re­cunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a com­pe­tențelor lingvistice și digitale;susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea, ob­ți­nerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise. (A.Năstase)

Start în conexiunea județului Hunedoara cu Europa

Începând din anul 2021 Biblioteca Jude­țeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva pune la dispoziția utilizatorilor două cursuri de importanță strategică pentru dezvoltarea comunității hunedorene: Ma­nager proiect și Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene. Ambele sunt autorizate de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților, absolvenții ob­ținând certificate de absolvire girate de Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Ideea acestor cursuri a apărut de fapt în cadrul Proiectului de educație financiară „Alfabetizare financiară prin intermediul bibliotecilor publice” derulat de biblioteca noastră prin Programul Erasmus+, în parteneriat cu instituții din Polonia, Bulgaria și Slovenia. Astfel, ne-am asumat dezvol­ta­rea Centrului nostru de formare profesională și educație a adulților cu aceste două cursuri care să ofere deschidere spre Europa, spre scrierea și managerierea de proiecte finanțate din bani europeni benefice pentru județul nostru.
Considerăm că oferind sub această formă informația necesară accesării de fonduri și derulării de proiecte europene, tot mai mulți oameni din județul nostru vor învăța și vor prinde curajul de a se implica în proiecte cu finanțare europeană.
De asemenea, recunoașterea oficială competențelor prin obținerea certificatelor de absolvire în cele două ocupații (Manager Proiect – cor 242101 și Expert accesare fon­duri structurale și de coeziune europene – cor 242213) poate deschide perspective pentru cariera personală a absolvenților noștri, fie în managementul proiectelor, fie în consultanță, ceea ce va duce la creșterea veniturilor lorși implicit a bunăstării fiecăruia.
Momentul lansării acestora, la începutul anului 2021, este foarte important, deoa­rece coincide cu adoptarea de către Con­siliul Uniunii Europene a noului Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027 și a pachetului de relansare economică Next Generation EU (NGEU).
Cu siguranță, prin demersul nostru punem bazele conturării, în următorii 6 ani, a unui nucleu de specialiști în județul Hunedoara care să facă posibilă inițierea, finanțarea și derularea proiectelor necesare atingerii obiectivelor Strategiei regionale pentru dezvoltare 2021-2027 – REGIUNEA VEST. Orizontul 2030 al acestei strategii, care include și județul nostru, este de a deveni model de dezvoltare sustenabilă bazat nu doar pe creștere economică, ci pe plasarea culturii și creativității în centrul politicilor de dezvoltare.
Biblioteca Județeană, ca instituție de cultură și educație permanentă, a decis să-și exercite rolul relevant în ceea ce privește creșterea capacității oamenilor de a realiza obiectivele prioritare ale acesteistrategii.

Este important să subliniem că scopul oricărei strategii economice, fie locală, națională sau europeană, este de fapt să creeze o schimbare în sens pozitiv în cali­tatea vieții, să ducă la creșterea bunăstării și deopotrivă la dezvoltarea personală a fiecărui membru al comunității.
De aceea, nicio transformare economică, nicio investiție sau obținere de fonduri pen­tru finanțare nu este posibilă fără oameni capabili să planifice și să realizeze acti­vi­tățile necesare îndeplinirea fiecărui obiectiv care, la rândullui, este gândit tot pentru oameni, pentru a le face viața mai bună.
Biblioteca, factor de importanță strate­gică în cadrul societății informației, vine în întâmpinarea nevoilo rcomunității pe care o deservește cu un pachet de cursuri care s-a dovedit pe măsura așteptărilor publicului pentru că înperioada de înscriere (1 – 19 februarie 2021) au depus cereri peste 200 de utilizatori dornici să parcurgă cursurile de Manager Proiect, Expert acce­sare fonduri structurale și de coeziune, Contabil și Formator. Numărul mare al cursanților înscriși a determinat formarea mai multor grupe, astfel încât întregul program al centrului de formare a fost acoperit până în luna decembrie.
Primele serii ale cursurilor de Manager Proiect și Expert accesare fonduri struc­tu­rale și de coeziune europene au fost deja fina­lizate. Cursanții au provenit din domenii diferite fiecare fiind interesat de aplicarea practică a informațiilor primite specific, pentru zona lui de activitate. Acest aspect a determinat un palier foarte diversificat și benefic de abordări ale diferitelor tipuri de proiecte, atât din punctul de vedere al finanțării cât și al managementului.
Senzația de „multă și foarte diversificată informație” a predominat, evidențiind la fel de multe puncte de plecare în explorarea proiectelor și perspectivelor viitorilor mana­geri și consultanți.
Din păcate, condițiile impuse de purtarea măștii, păstrarea distanței și dezinfectarea obsesivă a rechizitelor au determinat o atmosferă nu tocmai relaxată. Multe din aplicațiile proiectate a se desfășura în colaborare au fost anulate, concluziile fiind obținute doar ipotetic nu ca rezultat al unei activități practice comune. S-au folosit mai mult prezentarea, exemplificarea și dezba­terea în detrimentul tehnicilor interactive de învățare care impuneau apropierea fizică și folosirea în comun a unor materiale în cadrul grupurilor de lucru.
Trecând peste dezavantajele desfășurării sau parcurgerii unui curs în timpul pande­miei, considerăm că demersul nostru și-a atins scopul.
Sperăm că, odată ce am transmis sub formă de curs informațiile necesare fon­dării unor cariere în managerierea și obți­ne­rea de finanțare, am descătușat tot atâtea dorințe de a merge mai departe în aceste domenii, de a aduce în județul nostru banii atât de necesari dezvoltării, de a-i folosi cu chibzuință și profesionalism în atingerea obiectivelor care determină o dezvoltare durabilă, progres și bunăstare.
Este încă o misiune greape care și-a asu­mat-o Biblioteca Județeană, nefiind deloc de neglijat nici drumul parcurs până la autorizare, dotările, materialele necesare și, poate nu în ultimul rând, experiența și efortul bibliotecarului – formator care vă așteaptă mereu cu ochi zâmbitori și cu dorința de a vă îndruma spre descoperirea de soluții.

Mariana Marian,
Bibliotecar,
Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea  Dior, de Bertrand Meyer-Stabley, apărută la Editura Baroqu Books and Arts, București, 2020.

 

Pentru a-și construi legenda, Napoleon a ordonat uciderea a mii de oameni. Pentru a-și impune legenda, Christian Dior s-a mulțumit să îmbrace câteva femei și să inventeze alfabetul grație căruia romanul seducției nu se va apropia niciodată de sfârșit. Divinitate și aur, într-un cuvânt: Dior, de la șarmul necunoscutului la strălucirea regelui.

 

„În fond, ar trebui să binecuvântez ruinarea părinților mei, pentru că m-a obligat să fac ceva în viață.“ CHRISTIAN DIOR

 

Jurnalist reputat al revistei Elle, Bertrand Meyer-Stabley e pasionat de celebrități și de modul lor de a se integra, memorabil și distinct, în cotidian. A lucrat pentru prințesa Margaret a Marii Britanii, a scris despre Elton John, Coco Chanel, Rudolf Nureyev, Gala Dalí, James Dean și mulți alții. Dincolo de pasiunea documentării minuțioase a parcursului bibliografic al unor personaje care amprentează puternic istoria socială, Bertrand Meyer-Stabley a editat cu succes unele dintre cele mai provocatoare texte ale lui Jean Cocteau. În prezent locuiește la Nisa și colaborează cu numeroase publicații franceze și străine.

 

Din aceeași colecție Savoire – Vivre, mai pot fi găsite Biblioteca Județeană: Parfumuri de legendă, Chanel, Balenciaga, Firul de aur sau istoria lumii văzută prin urechile acului, Geanta, un amor de-o viață, Guerlain, Psihologia culorilor, Istoria și arta ceaiului, Citește! te rog, citește! Culorile și viața lor secretă etc.

 

 

 

 

Cele mai populare cărți din toate timpurile

Rătăcirea pe culoarele unei biblioteci sau parcurgerea unei librării online poate fi o sarcină copleșitoare. Dacă aveți probleme în identificarea unui loc de pornire, de ce să nu vă îndreptați atenția către cele mai populare cărți din toate timpurile?

 

Există anumite cărți care au captivat milioane de cititori de-a lungul anilor (sau poate chiar în ultimul an) datorită personajelor de neuitat și a temelor universale. Iată 6 cărți care continuă să aibă un impact asupra cititorilor.

Don Quijote

Miguel de Cervantes

 

Adesea denumit primul roman modern european, Don Quijote urmărește exploatările nobilului titular care devine obsedat de noțiunea romantică de cavalerie. Într-o misiune autoimpusă de a deveni un cavaler călător, Don Quijote îl recrutează pe fermierul Sancho Panza ca scutier. Din păcate, însă, aventurile lor se termină rareori bine – printre altele, Don Quijote se luptă cu o turmă de oi, atacă un grup de călugări și chiar eliberează un grup de criminali condamnați.

 

Don Quijote a fost inspirat din Odiseea, dar de când a fost publicat în două părți în 1605 și 1615, acest roman clasic a continuat să inspire mulți alți artiști și opere. Și, dacă ați ignorat până acum această carte pentru că a fost publicată acum 400 de ani, sunteți aproape la fel de nebun ca Don Quixote însuși.

Stăpânul Inelelor

J.R.R. Tolkien

 

Acest roman de înaltă fantezie este o celebră epopee în trei volume. Se concentrează în jurul unui inel puternic, forjat de Lordul Întunecat Sauron. Inelul este căutat timp de ani întregi, dar la începutul romanului, el se află în casa hobbitului Bilbo Baggins. Bilbo pune o sarcină importantă pe umerii verișorului său Frodo, însărcinându-l cu călătoria spre Muntele Doom, pentru a distruge inelul.

 

Lumea construită de către Tolkien este profundă și bogată. El creează limbi în poveștile sale care pot fi chiar învățate de unii dintre cititorii mai devotați.

 

Harry Potter și Piatra Filosofală

J.K. Rowling

 

Cel mai recent roman de pe această listă, Harry Potter și Piatra Filosofală aduce cititorii într-o lume a magiei, iar acțiunea are loc preponderent la Școala de Magie și Vrăjitorie din Hogwarts. Cu ocazia celei de-a unsprezecea aniversare, moștenirea magică a lui Harry este adusă la iveală de Hagrid. Pe măsură ce își desfășoară noua sa viață de vrăjitor, el constată că are mai multe de învățat, în afară de vrăji și poțiuni. Lordul Întunecat Voldemort, care încercase și nu reușise să-l omoare pe Harry în copilărie, își recapătă puterea, iar Harry îi stă în cale.

 

Personajele sunt, cu adevărat, inima acestei cărți. Harry nu trebuie să fie cel mai inteligent dintre prietenii săi pentru a fi un erou și nici nu trebuie să fie simpatic tot timpul. El este un personaj dinamic în care cititorii se pot regăsi, atât pe măsură ce cresc, cât și ca adulți – nu este de mirare că Harry Potter este una dintre cele mai populare cărți din toate timpurile.

Aventurile lui Alice în Țara Minunilor

Lewis Carroll

 

În acest roman, Alice, în vârstă de șapte ani, cade într-o gaură de iepure într-o lume fantastică de minuni și necazuri. În timp ce navighează acest loc nou și peculiar, Alice întâlnește multe creaturi antropomorfe încântătoare, cum ar fi iepurele alb și pisica Cheshire.

 

Romanul lui Carroll răstoarnă logica, lăsând convenția deoparte. Fiind una dintre pietrele de temelie ale genului fantastic, Aventurile lui Alice în Țara Minunilor deține un loc drag atât în ​​inimile copiilor, cât și ale adulților.

Cronicile din Narnia: Leul, Vrăjitoarea și Dulapul

CS Lewis

 

Fiind primul dintre cele șapte romane din seria Cronicile din Narnia, această carte aduce la viață lumea fantastică din Narnia, un loc plin de animale vorbitoare și magie. Povestea se desfășoară atunci când patru copiii sunt evacuați din Anglia în timpul războiului, pentru a locui în casa unui profesor amabil. Când cel mai mic copil, Lucy, intră într-un dulap și găsește o lume vastă, plin de zăpadă, ea și frații ei sunt târâți într-o bătălie a binelui și a răului.

 

Această carte îi face pe cititori să simtă că magia este la îndemână – sau chiar în dulapul lor. Acesta este un roman care i se adresează direct oricărui copil care și-a dorit vreodată să poată vorbi cu câinele familiei. Mai mult decât atât, pe măsură ce copiii se confruntă cu o vrăjitoare, îi face pe cititori să simtă că, cu suficient curaj, orice este posibil.

 

Pinocchio

Carlo Collodi

 

Această poveste urmărește o marionetă, Pinocchio, realizată dintr-un butuc de un sculptor în lemn sărac, Gepetto. Pinocchio este deosebit, cu un nas care crește cu fiecare minciună spusă. Pe măsură ce băiatul păpușă călătorește în lume, el constată că are mai multe probleme decât atât.

 

De când a apărut în 1883, acest roman a devenit una dintre cele mai frecvent adaptate povești din întreaga lume. Această poveste despre o marionetă care nu vrea altceva decât să fie un băiat adevărat are o temă sinceră despre creșterea personală și umanitate.

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea Trei femei, de Lisa Taddeo, apărută la Editura Litera, București, 2020. Scrierea reprezintă o incitantă poveste adevărată despre viața sexuală a trei femei americane, având la bază aproape un deceniu de documentare jurnalistică.

 

Realitate cotidiană

În ultimii opt ani, jurnalista Lisa Taddeo a traversat de șase ori Statele Unite pentru a cunoaște femei obișnuite, din diverse regiuni și din diverse medii. Rezultatul, Trei femei, este cel mai detaliat portret al dorinței realizat vreodată de un scriitor de non – ficțiune.

 

Lina, casnică şi mamă, prizonieră într-o căsnicie care şi-a pierdut pasiunea; Maggie, o elevă de liceu de 17 ani care are o relaţie cu profesorul ei de engleză; Sloane – proprietara frumoasă, rafinată şi plină de succes a unui restaurant, căsătorită cu un bărbat căruia îi place să o urmărească făcând sex cu alţi bărbaţi şi cu femei, iată protagonistele poveştii adevărate a lui Taddeo. Trei femei, trei destine.