Politica si administratie

Laurențiu Nistor: Castelul Nopcsa din Țara Hațegului, readus la viață

În Țara Hațegului, la Săcel (comuna Sântămăria-Orlea), se află unul dintre cele mai impunătoare monumente istorice aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, Castelul Nopcsa. Castelul a fost construit la începutul secolului al XIX-lea și a aparținut baronului Franz Nopcsa, savantul de numele căruia se leagă primele descoperiri ale fosilelor de dinozauri din Țara Hațegului. Castelul şi clădirile anexe, precum și domeniul se întind pe o suprafață de 1,2 ha și se află într-o zonă cu potențial turistic major.

Monument istoric restaurat cu fonduri guvernamentale nerambursabile
Consiliul Județean Hunedoara a atras fon­duri guvernamentale pentru reabilitarea și refuncționalizarea Castelului cu statut de monument istoric. La data începerii lucrărilor, construcția era în stare avansată de de­gra­dare, ca de altfel întreg domeniul. Fondurile în valoare de 11,5 milioane de lei au fost asi­gurate prin PNDL 2 și bugetul propriu al CJ Hunedoara.
Pentru punerea în valoare a Castelului și pentru aducerea acestuia în parametri de si­guranță structurală, inclusiv prin func­ţio­na­li­zarea spațiului util al podului, s-au realizat lu­crări extinse de înlocuire a elementelor dete­riorate, de consolidare a ele­men­telor struc­turale și de reparații. Șarpanta și învelitoare au fost în­locuite, au fost realizate finisaje in­terioare și exterioare. La ex­te­ri­or, au fost re­a­lizate injectări la pe­reții de la parter pen­tru ru­pe­rea capilarității, precum și ten­cuieli rezistente la umiditate. Tot la exterior, s-a recurs la re­fa­cerea completă a cre­ne­lu­ri­lor și a ornamentelor pereților.
La interior, unele dintre cele mai im­por­tante și de mare finețe lucrări au vizat refa­cerea Sălii Oglin­zilor cu lambriuri din lemn, reparații la scara din fontă și balustrăzi, sa­bla­rea, completarea și vop­sirea scării cir­cu­lare din fontă, realizarea unui che­peng me­talic și a scării metalice pentru acces în turn, revizui­rea și cu­ră­țarea scării din mar­mură roz.
„Intenția noastră a fost aceea de a va­lo­rifica du­rabil Castelul și do­meniul Nopcsa din Săcel. În demersul de rea­li­zare a acestui pro­iect, am ți­nut cont de istoria locurilor, de contextul lo­calizării do­meniului în mijlocul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului, de valorile culturale locale lăsate moș­tenire de familia Nopcsa, de opor­tu­nitățile de par­te­neriat, dar și de potențialul tu­ristic al zonei” – Laurențiu Nistor, preșe­dinte în exercițiu și candidat la un nou man­dat de președinte al Consiliului Jude­țean Hunedoara din partea PSD.
În cadrul proiectului, a fost reabilitat și beciul din apropierea Castelului, a fost re­sta­u­rată poarta masivă care asigură accesul pe domeniu și au fost refăcute toate împre­j­mu­i­rile. De asemenea, a fost amenajat par­cul, s-au construit noi alei pietonale și carosabile, s-au amenajat locuri de parcare pe latura estică, iar domeniul dispune de toate utili­tățile necesare, inclusiv de o cen­trală ter­mică pentru încălzirea clădirii is­torice.
Pe domeniul Nopcsa, Con­si­liul Județean Hunedoara are în implementare un alt pro­iect pentru care a obținut deja fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția în valoare de circa 300 de mii de euro vizează eficientizarea energetică și rea­bilitarea clădirii administrative aferente Castelului Nopcsa. (A.N.)

Comandat de PSD – filiala Hunedoara.
Executat de SC Media Hunedoreană SRL,
Cod identificare atribuit de AEP: 21240002

Mesagerul Hunedorean

Recent Posts

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc gurile rele că se pregătește de­bar­carea unui șefuleț din zonă, care se pare că…

7 ore ago

Bulina albă

Abiatar Bubău, elev în clasa a II-a, prof. Lazăr Cezarina La Liceul de Arte Pentru…

7 ore ago

Bulina neagră

Ioan R., din municipiul Deva Pentru că a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de…

7 ore ago

„Un Lord a venit la primărie”. Lucian Rus: Am candidat pentru Deva și pentru deveni. Ei sunt câștigătorii acestor alegeri

Lucian Rus este revelația acestor alegeri locale din județul nostru. Puțini au crezut în proiectul…

7 ore ago

Alcoolică acuzată că-și terorizează soacra și soțul

Femeia se îmbată în fiecare zi și provoacă scandal, țintele sale fiind soțul ei și…

8 ore ago

Doi tineri din Hațeg au golit o hală de producție din Oțelu Roșu

Hoții și-au planificat în detaliu spar­gerea din județul vecin și au furat scule și echipamente,…

8 ore ago