Ce i-au cerut dascălii prefectului de Hunedoara

Adriana Năstase

Ieri, prefectul judeţului Hunedoara, Călin Marian, a convocat Comisia de Dialog Social, în urma solicitării Sindicatului Învăţământului Preuniversitar (S.I.P.) din Judeţul Hunedoara.
În cadrul discuţiilor, care au avut loc la Inspec­toratul Şcolar Judeţean Hunedoara, din partea sindicatului au participat membrii Bi­roului Executiv al organizaţiei judeţene şi liderii tuturor organizaţiilor de zonă.
Au fost prezenţi subprefectul judeţului Hune­doara, Marcel Morar şi inspectorul şcolar ge­neral, prof. Ilie Pârvan, împreună cu echipa ma­nagerială a Inspectoratului Şcolar Jude­ţean Hunedoara. Reprezentanţii Sindicatului Învăţământului Preuniversitar au prezentat pre­fectului solicitările angajaţilor pe care îi re­prezintă.
Acestea sunt:exceptarea personalului din învăţământ de la măsura îngheţării salariilor în anul 2021, calculul şi plata corecte, prin ra­portare la salariul de bază în plată, a drep­turilor salariale suplimentare, reglementate de Legea-cadru nr. 153/2017, acordarea spo­ru­rilor pentru condiţii de muncă, dotarea cores­punzătoare a unităţilor de învăţământ cu dis­pozitive şi echipamente, în vederea reluării cursurilor faţă în faţă, punerea la dispoziţia uni­tăţilor de învăţământ, prin cabinetele me­dicale şcolare, a unui număr suficient de teste rapide antigen Covid-19, atât pentru testarea săptămânală a salariaţilor, cât şi pentru tes­tarea elevilor/preşcolarilor care prezintă simp­tome specifice infecţiei cu Sars-Cov-2, finali­zarea punerii în aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, decontarea integrală a cheltuielilor de navetă pentru personalul din învăţământ, potrivit legislaţiei în vigoare, plata integrală şi la termen a tranşelor din diferenţele salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti în favoarea salariaţilor din învăţământ, conform preve­derilor legale aplicabile în materie precum şi plata integrală şi la timp a salariilor.
Prefectul a spus că va trimite aceste solici­tări Ministerului Muncii. „Consider că solici­tările sunt îndreptăţite, iar Instituţia prefectului va face tot ce este posibil din punct de vedere instituţional ca acestea să ajungă la factorii de decizie din Guvernul României. Cu toţii trecem printr-o perioadă nemaîntâlnită, complicată şi dificilă. Pentru guvern, învăţământul este o pri­o­ritate, de aceea vor fi găsite soluţiile nece­sare pentru ca profesorii şi elevii să benefi­cieze de cele mai bune condiţii pentru un act didactic performant. Este foarte important să ne adaptăm cu toţii, părinţi, elevi şi cadre didactice, noilor condiţii de realizare a actului didactic”, a declarat prefectul de Hunedoara.

One thought on “Ce i-au cerut dascălii prefectului de Hunedoara

  • 20 ianuarie 2021 la 0:06
    Permalink

    Porci comunisti, numai la bani va sta capul. Ati uitat cand faceati sex cu Cumpanasu in baie?

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare