Uricani: tichete sociale pentru şcolarii cu o situaţie materială precară

Magdalena Şerban

Dat fiind faptul că elevii proveniţi din familii cu o situaţie materială dificilă au nevoie de un sprijin real, conducerea oraşului Uricani a luat măsuri în acest sens, fiindu-le atribuite tichete sociale în valoare anuală de 500 de lei pe elev. Sunt eligibili cei din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial.
Condiţiile pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească implică să aibă domi­ciliul/ reşedinţa în oraşul Uricani, venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei, venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învăţământul de stat preşcolar să fie până la 284 lei şi să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau şcoală.
Legat de întocmirea dosarului, sunt ne­cesare actele de identitate ale pă­rin­ţilor/re­pre­zentantului legal (în ori­ginal şi copie), do­cu­mentele din care rezultă calitatea de re­prezentant legal (în ori­ginal şi copie sau după caz, hotărâre judecătorească de încredinţare, încuviin­ţa­re a adopţiei, dispoziţia con­ducă­to­rului Direcţiei Ge­ne­rale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/ hotă­râ­rea instanţei de judecată pentru măsura plasamentului, ho­tă­rârea judecătorească de instituire a tute­lei/ dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii), certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie), dovada înscrierii la grădiniţă/ şcoală, certificatul de căsătorie părinţi în original şi copie (după caz), certificatul de deces părinte (unde este cazul) în original şi copie, actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, ex­trase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor (după caz), hotărârea judecă­to­rească prin care soţul/soţia este arestat/ ares­tată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor şi, după caz, alte acte do­veditoare privind componenţa familiei, pre­cum şi cererea tip care este emisă de Direcţia de Asistenţă Socială Uricani.
„Tichetele se acordă în conformitate cu O.U.G nr.133/2020 şi sunt în format elec­tronic, putând fi utilizate pentru achiziţio­na­rea de materiale şcolare, dar şi articole vestimentare. Se pot folosi timp de un an de la data emiterii şi doar numai în anumite magazine. Mai trebuie precizat că titularul tichetului social va fi reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului”, a afir­mat Dănuţ Buhăescu (foto), edilul-şef al ora­şului Uricani.
Acesta a mai spus că este o formulă de sprijin pentru cei care, din păcate se con­fruntă cu multe neajunsuri, dar totodată şi una de prevenire a abandonului şcolar. Nu puţine au fost cazurile în care în România, din pricina lipsurilor, copiii nu au mai fost trimişi la şcoală, părinţii ducându-şi traiul de azi pe mâine cu mare dificultate.

Comenteaza Anulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.