Vălişoara: documentaţie tehnică cadastrală, aflată în consultare publică

Magdalena Şerban

Conducerea comunei Vălişoara invită ce­tăţenii să consulte documentaţiile teh­nice afişate la sediul primăriei, acestea fiind emise ca urmare a măsurătorilor efectuate la începutul anului curent în zona Muncel-Ţarină, în baza implemen­tării procesului de înregistrare gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadas­tru şi carte funciară.

Parcurse sectorial
„E vorba de documentaţia tehnică de­pusă la O.C.P.I. Hunedoara în luna aprilie 2021 şi procesul verbal de recepţie cali­tativă şi cantitativă emis de către O.C.P.I. Hunedoara, în data de 31.05.2021. La sediul Primăriei Comunei Vălişoara au fost afişate documentele tehnice ale cadastru­lui pe Sectoarele cadastrale 1,2,3,4,5. Perioada de afişare semnifică 60 de zile calendaristice, deci va deveni inactivă în 13.08.2021. În acest context, invităm toţi proprietarii de terenuri din cele cinci sec­toare care fac obiectul lucrărilor de cadas­trare, la sediul nostru administrativ pentru a vizualiza hărţile întocmite pe sectoarele cadastrare şi Registrul cadastral. Aceia care sesizează erori sau au unele ne­clarităţi, pot primi informaţii suplimentare sau pot depune contestaţii până la finalul perioadei de afişare. Totodată, pot fi aduse clarificări inclusiv referitoare la modul de depunere a contestaţiilor. Detalii despre Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 se obţin în egală măsură şi în mediul online, mai exact accesând site-ul ANCPI, la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/”, a precizat Camelia Bedea (foto), primarul din Vălişoara. Alesul local a ţinut să sublinieze faptul că înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu mo­dificările şi completările ulterioare şi a pre­vederilor Hotărârii Guvernului Ro­mâniei nr.294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, se realizează în cadrul unui proces complex, care include realizarea de campanii de informare şi conştientizare publică a proprietarilor, respectiv a posesorilor şi a altor deţinători, identificarea imobilelor, a titularilor drep­turilor reale şi a posesorilor acestora, rea­lizarea de măsurători cadastrale, colec­tarea actelor juridice de la deţinători, integrarea şi prelucrarea datelor şi în­toc­mirea documentelor cadastrale, afişarea publică, în condiţiile Legii, a documentelor cadastrale, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, inclusiv în ceea ce priveşte contestarea calităţii de posesor, actualizarea documentelor cadastrale şi deschiderea cărţilor funciare, etc.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.