Primarii din Vale, solicitaţi să facă proiecte pentru nevoile zonei

Primăriile din Valea Jiului sunt aşteptate să elaboreze, în scurt timp, un plan cu ne­voile de dezvoltare locală ce ar putea bene­fi­cia de fonduri europene prin ”Mecanismul pentru o tranziţie justă”, care sprijină diver­si­fi­carea şi reconversia economică a unor zone cum este cea din sudul judeţului Hu­ne­doara, axată mai mult pe exploatarea căr­bu­nelui.
În acest sens, primarii din Valea Jiului s-au întâlnit ieri cu conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara pentru a identifica proiectele care ar putea fi finanţate prin mecanismul de tranziţie justă, a informat instituţia administrativă de interes judeţean.
„Am vrut să am această discuţie cu colegii primari pentru a valorifica acest context fa­vorabil generat de mecanismul de tranziţie justă. Este un pas foarte important pentru că aşa judeţul Hunedoara va transmite în ter­men scurt documentele pen­tru a obţine fon­du­rile alocate de Co­misia Europeană”, a de­cla­rat Lauren­ţiu Nistor (medalion), pre­şe­dintele Con­si­liu­lui Judeţean Hun­e­doara.
Concret, adminis­tra­ţi­i­le locale din Va­lea Jiului, urmează să creioneze, într-un termen scurt, nevoile în plan local care pot face obiec­tul unor proiecte care vizează dezvol­ta­rea regiunii.
În plus, săptămâna viitoare va avea loc o nouă întâlnire cu edilii din Valea Jiului pentru a corela proiectele care sunt finanţate prin diverse programe.
Comisia Europeană a înfiinţat un „Me­ca­nism de Tranziţie Justă”, care include un „Fond pentru Tranziţia Justă”, ce se va con­centra asupra regiunilor şi sectoarelor eco­no­mice cele mai afectate de tranziţie. Fondul va sprijini diversificarea şi reconversia econo­mi­că a teritoriilor în cauză. (S.Blada, Agerpres).

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.