COMUNICAT: În atenţia cetăţenilor, agenţilor economici şi instituţiilor publice din municipiul Deva

S.C. SALUBRITATE S.A. a încheiat cu municipiul Deva contractul de concesiune nr. 33573/09.11.2009 în temeiul căruia societatea noastră prestează pe raza municipiului Deva următoarele activităţi:
1. colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor municipale.
2. salubrizarea căilor publice (străzile şi trotuarele adiacente).
3. colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor voluminoase.
Întrucât în ultima perioadă am primit numeroase solicitări şi reclamaţii privind salubrizarea parcurilor, a zonelor verzi, inclusiv cele situate de-a lungul străzilor şi a parcărilor, vă facem cunoscut faptul că această activitate nu face obiectul contractului de concesiune dintre societatea noastră şi municipiul Deva, ca urmare, ele nu sunt prestate de către societatea noastră. Spre ştiinţa populaţiei din municipiu, precizăm că aceste activităţi sunt efectuate de Serviciul Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală (SPIGM), aflat în subordinea Consiliului Local Deva, cu sediul în Deva, P-ţa Unirii, nr. 4.
În această situaţie, facem apel către cetăţenii, agenţii economici şi instituţiile publice de pe raza municipiului Deva ca reclamaţiile sau solicitările  referitoare la salubrizarea parcurilor, a zonelor verzi şi a parcărilor să fie adresate Serviciului Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală, în vederea soluţionării acestora, societatea noastră neavând posibilitatea să intervină prin prestarea unor activităţi care nu ne-au fost delegate prin concesiune.
Totodată, va facem cunoscut că la această dată, Primăria Municipiului Deva figurează în evidenţele noastre cu un debit restant în sumă de 3.148.058 lei (31.480.580.000 lei vechi), reprezentând contravaloarea serviciilor de salubrizare căi publice prestate şi recepţionate de reprezentanţii Primăriei. Este vorba de contravaloarea serviciilor executate, recepţionate, dar neachitate de 5 luni de zile.
Subliniem că neplata de către municipalitate de atâta vreme a serviciilor prestate ne-a pus într-o situaţie mai mult decât delicată în ce priveşte susţinerea în continuare a activităţii de salubrizare a municipiului în condiţii normale, întrucât avem deja probleme cu procurarea şi achitarea carburanţilor la utilajele folosite, cu plata altor materiale şi servicii către terţi, dar şi a salariilor la personalul nostru.
Aceasta fiind situaţia, potrivit art. 36 al. 3 lit. a) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, societatea noastră este în drept să suspende prestarea serviciilor de salubrizare căi publice până la achitarea integrală de către Primaria Deva a debitului restant. Ca urmare, vă aducem la cunoştinţă că, în condiţiile în care Primăria Deva nu va achita în cel mai scurt timp datoriile pe care le are la societatea noastră, vom fi obligaţi să limităm sau chiar să suspendăm total activitatea de salubrizare a municipiului Deva, deoarece nu mai putem suporta cheltuielile ocazionate de prestarea activităţii.
S.C. SALUBRITATE S.A.
director general
Tiberiu Roşca

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.