Concursul „Bibliotecile anului” ediţia 2020

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Ju­deţean Hunedoara, organizează în ziua de 10 martie 2021, ora 11.00, la Centrul Cultural „Drăgan Muntean” din Deva, Sala „Liviu Oros”, întâlnirea bibliotecarilor din judeţul Hunedoara cu prilejul decernării premiilor pen­tru cea mai bună bibliotecă publică mun­icipală, orăşenească şi comunală care, în anul 2020, au înregistrat cele mai bune re­zul­tate. Competiţia „Bibliotecile anului”, ediţia 2020, este un concurs profesional destinat bibliotecilor publice din judeţ şi este menită să stimuleze spiritul de competiţie şi de ini­ţiativă ale fiecărui bibliotecar.
În era informatizării, activitatea bibliotecilor publice a devenit mult mai complexă, an­gre­narea lor în viaţa comunităţii locale fiind una dintre cele mai importante faţete ale func­ţio­nării lor. Bibliotecile publice sunt chemate, zi de zi, să facă faţă unor provocări cu totul noi, care erau de neconceput chiar cu 20 de ani în urmă. Bibliotecarii zilelor noastre au capaci­ta­tea profesională de a rezolva atât problemele specifice bibliotecii, dar şi probleme noi cu care se confruntă locuitorii localităţii unde func­ţionează biblioteca.
Concursul interbibliotecar „Bibliotecile an­u­lui” a fost iniţiat şi gândit tocmai cu scopul de a le da prilejul bibliotecarilor să se perfec­ţio­neze, să rezolve probleme tot mai complexe şi mai solicitante. Biblioteca Judeţeană, care coor­donează metodologic bibliotecile publice de toate tipurile din judeţ, a elaborat un am­plu punctaj şi a stabilit criterii precise care, odată îndeplinite, permit realizarea unui cla­sament al bibliotecilor. Concursul este de­parte de a fi o competiţie formală, el stimu­lează bibliotecarii să-şi îmbunătăţească mun­ca de fiecare zi şi să facă din bibliotecă un adevărat centru de cultură şi de informaţie.
An de an, acest concurs pune în lumină dis­ponibilitatea bibliotecarilor de a fi tot mai pre­zenţi în viaţa comunităţii locale. A trecut de mult vremea când bibliotecarul era doar per­soana care împrumuta cărţi. Astăzi, calcu­latorul şi internetul ocupă locul central în acti­vitatea unei biblioteci, a sporit numărul ser­vi­ciilor (gratuite şi eficiente) pe care bibliotecile le oferă populaţiei. Bibliotecile care se achită cel mai eficient de noile sarcini, de noile pro­vocări care le stau în faţă sunt bibliotecile care se premiază prin acest concurs.
Premiile nu sunt bunuri materiale, nu sunt re­surse băneşti, ele reprezintă o recunoaş­tere şi o apreciere a întregii activităţi a bi­blio­tecilor depuse de-a lungul unui an. Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a fost în permanentă legătură cu toate bibliotecile publice din judeţ şi a verificat per­formanţele acestora. Astfel, concursul „Bi­bliotecile anului”, ediţia 2020, suntem siguri că este câştigat de bibliotecile care s-au re­marcat prin profesionalism, implicare, di­ver­sitate de acţiuni, prezenţă efectivă în viaţa comunităţii locale.
Festivitatea de premiere este şi un prilej de întâlnire între bibliotecari, prilej de dis­cuţii şi schimburi de opinii despre această atât de frumoasă meserie, veritabilă voca­ţie, care se înfăptuieşte zi de zi în folosul u­nui public larg, iubitor de carte şi informaţie.

Ioan Sebastian Bara, managerul
Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Deva

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare