Arhive categorii: Educatie si cultura

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

 

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea #Nofilter. Povestea Instagramului, de Sarah Frier, apărută la Editura Corint, București, 2021, o istorisire detaliată și plină de viață a modului în care Instagram a ajuns la nivelul de astăzi, construind o afacere din producerea unor lucruri cool.

 

Revoluționari

„Bazându-se pe sute de interviuri, inclusiv pe unele cu fondatorii aplicației, Kevin Systrom și Mike Krieger, și înarmată cu interpretările pe care aceștia le dau istoriei lor, Frier reușește să ne arate cum fiecare decizie a conducerii companiei a avut consecințe culturale la nivel global… Iar drama irezistibilă prezentată în această carte se desfășoară între fondatorii lui Insta și Mark Zuckerberg, CEO al lui Facebook.”

National Public Radio

 

„Sarah Frier ne relatează cum idealurile fondatorilor companiilor tech ajung, în mod inevitabil, să fie echilibrate de necesitatea de a obține profituri” – The Wall Street Journal

 

„Bazându-se pe o documentare riguroasă, Frier ne prezintă povestea fascinantă a unei lupte ca între David și Goliat, pe care autoarea o împletește cu alta, la fel de captivantă, a transformării Instagramului dintr-o aplicație de partajare de fotografii, renumită pentru filtrele sale virtuale nespus de artistice, într-una care este o adevărată creatoare de creatori”- The Financial Times

 

 

 

Admitere ID/IFR 2022 – Fii student al Universității Politehnica Timișoara la distanță

#ViitorulînRitmulTău

Fii student al Universității Politehnica Timișoara oricând, de oriunde și în ritmul tău! În 1 Iunie dăm startul pentru concursul de ADMITERE ID/IFR 2022 – online. Optează pentru înscrierea online, sau din 4 Iulie la universitate și din 6 Iulie în centrele zonale dedicate admiterii!

Accesul la cursuri, note, teme și informații administrative este permanent prin platforma Campus Virtual UPT. Activitățile de laborator, seminar și examenele au loc doar sâmbăta și duminica. Cursurile și cadrele didactice, competențele, titlul și profesia sunt aceleași cu studiile la forma de învățământ cu frecvență.

Echipa de Suport dedicată ID/IFR îți stă la dispoziție, atât în perioada de admitere, cât și pe parcursul anilor de studiu! 

 

Te-ai gândit să termini o facultate, însă crezi că timpul nu îți permite? Acum poți deveni student la Universitatea Politehnica Timișoara, indiferent de localitatea sau țara de rezidență, numărul orelor lucrate pe săptămână sau responsabilitățile de zi cu zi.

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL) organizează și desfășoară, în perioada următoare, admiterea online și fizic pentru programele de studiu în regim de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă.

https://elearning.upt.ro/admitere/

 

ADMITERE 2022

Informatică: informaticieni – 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare – 100 locuri

https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/informatica/

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații: ingineri – 4 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale – 50 locuri

https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/tehnologii-si-sisteme-de-telecomunicatii/

Comunicare și Relații Publice: licență – 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Științe ale Comunicării – 75 locuri

https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/comunicare-si-relatii-publice/

Tehnologia Construcțiilor de Mașini: licență – ingineri – 4 ani de studiu, învățământ cu frecvență redusă, în colaborare cu Facultatea de Mecanică – 60 locuri

https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/tehnologia-constructiilor-de-masini/

 

Tipul concursului de admitere

Pentru formele de învățământ ID/IFR, admiterea se desfășoară prin concurs de dosare, criteriul de departajare fiind media de la Bacalaureat. În acest an, procedura de admitere poate fi realizată la alegere atât exclusiv online, cât și fizic, la sediul CeL sau centrele din facultăți și centrele zonale dedicate admiterii, conform programului din calendarul admiterii 2022.

Programele de studiu sunt acreditate de către ARACIS și conferă o diplomă echivalentă celei de la forma de învățământ cu frecvență, mai precis – diploma de studii superioare de licență în forma de învățământ la distanță/cu frecvență redusă, conform cu hotărârea publicată în Monitorul Oficial al Guvernului României.

 

Calendar ADMITERE 2022

Înscriere candidați

01.06.2022 – 22.07.2022 , până la ora 14:00, online

04.07.2022 – 22.07.2022 până la ora 14:00, fizic la centrele din facultăți sau sediul CeL conform orarului afișat

06.07.2022 – 08.07.2022 până la ora 16:00, fizic în centrele zonale de admitere conform orarului afișat

11.07.2022 – 19.07.2022 până la ora 16:00, fizic în centrele zonale de admitere conform orarului afișat

Concurs de dosare

25.07.2022

Rezultatele concursului

25.07.2022, ora 20:00

Confirmări Runda I

26.07.2022, ora 10:00 – 27.07.2022 până la ora 16:00

26.07.2022, ora 10:00 – 27.07.2022 până la ora 16:00, fizic la centrele zonale

Afișare Runda II

29.07.2022, ora 14:00

Confirmări Runda II

29.07.2022, orele 14:00 – 18:00

29.07.2022, orele 14:00 – 16:00, fizic la centrele zonale

Rezultatele finale

29.07.2022, ora 20:00

 

Înscrieri online și fizic

Înscrierea la concursul de admitere cu depunerea actelor necesare și întreg procesul de admitere și confirmare a locului, pentru anul universitar 2022-2023 se poate realiza atât online – folosind aplicația dedicată Enroll (https://admitere.upt.ro/ ), cât și fizic, la centrele din facultăți sau sediul CeL, sau centrele zonale dedicate admiterii, personal de către fiecare candidat.

Mobil: (+4)0725 890 389; (+4)0725 890 988

E-mail: contact@elearning.upt.ro

Metoda de învățământ

Diploma de licență acordată la finalul studiilor este echivalentă celei de la forma de învățământ cu frecvență, singura diferență fiind menționarea formei de învățământ. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma deînvățământ cu frecvență, iar tutorizarea va fi efectuată de către aceleași cadre didactice care desfășoară cursuri la forma de învățământ cu frecvență.

Avantaje ale desfășurării cursurilor prin învățământ la distanță:

  • întâlniri față în față, în Universitate / semestru, programate în zilele de sâmbătă – ID
  • întâlniri sâmbăta și duminica conform planului de învățământ anual – IFR
  • acces permanent la platforma online Campus Virtual al UPT – cursuri, note, teme și informații administrative
  • examene programate doar sâmbătă și duminică

Studenții ID/IFR beneficiază de suport fizic la sediul CeL, dar și online, prin intermediul Campusului Virtual: materiale de curs, teme și activități, note examene, informații administrative, comunicare și interacțiune directă pe durata studiilor.

 

Specializări

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații

Absolvenţii acestei specializări vor deveni specialişti de înaltă performanţă şi competenţă cu o bună pregătire fundamentală în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor, dar în egală măsură pregătiți şi în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în economia de piaţă.

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: transmisii integrate de date şi voce, tehnologii audio-video şi multimedia, programare web, reţele de telecomunicaţii, telefonie fixă şi mobilă, dezvoltare de aplicații online.

Toți absolvenţii ultimelor generații şi-au găsit locuri de muncă în domeniu.  http://www.etc.upt.ro/

 

Informatică 

Absolvenţii acestei specializări vor deveni specialişti informaticieni. Informaticianul în formare trebuie să poată găsi soluţii complete pentru problemele practice de prelucrare a datelor şi pe baza conceptelor generale ale informaticii şi ştiinţei calculatoarelor. Pentru aceasta trebuie să stăpânească pe lângă bazele teoretice ale informaticii şi posibilităţile utilizării practice a acestora. El/ea va trebui să cunoască şi să înţeleagă un spectru larg de aplicaţii din tehnică, respectiv economie. Informaticianul găsește un larg domeniu de activitate în diverse domenii ale tehnicii şi economiei.

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: medii de programare, dezvoltare şi administrare sisteme informatice, administrare de reţea, dezvoltare de aplicaţii web.

http://admitere-ac.ro/

 

Comunicare şi Relaţii Publice

Pentru Comunicare şi Relaţii Publice (CRP) în regim de învăţământ la distanţă (ID) competenţele, calificările şi diplomele conferite sunt identice cu cele oferite de specializarea la forma de învăţământ cu frecvenţă Comunicare şi Relaţii Publice, domeniul de licență Științe ale Comunicării. Titlul profesional care se acordă absolvenților la finalizarea studiilor este de “Licenţiat în Ştiinţe ale comunicării”.

Programul de studii Comunicare şi relaţii publice – învățământ la distanță formează absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc.: specialişti în comunicare și relaţii publice, specialişti în relaţiile cu presa, purtători de cuvânt, consultanţi în comunicare și relații publice, consultanţi resurse umane, asistenți manager, referenți, mediatori lingvistici.

http://sc.upt.ro/

 

Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) defineşte o profesie adaptată evoluţiei economice prezente şi viitoare, conectată la practica europeană şi mondială, în care inginerului mecanic, pe lângă instruirea tehnică de bază de profil Inginerie Industrială, i se formează competenţe operaţionale pentru sectorul productiv în general dar şi pentru sfera serviciilor şi de promovare produs.

Profilul profesional al inginerului TCM oferă absolvenților noștri posibilități diversificate de integrare pe piaţa muncii în sectoare industriale sau de prestări de servicii cum ar fi: producţia de componente, subansambluri sau produse industriale sau manufacturiere, pentru industria de autovehicule (automotive), energetică, transporturi aeriene, navale sau feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate de măsură și control, mecanică auto, întreținere şi reparații în domeniul mecanic.

http://mec.upt.ro/

 

Ce spun studenții și absolvenții specializărilor la ID și IFR

ID are profesori foarte buni și dedicați, care m-au ajutat sa deprind cunoștințe în domeniul atât de dinamic al tehnologiei informației, prin cursuri moderne și interactive. Prin studiu continuu, lucru la firmă, concursuri, un internship în Finlanda și alte cursuri și specializări online pe care le-am urmat cu multă pasiune, cred am reușit să acumulez multă experiență pe perioada facultății și să fiu cu un pas în fața colegilor mei, la finalizarea studiilor de licență.

Lumea în care trăim astăzi și industriile în care lucrăm sunt într-o continuă dezvoltare și se tehnologizează foarte repede, iar noi suntem nevoiți să nu ne oprim din învățat pe tot parcursul vieții, pentru a rămâne relevanți în domeniile în care profesăm. De asemenea, și modul de lucru se schimbă, programele de lucru devin mai flexibile pentru a le permite oamenilor să își ducă la capăt responsabilitățile pe care le au.

Astfel, consider că probabil cea mai bună opțiune care ne oferă cunoștințele necesare, flexibilitatea de a ne urma interesele și modelul de învățare continuă este o astfel de specializare la distanță, pe care eu sunt foarte mulțumit ca am urmat-o.

Victor Holotescu  – absolvent Informatică ID, promoția 2016

Care este scopul meu la UPT – TCM-IFR ?

Cu toții avem visuri, al meu a fost să ajung inginer. S-a întâmplat la 27 de ani, la nici 2 luni după începerea cursurilor UPT-TCM-IFR. Trebuie doar să crezi în visul tău și cel mai important să știi ce vrei.

IFR mi-a oferit șansa unei noi vieți. Recunosc că pe primul loc este familia mea, dar totodata îmi gestionez timpul destul de bine (având în vedere participarea la cursuri, doar în weekend-uri) iar timpul rămas după job îl aloc atât studiului (curiozitate, interes și pasiune) cât și momentelor petrecute cu cei dragi, pentru a evolua nu doar intelectual dar și pe plan social, spiritual cât și fizic.

Recomanzi IFR?

Da, am recomandat tuturor oamenilor, indiferent de vârstă, oameni care nu au avut curaj sau care au crezut că nu este momentul. “În fiecare zi te trezești și ai o a doua șansă să faci ce vrei, să fii cine vrei, singurul lucru care te poate opri ești tu”.

Marius Bundac – student în anul IV – Tehnologia Construcțiilor de Mașini  IFR

N-am uitat de facultate. Din momentul în care am fost admisă la Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnica Timișoara am știut că locul meu este aici. Am ales specializarea Comunicare și Relații Publice deoarece are ceva aparte, ceva ce te face să rămâi lângă cadrele didactice și să aprofundezi domeniul cât mai mult. Această facultate îți oferă direcții diverse de dezvoltare și învățare și te pune fără îndoială în fața unor oportunități extraordinare de a cunoaște și de a te dezvolta. Aici este locul potrivit pentru cineva care dorește să intre în lumea publicității, a PR-ului sau în general, în lumea comunicării. Pentru mine, cei trei ani de studenție la Facultatea de Științe ale Comunicării specializarea Comunicare și Relații Publice a însemnat o treaptă care te aduce mai aproape de statutul de profesionist într-un domeniu mereu actual și de interes. Cu ajutorul îndrumătorilor, al cadrelor didactice, care m-au susținut de-a lungul celor trei ani de facultate, treapta nu a fost greu de urcat.

În concluzie, vă îndemn pe toți cei care iubiți domeniul comunicării și aveți interesul de a înțelege cât de mult contăm pe actul comunicațional, cu toate speciile acestuia, în domeniul Comunicării și Relaților Publice să profitați de șansa de a evolua! Gustă din toate și alege ce ți se potrivește!

Violeta Oneț – absolventă Comunicare şi Relaţii Publice ID – promoția 2019

Dacă ești deja angajat și nu ai timp să faci o facultate la zi care să te ajute în domeniul tău, facultatea la distanță este cea mai potrivită pentru tine! Așa am făcut și eu! Cred în învățarea și educarea continuă și te încurajez și pe tine să o faci! Mai ales în domeniul care te pasionează!

Ludmila Focsa-Popovici – ETC ID 2018

 

Informații suplimentare:

Website CeL: https://elearning.upt.ro/admitere/

Facebook: https://www.facebook.com/CIDUPT

Twitter: http://twitter.com/elearning

Instagram: @elearning_upt

Youtube: http://www.youtube.com/user/cidupt

 

Contact

Centrul ID/IFR si e-Learning

elearning.upt.ro

Mobil:

(+4)0725 890 389

(+4)0725 890 988

E-mail: contact@elearning.upt.ro

 

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea Civilizații, scrisă de Laurent Binet, apărută la Editura Trei, Pandora M, București, 2021.

 

Perspective

În jurul anului 1000, fiica lui Erik cel Roșu pune piciorul, alături de vikingii ei, în America Centrală, aducând caii, fierul și virusurile creatoare de anticorpi. În 1492, Columb nu descoperă America. În 1531, din cauza unui război civil, Atahualpa – Fiul Soarelui – fuge în Cuba, apoi traversează „Marea Ocean“ și, însoțit de 181 de soldați, de 37 de cai și de o pumă uriașă, cucerește Europa. Romanul lui Laurent Binet, literatură contrafactuală de cea mai pură esență, exploatează ipoteza unei răsturnări a istoriei, ce reușește să fie verosimilă și să dea naștere unei literaturi captivante, ca un joc de strategie. O scriere cuceritoare și o abordare unică. Autorul (n. 1972) s-a născut la Paris și a absolvit studii de literatura modernă la universitatea unde acum predă (Paris VIII). Primul său roman, HHhH, roman istoric postmodern despre asasinarea lui Reinhard Heydrich, a câștigat Prix Goncourt du Premier Roman și a devenit bestseller internațional. Cel de-al doilea roman al său, La Septième Fonction du langage, roman metaficțional despre Roland Barthes, a câștigat Prix Interralié si Prix du roman Fnac, în 2015. Laurent Binet este și muzician, fost membru al formației Stalingrad, pentru care și compunea. „Am vizitat muzeele din Lima și am fost fascinat de culturile precolumbiene. Apoi am citit cartea lui Jared Diamond, Arme, virusuri și otel, și atunci am înțeles cum poate fi rezolvată problema acestei cărti, ca într-un joc“ – autorul.

 

 

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea În serai. Viețile private ale sultanilor din Istambul, de John Freely, apărută la Editura Trei, București, 2021.

 

Din culisele istoriei

Scrierea relatează povestea Casei lui Osman, dinastia imperială care a condus Imperiul Otoman timp de mai bine de șapte secole, un imperiu care se întindea cândva din Europa Centrală până în Africa de Nord și din Persia pană la Adriatică. Impresionanta capitală a acestui imperiu grandios a fost Istanbulul, vechiul Bizanț cunoscut grecilor drept Constantinopol, orașul imperial așezat pe malurile european și asiatic ale Bosforului. În primele patru secole de domnie otomană în Istanbul, sultanii și-au avut rezidența imperială aici, în magnificul palat Topkapı, ale cărui grădini și pavilioane împodobesc și astăzi colina care tronează deasupra confluenței Bosforului cu Cornul de Aur, la locul de întâlnire cu apele Mării Marmara. Volumul abordează inclusiv subteranele ascensiunii la putere a diferiților sultani, comploturile, intrigile și dificultățile întâmpinate, dar și cazurile – deloc puține, de prinți captivi (potențiali moștenitori ai tronului ținuți închiși) sau de suprimări efective de potențiali rivali la tron, provenind din rândul rudelor apropiate (fii sau frați de sânge), săvârșite, la ordinul sultanilor, cu scopul de a elimina posibilii succesori de sex masculin care ar fi putut să amenințe sau să revendice tronul. Bunăoară, secțiunea intitulată Trei sultani nebuni detaliază excesele și comportamentul psihotic al unora dintre sultani, începând cu Murad al IV-lea, cel care și-a suprimat fratele Kasim, în vreme ce al doilea său frate, Ibrahim, a rămas închis în apartamentul din Palatul Interior, fiind el însuși într-atât de îngrozit că ar putea împărtăși soarta lui Kasim (de altfel, doar intervenția mamei sale l-a salvat de la moarte), încât la moartea sultanului Murad al IV-lea, Ibrahim era deja profund suferind din punct de vedere psihic; groaza sa, indusă în anii îndelungați de detenție, îl împiedica să admită că fratele său, sultanul Murad, murise cu adevărat și că el urma să devină noul padișah.

Despre autor

Autorul s-a născut la New York, în 1926. A intrat în marina militară americană la vârsta de 17 ani, servind în cadrul unei unități de comando în Birmania și China în ultimele luni ale celui de-al Doilea Război Mondial. A obținut un doctorat în fizică la New York University în 1960 și a urmat studii postdoctorale la Oxford University. A predat fizica și istoria științelor la Boğazici Universitesi și a locuit la New York, Boston, Londra, Atena, Istanbul și Veneția. Este autorul a peste 40 de lucrări, printre care mai multe cărți de istorie și călătorie ce au cunoscut un mare success.

Număr record de spectacole la Teatrul de Artă Deva în această stagiune

Adriana Năstase

În anul 2022, până în acest moment, Teatrul de Artă Deva a prezentat pu­bli­cului un număr de 50 de eveni­men­te, din care 4 premiere. Acestea sunt: Nu-i ușor să fii bărbat, după Aldo Lo Castro, regia Mihai Panaitescu, Scufița roșie, regia Eugen Pădureanu, Un tram­vai numit Dorință, de Tenneessee Williams, regia Eugen Pădureanu, Re­gele, bufonul și domnii șobolani, de Matei Vișniec, regia Mihaela Panainte și Jean Francois D’hondt.

Au început deja pregătirile pentru toamnă
Unul dintre evenimentele cele mai importante din această primă jumătate a anul 2022 este Festivalul „Unire prin Cultură”, festival care s-a desfășurat în perioada 10-15 mai și unde am avut ca invitați speciali pe scriitorul Matei Vișniec și echipa Teatrului Național Satiricus I.L Caragiale din Chișinău. La rândul nostru, vom merge la Chișinău în perioada 13-19 octombrie 2022 cu următoarele spectacolele: O noapte furtunoasă, de I.L.Caragiale, regia Mihai Panaitescu, Un tramvai numit Dorință, de Tenneessee Williams, regia Eugen Pădureanu, Păcală, adaptare după Bogdan Radu Ghelu, regia Mihai Panaitescu, O afacere de familie, adap­tare după S. Bobrik și R.Clark, regia Eugen Pădureanu, Nu-i ușor să fii bogat, după Gyorgi Spiro, regia Eugen Pădureanu. Chiar dacă în curând activitatea cu publicul a inst­ituției noastre se va încheia odată cu închiderea stagiunii, echipa Teatrului de Artă Deva a început deja pregătirile pentru premierele toamnei, prima dintre acestea fiind comedia „Două nunți și o înmormântare”, regia Eugen Pădureanu, spectacol care va avea premiera în 4 septembrie 2022, ora 19.
Din distribuția acestui spectacol fac parte: Diana Rotaru, Silviu Dobre, Aurelian Gheorghe și Eugen Pădureanu.
„Ne propunem ca și în stagiunea 2022-2023 să aducem în fața pu­blicului actori tineri, titluri interesante pentru publicul nostru, evenimente ca­litativ superioare și vă mulțumim că ne sprijiniți în demersul nostru, participând activ la spectacolele noastre”, susține Mihai Panaitescu, managerul Teatrului de Artă Deva.

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea Cum să crești un băiat. Puterea legăturilor afâfective în creșterea unor bărbați de nădejde, scrisă de Michael C. Reichert și apărută la Editura Trei, București, 2020.

Dincolo de tipare

În sălile de clasă, în sânul familiilor, la antrenamentele sportive, în „frățiile” studențești și în găștile de cartier, băieții sunt adesea modelați după un tipar al masculinității tradițional, rigid și mai cu seamă falimentar pentru societatea de azi, marcată de schimbări profunde la nivelul relațiilor de gen și al pieței locurilor de muncă. Având în spate trei decenii de studii și de consiliere psihologică și educațională, autorul explică în ce fel acele imperativele care le cer băieților să se poarte cu stoicism, „ca niște bărbați adevărați”, pot conduce de fapt la furie, izolare, rebeliune și chiar la comportamente distructive. Esența schimbării la nivel cultural și educațional constă în felul în care părinții, educatorii și antrenorii vor reuși să asigure un echilibru la nivelul dezvoltării sociale și afective a băieților. În acest sens, cartea arată, pas cu pas, în ce fel băieții trebuie ascultați și observați necritic, cum pot fi ajutați să dezvolte legături profunde cu profesorii, antrenorii sau cu alte modele de rol, dar și cum pot fi încurajați să vorbească deschis despre sentimentele pe care le au față de celălalt sex. Părinții vor putea învăța cum să susțină cauza fiilor lor (mai ales când nu se supun stereotipurilor de gen), cum să mențină o relație autentică ce le asigură conturarea unei identități solide și cum să-i încurajeze să-și exprime emoțiile și să-și dezvolte o autonomie sănătoasă.

https://www.facebook.com/bibliotecadeva/

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea Statele Unite și Noua Ordine Mondială. O dezbatere între Olavo de Carvalho și Aleksandr Dughin, apărută la Editura Humanitas, București, 2016.

 

Antitetic

Olavo de Carvalho este un profesor de filozofie brazilian, stabilit în Statele Unite. Alexandr Dughin este un profesor rus, stabilit pe lîngă Vladimir Putin. Cei doi profesori, analiști politici și comentatori ai lumii de azi și parțial și de mîine sînt puși față în față. Cu opțiunile lor, ferme și fără paranteze, din partea brazilianului care nu se sfiește să spună neted ceea ce gîndește referitor la lucruri despre care se vorbește mai mult în șoaptă, cu opțiunile rusului, mai abil și elastic în tot ceea ce afirmă în sprijinul opțiunilor sale. Multe nume de gînditori de ieri și cărți ale unor politologi de prestigiu de azi sînt pomenite. Adică sînt puse față în față teoria și strategia lui Putin cu proiectul Eurasia, referitor la proiectul  propus de democrațiile occidentale – nu e unul singur, zice brazilianul –,  în cap cu SUA și cu cei adunați sub umbrela Uniunii Europene. Colectivism versus individualism, globalism și naționalism, globalizare sau coabitarea unor sisteme diferite?

 

„Cred că sunt greu de imaginat două viziuni mai diferite decât aceea susţinută de ideologul eurasiatist cu înclinaţii naţional-bolşevice Aleksandr Dughin şi cea universalistă, de inspiraţie iudeo-creştină, a filozofului brazilian Olavo de Carvalho. Este exact ceea ce face din această carte un document intelectual fascinant, o invitaţie la reflecţii informate şi responsabile despre culturi, civilizaţii, revoluţii şi imperii în lumea de azi şi, mai ales, în aceea de mâine.“ (Vladimir TISMĂNEANU)

 

https://www.facebook.com/bibliotecadeva/

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea Scriitori și îndrăgostiți, de Lily King, apărută la Editura Trei, București, 2021. Cititorul va descoperi un roman uluitor, care explorează trecerea totodată înfricoșătoare și plină de exuberanță de la o anumită etapă din viața cuiva, la începutul alteia.

 

De jos, în sus

Personajul principal este Casey Peabody, o tânără de 31 de ani care are de gestionat niște crize din viața ei, într-un moment în care toate par să o ia vertiginos la vale. Plină de datorii acumulate încă din timpul studiilor universitare, cu un tată care greșește într-un fel care ei i se pare impardonabil, cu un roman început și imposibil de terminat, cu o slujbă infernală și o chirie jalnică, ea încasează încă două lovituri care o destabilizează teribil de tare sufletește. Moare pe neașteptate mama ei și suferă o decepție în dragoste. Plecând din punctul acesta descendent, încearcă din răsputeri o redresare. Scrisul i se pare singura soluție, dar se simte incapabilă să-și reia activitatea. Ceva se întâmplă, totuși, iar lucrurile încep să se miște, în ciuda vulnerabilității ei extreme adusă de depresia suferită după pierderea mamei.

 

Scriitori și îndrăgostiți are o forță a emoției de neegalat.” – New York Times Book Review

 

 

https://www.facebook.com/bibliotecadeva/

 

 

 

 

Festivalul „Unire prin Cultură” a debutat cu o piesă a lui Matei Vișniec

Adriana Năstase

Festivalul ”Unire prin Cultură” al Teatrului de Artă Deva a debutat cu o în­tâlnire cu Matei Vișniec (foto), unul din­tre cei mai mari și cunoscuți dra­maturgi români contemporani.

Actori de la Chișinău
Matei Vișniec a venit la Deva, din Franța, acolo unde s-a stabilit cu mulți ani în urmă. Scriitorul a susținut o prelegere în fața publicului venit să-l întâlnească și a oferit autografe tuturor celor care i-au achi­zi­țio­nat cărțile. Artistul și-a lansat cu această ocazie cartea „Un secol de ceață”.
Apoi, a fost premiera spectacolului „Regele, bufonul și domnii șobolani” de Matei Vișniec, regia Mihaela Panainte și Jean-Francois D’Hondt. Piesa s-a jucat în prezența autorului, în fața unui numeros public.
Festivalul ”Unire prin Cultură” continuă, până duminică, 15 mai. În fiecare seară, începând de marți, 10 mai, iubitorii de teatru sunt așteptați la reprezentațiile sus­ținute de actorii Teatrului Național Satiricus ”Ion Luca Caragiale” din Chi­și­nău (Republica Moldova), cu care Teatrul de Artă Deva are încheiat un parteneriat artistic. Instituția teatrală din Chișinău este condusă de Sandu Grecu, regizor de renume care a montat deja câteva piese și la Deva.

Despre geniu
Personalitate marcantă a două secole, Matei Vișniec este cel mai jucat drama­turg român pe plan internațional și un simbol al patriotismului şi modestiei. El
s-a născut în 29 ianuarie 1956 în Rădăuți. În 1987 artistul s-a stabilit în Franța și lu­crează ca jurnalist la Radio France Inter­nationale. Piesele sale au fost jucate în peste 30 de țări.Piesele lui Matei Vișniec sunt traduse în peste 25 de limbi.
„De la actorii din România am învățat foarte mult în anii 70-80, am învățat ce înseamnă geniul, intuiția. Mă aflu la Deva, unde urmează să văd o piesă despre pro­blemele existențiale. Acest festival (n.r.-Unire prin Cultură) a pornit pe un drum foarte bun. Și important și necesar, care reunește foarte multe forțe culturale.(…)
Despre piesă, (n.r.-Regele, bufonul și domnii șobolani) ce pot spune?. La tea­tru, fiecare iese cu o părere despre piesa pe care o vede. Acesta este scopul meu, să stimulez spiritul, să stimulez reflecția, să trezesc conștiința și mai mult. Teatru este făcut să ne bulverseze, să ne scoată din confort, să ne perturbe. (…)
Cultura creează spații de sensibilitate, de gândire. Toți suntem de cultură euro­peană. Suntem europeni nu pentru că tră­im pe acest continent, ci pentru că avem o identitate culturală europeană. Prin teatru, prin cultură putem face față adversităților. (…) Scriu de 50 de ani. Probabil că ursitoarele au spus, când
m-am născut, hai să-l facem să scrie, să scrie cuvinte toată viața. În două limbi. Am scris milioane de cuvinte în româ­neș­te și franțuzește. Am început cu poe­zia, apoi cu teatrul.Toată viața mea am scris cuvinte care au trăit 24 de ore, pentru că eu așa numesc munca pe care am prestat-o la Radio France Internatio­nal. Așa mor realitățile. Am trăit din cu­vinte care mureau repede, pentru că asta e meseria de jurnalist.(…)
De ce am scris această carte? (n.r.-Un secol de ceață).
Am ajuns în Franța, venind dintr-o dic­ta­tură din România. A considera, totuși, că mașina comunistă a fost impecabilă, dar de fapt a fost condusă prost, asta este o idee cu care nu m-am împăcat nicio­dată. Au murit milioane de oameni din cauza acestei mașini comuniste și, totuși, se vrea să se demonstreze că doc­trina nu are fisuri, dar totdeauna la volanul ei a fost cineva care a condus prost”, a spus marele scriitor, la Deva.

„Prin cultură învingem răul”
„Acest concept de cultură care unește funcționează și este un pas important, mai ales în aceste zile, cu războiul din Ucraina. Ne bucurăm că o trupă cu 50 de oameni a venit la noi, la Deva, acasă, de fapt, cu bucurie, să joace câteva piese. Fes­tivalul este un protest față de ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Ne bucu­răm că prin cultură putem învinge răul”, a spus Mihai Panaitescu, managerul Tea­trului de Artă Deva.
„Colaborarea dintre Teatrele din județ și cel din Chișinău este una fructuoasă. Mă bucur foarte mult că l-am avut oas­pete pe marele dramaturg Matei Vișniec și pe Sandu Grecu, directorul Teatrului Satiricus din Chișinău. Este un mare eve­ni­ment im­portant, acest festival, Uniți prin Cultură”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Ion Bădin.
„Este important că se produce acest eveniment cultural. Acest proiect vine să spună că noi, artiștii, de pe ambele maluri ale Prutului suntem un popor, suntem pentru unire”, a afirmat Sandu Grecu, directorul Teatrului „Satiricus” din Chișinău.

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea Vlad Țepeș și Ordinul Dragonilor, de Simona Antonescu, apărută la Editura Nemira, București, 2021.

 

Istoria ne învață

Vlad Țepeș e personajul arătat într-o altă lumină în acest roman, iar copiii vor putea privi înspre această epocă istorică, adesea întesată de clișee, înarmați cu o poveste bună și cu informații proaspete și deloc plictisitoare. Într-unul dintre cele mai aventuroase volume din serie, gemenii Ilinca și Călin vor fi martorii vrăjiți ai unui episod istoric rămas celebru. Astfel, atacul de noapte din 1462 ține cititorii cu sufletul la gură. Alături de gemeni, cu toții află despre ordinele cavalerești medievale, despre numele unor veșminte din perioada otomană, dar și o scurtă istorie a Turnului Chindiei de la Târgoviște.

https://www.facebook.com/bibliotecadeva/

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea Omul timpului meu, de Dalia Sofer, apărută la Editura Corint, București, 2021.

 

Rădăcinile lasă urme

Dalia Sofer e născută în Iran și locuiește la New York, explorând în acest roman nuanțele culturale, politice și umane ale revoluției iraniene din 1979. Volumul, a cărui acțiune se desfășoară în Iran și New York, spune povestea lui Hamid Mozaffarian care s-a înstrăinat de sine și de lumea din jurul său. După ce a lucrat zeci de ani ca interogator pentru regimul iranian, Hamid călătorește într-o misiune diplomatică la New York, unde își întâlnește familia exilată și ia cenușa tatălui său, care a murit dorindu-și să fie înmormântat în Iran. Revăzându-se cu fratele său și alți exilați, Hamid este forțat să se confrunte cu propriul trecut, cu natura perfidă a violenței și cu credința sa într-un sistem care l-a ținut captiv atâția ani. Plasată de New York Times între primele 100 de cărți din 2020, scrierea Daliei Sofer e fascinant ca atmosferă, ca ritm, ca stil, ca structură narativă în care se amestecă imagini tulburătoare: tatăl citindu-le seara băieților povestea lui Enkidu și a lui Ghilgameș, revoluționarul transformat în torționar de o nebuloasă socială fără prea multe pârghii de evadare morală, iubirea sufocată de teamă, umanitatea dumicată în toate cele ale ei, fâșii de frumusețe stinsă și cioburi de mizerie supurândă.

 

 

„Un personaj memorabil și dificil care poate fi considerat o întruchipare a pătimirii spirituale a Iranului începând cu revoluția din 1979. Un roman puternic, complex și plin de suferință, care devine și mai relevant ca urmare a tensiunilor actuale.“ — Library Journal

 

 

https://www.facebook.com/bibliotecadeva/    

 

 

La Teatrul de Artă Deva se joacă piesa „Regele, bufonul și domnii șobolani” în prezența autorului

În data de 10 mai, Teatrul de Artă Deva vă invită la cea de a patra pre­mieră din acest an! Regele, bufonul și domnii șobolani, de Matei Vișniec (foto), a fost textul ales de către regi­zorii Mihaela Panainte, aflată la cea de a doua colaborare cu teatrul devean și re­gizorul belgian Jean-Francois D’hondt pentru a vedea lumina rampei. Premie­ra, care va fi prezentată în prima zi a Festivalului Unire prin Cultură, va be­neficia de prezența autorului, drama­turgul Matei Vișniec. Aceasta va ține și o prelegere urmată de o lansare de car­te, cu începere de la ora 17.30.

O mare onoare
„Renumitul scriitor român (poet, pro­za­tor, dramaturg, jurnalist) Matei Vișniec s-a născut în 1965 la Rădăuți și, deși tră­iește din 1987 în Paris, declara acum câțiva ani: „Qui, mă consider un autor român!” Prolificul scriitor a scris și publi­cat peste 30 de volume de teatru, fiind tradus în peste 30 de limbi și jucat pe scenele mari ale lumii. Teatrul de Artă Deva nu este la prima punere în scenă a unei piese din creația lui Matei Vișniec, publicul având de-a lungul vremii, ocazia să vadă spectacolele Și cu violoncelul ce facem? în regia lui Dan Bucur sau Scrisori de dragoste către o prinţesă chineză, sau Cum am dresat un melc pe sânii tăi, regia Ofelia Popii. Considerăm că prezența domnului Matei Vișniec la Deva este o mare onoare pentru instituția noastră și pentru întreaga comunitate locală”, a declarat Mihai Panaitescu, managerul teatrului devean.
„Există un vizionarism structural în universul textelor lui Matei Vișniec, care vizează direct problematizarea de tip arhetipal, liberă de orice convenții sau constrângeri spațio-temporale.
Astfel, în piesa de teatru Regele, Bufonul și domnii șobolani, personajele trăiesc într-un realism fantastic care sin­tetizează două perspective, care, în mod obișnuit, sunt antagonice: perspectiva rațională asupra realității și acceptarea supra­na­tu­ralului ca o nouă realitate. Rea­lismul se împletește cu fan­tas­ticul și oniricul, în care tema pu­terii este lait­motivul piesei și care capătă dimensiuni mons­tru­oase, atât de prezente în reali­tatea socială contemporană tâ­râtă în șobolanismul politic, te­ro­rismul și etapa superioară de dezgust, Războiul.
În spatele simbolurilor em­ble­matice, pre­cum personajele-simbol Regele și Bufonul, se întrezăresc umbrele reale ins­piratoare de nevroze sociale și politice.
Șobolanul Rege apare ob­sesiv în tea­trul lui Matei Vișniec, producând și pro­vo­când reacții multiplite, astfel Șobolanii, sunt uşor de identificat, sunt oamenii tim­pului nostru”, a afirmat Mihaela Panainte.
Distribuția: Silviu Ionuț Dobre, Radu Trică și Aurelian Răducu Gheorghe.
Regia și scenografia: Mihaela Panainte și Jean-Francois D’hondt
Sound-design: Sebastian Hamburger
Light-design: Lucian Moga
Afiș realizat de Bogdan Piperiu. Preț bilet 30 lei/15 lei (elevi, studenți, pen­sio­nari)
Rezervări la numerele de telefon 0787 259 420 sau 0787 287 113.

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea Poliția Memoriei, de Yōko Ogawa, apărută la Editura Humanitas, București, 2021.

 

Romanul distopic al lui Yōko Ogawa – povestea unei tinere femei care, luptând să-și continue cariera de scriitoare pe o insulă unde obiectele dispar, ajunge să pună în aplicare un plan nebunesc de salvare a editorului ei, vânat de Poliția Memoriei – a fost o revelație pe mai multe continente prin traducerea în engleză din 2019. Câștigător al American Book Award 2020, finalist la premii prestigioase precum National Book Award 2019 și International Booker Prize 2020, nominalizat la Best Translated Book Award 2020 și World Fantasy Award 2020, s-a aflat vreme îndelungată în topul celor mai bune cărți ale anului 2020. Amazon Studio urmează să-l ecranizeze, cooptându-i în echipă pe Charlie Kaufman, deținător al Oscarului pentru scenariu, și pe regizoarea Reed Morano, cunoscută pentru serialul Povestea Slujitoarei. Până în prezent, Poliția Memoriei a apărut în traducere în 30 de țări.

 

„Una dintre cele mai aclamate voci ale romanului japonez actual, Yōko Ogawa  explorează adevărul, controlul exercitat de stat și autonomia individuală. În parabola sa, invocă teme literare amintind de 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury și Un veac de singurătate de Gabriel Garcia Marquez, cărora le dă formă și forță proprie.“  – TIME Magazine

 

Despre autor

Scriitoarea japoneză Yōko Ogawa s-a născut pe 30 martie 1962 în Okayama. A absolvit cursurile de literatură anglo-americană și de scriere creativă ale Universității Waseda și în prezent trăiește în Ashiya, Hyōgo. A publicat peste 20 de opere de ficțiune și nonficțiune. Debutează în 1988 cu Agehachō ga kowareru toki (Fluturele strivit), pentru care primește Premiul Kaien. Nuvela Ninshin karendā (Calendarul sarcinii, 1990) este recompensată cu Premiul Akutagawa. În 1994 apare romanul Poliţia Memoriei (Hisoyaka na kesshō; Humanitas Fiction, 2021), a cărui traducere în engleză a câștigat American Book Award 2020, fiind finalistă la National Book Award 2019 și International Booker Prize 2020. În 1996 publică romanele Hotel Iris (Hoteru Airisu; Humanitas Fiction, 2014), versiunea engleză fiind finalistă în 2010 la Man Asian Literary Prize, și Suspine tandre (Yasashii uttae; Humanitas Fiction, 2018). Romanul Profesorul și menajera (Hakase no aishita sūshiki, 2003; Humanitas Fiction, 2015), vândut în Japonia în peste două milioane de exemplare, este distins, în 2004, cu Premiul Yomiuri și cu Premiul Librarilor Japonezi. Tot în 2004, Yōko Ogawa primește Premiul Izumi Kyōka pentru Burafuman no maisō (Înmormântarea brahmanului), iar în 2006, Premiul Tanizaki pentru romanul Mīna no kōshin (Marșul lui Mīna). În 2009 publică romanul Înotând cu elefantul, în brațe cu pisica (Neko o daite, zō to oyogu; Humanitas Fiction, 2020), aflat pe lista scurtă a Premiului Librarilor Japonezi, în 2012, Kotori (Păsări mici), iar în 2015, Kohaku no matataki (Instantanee de chihlimbar). În 2005, Diane Bertrand ecranizează Kusuriyubi no hyōhon (Inelarul), sub titlul L’Annulaire, cu Olga Kurylenko în rolul principal, iar romanul Profesorul și menajera este ecranizat în 2006 de Takashi Koizumi. Cărțile lui Yōko Ogawa sunt traduse în peste 30 de limbi.

 

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea Despre sensul vieții, de Mihai Morar și Părintele Necula, apărută la Bookzone, București, 2021. Un dialog sincer și necesar despre puterea cuvintelor, puterea oamenilor și puterea Lui Dumnezeu, care îți oferă reperele de care ai nevoie într-o lume în schimbare. 

 

O invitație la unitate și credință

Pe 14 octombrie, îndrăgitul om de radio Mihai Morar a oferit un cadou special fanilor săi chiar de ziua sa de naștere, o carte realizată în dialog cu Părintele Constantin Necula. Trei luni mai târziu, „Despre sensul vieții cu Mihai Morar și Părintele Necula” a devenit o carte-fenomen care s-a vândut în peste 140.000 de exemplare. Recordul anterior a fost stabilit de scriitorul Igor Bergler, care a reușit să vândă cel mai recent roman al său în peste 100.000 de exemplare la mai puțin de 3 luni de la apariție.

 

„Ce ar mai fi de zis? O vom face probabil în timpul cât Dumnezeu ne va îngădui să o mai facem. Când vom fi plecați, undeva, într-un colț de bibliotecă și această rogojină de carte pe care ne-am lăsat sufletele la vedere. Mulțumesc, Mihai, pentru prietenie. Și celor ce ne sunt prieteni ori dușmani, deopotrivă, sănătate. Nu mai e vreme de ură. De mușcat din morminte. Din văzduh, din bunici și părinți. E vremea să căutăm sens vieților noastre. ” – Părintele Constantin Necula

 

„… dacă sensul vieții ar fi în «a avea», atunci de ce sunt mulți oameni «care au și nu sunt» și de ce sunt mulți «care sunt și au totul»?“, întreabă retoric jurnalistul Mihai Morar

 

 

 

 

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea Explicândui pe oameni, de Camila Pang, apărută la Editura Trei, București, 2021. A fost premiată cu Royal Society Insight Investment Science Book, 2020.

 

Ghid de utilizare

Diagnosticată cu autism la vârsta de opt ani, Camilla Pang s-a străduit să înțeleagă lumea din jurul ei și felul în care funcționează oamenii. Căutând cu disperare o soluție, a încercat să afle dacă există vreun manual de utilizare pentru oameni și, negăsindu-l, a început să-și creeze unul propriu – cartea de față. Autoarea demontează cutumele sociale complicate, identificând ce înseamnă cu adevărat să fii om, cu ajutorul limbajului pe care îl cunoaște la perfecție: știința. Explicândui pe oameni este o explorare originală și profundă a naturii umane și a stranietății normelor sociale. Perspectiva unică a Camillei Pang asupra lumii dezvăluie o mulțime de lucruri fascinante despre noi înșine, fiind totodată un ghid util pentru o viață mai bună. Camilla Pang deține un doctorat în bioinformatică la University College London și este cercetător postdoctoral în bioinformatică translațională. De altfel, cariera și studiile i-au fost influențate profund de diagnosticele de tulburare de spectru autist și ADHD. De asemenea, este cercetător voluntar în grupurile de cercetare a cancerului la Francis Crick Institute și se implică în proiecte socio-psihologice în comunitățile miniere din Africa. Colaborează frecvent cu platforma Art and Science și participă la proiecte de cercetare privind sănătatea mintală.

 

„Cartea mea este o scrisoare de mulțumire adresată mamei mele și o declarație de dragoste pentru știință“ – Camilla Pang

 

 

https://www.facebook.com/bibliotecadeva/

 

 

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea  Arta de ați lua rămas bun, de Ayelet Tsabari, apărută la Editura Humanitas, București, 2021.

 

Spirit rebel

Israeliană de origine yemenită emigrată în Canada, Ayelet Tsabari este purtătoarea unei identități complexe ale cărei fire se întrețes într-un destin plin de culoare și farmec. La doar nouă ani, Ayelet își pierde tatăl, avocat și poet, stâlp al comunității dintr-un orășel de lângă Tel Aviv. Rămasă singură cu mama și cei cinci frați, devine o tânără rebelă care caută să fugă de orice i-ar putea îngrădi libertatea: de trecutul strămoșilor ostracizați social, de autoritatea maternă sau de cea militară, de căsătorie. Călătorește cu rucsacul în spate prin India, Thailanda, Europa, America de Nord și Canada. Curând, faptul de a lăsa în urmă joburi, prieteni și relații devine pentru ea „acasă“. După multe căutări, se reîntoarce în Israel, unde cercetează trecutul familiei de migranți din care se trage, dezgropând un secret rămas sub tăcere mulți ani. Dragostea pentru cei care au precedat-o îi reaprinde, în cele din urmă, pasiunea pentru scris, o ajută să se împace cu identitatea de evreică mizrahi și cu propriul destin de emigrant.

 

„Picioarele-mi zvâcnesc, pulsează, mă forțează să mă opresc, incapabilă să-mi potrivesc pașii cu vârtejul care e New Yorkul. Când mă odihnesc pe bâncile din parcuri, orașul îmi atacă toate simțurile cu opulența și energia lui : firmele uriașe mă orbesc cu lumina de neon, ecranele imense clipesc, magazinele universale strălucesc și zornăie din scările rulante, taxiurile, mașinile și autobuzele vâjâie pe bulevardele largi, garniturile de metrou huruie și zăngănesc pe sub picioarele care mă dor. Orașul emană o putere electrizantă, de par-ar fi conectat la un amplificator din cer. Și oamenii, în șiruri compacte, spintecă intersecțiile cu rolele-n picioare, cu mișcări clare, grațioase, trec grăbiți cu sacoșe de cumpărături, cheamă taxiuri cu gesturi hotărâte. Toată lumea pare să se îndrepte undeva. Toată lumea pare să aparțină locului, mult mai mult decât mine.”

 

„O carte uluitoare, în care Ayelet Tsabari caută să dea un chip personal unor adevăruri moştenite. Sinele pe care şi-l conturează este complicat, supus greşelii, uman şi viu… Arta de a-ți lua rămas-bun ne îngăduie să credem că stă doar în puterea noastră să ne vindecăm de suferințele din trecut. O poveste intensă, care te pune pe gânduri.“ — The New York Times Book Review

 

 

 

 

 

 

Un tramvai numit dorință, la Teatrul de Artă Deva

„Teatrul este o investiție, nu o chel­tuială! De aceea vrem să mulțumim Consiliului Ju­dețean Hunedoara că a înțeles acest lucru iar re­zultatele se văd pen­tru că toate spec­ta­colele ju­cate în acest an s-au ju­cat cu casa în­chisă. Teatrul ajută ge­nera­țiile trau­mati­zate să vi­se­ze! Senti­men­tul că există o so­cie­tate mai bună, vie și adap­tabilă este dată de teatru, prin pro­ducțiile sale. Mă bucur că astfel contribuim la îmbu­nă­tățirea calității vie­ții în orașul nostru cetate”, Mihai Panaitescu (foto 1), managerul Teatrului de Artă Deva.

Oameni speciali, situații speciale
În data de 15 aprilie 2022, ora 19, Teatrul de Artă Deva prezintă cea de a 3-a premieră a anului, drama „Un tramvai nu­mit Do­rință„ du­pă Tennesse Williams, regia Eugen Pădureanu (foto 2). Cu această ocazie își fac debutul pe scena deveană doi ac­tori extraordinari, Gianina Iconaru și Ștefan Abrudan. Actori cu expe­riență, cei doi în­tregesc colectivul de actori-colabo­ra­tori ai Teatrului de Artă Deva, iar con­ducerea instituției de cul­tură consideră că această primă în­tâlnire cu scena deveană și publicul cald să fie începutul unei relații profe­sionale de lungă durată.
„Uneori viața ne aduce, pe noi – oa­menii, în situa­ții limită… Așa se în­tâm­plă și cu per­so­na­jele din spec­ta­colul nos­tru… Oa­meni spe­­ciali, si­tuații spe­ciale…
Gânduri, trăiri, sen­­timente de care une­ori ne este rușine, pe care nici măcar nu le bă­nuiam a fi posibile și de care ne îngrozim, sălășluiesc adeseori în adân­cul sufletelor noastre…
„Un tramvai numit Dorință”, un spec­tacol care sper să răscolească sufle­tele dumneavoastră!”, susține regizorul Eugen Pădureanu.
Distribuția: Gianina Iconaru, Eugen Pădureanu, Diana Rotaru, Ștefan Abrudan, Roxana Olșanschi, Silviu Dobre, Mihai Panaitescu.
Regia: Eugen Pădureanu
Scenografia: Marius Niculescu
Preț bilet 30 lei/15 lei (elevi, studenți, pensionari).
Rezervări la numerele de telefon 0787 259 420 sau 0787 287 113.
Vă așteptăm din nou la teatru!. (Roxana Olșanschi).

Sărbătoarea Francofoniei

Și în acest an, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria și Parcul de Afaceri din Simeria, a organizat o manifestare cultural-educativă dedicată Zilei Internaționale a Francofoniei (20 martie). Evenimentul a avut loc în ziua de 17 martie 2022 în sala de conferințe a Parcului de Afaceri din Simeria.

Oricât de dificile ar fi momentele pe care le traversăm, nu am renunțat la manifestările noastre culturale devenite deja adevărate tradiții. Așa este și sărbătorirea Zilei Internaționale a Francofoniei. Avem nevoie de cultură, avem nevoie de momente care ne îmbogățesc spiritual.

Cultura și civilizația Franței au atras întotdeauna admirația și interesul românilor, Franța este țara care a fost mereu alături de România în momente cruciale din istoria noastră. Astăzi, în lume, limba franceză este a patra limbă vorbită, după limbile engleză, chineză și hindi. Cu toate că, în era digitalizării, limba franceză a pierdut destul de mult mai ales din interesul tinerilor, orice încercare de a face cunoscute valorile și simbolurile Franței este binevenită. Pe acest raționament a fost alcătuită și prezentarea noastră cu tema „Franța de la A la Z”.

Prezentarea a trecut în revistă unele dintre cele mai reprezentative, mai emblematice noțiuni, personalități, monumente, manifestări legate de cultura și istoria Franței. Participanților în sală li s-a prezentat un alfabet francez mai aparte, care a pornit de la cuvântul amitié, așa cum îl știu milioanele de iubitori ai cărții lui Antoine de Saint Exupery, „Micul prinț”, și apoi, literă cu literă, s-a vorbit despre Balzac, bacalaureat (apărut prima oară în Franța napoleoniană), cafenelele Parisului, castelele de pe Loara, catedrala din Chartres, celebrul bulevard Champs Elysées, Alexandre Dumas și Alain Delon, turnul Eiffel, brânzeturile franțuzești, pictorul Paul Gauguin, scriitorul Victor Hugo și regele Henric al IV-lea, haute couture și Coco Chanel, pictorii impresioniști, Domul Invalizilor din Paris și Jeanne d’Arc, eroina Franței, enciclopedia „Larousse” și colecția Le Livre de poche, muzeul Luvru și „Marseieza”, Napoleon și catedrala Notre Dame, Muzeul Orsay și celebrele parfumuri franțuzești, Paris și Provence, Edith Piaff și Quatorze juillet (14 iulie, Ziua națională), scriitorii Rabelais, Rimbaud, dar și turneul de tenis de la Rolland Garros, catedrala pariziană Sainte Chapelle, pictorul nefericit Toulouse Lautrec, dar și Turul Franței, palatul Versailles, Jules Verne, vinurile franțuzești și, în sfârșit, romancierul Emile Zola. Enumerarea nu e nici pe departe completă, nici nu a încercat să fie, dar ea a dorit să ofere o imagine cât mai apropiată de ceea ce înseamnă Franța pentru noi toți.

Această imagine a fost completată cu o expoziție de pictură, cărți poștale ilustrate din Franța aflate în colecția particulară a doamnei Denisa Toma și cărți în limba franceză.

Pentru un plus de culoare, prezentarea a fost însoțită și de exemplificări muzicale, cei prezenți au putut asculta „Marseieza” și o melodie interpretată de Edit Piaff.

La final, celor prezenți în sală li s-au adresat întrebări, răspunsurile corecte fiind răsplătite cu premii constând în cărți și cu diplome oferite de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva.

 

Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea U de la Uliu, de Helen Macdonald, apărută la Editura Nemira, București, 2021.

 

 

Când durerea pierderii tatălui său devine insuportabilă, Helen Macdonald se hotărăște să întoarcă spatele lumii civilizate și să se afunde într-o altă lume, cea a păsărilor de pradă. În această odisee are parte de două călăuze. Prima vine din trecut, sub forma unei cărți stranii care spune povestea (ratată) a îmblânzirii unui uliu. Cealaltă este Mabel, o femelă de uliu porumbar, una dintre cele mai agresive păsări de pradă din natură, aproape de neîmblânzit. Astfel, scriitoarea își începe propriul drum prin labirintul memoriei și al durerii, unul ce are ca rezultat o nouă carte, una plină de lirism, umor și emoție. O carte care transcende genurile și încadrările, la fel cum prietenia autoarei cu Mabel transcende speciile.

 

Despre autoare

Helen Macdonald (n. 1970) este scriitoare, poetă, ilustratoare și naturalistă, cercetător afiliat al Departamentului de Istoria și Filozofia Științei al Universității Cambridge. Fost bursier al Jesus College, Cambridge, a lucrat ca șoimar profesionist și s-a implicat în numeroase proiecte europene de cercetare și protejare a păsărilor de pradă. După ce a debutat ca poetă, în 2001, cu volumul Shaler’s Fish, a publicat în 2006 Falcon, o istorie culturală a șoimăritului. A devenit cunoscută după publicarea volumului U de la uliu (H is for Hawk, 2014), un memoir despre suferința provocată de moartea tatălui său și încercarea de a o depăși prin adoptarea și îmblînzirea unui uliu porumbar. Cartea a primit Samuel Johnson Prize și Costa Book Award și a apărut recent, în traducerea Andreei Călin, la Editura Nemira, în Colecția „Orion”.

 

„Animalele nu există pe lume ca să ne învețe pe noi tot felul de lucruri, dar asta e ceea ce au făcut întotdeauna și cele mai multe lucruri pe care le învățăm de la ele sunt cele pe care credem că le știm despre noi.“ Helen Macdonald

 

 

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

 

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este cartea Europa. O istorie naturală , de Tim Flannery, apărută la Editura Litera, București, 2020.

 

De la începuturi…

De la autorul de bestselleruri internaționale și faimosul om de știință Tim Flannery, o istorie a Europei așa cum nu a mai fost scrisă: o poveste ecologică a pământului însuși și a forțelor care au modelat viața. … Autorul aplică istoriei Europei abordarea interdisciplinară elocventă pe care a folosit-o la istoriile ecologice dedicate Australiei și Americii de Nord. El începe când continentele Asia, America de Nord și Africa au interacționat pentru a crea un arhipelag de insule care va deveni ulterior Europa pe care o cunoaștem azi. Arhipelagul european de acum 100 de milioane de ani era poziţionat la est de Groenlanda, la vest de Asia şi centrat pe o regiune care se întindea între 30 şi 50 de grade latitudine nordică de Ecuator. Locul cel mai potrivit spre care să ne îndreptăm maşina timpului ar fi insula Bal (ce face parte astăzi din regiunea baltică). În esență, scrierea este o monografie din punct de vedere geologic, evolutiv, genetic, social, istoric, o privire în trecut care urmărește să ofere un tablou cuprinzător al metamorfozelor „bătrânului continent”, dar un tablou care să dea seamă, într-un fel, și pentru epoca contemporană. Este o carte ce mustește de informații, născută din admirația autorului, un australian, pentru Europa.

 

 

„O poveste captivantă… o panoramă curajoasă și în culori bogate a istoriei ecologice a Europei… Studiul superb al lui Flannery ne arată că Europa este un tărâm al «dinamismului excepțional» și al rezilienței.“ The Guardian