Şoimuş: a început atribuirea titlurilor de proprietate

Magdalena Şerban

De curând, primarul din Şoimuş a înmânat peste 130 de titluri de proprietate cetăţenilor din comună, în baza Legii 231. În cadrul acţiunii desfăşurate la căminul cultural din satul principal au mai fost prezenţi prefectul Vasilică Potecă, subprefectul Călin Marian şi inginerul şef Ovidiu Botici din partea OCPI Hunedoara.
„Urmează să finalizăm documentaţiile pentru încă 120 de proprietăţi până la sfârşitul luniii septembrie. O parte din satele aparţinătoare a fost necooperativizată. S-au depus 270 de cereri în baza temeiului legal, din care doar 230 au însemnat dosare complete, deci eligibile. Vreau să anunţ cetăţenii că încă mai pot depune până la finalul anului 2020 cereri pentru obţinerea titlului de pro­prie­tate pe terenurile de sub case, mai exact din intravilan. Este un drept al lor şi e bine să facă lucrurile la timp. Cu titlul primit, se pot apoi intabula. Măsurătorile topo­gra­fice sunt deja efectuate şi pot fi folosite, mai fiind ne­cesară doar o cerere către OCPI. Îl mai costă pe om circa 20 de lei, dacă vrea să-i fie dat un extras de carte funciară. Aşa, îşi poate pune în ordine actele şi să se ştie deoparte cu ceea ce va lăsa celor dragi. Legea oferă o şansă nesperată tuturor acelora care nu au documente menite să ateste pro­prie­tatea. Noi ne dăm interesul să finalizăm cât mai repede procedura. Din păcate, din pricina conjuncturii birocratice şi nu numai, am fost lăsaţi în urmă, durând ceva vreme până să ne vină rândul. Acum, dacă situaţia s-a schimbat la nivel naţional, şi demersul se desfăşoară mai uşor, obţinând titlurile. Foarte multe persoane nu au nici măcar documente de mână referitoare la proprietatea terenului. Au rămas evidenţe de pe vremea austro-ungarilor. Or, Legea 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar prevede că deţinătorii terenurilor afe­rente locuinţei şi anexelor gospodăreşti pot solicita emi­terea titlului de proprietate. Cei care au şansa să bene­ficieze de această prevedere trebuie să figureze în regis­trele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale. Le mulţumesc autorităţilor judeţene pentru ajutorul acor­dat în materializarea unui astfel de sprijin oferit comu­ni­tăţii, iar localnicilor le doresc sănătate şi mult bine“, a afirmat Mihai Gabriel Irimie, primarul co­munei Şoimuş.
O altă veste dată de acesta este că pe un program se­parat, din 14 septembrie vor începe măsurătorile în satul Chişcădaga (necooperativizat) pentru a se im­ple­menta cadastrarea gratuită a imobilelor. Vor urma Sulighete şi Fornădie. În cazul localităţilor unde există titluri de proprietate emise, va fi mai simplu, fiind facil de identificat proprietarii. Prin urmare, într-un an şi opt luni, comuna întreagă va fi intabulată, lucrările rulând prin OCPI.

Comenteaza Anulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.