Cum sunt ajutaţi fermierii ale căror afaceri au avut de suferit de pe urma pandemiei de Covid

Adriana Năstase

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), aduce la cunoştinţa fermierilor lansarea a 3 noi scheme de sprijin în cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepţional acordat fermierilor şi IMM-urilor care au fost afectaţi în mod deosebit de criza Covid-19 din Programul Naţio­nal de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020, respectiv în sectorul zootehnic – bovine, sec­torul zootehnic – ovine şi/ sau caprine, dar şi în sec­torul vegetal – legume-fructe şi cartofi.

Beneficiari, fermierii activi
„Sprijinul are în vedere atenuarea problemelor legate de lichidităţi care periclitează continuitatea activităţilor agricole, respectiv a producţiei primare în agricultură, în sectoarele antemenţionate, acestea fiind cele mai afectate de impactul Covid-19. Având în vedere pierderile suferite din cauza pandemiei de Covid-19, fermierii vor fi sprijiniţi în vederea reluării fluxului tehnologic normal al fermei şi menţinerea viabilităţii fermelor. Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară rapor­tată la dimensiunea fermei şi urmează să fie plătit până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020.
Potenţialii beneficiari ai acestui sprijin temporar cu caracter excepţional sunt fermierii activi, conform definiţiei în sensul art. 9 din Reg. (UE) nr.1307/2013, respectiv legislaţiei naţionale, cres­cători de animale din speciile bovine, ovine/ ca­prine, şi/sau fermieri din sectorul vegetal, respectiv cei din sectorul de legume-fructe şi cartofi, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de iden­tificare, care au depus cerere unică de plată în anul 2020 şi care respectă criteriile de eli­gibilitate, specifice schemei de sprijin temporar cu caracter excepţional acordat fermierilor şi IMM-urilor care au fost afectaţi în mod deosebit de criza Covid-19”, a declarat Veronica Topor (foto), direc­tor exe­cutiv adjunct al APIA Hunedoara.

Cererile se depun şi pe email
„Cererile de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepţional aferente sectoarelor bovine, ovine, caprine, sectorulului legume-fructe şi car­tofi, însoţite de documentele generale şi specifice, pot fi depuse la centrele judeţene/locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau transmise prin fax, poştă sau format electronic scanat prin e-mail, cu condiţia asumării prin sem­nă­tură de către beneficiar pe fiecare pagină a do­cu­mentului transmis. Cererile de sprijin pot fi depuse până la data de 23 octombrie 2020. Alo­carea financiară pentru această măsură este de 150 milioane de euro”, a adăugat Veronica Topor, director executiv adjunct al APIA Hunedoara.

Comenteaza Anulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.