Începerea cursurilor la şcolile din judeţ s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă sanitară

Prefectul judeţului Hunedoara, Călin Petru Marian, a verificat luni dimineaţă condiţiile în care au început cursurile elevii hunedoreni care sunt prezenţi la şcoală.
Potrivit informaţiilor primite de la Inspec­to­ratul Şcolar Judeţean, în toate şcolile din judeţ reînceperea cursurilor s-a desfăşurat în condiţiile de siguranţă sanitară prevăzute de Ordinul Comun al Ministerului Educaţiei şi al Ministerului Sănătăţii.
Prefectul judeţului s-a asigurat că sunt sto­curi suficiente de măşti de protecţie, dezin­fec­tanţi, materiale de curăţenie şi igienă, pen­tru elevi şi cadre didactice. De aseme­nea, Călin Petru Marian le-a solicitat tuturor directorilor de şcoli să colaboreze cu părinţii şi auto­ri­tăţile locale pentru ca elevii şi profesorii să-şi desfăşoare activitatea didactică, în con­ti­nuare, în cele mai sigure condiţii.
Potrivit directorului Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara, Sebastian Mezei, în ur­mă­toarele zile vor fi distribuite, către uni­tă­ţile de învăţământ din judeţ aproximativ 20.000 de teste antigen rapide, în vederea testării ele­vilor si cadrelor didactice simptomatice.
În şcolile hunedorene au început cursurile cu prezenţa în clase, 32.850 copii şi tineri, ceea ce reprezintă 62 la sută din numărul total al preşcolarilor şi elevilor din judeţ. Cei­lalţi vor participa la cursuri în regim online, în funcţie de scenariul în care se afla fiecare unitate de învăţământ, a informat Biroul de presă al Prefecturii Hunedoara.
Tot pentru a vedea cum sunt pregătite şco­lile şi grădiniţele din municipiu pentru re­în­ceperea cursurilor, duminică, 7 februarie, Flo­rin Oancea, primarul municipiului Deva, îm­preună cu viceprimarul Gabriel Ilieş, cu con­silierul local Lucian Mara şi cu Marta Mate, inspector şcolar general adjunct al ISJ Hu­nedoara, au vizitat câteva şcoli din mu­nicipiu oraşul nostru şi s-au întâlnit cu di­rectorii acestora pentru a ne asigura că re­des­chi­derea unităţilor de învăţământ se va face în cele mai sigure condiţii.
Primarul Devei a fost informat de con­du­cerile unităţilor scolare că au stocuri sufi­ci­ente de măşti de protecţie, materiale de cură­ţenie, igienă şi dezinfecţie pentru copii şi per­so­nalul didactic, iar distanţarea fizică între elevi în sălile de clasă este asigurată, ca şi cele­lalte reguli impuse pentru protecţia co­piilor.
De ieri, 1426 de preşcolari şi 3822 de elevi din ciclul primar şi clasele a VIII-a, a XII-a şi a XIII-a din municipiul Deva au revenit la cursuri. (M. Crivăţ)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare