Comunitate

Vețel va marca cel mai bun an investițional

Magdalena Șerban

Cum înaintezi? Prin investiții. Din ce bani? Din finanțări câștigate pe urma pro­iectelor depuse pe filieră gu­ver­na­mentală sau europeană. Conducerea publică din Vețel a punctat toate aces­tea, numărându-se printre autoritățile locale cu un portofoliu investițional foar­te generos. Firesc, și efortul ad­ministrativ a fost pe măsură.

Rotițele sunt în funcțiune
,,În anul curent o să derulăm foarte multe programe. De exemplu, prin Pla­nul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) avem câștigat un proiect în cuan­tum de peste 1,8 milioane de lei, ce vizează implementarea unui sistem inteligent de management local, inclu­zând două componente, și anume un sistem de monitorizare video a comunei și dotări cu cu echipamente și aplicații pentru administrația publică locală. După ce primim avizarea de la furnizorul de energie, urmează scoaterea la lici­ta­ție pentru execuție. Am mai obținut, tot prin aceeași axă, dotarea cu mobilier, ma­teriale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Vețel (aproa­pe 1,1 milioane de lei). Se dorește trans­for­marea digitală a tuturor școlilor din co­­muna noastră. Contractul de finan­țare a fost semnat, așa că se va face lici­tația pentru achiziții. Prin <<Anghel Saligny>> am semnat deja contractul de finanțare și este realizat proiectul tehnic pentru obiectivul ce urmărește mo­der­ni­zarea stră­zilor şi drumurilor în locali­tatea Mintia, primind astfel undă verde pentru alocarea din bugetul Ministerului Dez­voltării a sumei de 9.800.000lei, va­loarea totală a demersului ajungând la 14.233.952,13 lei. Asta înseamnă că diferența trebuie să o susținem noi. Ur­mează elberarea autorizației de cons­truire și procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor. Și tot pe această filieră avem și reabilitare și ex­tindere sistem de alimentare cu apă în satele Muncelu Mic, Muncelu Mare, Runcu Mic și Boia Bârzii. Investiția ci­frează 4 milioane de lei și se află în etapa de evaluare a studiului de fezabilitate. După ce vom implementa acest proiect, toate satele aparținătoare vor beneficia de alimentare cu apă. Acestea 4 nu aveau. Mai avem aprobată, tot prin <<Anghel Saligny>>, extinderea rețelei de dis­tribuție și racorduri de gaze naturale în Vețel, Mintia, Leșnic, Herepeia, Bretelin și Căoi. Este în cuantum de aproape 12 milioane de lei. Se lucrează la studiul de fezab­i­li­tate”, a anunțat primarul din Vețel, Ioan Hențiu (foto). Acesta a mai amintit faptul că și bugetul local va susține câ­teva investiții im­portante în 2024, enu­merând ame­na­jări exterioare la școala din localitatea de centru, îm­prejmuire și drum de acces, conso­li­dare mal Valea Leșnicului, loc de joacă pentru copiii din Muncelu Mic, execuție rigole betonate în Mintia și multe altele

Se adaugă
De asemenea, potrivit edilului, la Minis­­terul Energiei a mai fost depus un proiect pentru construirea de noi ca­pacități de producere a energiei elec­trice din surse regenerabile solare, pen­tru autoconsum. Astfel, se vrea im­plementarea unei centrale fotovoltaice pe raza U.A.T, scopul fiind acoperirea aproa­pe în totalitate a consumului pu­blic de energie electrică. ,,Este în eva­luare, aș­teptăm vești. Are o valoare de peste 1,8 milioane de lei. Apoi, prin Admi­nis­trația Fondului pentru Mediu (AFM) avem eficientizarea energetică a grădi­ni­ței din satul principal (circa 1,8 milioane de lei) și eficientizarea ener­getică a căminului cultural din Bretelin, pentru care urmează licitația pentru proiectare și execuție. Plus tot din fonduri de mediu (925.000 de lei) mai e și amplasarea de sta­ții de încărcare elec­trică în Vețel, Leșnic și două în Mintia”, a transmis primarul.

Mesagerul Hunedorean

Recent Posts

Mama unui tânăr, dispusă să ajungă la închisoare pentru a-și „salva” copilul

Tânărul a provocat un accident rutier cu autoturismul familiei și ar fi rămas fără permis…

19 minute ago

Zeci de articole de îmbrăcăminte – furate de un bărbat din Deva

Bărbatul din municipiul Deva a intrat într-un magazin universal din localitatea Petrila, și-a încărcat coșul…

22 de minute ago

Două locuințe sparte. Hoțul a furat doar cardurile bancare ale proprietarilor

Un recidivist din Călan a fost cer­cetat penal pentru multiple in­fracțiuni, de la furt și…

23 de minute ago

Un bărbat din Lupeni a tăiat cauciucurile unei mașini de poliție. Filmarea a ajuns virală pe Internet

Un bărbat din Lupeni a tăiat cau­ciu­curile unei mașini de poliție. Acesta s-a asigurat că…

24 de minute ago

ADI SGD Hunedoara și SUPERCOM, promotori ai colectării separate, prin puterea exemplului

Magdalena Șerban De cele mai multe ori e mai ușor să arunci cu pietre și…

25 de minute ago

Mărtinești: Se mizează pe puterea solară care să ,,topească” valorile facturilor pentru consumul energetic

Magdalena Șerban Administrația din Mărtinești vrea să profite de toate avantajele pe care le poate…

28 de minute ago