Scrisoare deschisă a primarului municipiului Brad

Domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei,
Domnului Ilie Pârvan, inspector şcolar general,
Domnului Călin Marian, prefectul judeţului Hunedoara,

 

Ca reprezentant ales al comunităţii locale din municipiul Brad, vă adresez prezenta scri­soare deschisă cu privire la modul de numire prin detaşare a doamnei Ana-Maria Matei în funcţia de director al Şcolii Gimnaziale „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad.
Având în vedere reacţiile de nemulţumire ale mai multor părinţi, profesori şi cetăţeni ai municipiului Brad, adresate în spaţiul public cu privire la acest aspect, prin intermediul re­ţelelor de socializare, a presei scrise şi a televiziunilor, vă transmit solicitarea de a ve­rifica respectarea de către comisia de se­lec­ţie a Inspectoratului Şcolar Judeţean Hune­doa­ra, a procedurii operaţionale privind orga­ni­zarea şi desfăşurarea selecţiei pentru ocu­parea funcţiei de director, rămase vacante, ca urmare a încetării contractelor de mana­ge­ment educaţional după concursul din 2016.

Există mai multe suspiciuni de nerespectare a acestei proceduri:
1. Conform punctului III din procedură – Condiţii de ocupare – se menţionează că pot candida persoanele care îndeplinesc CUMU­LA­TIV condiţiile enumerate. Doamna Ana-Maria Matei nu îndeplineşte condiţia de la lit.b, nefiind membru al corpului naţional de experţi în management educaţional, fapt care poate fi verificat pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la linkul:
http://cneme.edu.ro/raport_om.php.jud=HUNEDOARA .

2. Comisia de selecţie a evaluat totuşi do­sarul doamnei Matei şi i-a acordat detaşarea în interesul învăţământului, pe funcţia de di­rector la Şcoala Gimnazială “Horea, Cloşca şi Crişan” Brad, în anul şcolar 2020-2021 sau până la organizarea concursului, fapt dovedit prin rezultatele afişate pe forumul ISJ Hu­nedoara, doamna Matei Ana-Maria având codul de înregistrare HD_141. Conform punc­tului IV din procedură, au fost analizate CV-ul şi scrisoarea de intenţie pentru care a existat o grilă de evaluare, conform Anexei 2. Din analiza acestora a rezultat un punctaj care nu a fost afişat.

3. De asemenea, tot la puncul IV din pro­cedură se precizează că este declarat admis la selecţie candidatul promovat care a ob­ţi­nut cel mai mare punctaj total. Prin faptul că nici punctajul doamnei Matei şi nici cel al con­tracandidaţilor nu a fost afişat, Inspec­to­ratul Şcolar Judeţean Hunedoara nu a do­vedit faptul că punctajul total al candidatei Ana-Maria Matei este cel mai mare.

4. Doamna Ana-Maria Matei este membru USR, a candidat pentru funcţia de consilier local al municipiului Brad din partea USR şi totodată soţia consilierului local USR, Raul-Florin Matei, lucru care a generat reacţii ne­gative ale opiniei publice cu privire la sus­piciunea unei numiri pe criterii politice a doam­nei Matei în funcţia de director al Şcolii Gim­naziale „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad.

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog să procedaţi la verificarea de îndată a res­pectării procedurii operaţionale de se­lecţie men­ţionate mai sus şi să luaţi măsurile co­recte ce se impun pentru situaţia sem­nalată.

 

Florin Cazacu, primarul municipiului Brad

Un gând despre „Scrisoare deschisă a primarului municipiului Brad”

  1. Domnule Cazacu ,mai bine ți-ai trimite scrisoare deschisă ție personal,că nu vei mai putea face achiziții publice cum le făceai cu fosta directoare de arte.Ce calificare avea”fosta” ?. Mai bine v-ați vedea de șpăgile din primărie !

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.