Categories: Actualitate

Libertatea i s-a părut prea grea

În loc să-și îndeplinească obliga­țiile impuse de instanță în urma unei condamnări cu suspendare, un băr­bat dintr-un sat de lângă Orăștie s-a făcut nevăzut imediat după sen­tință.

Nu i-a păsat deloc
Degeaba a fost somat în repetate rânduri de consilierul din cadrul Ser­viciului de Probațiune Hunedoara să se prezinte la întruniri. Prin urmare, bărbatul va ajunge după gratii după ce pedeapsa de 9 luni cu suspendare s-a transformat într-una cu execu­tare. În referatul de evaluare întocmit de con­silierul de probaţiune s-a ară­tat că individul se află în evidența Ser­viciului de Probațiune Hunedoara în baza sen­tinței penale prin care a fost con­dam­nat la pedeapsa de 9 luni închi­soare pentru săvârșirea infrac­țiunii de con­ducere a unui vehicul fără permis de conducere. A fost con­vocat la se­diul Serviciului de Proba­țiune Hunedoara, în vederea punerii în executare a sen­tinței penale de con­damnare și a realizării primei în­tre­vederi, prin inter­mediul a două adre­se, adrese retur­nându-se cu men­țiunea „Destinatarul mutat din localitate”. Polițiștii au făcut rost de numărul de telefon al con­damnatului, acesta fiind sunat de consilier, însă
n-a fost cooperant.
După ce a fost anun­țat că se cere tri­miterea sa la în­chisoare, individul
s-a prezentat în fața judecătorului și a cerut un ter­men pe a-și îndeplini sarcinile, dar tot nu s-a prezentat în faţa autorităţilor pentru a-şi îndeplini obligaţiile sta­bilite de către instanţă. Mai mult, la ur­mătorul termen nu s-a mai prezentat în faţa instanţei ma­ni­festând dezin­te­res şi lipsă de respon­sa­bilitate. Ma­gis­trații au constatat astfel că băr­batul nu a îndeplinit, cu rea-credinţă, măsurile de supra­ve­ghere, așa că au dispus revocarea sus­pendării sub su­praveghere a exe­cutării pedepsei de 9 luni închisoare. (M. Gânju).

Mesagerul Hunedorean

Recent Posts

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Ies la lumină toate afacerile necurate pe care un edil, uitat pe funcție, s-a dat…

10 ore ago

Bulina albă

Artur Găman, directorul general al INSEMEX Petroșani Pentru că a decis reluarea organizării unei competiții…

10 ore ago

Bulina neagră

Alin C., din Petroșani Pentru că este judecat pentru distrugere și instigare, după ce a…

10 ore ago

Ce se mai poate face pentru salvarea Termocentralei Paroşeni

Adriana Năstase Ieri, în Valea Jiului, au venit membrii Comisiei Economice din Senat care, îm­preună…

10 ore ago

Judecat pentru tentativa de omor de la barăcile sociale din Orăştie

Victima agresiunii se afla pe o canapea și a fost luată prin surprin­dere în momentul…

10 ore ago

S-au luat la bătaie pe bulevard

O elevă din Hunedoara a fost bătută, pe bulevardul Rusca din mu­ni­­cipiu. Poliția a fost…

10 ore ago