Dosarul preţurilor de transfer

8 octombrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Având în vedere inspecţiile fiscale în derulare şi respectiv, Solicitările din partea autorităţilor fiscale, de întocmire şi prezentare a dosarului preţurilor de transfer în cazul contribuabililor/plătitorilor care au obligaţia elaborării şi prezentării acestuia conform prevederilor art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în ediţia de azi, 9.10.2019, reluam prezentarea temei „Dosarul preţurilor de transfer“, astfel:

Ce sunt „preţurile de transfer“?
Sunt preţurile la care se derulează tranzacţiile între companiile care sunt părţi ale aceluiaşi grup numite şi părţi afiliate, tranzacţii care trebuie să fie încheiate la preţ de piaţă, altfel spus la preţul la care ar fi fost încheiată o tranzacţie similară între părţi independente, în condiţii economice comparabile.

Prevederi legale
Potrivit art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: „În vederea documentării respectării principiului valorii de piaţă contribuabilul/plătitorul care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate are obligaţia să întocmească dosarul preţurilor de transfer. La solicitarea organului fiscal central competent contribuabilul/plătitorul are obligaţia de a prezenta dosarul preţurilor de transfer”.
Cuantumul tranzacţiilor pentru care societăţile au obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer, termenele pentru întocmirea acestuia, conţinutul dosarului preţurilor de transfer, precum şi condiţiile în care se solicită acesta sunt reglementate prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 446/2016.

Cine are obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer?
1. Contribuabilii din categoria marilor contribuabili care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală mai mare sau egală cu oricare din următoarele praguri de semnificaţie:
– 200.000 de euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;
– 250.000 de euro, în cazul prestărilor de servicii primite/prestate;
– 350.000 de euro, în cazul de achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.
Termenul de întocmire a dosarului preţurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal.
2. Contribuabilii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadrează în criteriile menţionate mai sus, precum şi contribuabilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici şi mijlocii, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală mai mare sau egală cu oricare din următoarele praguri de semnificaţie:
– 50.000 de euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;
– 50.000 de euro, în cazul prestărilor de servicii primite/prestate;
– 100.000 de euro, în cazul de achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.
3. Contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală sub oricare din pragurile de semnificaţie prezentate mai sus, vor documenta respectarea principiului valorii de piaţă, în cadrul unei inspecţii fiscale.
Termenul pentru prezentarea dosarului preţurilor de transfer, solicitat în cadrul unei inspecţii fiscale este cuprins între 30 şi 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabililor/plătitorilor, cu o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice.

Sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor legale
Nerespectarea obligaţiei de întocmire a dosarului preţurilor de transfer, în condiţiile şi la termenele prevăzute prin OPANAF nr. 446/2016 şi neprezentarea dosarului preţurilor de transfer la solicitarea organului fiscal constituie contravenţie şi se sancţionează precum urmează:
– amendă de la 12.000 de lei la 14.000 de lei, pentru contribuabili mijlocii şi mari;
– amendă de la 2.000 de lei la 3.500 de lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.

Avantajele întocmirii dosarului preţurilor de transfer
De cele mai multe ori, în practică, termenele acordate de inspectorii fiscali pentru prezentarea dosarului preţurilor de transfer se dovedesc a fi insuficiente, luând în considerare toate demersurile necesare realizării acestuia.
Întocmirea din timp a dosarului preţurilor de transfer prezintă şi numeroase avantaje, cum ar fi:
– procesul de întocmire a dosarului preţurilor de transfer poate fi un exerciţiu util pentru identificarea unor eventuale nereguli în perspectiva unei inspecţii fiscale;
– societatea cunoaşte situaţia reală a preţurilor utilizate în tranzacţiile intra-grup, comparativ cu preţurile de piaţă şi poate luate anumite decizii referitoare la riscurile ce pot să apară în acest sens;
– societatea poate identifica oportunităţi de optimizare fiscală în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Consecinţe fiscale în caz de neconformare
Pe lângă sancţiunea contravenţională cu amendă, autorităţile fiscale pot proceda şi la ajustarea preţurilor de transfer, în cazul în care preţurile practicate în tranzacţiile intra-grup nu se încadrează în intervalul de piaţă, cu următoarele consecinţe:
– ajustarea preţurilor intra-grup atrage după sine, de cele mai multe ori, stabilirea unor obligaţii fiscale principale de plată de natura impozitului pe profit, precum şi dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente;
– influenţarea negativă a indicatorilor de performanţă;
– sunt afectate toate societăţile din grup, întrucât ajustările se fac „în oglindă“ şi la societăţile din grup cu care sunt desfăşurate tranzacţii.
Recomandăm astfel, pentru societăţile care desfăşoară tranzacţii intra-grup, să analizeze oportunitatea întocmirii din timp a dosarului preţurilor de transfer pentru toată perioada neprescrisă în ceea ce priveşte impozitul pe profit, având în vedere perioadele de timp relativ scurte oferite de legislaţie pentru întocmirea şi prezentarea acestuia.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Pinocchio, păpuşa din lemn, vine la Centrul Cultural din Deva

Una dintre cele mai frumoase poveşti ale copilăriei va fi jucată, duminică, 13 octombrie 2019, la ora 18:00, pe scena...

Pui: calcule pentru lemnul de foc

Şi la Pui, conducerea locală urmează să asigure lemnul de foc pentru instituţiile publice din raza administrativ-teritorială. Din păcate, ca...

„Parfum de romanţă” la Lupeni

Vineri, de la ora 17:30, la Palatul Cultural „Minerul“ din municipiul Lupeni, va avea loc spectacolul “Parfum de romanţă”. Invitaţi...

Închide