BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Regretă prostia făcută la alegerile recent înche­iate. S-ar zice că are mai multă minte, că-i dascăl şi for­mează specialişti, însă pare că nu-i prea is­cusit. Gurile rele spun des­pre un politician din su­dul jude­ţului că se vaită pe unde apucă de prostia făcută, că dacă ar fi gândit puţin, as­tăzi ar fi fost al doilea om al urbei. Leafa ar fi fost dublă faţă de cât primeşte ca dascăl şi avea şi alte avan­taje. Tot bârfitorii mai spun că omului i s-a oferit îna­inte de alegeri o mână întinsă de către cel care avea şansele cele mai mari, să facă o alianţă de susţi­ne­re şi apoi vor îm­părţi pu­terea. Omul s-a gândit că este idolatrizat de către alegătorii care nici măcar nu-l cunoşteau, ast­fel că a refuzat din start. Sigur de izbânda sa, indivi­dul nici măcar pe lista de aleşi locali nu s-a trecut. După cum era de aş­tep­tat a pierdut fără drept de apel alegerile. A fost cu­prins de ciudă când a vă­zut că toate calculele îl dă­deau pe funcţia de secund dacă ar fi fost cu capul pe umeri şi accep­ta înţele­gerea.

Nu se lecuiesc şi pace! După ţepele cu maşini de cusut, cu oale şi alte ti­ni­chele, schimbul banilor ori alte metode de escro­cat, băieţii puşi pe căpă­tu­ială au luat avânt cu în­şe­lă­ciunile cu locuri de muncă. Nu fac mulţi bani de pe vic­timă, dar au mii de prostiţi şi se adună. Gurile rele spun că ul­tima lovitură s-a dat în re­giunea cu lăm­paşe, iar câteva sute de cre­duli s-au dus buluc la bănci pen­tru a plăti câte 5-6 sute de lei pentru perfec­ta­rea actelor. Miza pusă la bătaie de escroci era le­gată de locuri de mun­că peste hotare, cu pre­că­dere în Germania, la su­prave­gheat prin maga­zine, pe leafă lunară de 3000 de euro, de parcă neamţul n-ar fi vrut să se ”murdă­reas­că” pe mâni plimbându-se printre raf­turi. Cum nu era de sapă şi rupt spinarea, au fost mulţi care s-au gân­dit că e afacerea vieţii lor, doar că în loc de plecare au aflat că au rămas fără banii daţi şi că e o escro­cherie. Bârfitorii spun că ţeparii au şi dispărut după ”campania” de angajări, iar cei abilitaţi să dea de urma lor au o misiune ex­trem de dificilă.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.