Categories: Actualitate

Municipiul Deva va avea un Plan Urbanistic General în format digital

Municipalitatea din Deva a câştigat o finanţare în valoare de peste 2 mi­li­oane de euro prin Planul Naţional de Re­dresare şi Rezilienţă (PNRR), pen­tru ca Planul Urba­nistic General (PUG) al localităţii să fie trans­pus în format digital, ceea ce va asigura o simplifi­ca­re şi o transparenţă în pro­cesul de emi­tere a documentelor ad­mi­nistrative.
„Deva a câştigat încă o finanţare pe fon­duri europene în valoare de peste 2 mili­oane de euro. Ministrul Dezvoltării, Lucră­rilor Publice şi Administraţiei, Attila-Zoltan Cseke, a anun­ţat că a semnat astăzi, 6 de­cembrie 2022, încă 105 noi contracte de finanţare prin com­ponenta C10-Fondul Local din Planul Na­ţional de Redresare şi Rezi­lienţă. Pe lista con­tractelor semnate, mu­nicipiul nostru se re­gă­seşte cu pro­iectul Plan General Urbanistic în format di­gital pentru Municipiul Deva. Valoa­rea to­tală a acestui proiect este de 10.380.399 de lei”, a informat primarul municipiului Deva, Florin Oancea. Po­tri­vit autorităţilor, prin utili­zarea unui PUG în format digital se urmăreşte sim­pli­fi­carea şi scurtarea ter­me­nelor de emi­tere a actelor adminis­trative care depind de ad­ministraţia locală. De ase­menea, digitali­zarea PUG actualizat va cons­titui o bază de date care va putea fi accesată atât de către administraţia pu­blică locală, cât şi de către cetăţenii interesaţi, asigurând transparenţa în emi­terea actelor administrative. (A.N.)

Mesagerul Hunedorean

Recent Posts

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Deranj maxim într-o urbe estică din sudul ju­dețului nostru, după ce niște băieți curioși și-au…

9 ore ago

Bulina albă

Marcel Dobrică, antrenor emerit de popice Pentru că elevii săi de la clubul din Petrila…

9 ore ago

Bulina neagră

Fernando B., recidivist din Lupeni Pentru că este judecat pentru tâlhărie calificată asupra unui pensionar…

9 ore ago

Primarul din Hărău are dovada!

Continuă scandalul izbucnit în Aso­ciația Comunelor din județul Hunedoara, iar primarul comunei Hărău, Lucian Albu…

9 ore ago

Primari liberali, ședință foto cu șeful PSD

Zvonul că mai mulți primari PNL din județ vor trece în barca PSD și vor…

9 ore ago

Copil în vârstă de 9 ani, tâlhărit de o femeie

Băiețelul mergea pe o stradă din municipiul Brad și avea în mână o bancnotă de…

9 ore ago