Politica si administratie

Serviciile de urgenţă reprezintă o parte esenţială a infrastructurii societăţii moderne

Ideea organizării acestui eveniment s-a născut încă din 2021, când ne aflam în pandemia de COVID, când mă aflam la Sărbătoarea Națională de la Țebea, împreună cu președintele Con­siliului Județean Hunedoara domnul Laurențiu Nistor, care este implicat în rezolvarea problemelor comunităților și cele ale oamenilor.

Fără acoperire
Un înalt demnitar aflat la Țebea a făcut o declarație de presă privind achiziția unui număr mare de tablete pentru desfă­șu­rarea proce­su­lui educațional al elevilor, în sis­tem online. O soluție bună în acea peri­oadă grea pentru țară, dar din pă­cate pentru ju­dețul nostru trebuiau găsite soluții în ceea ce privește îmbunătățirea semnalului la telefonie. Erau afectați un număr de 352 elevi din învățământul primar și gimnazial, din 77 localități cu semnal telefonic foarte slab și din 3 localități fără semnal telefonic. Județul nostru cu o suprafață de 7063 km2 , repre­zen­tând 2,9 la sută din teritoriul României, în care regiunile muntoase ocupând circa 68 la sută. La nivelul județului Hunedoara există zone care nu au acoperire de comunicații:
– 4 localități, Furcșoara, Luncani, Runcu Mare și Văleni – nu au acces la comunicații de voce sau de date, sunt „zone albe”, deci total izolate din punct de vedere al conectivității.
– 67 de localități (20 la sută) sunt încadrate în „zone gri” în privința nivelului semnalului de voce (de până la 2/5) și peste 150 (47 la sută) sunt în „zona gri” pentru rețeaua de date.
Cele mai multe probleme sunt întâlnite în zonele rurale, terenuri mon­tane sau cu geografie dificilă. Având în vedere influența comunicaților mobile în afaceri, educație, sănătate și alte activități vitale pentru comunități și cetățeni, este evidentă nevoia de integrare a zonelor rurale la rețelele de comunicații de voce și date. Pe harta României există încă „pete albe” care marchează zone nea­coperite cu rețele de mobile de mare viteză, prea mulți cetățeni încă nu folosesc noile tehnologii, iar prea pu­ține afaceri extrag plusvaloare din conectivitate.

Discrepanțe
Având în vedere influența comunica­țiilor mobile în afaceri, educație, sănă­tate și alte sectoare cheie din socie­tatea noastră, este evidentă nevoia de integrare a zonelor rurale la rețelele de comunicații de voce și date. Serviciile avansate și infrastructurile necesare pentru furnizarea acestora sunt dispo­nibile, în general, în regiunile cele mai dens populate, în timp ce zonele care sunt neatractive din punct de vedere comercial pentru operatori suferă din cauza absenței infrastructurii. Există discrepanțe mari între zonele urbane și cele rurale, iar densitatea foarte scă­zută a populației în zonele rurale și ni­velul mai scăzut al veniturilor potenția­lilor clienți pentru serviciile de teleco­municații în aceste zone sunt factori care descurajează investițiile în dez­voltarea rețelelor.
Pe de altă parte, este foarte impor­tant să evidențiem faptul că serviciile de urgență reprezintă o parte esențială a infrastructurii societății moderne și sunt fundamentale pentru asigurarea bunăstării și siguranței cetățenilor. Ele joacă un rol vital în prevenirea pier­derilor de vieți, protejarea proprietăților și menținerea ordinii publice. Lipsa semnalului GSM determină sincope în modul de intervenție al autorităților în cazul unor dezastre naturale și a unor situații în care este amenințată viața sau integritatea cetățenilor (RO-Alert, SNUAU 112). Serviciile de urgență sunt esențiale pentru a oferi un răspuns rapid în caz de incendii, accidente rutiere, infracțiuni, dezastre sau cala­mități naturale și alte situații critice care pot pune în pericol viețile oamenilor sau proprietățile. Cetățenii au încredere în serviciile de urgență pentru că știu că acestea vor fi acolo în momentele critice și pot face diferența dintre viață și moarte. Lipsa infrastructurii de co­municații este principala cauză a imposibilității apelării SNUAU 112 sau a recepționării mesajelor RO- ALERT, vitale pentru siguranța cetățenilor. Populația are nevoie de servicii publice de calitate, pe care autoritățile pot să le asigure doar printr-o bună colaborare cu operatorii privați de rețele mobile din România. Tocmai de aceea, masa rotundă pe care o organizăm reprezintă un pas important în eforturile autori­­tăților de a exploata potențialul tehno­logiilor mobile pentru dezvoltarea re­gio­nală.

Viorel Sălan,
deputat PSD Hunedoara

Mesagerul Hunedorean

Recent Posts

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Spun zvonerii pe la colțuri că un apărător al legii din zona noas­tră a făcut…

2 zile ago

Lucrările de reparații și modernizare a cartierelor din Deva continuă!

Reparațiile la străzile și trotuarele din municipiul Deva avansează. Echipele cons­tructorului lucrează în paralel în…

2 zile ago

Bulina albă

Cristian Ionică, managerul Apa Serv Valea Jiului Pentru că a demarat o campanie de verificare…

2 zile ago

Bulina neagră

Alex Dîlv, șeful Cancelariei prefectului Pentru modul sfidător în care îi tratează pe hunedoreni, iar…

2 zile ago

Drumurile naționale și neglijența prefectului de Hunedoara

Priveliștea dezolantă la intrarea în județul Hunedoara este un adevărat șoc pentru oricine, fie că…

2 zile ago

Percheziţii la mai multe persoane din Valea Jiului, într-un dosar de înşelăciune

Mai multe percheziţii domiciliare au fost efectuate ieri în diferite lo­ca­lităţi din Valea Jiului, într-un…

2 zile ago