Creșă nouă, în Simeria

O altă veste bună pentru simerieni și în special pentru mame și viitoarele mame. Este vorba de proiectul de construire a unei creșe cu 70 de locuri.
Primarul ora­șu­lui, Iulius Bedea (medalion), anunță că pro­iectul depus la finanțare în a­cest an de Pri­mă­ria orașului Simeria pentru construirea u­nei creșe a fost acceptat de Compania Națională de Investiții (CNI) și a fost cuprins în lista sinteză la finanțare prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS), Sub­programul „Unități și Instituții de În­vă­țământ de Stat”.

Zone verzi
Astfel, Simeria va avea o creșă cu 70 de locuri (7 grupe de copii). Valoare pro­iectului se ridică la peste 17 milioane lei (3.434.343 de euro).
Clădirile creșei vor fi eficiente energetic și cu consumuri de energie reduse. Vor a­vea camere de joacă, dormitoare, spă­lă­torie proprie, bucătărie, sală funcţională, ca­binet medical, spaţii administrative.
Spaţiile de joacă în aer liber vor fi ge­ne­roase, de cel puţin 10 metri pătraţi pentru fiecare copil, aşa cum prevede regle­men­tarea legală în vigoare.
Acoperişul va putea fi folosit şi pentru a fi amenajate spaţii verzi, terase înverzite, lo­curi de joacă sigure. Tot pe acoperiş se vor monta panouri fotovoltaice pentru a asi­gura energia necesară şi va avea un aport de energie verde pentru func­ţio­nare.
Geamurile, uşile, pereţii şi podeaua vor fi bine izolate, construite cu cele mai noi teh­nologii şi încălzirea, respectiv răcirea clă­dirii se va face prin pompe de căldură.
„Până astăzi, familiile din Simeria și satele aparținătoare care doresc să-și ducă la creșă copiii nu au nici o posibilitate, deoarece la ora actuală, Simeria nu are o creșă, iar în localitățile vecine (ex. Deva) se lovesc de numărul insuficient al acestor lo­curi destinate antepreșcolarilor. Problema afectează și piața forței de muncă, dar și posibilitățile de evoluție în carieră pentru tinerele mame, dacă sunt obligate să re­nunțe la locul de muncă pentru a-și putea crește copiii!
Le mulțumesc colegilor mei din Primărie care au ales să facă parte din echipa mea și care au înțeles că putem să dezvoltăm și să modernizăm orașul Simeria doar dacă atragem cât mai multe fonduri extra­bu­ge­tare (fonduri europene și fonduri guver­na­mentale)”, a declarat Iulius Bedea, primarul ora­șului Simeria. (A.Năstase)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.