Teliucu Inferior: acţiuni în perspectivă

Magdalena Şerban

Administraţia publică din Teliucu Inferior a prevăzut în paginile strategiei de dezvoltare locală (2021-2027) câteva proiecte care nu doar că ar constitui un sprijin real pentru ce­tă­ţeni, ci ar însemna şi o sursă de venit la buget. Nu în ultimul rând, unele vin la pachet cu ex­ploa­tarea potenţialului turistic specific zonei.
Potrivit Larisei Ienăşescu, manager de pro­iecte în cadrul Compartimentului de Dez­vol­tare Locală, printre programele investiţionale se numără cel de construire a unor locuinţe sociale, în acest sens fiind făcută solicitarea de finanţare la Ministerul Dezvoltării. S-au trans­mis date legate de suprafeţele de teren pretabile, condiţiile tehnice etc. Deocamdată, se aşteaptă noutăţi. O altă prioritate este în­fiin­ţarea unui centru social de zi pentru copii, fosta şcoală de lângă primărie, căreia i s-a schimbat destinaţia în centru de servicii publice şi sociale pentru cetăţeni, putând găz­dui elevii proveniţi din familii defavorizate, cu probleme şi neajunsuri materiale, care să be­ne­ficieze de posibilitatea pregătirii temelor în regim gratuit, asistaţi de profesori, dar şi să aibă parte de câte o masă caldă pe zi. Bine­înţeles, după cursuri (un fel de activitate After School). Edificiul se află într-un stadiu destul de avansat de degradare, impunându-se înlo­cu­i­rea acoperişului şi lucrări ample de rea­bi­litare, urmate de dotare. Ca şi pârghie de atra­gere a banilor necesari s-a propus fie Grupul de Acţiune Locală Ţara Haţegului – Ţinutul Pă­du­renilor, fie orice altă axă directă de finanţare (europeană ori guvernamentală).
Tot pe lista obiectivelor care vor reprezenta un pilon de susţinere, de data aceasta pentru vârstnici, se află un cămin de bătrâni care ar putea fi materializat prin parafarea unui parteneriat publico-privat. Conducerea locală vizează să pună la dispoziţia celor interesaţi terenul (există disponibile opt hectare). De ase­menea, frumuseţea naturii poate aduce bani, aşa că se au în vedere crearea unui complex turistic în zona învecinată a Lacului Cinciş, care să se întindă pe o suprafaţă de opt hectare, cu campare, camping, grătare etc (adresat familiilor cu copii, cu precădere, ca oportunitate de divertisment şi petrecere a timpului liber), dar şi a unui complex turistic pe terenul fostei cariere din Teliuc (după finali­zarea procesului de ecologizare). Totodată, tra­diţia producerii ţuicii trebuie continuată, în plan existând amenajarea unor spaţii adec­vate acestei activităţi şi mai apoi închirierea lor contra unei sume de bun-simţ celor care deţin PFA sau persoanelor fizice.
Pe de altă parte, prin Programul Operaţional de Tranziţie Justă (din fonduri europene ne­ram­bursabile) se are în perspectivă con­stru­i­rea unui miniparc industrial pe platforma Minvest, pentru a atrage agenţii economici. Aici există curent electric, gaz metan şi apă, deci cam toate utilităţile. Se gândesc şi for­mele de ajutor pentru încurajarea societăţilor comerciale. „Sunt programe investiţionale care ar aduce o evoluţie în timp, durabilă, ceea ce orice primar îşi doreşte pentru comunitatea pe care o reprezintă. Să avem sănătate şi pu­tere de muncă, dar şi înţelepciunea de a îm­bră­ţişa cele mai bune decizii. Voinţă şi asu­mare există din plin”, a afirmat Daniel Pupeză (foto), primarul comunei Teliucu Inferior.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare