Consultarea publică a bugetului Devei pentru acest an

Adriana Năstase

Ieri, la sediul Primăriei municipiului Deva a avut loc consultarea publică a proiectului de buget pentru anul 2021.
Proiectul de buget s-a aflat în dezbatere publică din data de 23 martie 2021 şi a fost publicat pe site-ul primăriei precum şi în ziarele locale.

Pentru dezvoltare
Pentru anul 2021, totalul veniturilor bugetului general este în sumă de 274.170,77 mii lei, iar totalul cheltuielilor bugetului general este în sumă de 296.555,67 mii lei, diferenţa dintre venituri şi cheltuieli o constituie excedentul anului 2020, în cuantum total de 22.384,90 mii lei, care va fi utilizat pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare.
Veniturile bugetului creditelor sunt de 24.895,02 mii lei, fiind constituite din creditul în valoare totală de 50.000.000 lei contractat de la Exim Bank în anul 2019, din care pentru anul 2021 este aprobată de către Ministerul Finanţelor Publice suma de 24.320,00 mii lei. Din aceasta, vor fi finanţate 12 obiective de investiţii care au fost începute în anul 2020 şi care urmează să fie finalizate în acest an.
O altă sursă de venit pentru bugetul cre­ditelor o constituie suma de 1.475,02 mii lei, care provine din Contractul de finanţare rambursabilă încheiat cu Ministerul Fi­nanţelor Publice în anul 2018, utilizat anul acesta pentru asigurarea cofinanţării unor proiecte din fonduri externe neram­bur­sabile. Este vorba de Creşterea eficienţei energetice a clădirilor în care funcţionează Colegiul Naţional Decebal, Strada Oituz, nr. 8 şi Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva.

Gradul de îndatorare, mic
În anul 2021, gradul de îndatorare al municipiului Deva este în procent de 11,51 la sută, faţă de limita de îndatorare de 30 la sută prevăzută de lege.. De asemenea, anul acesta primăria va stinge unul dintre credite, cel contractat în anul 2006 de la Exim Bank SA.

Din taxe şi impozite
În ceea ce priveşte bugetul local, totalul veniturilor se ridică la 245.401,56 mii lei. Pon­derea cea mai mare din totalul veni­turilor o constituie veniturile proprii. Aces­tea constau în veniturile încasate din im­pozite şi taxe locale, din concesiuni şi pres­tări servicii, respectiv din cotele defalcate din impozitul pe venit care sunt repartizate prin decizia Direcţiei Generale a Finanţelor Publice.

Creştere substanţială
În ceea ce priveşte partea de cheltuieli a bugetului local, acestea sunt de 267,265.94 mii lei. “Prioritate la alocarea fondurilor pentru investiţii au avut-o pro­iec­tele cu finanţare nerambursabilă şi proiec­tele de investiţii aflate în continuare. Pro­iectele de investiţii finanţate din fonduri euro­pene nerambursabile acoperă o plajă mare de domenii gestionate de Primăria municipiului Deva: clădirile şi dotările unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cresterea eficienţei energetice prin an­veloparea blocurilor, mobilitatea urbană şi infrastructură socială. Ponderea cheltu­ie­lilor cu proiectele cu finanţare nerambur­sa­bilă este de 25,86 la sută din totalul chel­tuielilor bugetului local.
Sumele estimate din finanţările neram­bursabile UE, atât pe partea de venituri cât şi pe partea de cheltuieli, înregistrează o creştere substanţială datorată avansării lu­crărilor aflate în execuţie, finalizării proce­durilor de licitaţie a investiţiilor aferente ulti­melor contracte de finanţare semnate, pre­cum şi a faptului că o parte din sumele achitate în anul 2020 urmează să fie în­casate în anul 2021.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.