Modificări fiscale în cazul persoanelor fizice autorizate, a persoanelor care desfăşoară o profesie liberă şi a persoanelor fizice

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 708 din 31 august 2017 şi care a intrat în vigoare începând cu data de 3.09.2017, s-au introdus o serie de modificări care contribuie la îmbunătăţirea relaţiei contribuabililor cu organele fiscale, la creşterea gradului de conformare şi la simplificarea procedurilor de administrare a creanţelor fiscale.
Una din aceste modificări se referă la preluarea datoriilor fiscale în situaţia în care obligaţia fiscală nu a fost îndeplinită de debitor. Astfel, în cazul radierii unei persoane fizice autorizate (PFA) care avea datorii fiscale, acestea vor fi preluate automat de persoana fizică care a desfăşurat activitatea ca persoană fizică autorizată (PFA), astfel încât să poată fi recuperate.
Până la apariţia acestor modificări, Codul de procedură fiscală nu conţinea o asemenea prevedere, iar în cazurile de acest fel, instanţele au anulat, în majoritate, actele de executare silită emise de Fisc. Cu alte cuvinte, datoriile PFA-urilor radiate nu prea puteau fi recuperate ulterior de la persoanele fizice care au lucrat sub această formă de organizare.
Potrivit prevederilor art. 23 din Codul de procedură fiscală, datoriile fiscale sunt preluate de moştenitorii care acceptă succesiunea datornicului, de cel care preia drepturile şi obligaţiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării sau de alte persoane, în condiţiile legislaţiei.
Prin completarea adusă acestui articol de OG 30/2017, se prevede că:
„Persoana fizică care desfăşoară o profesie liberă răspunde pentru obligaţiile fiscale datorate ca urmare a exercitării profesiei cu bunurile din patrimoniul de afectaţiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creanţelor fiscale, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului. Dispoziţiile art. 31, 32 şi ale art. 2.324 alin. (3) din Codul civil sunt aplicabile.”
Altfel spus, dacă un PFA care se radiază are datorii fiscale, acestea vor fi recuperate de la persoana fizică în limita patrimoniului de afectaţiune. În situaţia în care bunurile din acest patrimoniu nu sunt suficiente pentru recuperarea creanţelor fiscale, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale persoanei fizice.
O altă modificare introdusă de OG 30/ 2017 se referă la certificatul de atestare fiscală care, potrivit noilor reglementări, poate fi eliberat şi la solicitarea persoanelor fizice care nu desfăşoară activităţi economice în mod independent sau nu exercită profesii libere, iar perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data eliberării.
„Certificatul de atestare fiscală se emite în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi poate fi utilizat de persoana interesată, pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. În cazul certificatului de atestare fiscală eliberat pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activităţi economice în mod independent sau nu exercită profesii libere, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data eliberării. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil/plătitor, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant.“
Totodată, se clarifică mai multe situaţii identificate în practica privind inspectarea averilor nedeclarate de persoanele fizice. „Sunt supuse inspecţiei, după stabilirea persoanelor ce reprezintă risc fiscal acele persoane fizice pentru care se constată o diferenţă nedeclarată de venituri mai mare de 10%, dar nu mai puţin de 50.000 lei. Durata maximă a verificării efectuate asupra unei persoane fizice este de maxim 365 zile de la data comunicării avizului de începere a inspecţiei“.
De asemenea cetăţenii români ce intenţionează să se deplaseze în străinătate pentru o perioadă mai mare de 183 zile au obligaţia să anunţe organul fiscal cu minimum 30 zile anterior plecării. Scopul este stabilirea rezidenţei fiscale, iar procedura se realizează prin depunerea la ANAF a chestionarului de stabilire a rezidenţei fiscale. În cazul în care aceste persoane nu depun chestionarul de stabilire a rezidenţei fiscale, vor fi sancţionate contravenţional cu amendă de la 50 lei la 100 lei. Aceeaşi contravenţie se aplică şi persoanelor străine ce intenţionează să rămână pe teritoriul României mai mult de 183 zile fără să depună chestionarul de stabilire a rezidenţei fiscale.

 

Rubrică susţinută de TVG Tax Audit srl Deva
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: office@tvgtax.ro

Un gând despre „Modificări fiscale în cazul persoanelor fizice autorizate, a persoanelor care desfăşoară o profesie liberă şi a persoanelor fizice”

  1. Pingback: Modificări fiscale in cazul persoanelor fizice autorizate, a persoanelor care desfășoară o profesie liberă si a persoanelor fizice – TVG – Tax & Audit

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.