Arhive categorie: Politica si administratie

Ce spun foștii colegi din AUR despre demisia deputatei lor

Demisia deputatei Anamaria Gavrilă din AUR nu a rămas nesancționată de colegii ei din județ. Într-un comunicat, cei de la AUR Hunedoara critică decizia acesteia și arată că demisia din partid nu a fost o supriză pentru ei.

„În dezacord de multă vreme”
„Alianța pentru Unirea Românilor – Filiala Ju­dețeană Hunedoara a luat cunoștință despre de­cizia doamnei deputat Anamaria Gavrilă de a de­mi­siona din AUR.Fără a ne propune să combatem susținerile doamnei deputat (care reprezintă viziunea dânsei cu privire la anumite evenimente și relații din cadrul AUR) sau să intrăm într-o si­tuație conflictuală cu domnia sa, dorim să arătăm că atitudinea de ”independență” manifestată de doamna deputat subzistă nu doar din data de 2 august, ci după câteva săptămâni de la preluarea mandatului de parlamentar.În această lumină, nu putem decât să constatăm, cu amărăciune, că doam­na deputat se înscrie pe lunga listă post­de­c­embristă a celor care etalează un com­por­tament duplicitar, exprimând atitudini și poziții diferite, înainte și după ocuparea unei funcții sau demnități publice, mai ales a celor care au trădat, pentru niște motive numai de ei știute, idealurile partidului care i-a promovat.Credem că este aproape inutil a sublinia faptul că mandatul de deputat a fost obținut de doamna Anamaria Gavrilă nu datorită meritelor sale, ci datorită efor­turilor depuse de întreaga filială județeană a par­tidului AUR (de care doamna deputat nu se rușina în momentele în care cererea votul alegătorilor în campania electorală). După oricare cod al onoarei sau moralei, doamna Anamaria Gavrilă ar trebui să-și dea demisia nu doar din partidul AUR, ci și din Parlamentul României, unde încă este de­putat.
Nu poți pretinde să păstrezi ceea ce nu-ți aparține, deoarece când ai venit în partid erai o ilustră necunoscută, în care noi am avut încredere și te-am promovat pe lista pentru candidați la Ca­mera Deputaților !Totuși, fiindcă știm că nu se va întâmpla acest lucru, pentru că societatea ro­mânească mustește de oportuniști și este vă­du­vită de oameni de caracter, cu principii solide și co­loană vertebrală, nu putem decât să sperăm că, în viitor, doamna deputat va acționa exclusiv în in­te­resul cetățenilor pe care îi reprezintă. Așteptam de ceva vreme clarificarea poziției deputatei Anamaria Gavrila față de partidul AUR și organi­za­ția județeană AUR – Hunedoara , cu care era per­manent în dezacord, așa că pentru noi nu a fost o surpriză această demisie. Suntem convinși că vom reuși să ne atingem obiectivele propuse, cu cei care sunt cu adevărat alături de acest par­tid, chiar dacă sistemul și grupurile de interese încearcă să distrugă prin orice mijloace această mișcare naționalistă numită AUR!”, se arată în co­municatul AUR Hunedoara. (A.Năstase)

Flux mare de hunedoreni la ștrandul din Deva

Magdalena Șerban

Ștrandul din Deva este foarte solicitat în această vară, iar asta se întâmplă nu doar în weekend-uri, ci și în cursul săptămânii. Obiectivul se află în administrarea Ser­vi­ciului Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală Deva, respectiv a Serviciului Ad­ministrare Baze Sportive şi de Agre­ment.

Distracție mare la prețuri mici
Aici pot fi găsite trei bazine cu apă, duşuri, cabine de schimb, terase şi puncte de ali­mentaţie publică, terenuri de volei, fotbal, zonă de fitness. Tarifele de acces sunt: in­trare adulţi – 10 lei, intrare copii, elevi, stu­denţi, pensionari – 5 lei, închiriere şezlong – 10 lei. Veteranii de război sau persoanele cu handicap beneficiază de gratuitate. În incintă funcţionează un punct de prim-ajutor de la Crucea Roşie şi un punct de sal­va­mari. Cât privește condițiile, sunt dintre cele mai bune. ,, Pentru a asigura un climat bun, am executat încă din timp reparaţii şi retuşuri prin vopsire, lucrări de mentenanţă etc. Bineînțeles, se fac igienizări constante, se tunde iarba, iar băncile, vestiarele şi grupurile sanitare au fost revizuite şi ele. După cum se ştie, în 2019 au fost montate aparate de clorinare a apei în casa pom­pe­lor. Pe lângă spațiul ofertant, luciul de apă și atmosfera estivală, ne dăm silința să men­ținem interesul celor care vor să-și petreacă zilele însorite lângă apă curată, alături de prieteni și amici. Frecventarea ștrandului e o modalitate de revigorare a tonusului, nu doar a ce­lui fizic, prin înot, cât mai ales a ce­lui psi­hic. Așa că vă aș­teptăm în număr cât mai mare. Vă rugăm doar să respectați nor­mele sanitare im­puse de autorități pe tim­pul pan­de­miei”, a afirmat Irinel Faur (foto), di­rec­torul general al S.P.Î.G.M. Deva. Referitor la orarul de funcționare, trebuie menționat că locația este deschisă de luni până duminică, în intervalul 8:00 – 20:00.

Balșa: ploile au lăsat urme

Magdalena Șerban

Ploile din ultima vreme și-au făcut de cap în unele zone ale județului și au potopit totul din calea lor în câteva localități din țară. La Balșa, lucrurile sunt destul de echilibrate, însă și aici au produs unele daune.

Se putea și mai rău
„E un timp imprevizibil, cum poate la fel sunt și vremurile. Am avut de-a face cu apă căzută în exces (ultima oară chiar în urmă cu vreo două săptămâni, când a fost declarat cod roșu), dar există și o parte bună, dacă se poate spune așa, și anume că nu a devastat gospodării sau anexe, nici terenurile agricole ale oamenilor nu au fost afectate în număr mare. Vorbesc de satele Poiana, Poienița, puțin din Techereu și Oprișești, unde a făcut praf drumul județean. O stradă a fost stricată și la Poiana, iar pe la Poienița a luat punți pietonale. Mai trebuie decolmatate șan­țuri, după cum era de așteptat în astfel de cazuri. Am avut Comisia de Evaluare la fața locului, s-au făcut fotografii și s-a în­tocmit nota estimativă a daunelor. Ne punem speranța în primirea ajutorului pentru situații de urgență de la Guvern. Nu ne bazăm pe sprijin de la Apele Ro­mâne, cu toate că am avea nevoie, deoa­rece sunt atâtea proleme în fiecare lo­calitate și ei au atât de puține alocări. Nu pot ajunge la toată lumea. Sunt conștient că prioritățile sunt concentrate acum mai cu seamă în zona Apuseni. Trebuie să vedem și la alții în ogradă, nu doar la noi. Și așa, să fim recunoscători Celui de Sus că nu am rămas fără case, animale și alte bunuri dragi omului care trăiește pe urma roadelor pământului. Ne-a ferit de la pieire. Sănătate să avem și mila Domnu­lui”, arată Traian Felician Jude (foto), primarul comunei Balşa. Alesul mai spune că ploaia e bună pentru agricultură, dar ca în orice, trebuie să existe o limită. Ce își dorește e să nu urmeze perioade de secetă sau să vină alte viituri.

Apa Serv Valea Jiului, ecologizare la Peștera Bolii

Acțiunea de ecologizare a fost inițiată de operatorul de apă potabilă și canal din municipiul Petroșani în urmă cu circa 10 ani și a devenit o tradiție. Astăzi, anga­jații societății vor face iarăși curățenie generală în zona obiectivului turistic deo­sebit de căutat în aceste zile.
Viiturile aduc în fiecare vară tone de resturi, fie că este vorba de deșeuri ori lem­ne sau alte materiale, iar puținii volu­n­tari care se ocupă de administrarea peș­terii nu răzbesc singuri. Ajutorul primit de la angajații societății de apă și canal este o adevărată gură de oxigen. Acțiunea de ecologizare are loc astăzi, 4 august, iar pe lângă voluntarii Apa Serv Valea Jiului pot participa și alți doritori. Operatorul de apă și canal derulează anual acțiuni de ecolo­gizare în zonele turistice ale Văii Jiului, tradiția fiind stopată doar anul trecut din cauza problemelor ridicate de pandemia de coronavirus. Peştera Bolii are o su­pra­faţă de 10 hectare şi este o rezervaţie naturală, intrarea fiind făcută pe sub o ar­cadă săpată în munte ce are înălţimea de 46 de metri. Obiectivul turistic se găseşte la numai 150 de metri de şoseaua Pe­troşani – Haţeg (DN 66), iar în 1928 a de­venit prima peşteră din ţara noastră care a beneficiat de iluminat artificial. (M.Gânju)

Acum e acum. După vaccinare, guvernanții ne dau și buletine cu CIP

Adriana Năstase

Primele cărți de identitate electronice vor fi emise, în cadrul unui program pilot, la Cluj Napoca. Anunțul a fost făcut ieri de ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.

Pentru început, 5.000 de bucăți
„Astăzi (n.r.-ieri) dăm startul emiterii cărţii de identitate electronică în cadrul unui proiect pilot, pentru care am ales municipiul Cluj-Napoca. Am găsit aici deschidere din partea domnului primar, Emil Boc, din par­tea echipei domniei sale, pentru imple­men­tarea acestui proiect pilot şi pentru acest lucru le mulţumesc, pentru interesul mani­festat pentru acest proiect pilot”, a declarat Lucian Bode.
Potrivit spuselor sale, prin acest program pilot vor fi emise 5.000 de cărţi de iden­titate electronice, înainte să fie extins la ni­velul întregii țări.
„Doresc să mulţumesc echipelor tehnice ale ministerului Afacerilor Interne, care, în cola­borare cu partenerii instituţionali, au pus în practică, prin forţe proprii, acest pro­iect pilot”, a spus Bode.

Avantajele noii cărți de identitate electronice
Noua carte de identitate electronică, cu CIP, a intrat în vigoare de ieri, 2 august, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene. Noul document de identitate va conține un certificat pentru semnătură elec­tronică şi datele biometrice ale titu­larului.
Conform reglementărilor în vigoare, car­tea de identitate va conține o serie de infor­mații cu caracter personal. Este vorba des­pre numele şi prenumele titularului, sexul, cetăţenia titularului, data şi locul naşterii, semnătura olografă a titularului, imaginea facială, CNP și adresa de domiciliu. Aceste informații apar și pe actualele documente de identitate. În plus, cartea electronică va mai conține un certificat pentru semnătură electronică şi datele biometrice ale titu­la­rului. Este vorba despre imaginea facială şi, după caz, imaginile amprentelor digitale de la două degete.
Cu ajutorul cărții de identitate electronică, titularul va putea să se autentifice online în sistemele informatice ale instituțiilor pu­blice și private. Aceasta pentru a beneficia de servicii electronice bancare, fiscale, în relația cu ANAF etc. Cartea electronică de identitate va înlocui cardul naţional de asi­gurări sociale de sănătate, funcționalitățile acestuia urmând să fie asigurate de noul act de identitate.
Actul de identitate va conține o serie de elemente de securitate obligatorii, prevă­zute de legislația europeană, care va per­mite libera circulație a deținătorilor în spațiul Uniunii Europene.

Cetățenii pot opta pentru cărți de identitate simple
Pentru cei care nu vor cărți de identitate electronice, cu CIP, autoritățile vor pune la dis­poziție cărți de identitate simple. Aces­tea conțin toate datele de identificare, mai puțin cele stocate pe cip-ul electronic.
Cărțile de identitate simple nu vor mai per­mite titularilor să circule liber în Uniunea Europeană, doar în baza actului de iden­ti­tate. Ei vor avea nevoie și de un pașaport va­labil.

Așa, da! A luat examenul pe post cu 9

Adriana Năstase

Maiorul Alin Nasta (foto) a devenit prim adjunct al șefului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara. El este un ofiţer pompier cu o solidă carieră militară “forjată” în misiuni de gestionare a situaţiilor de urgenţă complexe, anunță reprezentanții ISU Hunedoara.
Alin Nasta a absolvit, în anul 2004, Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Bol­deşti apoi şi-a obţinut licenţa la Facul­tatea de Inginerie Hunedoara. Între 2004 şi 2007 a fost şef gardă de inter­ven­ţie în cadrul Detaşamentului de Pom­pieri Deva iar în anul 2015 a ocupat prin concurs postul de şef al Centrului Operaţional din cadrul ISU Hunedoara, având atribuţii în coordonarea activităţii personalului implicat în managementul situaţiilor de urgenţă. Din luna martie a aces­tui an, maiorul Nasta a fost împu­ter­nicit prim adjunct al inspectorului şef, fiind respo­nsabil de organizarea mi­siunilor în situaţii de urgenţă precum şi de coordonarea tehnică şi operaţională a intervenţiilor. În urma concursului de ocupare a postului, desfăşurat la Bu­cu­reşti, Alin Nasta a obţinut nota 9.01.
Maiorul Nasta este continuatorul unei tradiţii în familie privind cariera militară, tatăl său ocupând, până în anul 2009, pos­tul de prim adjunct al inspectorului şef.
„Noul meu prim adjunct este un ofiţer pompier a cărui aptitudini şi pregătire au fost de multe ori testate în intervenţii la inundaţii, accidente colective, feno­me­ne meteo periculoase, incendii de pă­dure sau în amplasamente industriale precum şi în gestionarea epidemiei de SARS-CoV-2. A demonstrat tot timpul implicare şi disponibilitate de a lucra în echipă. Îl felicit şi îi doresc succese per­sonale şi profesionale”, susține co­lo­nelul Viorel Demean, șeful ISU Hune­doara.

Deputata Anamaria Gavrilă a demisionat din AUR

Adriana Năstase

Parlamentarul Anamaria Gavrilă (foto) a decis să pună punct aventurii politice în AUR, partidul pe listele căruia a reușit să ajungă în Parlament. Aflați ce a deter­minat-o pe tănăra deputată să ia această decizie.

„Dragi hunedoreni, dragi români,
De astăzi îmi voi continua mandatul de parlamentar de Hunedoara ca deputat independent. Rămân dedicată obiectivului pe care mi l-am asumat în fața celor care m-au votat, acela de a face un alt fel de politică pentru deveni și pentru hune­do­reni și de a da un exemplu prin acțiune și im­plicare.
Am luat una dintre cele mai dificile decizii din viața mea. Atunci când m-am înscris în AUR eram convinsă că fac parte dintr-o echipă care își do­rește să arate că pu­tem face o politică diferită, în beneficiul cetățeanului. O e­chipă cu oameni de cu­vânt, care se res­pectă unii pe alții și care nu se pierde în ne­bu­loasa politică plină de demagogii. O echipă or­ganizată pe criterii meritocratice și de eficiență, cu obiective, strategii și acțiuni care să aducă rezultate reale pentru români.
Sloganele nu țin însă locul acțiunii po­litice coerente și o atitudine timorată de pu­terea aparentă a altor partide nu are forța necesară de a impune o nouă viziune pen­tru România. Iar pentru mine, a con­ti­nua în această formulă, ar înseamnă a ră­mâne resemnată că mai mult nu se poate pentru români.
Sunt însă convinsă că românii au de­ter­minarea și dorința de a avea o țară care funcționează pentru noi toți. Românii au însă nevoie de lideri care să demonstreze curaj, integritate și autenticitate. Au ne­voie de lideri care să îi unească în jurul unui proiect ambițios în care credem cu toții.
Am fost dezamăgită să constat că, după un an de activitate și contribuția mea sem­nificativă la campania locală unde AUR a reușit să obțină nu unul, ci doi con­si­lieri locali, singurii con­silieri locali AUR într-un municipiu reședință de ju­deț, nu există o echipă pe care să pot conta a­tunci când vine vor­ba de a-i ajuta pe de­veni. Le-am cerut con­si­lierilor locali ai AUR, în mai multe rânduri și, din păcate, fără succes, să propună o hotărâre de Consiliu Local pentru preluarea Termocentralei Mintia la Primărie. Era o oportunitate și o ultimă spe­ranță de rezolvare a problemei ter­mo­ficării centralizate pentru iarna următoare după ce primarul a refuzat să vină cu o so­luție. Pe aceeași temă, a re­zolvării încălzirii în Deva și a apărării Termocentralei Mintia, am avut prea puțin sprijin din partea con­ducerii centrale a AUR în momentele în care am făcut de­mersuri pentru a-l con­vinge pe Ministrul Energiei, Virgil Popescu, să renunțe la planul de vânzare a termo­cen­tralei la preț de fier vechi și să ia decizii în beneficiul devenilor. De asemenea, nu am primit susținerea necesară pentru a iniția o moțiune simplă împotriva Minis­tr­ului Ener­giei, Virgil Popescu, care recent s-a do­vedit a fi cu adevărat un trădător de țară și un om fără caracter, lăsând mii de oameni în frig la Deva în plină pandemie și în­cercând să aloce 600 de milioane de euro prin PNRR unei firme de casă a par­tidului său.
În acest context, am hotărât să demi­sio­nez din AUR și să fac echipă, cu adevărat, cu cetățenii care m-au trimis în Parlament. Am un respect deosebit pentru acei par­lamentari AUR care au ajuns în această po­ziție din dorința de a ajuta țara lor și fac o muncă bazată pe respect pentru ceilalți colegi, sunt modești, dar consecvenți în re­alizările lor și dau un exemplu de înțe­lep­ciune în fiecare situație dificilă. Voi susține orice proiect al oricărui partid de care sunt convinsă că îi va ajuta pe români”, a fost mesajul deputatei Anamaria Gavrilă.

Noul cămin cultural din Barbura, în proces de implementare

Magdalena Șerban

Administrația publică din Băița și-a îndreptat atenția către lucrările de construcție la căminul cultural din satul aparținător Barbura, astfel ca cei de aici să se poată bucura de beneficiile pe care le poate aduce un asemenea lăcaș.

Speranțe pentru noi alocări
„Întregul demers se realizează din visteria proprie, iar pentru 2021 a fost cuprinsă încă de la întocmirea capitolelor bugetare o parte din suma aferentă acestei investiții. Mai e nevoie de su­pli­men­t­are, mai exact de restul rămas până la atingerea cifrelor stabilite conform proiectului, dar ne vom orienta în concor­danță cu rectificarea pe care cu toții o așteptăm. Ideal ar fi să rămână de exe­cutat interiorul, în acest mod putând să se lucreze și iarna. A fost montat acoperișul, tâmplăria se definitivează și ea, se izo­lează termic, deci tot ce implică un edifi­ciu de acest gen. Circa 90 la sută ne do­rim să implementăm în anul curent, dacă e să fim optimiști. Oricum, ne-am mișcat onorabil, ținând cont că e început în 2020. Fiind vorba de clădire nouă, am plecat de la zero. E nevoie ca și comunitatea care locuiește în Barbura să aibă un cămin al ei. Cel vechi de 200 de ani reprezintă o construcție din lemn, din punct de vedere tehnic mult prea șubredă pentru a putea fi utilizată în condiții optime, de confort, dar mai ales de siguranță”, a spus Damian Diniş (foto), primarul comunei Băiţa. Potrivit edilului, în Barbura trăiesc în jur la 200 de suflete, iar până acum, dacă cineva avea nevoie de sprijin pentru a i se pune la dispoziție o locație în care să-și organizeze evenimentele marcante din viață, se mergea pe ideea de cort împru­mutat de la primărie. Bineînțeles, era greu atunci când în desfășurare trebuiau să fie mai multe manifestări, deodată. În acest caz, se apela la alte cămine culturale din raza administrativ-teritorială.

Școala din Băcia va fi modernizată

Primarul comunedi Băcia, Florin Alba, a declarat că, în această toamnă vor în­cepe lucrările de reabilitare a Școlii Gim­naziale din Băcia.
Pentru a se putea realiza acest lucru va fi necesar ca toți elevii care învață aici să fie mutați în alte locații pentru con­ti­nua­rea studiilor. “Elevii claselor I – IV vor face orele la Căminul Cultural din Băcia, iar elevii claselor V-VIII în incinta fostei școli din Tâmpa. În ceea ce privește amenajarea că­minului din Băcia, nu sunt probleme întrucît acesta se prezintă într-o stare foarte bună, are grupuri sanitare noi și mai multe încăperi unde se pot amenaja sălile de clasă. Problemele apar însă la clădirea fostei școli din Tâmpa. Starea în care se prezintă acum aceasta, este vorba de partea sa interioară nu permite amenajarea unor săli de clasă care să corespundă unor cerințe minime de desfășurare a procesului de învățământ. În acest sens, Primăria Băcia a început lu­crările de reparații și renovare a acesteia. Se va reface tencuiala pereților acolo unde este cazul, va fi refăcută pardoseala în toate încă­perile, va fi montată o centrală și calo­rifere pentru încălzirea pe timp de iarnă. În incinta școlii vor fi amenajate trei clase pre­cum și un birou și cancelaria pentru cadrele didactice. A patra sală pentru cursuri va fi amenajată în interiorul Căminului Cultural din Tâmpa, unde de asemenea există și gru­puri sanitare noi pentru elevii care vor învăța aici”, a spus edilul comunei Băcia. (A.Năstase)

 

Evaluare medicală gratuită la Hărău

Magdalena Șerban

Conducerea comunei Hărău anunță cetățenii că în data de 10 august 2021, la căminul cultural din satul principal, în­cepând cu ora 9:00 va avea loc o eva­luare medicală a populației, acțiunea rea­lizându-se cu sprijinul Consiliului Ju­dețean Hunedoara și al Asociației Salvi­tal Hunedoara.

Pentru toată lumea
“Este un demers ce are ca obiectiv evaluarea stării de sănătate a locuitorilor din comuna noastră prin sistemul de telemedicină și teleconsultații. Ținând cont că efectuarea analizelor este, de cele mai multe ori incomodă din cauză că presupune deplasarea la vreun spital sau la vreo unitate sanitară de la oraș, dar mai ales poate ajunge costisitoare, o ase­me­nea inițiativă vine în sprijinul populației, cu titlu gratuit. Este de salutat un astfel de ajutor și mai cu seamă de susținut. Co­munitatea trebuie să știe că vor fi oferite, fără nici un cost, după cum specificam an­terior, consultații ca măsurarea glicemiei, a temperaturii, a tensiunii arteriale, se vor realiza spirometrii specifice pentru iden­tificarea problemelor pulmonare, se vor face electrocardiograme EKG pentru iden­tificarea problemelor cardiace și vor fi efectuate INR – probe de sânge pentru persoanele care au tratament cu anti­coagulante. Cei interesați să fie examinați trebuie să se prezinte neapărat cu bu­le­tinul sau cartea de identitate. Doamne ajută și sănătate, tuturor! Vă așteptăm să vă cunoașteți starea actuală de sănătate, în număr cât mai mare. Poate unii au analize de acum câțiva ani, poate alții nu au deloc”, a arătat Lucian Mihael Albu Weber (foto), primarul din Hărău. Acesta crede că mai cu seamă pentru seniorii comunei, acțiunea este mană cerească, unii neavând copii sau nepoți care să-i poarte pe la medici, iar puterile lor sunt limitate. În acest context, îi anunță că pot apela la sprijinul primăriei pentru a fi transportați gratuit până la cămin și înapoi.

Să fie adevărat? Casa Județeană de Sănătate dă mai mulți bani spitalelor hunedorene

Adriana Năstase

Casa Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Hunedoara va aloca spitalelor din judeţ, în perioada august-decembrie, fonduri mai mari cu 9,8 milioane lei, comparativ cu sumele ce au fost plătite în intervalul similar al anului trecut, astfel încât finanţarea va permite buna funcţionare a celor 12 unităţi spitaliceşti, dar şi resurse suficiente necesare internărilor de zi, a informat Prefectura Hunedoara.

Fonduri suficiente
Prefectul judeţului, Călin Petru Marian, a solicitat conducerii CJAS Hunedoara ca sumele primite de la Guvernul României să fie împărţite în aşa încât să crească veniturile tuturor spitalelor din judeţul Hunedoara.
„Pentru Guvernul României, atenţia acordată sănătăţii publice este deosebit de importantă. Sănătatea nu are culoare politică, iar finanţarea serviciilor medicale din judeţul Hunedoara este gândită în aşa fel încât toate spitalele să aibă suficiente fonduri pentru a asigura serviciile medicale de care au nevoie hunedorenii”, a declarat prefectul judeţului Hunedoara.
El a avut o întâlnire cu directorul general al CAS Hunedoara, Adrian David, după semnarea contractelor dintre spitale şi CAS Hunedoara pentru semestrul doi al acestui an.

O atenție mai mare
Potrivit directorului general al CAS Hune­doa­ra, prevenţia reprezintă o componentă extrem de importantă a sistemului de sănă­tate şi, de aceea, i se va acorda o mai mare atenţie pentru îm­bunătăţirea stării de să­nătate a populaţiei. Una dintre componente o reprezintă investi­ga­ţiile de laborator reco­mandate de medicii de familie în cazul con­sultaţiilor de prevenţie la persoanele de peste 40 de ani.
„Prevenirea îmbolnăvirilor şi depistarea unor afecţiuni în faze incipiente, mai uşor de tratat, aduce beneficii majore. Pacienţii vor avea şanse mai mari de recuperare, iar costurile vor fi mai mici. De asemenea, niciun furnizor de servicii para­clinice nu poate refuza acordarea in­ves­ti­ga­ţiilor recomandate de medicul de familie în cadrul consultaţiei de prevenţie pentru asi­guratul din lista proprie, cu vârsta de peste 40 de ani, pe motiv că s-au epuizat fondurile”, a precizat Adrian David.
În judeţul Hunedoara sunt 12 spitale şi peste 240 de medici de familie.

Cum se laudă administratorul special cu salariile compensatorii

Adriana Năstase

Salariile compensatorii ale celor 1.477 de persoane disponibilizate din cadrul Com­plexului Energetic Hunedoara (CEH) vor fi virate în conturile celor în drept pe data de 5 august, a spus administratorul special al CEH, Cristian Roşu (foto).

Material pentru Complexul Energetic Valea Jiului
Acesta a fost prezent vineri la Mi­nis­terul Energiei, unde a avut o întâlnire cu ministrul Virgil Popescu şi cu repre­zen­tanţii Sindicatului Muntele, reprezentativ la nivelul CEH.
„Pe data de 5 august, aşa cum am precizat, se virează salariile compen­sa­torii (într-o singură tranşă) pentru toate persoanele disponibilizate. A fost adop­tată, şi publicată în Monitorul Oficial, Ho­tărârea pentru plata veniturilor în com­pletare pentru cei ce s-au disponibilizat. Pentru toţi angajaţii CEH, în 5 august se virează salariile şi prima pentru Ziua Minerului, conform Contractului Colectiv de Muncă”, susține Roșu.
El a arătat că săptămâna aceasta va fi pregătit un material ce va fi înaintat Mi­nisterului Energiei şi, ulterior, comisarilor europeni, tema acestuia fiind viitorul complex energetic din Valea Jiului.
Cât priveşte situaţia Termocentralei Mintia, Cristian Roşu a menţionat că există mai mulţi investitori interesaţi de aceasta şi că uzina electrică va produce energie în perioada următoare.
Un număr de 1.477 de angajaţi ai CEH au fost concediaţi colectiv, în a doua d­e­cadă a lunii iulie, fiecare dintre aceştia beneficiind de o sumă compensatorie în valoare de 10.000 de euro, echivalent în lei, impozitată cu 10 la sută.
Dintre persoanele disponibilizate, circa 700 au fost angajaţi ai Termocentralei Mintia, ceea ce înseamnă că aproape toţi salariaţii au fost concediaţi colectiv. Diferenţa o reprezintă personal care şi-a desfăşurat activitatea în exploatările miniere din Valea Jiului.
CEH este format din termocentralele Mintia şi Paroşeni, la care se adaugă minele de huilă Lonea, Livezeni, Lupeni şi Vulcan.

Județul Hunedoara este al hunedorenilor, nu al PSD!

Cât tupeu să ai să vorbești de politizare, când și pereții instituțiilor județene „res­piră” roșu?!
După ce a politizat absolut toate instituțiile județene, de ”la opincă, până la vlădică”, cum se spune, Laurențiu Nistor, președintele PSD Hunedoara și al Consiliului Județean Hune­doa­ra are tupeul să arate cu degetul spre prefectul de Hunedoara, Călin – Petru Marian, pe care îl acuză ”că a transformat Instituția Prefectului într-o organizație politică locală subordonată Partidului Național Liberal”. Și asta doar pentru că prefectul a demontat public declarațiile pur demagogice ale lui Laurențiu Nistor privitoare la Termocentrala Mintia și le-a arătat hunedorenilor adevărul despre cauzele opririi activității la această societate energetică.
Domnule Laurențiu Nistor, dumneavoastră aveți tupeul să vorbiți despre politizarea unei instituții? Dumneavoastră, care de la înăl­țimea funcției domniei voastre, de jupân PSD al județului, ați politizat 100% instituția Con­siliului Județean Hunedoara și a celorlalte instituții subordonate, ridicând politizarea la rang de artă?
Domnule Laurențiu Nistor, ați reușit per­for­manța de a politiza profund până și alocațiile bugetare pentru primăriile din județ. V-ați întâlnit DOAR cu primarii PSD, ați alocat bani DOAR primăriilor PSD și, în contrapartidă, ați luat fonduri, fără nicio mustrare de conștiință, de la primăriile PNL sau cele neagreate de dvs, împărțind locuitorii județului pe categorii, pe „ranguri”, după culoarea carnetului de partid al primarului.
Observ că vă deranjează faptul că această guvernare de dreapta, PNL- USR – UDMR, a renunțat la ipocrizia guvernărilor PSD, și și-a asumat faptul că pre­fectul este reprezen­tan­tul guvernului în teritoriu și are culoare po­litică. Stați liniștit, domnule Nistor, din 1990 încoace nimeni nu vă credea că pre­fec­tul este apolitic, în condițiile în care a fost numit mereu din rân­dul membrilor de partid și reprezintă un GUVERN POLITIC.
Da, domnule Laurențiu Nistor, Călin – Petru Marian este reprezentantul Guvernului Ro­mâniei în județul Hunedoara și este membru PNL, așa cum și dvs. sunteți social – demo­crat și conduceți nu doar PSD Hunedoara, ci și Consiliul Județean Hunedoara, instituție în care până și pereții ”respiră” roșu de când sunteți acolo!
Spuneți că v-ar crăpa obrazul de rușine pen­tru plățile compensatorii acordate ener­ge­ticienilor prinși în programul de concedieri colective? Dați-mi voie să mă îndoiesc! Nu v-a crăpat obrazul de rușine nici când i-ați înșelat deliberat pe acești oameni, dar nici când dumneavoastră și guvernul PSD i-ați lăsat să protesteze, blocați în subteran, pe minerii de la minele neviabile, refuzând mai bine de un an să le asigurați viitorul lor și al familiilor acestora!
Cum nu v-a fost rușine nici când i-ați transformat în cetățeni de rang inferior pe cei care au votat primar de altă culoare politică decât PSD și i-ați condamnat la sărăcie și subdezvoltare!

Tiberiu Iacob – Ridzi,
Prim-vicepreședinte PNL Hunedoara

Este nevoie de o simplificare a proceselor administrative din administrația publică centrală și locală

Împreună cu mai mulți colegi din Senatul României am inițiat, la începutul lunii iulie, o propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
România are nevoie de o accelerare a procesului de debirocratizare și de simplificarea proceselor administrative. Scopul este de a reduce eforturile populației de procurare a documentelor în vederea obținerii unor servicii publice care să urmeze procese mai eficiente.Va fi introdusă reglementarea ca instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale sau locale să nu aibă dreptul să solicite persoanelor fizice sau juridice, în vederea soluționării unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale.Prin adoptarea acestui act normativ relația dintre stat și cetățean va fi simplificată, în mod special în interacțiunea pe care o are cu instituții ale statului în cazuri specifice, cum ar fi cumpărarea unei locuințe, schimbarea documentelor de identitate, înscrierea în evidențele fiscale a unui mijloc de transport și altele.Așa cum am promis hunedorenilor, în activitatea mea parlamentară voi susține modernizarea administrației publice locale și efectuarea unor schimbări, toate acestea pentru a sprijini cetățeanul.

Vasilică Potecă
Senator PNL de Hunedoara

Casa de Cultură din Hunedoara se finalizează până la 1 decembrie

Administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara, Costel Avram, împreună cu primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu și cu șefa Serviciului Investiții din cadrul CJ, Lia Goanță, au efectuat ieri o vizită de lucru pe șantierul lucrărilor de reabilitare a Casei de Cultură din municipiul Hunedoara.
“Proiectul finanțat din bugetul județului se apropie de final, iar în urma vizitei de astăzi (n.r.-ieri) pot să spun că ne vom respecta cuvântul dat: pe data de , de Ziua Națională a României, aici va avea loc primul spectacol. În cadrul proiectului este reabilitat atât interiorul, cât și exteriorul clădirii, iar rezultatul va fi unul spectaculos. Și prin această investiție demonstrăm că dezvoltăm județul Hunedoara prin fapte, nu ca alții, din vorbe”, a declarat Costel Avram.

Demagogia, minciuna și lacrimile de crocodil nu salvează nici măcar imaginea PSD-iștilor, care au ucis economic Termocentrala Mintia!

           Fără pic de rușine, fără mustrări de conștiință, PSD Hunedoara dă din nou dovadă de demagogie, de ipocrizie, de cinism, plângând pe ”mormântul” Termocentralei Mintia, deși chiar ei sunt groparii.
Ani de zile au girat politic directori numiți pe criterii clientelare, pentru care au fost suficiente carnetul de partid și obediența ca să ocupe postul din fruntea acestui obiectiv economic considerat strategic în sistemul energetic național. Tocmai acești directori sunt cei care au produs pagube de multe miliarde de euro prin afaceri păguboase, avantajoase probabil doar pentru ei. Pe munca energeticienilor, alții și-au construit averi. Sunt documente oficiale care vorbesc despre aceste lucruri, pe care nici PSD nu le poate nega altfel decât printr-o altă minciună. Au creat posturi de conducere cu salarii uriașe comparativ cu salariile adevăraților truditori de la Mintia și, în general, de la Complexul Energetic Hunedoara, în realitate sinecuri pentru clientela lor de partid.
După tot managementul dezastruos de sub guvernările PSD, Termocentrala Mintia a rămas fără autorizație de funcționare, în 2015, din cauză că nu se încadra în cerințele de mediu. Asta deși încă de prin 2003, tot șefii PSD au adus în curtea unității energetice piese de proveniență ucraineană de mai multe milioane de euro, pe care nu le-au mai montat niciodată și le-au lăsat să ruginească!
Vin acum baronii PSD, în frunte cu Laurențiu Nistor și parlamentarii social – democrați din Hunedoara să plângă cu lacrimi de crocodil pe ”mormântul” Termocentralei Mintia și mimează grija pentru angajații de aici, deși i-au lăsat să moară de foame distrugând tot ceea ce s-a construit în zeci de ani.
La fel cum i-au lăsat să moară de foame blocați în subteran, în 2019, și pe minerii de la minele ne­viabile, pentru care nu și-au găsit timp să dea un act nor­mativ pen­tru a le ga­ranta e­xis­tența la ieș­irea din sis­tem!
În tot acest timp, Gu­ver­nul PNL încearcă să repare dezastrul lăsat în urmă de PSD, să găsească un investitor real pentru Mintia, nu himerele vânturate demagogic, pe post de adevăr, de social-democrații cărora le pasă doar de afacerile lor aducătoare de mari câștiguri în propriile conturi. Guvernul PNL este cel care le-a dat acestor oameni, umiliți de groparii economiei naționale, aproape 10.000 de euro, la ieșirea din sistem și doi ani venituri în completare de câte 3.300 de lei pe lună. Laurențiu Nistor și ai lui ce a făcut pentru energeticieni? La Țebea le-a promis electoral că rezolvă problema. Nu a făcut-o! Periodic i-a mințit și amăgit pe oamenii onești de aici cu aceleași promisiuni deșarte. Susține că vrea să preia Mintia prin Consiliul Județean Hunedoara, deși știe foarte bine că în realitate nu are puterea să o susțină, iar condițiile pe care le-a pus pentru preluare depășesc limitele legale! În loc să plângă mincinos, ca și discursul lui pur politic și gol de conținut, mai bine găsea o soluție să îi sprijine pe energeticienii de la Mintia și familiile acestora. Nu a făcut-o. Pentru că de fapt NU ÎI PASĂ! Nici lui, nici PSD-ului.
Demagogia și lacrimile de crocodil nu salvează nimic. Nici măcar imaginea lor de adevărați gropari ai Termocentralei Mintia!

Vetuța Stănescu,
Președinte PNL Hunedoara

SCRISOARE DESCHISĂ Adresată prim-ministrului Florin-Vasile CÎȚU, ministrului Educației Sorin CÎMPEANU și ministrului Energiei Virgil POPESCU

Stimate domnule prim-ministru,
Stimați domni miniștri,

În calitate de deputat PSD ales în circumscripția electorală nr.22 Hunedoara, dar și de Președinte al Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, subliniez din nou necesitatea reevaluării urgente a modului în care va fi soluționată situația Termocentralei Mintia – Deva, un nod strategic al sistemului energetic național, din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH).
La începutul acestui an, au avut loc numeroase proteste la minele de huilă din Valea Jiului, dar și la Termocentrala Mintia, pe fondul nerespectării, încă din toamna anului 2020, a obligațiilor conducerii CEH privind drepturile salariale ale angajaților. Toate acestea, cumulate cu lipsa identificării unor soluții reale de către autorități, s-au răsfrânt și asupra cetățenilor. În plină iarnă, circa 4.000 de apartamente din municipiul Deva, unități de învățământ și instituții publice racordate la sistemul de distribuție a energiei termice de la Termocentrala Mintia, au rămas fără căldură și apă caldă. Au fost închise școlile, iar un număr de 4.254 de elevi şi preşcolari au urmat cursurile exclusiv în regim on-line.
Soluția, în schimb, a existat tot timpul. Consiliul Județean Hunedoara a înaintat, pe parcursul acestui an, mai multe cereri către autorități pentru preluarea Termocentralei Mintia, pentru a asigura continuitatea funcționării acesteia. Intenția a fost exprimată încă de la începutul anului 2019! Soluția propusă a fost ignorată tacit, Ministerul Energiei luând hotărârea de a închide termocentrala, măsură contrară nevoilor și necesităților cetățenilor, inclusiv ale țării.Decizia luată în spatele ușilor închise, acolo unde vocea românilor se pare că nu este auzită, a generat pierderea locurilor de muncă pentru circa 660 de oameni, acesta fiind și numărul familiilor care au rămas fără un venit decent.
Menținerea Termocentralei Mintia în proprietate publică nu este o ambiție, ci o necesitate. O necesitate care este și mai clară după ce încercările de a privatiza termocentrala prin PNRR au fost respinse de către Comisia Europeană.Vorbim, printre altele, despre continuarea sistemului de încălzire centralizată în municipiul Deva, cât și despre asigurarea condițiilor de funcționare a școlilor în paramentrii normali.
Realist vorbind, o nouă sursă de încălzire nu poate fi pusă în funcțiune înainte de începerea sezonului rece 2021-2022. În consecință, școlile care sunt legate la sistemul centralizat de încălzire nu vor putea găzdui elevii atunci când vom ajunge în lunile acelea reci de iarnă. Soluția autorităților locale, puse la rândul lor într-o situație dificilă prin decizia guvernului de a închide termocentrala, a stârnit deja reacții negative de amploare din partea părinților. Mulți sunt revoltați din cauza deciziei autorităților de a muta elevii de la o școală la alta. Din păcate, în această situație se află majoritatatea unităților de învățământ din Deva, care depind la acest moment de funcționarea optimă a termocentralei.
Realizrea unei noi instalații și rețele de termoficare în școli necesită timp, cu siguranți nefiind posibilă implementarea unui astfel de sistem până în decembrie, anul curent. Asta înseamnă încă un an de sacrificii pentru elevi, părinți și profesori, iar acest lucru este inacceptabil. Încotro educația? Să nu uităm că județul Hunedoara se confruntă cu statistici deloc îmbucurătoare privind rezultatele la examene, respectiv situația admiterii la liceu. Pentru prima dată în istoria admiterii la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” de la Petroșani, cea mai mică medie de admitere a fost 4.09. Băncile liceelor teoretice și tehnologice au rămas în cea mai mare parte neocupate. De exemplu, în cazul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Petroșani, 18 locuri au rămas neocupate, la fel și în cazul Liceului Tehnologic „Ovid Densușianu” din Călan, unde 21 de locuri au fost lăsate libere de elevi care au fost nevoiți să se retragă din cauza efectelor școlii on-line în pandemie.
Stimate domnule prim-ministru, în numele părinților hunedoreni afectați de acțiunile echipei guvernamentale pe care o coordonați, vă solicit să regândiți strategia energetică din Hunedoara și să luați în considerare inclusiv efectele adiacente ale acesteia. Actul educațional este din nou pus în pericol în Hunedoara, nu din perspectiva unui nou val pandemic, ci din cauza deciziei guvernamentale de închidere a Termocentralei Mintia.
În încheiere, vă reamintesc că Guvernul României și-a asumat proiectul „România Educată”. Până să implementați o reformă de amploare a educației, stimați guvernanți, ar trebui să vă asigurați că elevii sunt în bănci, iar acest lucru nu se va întâmpla dacă școlile nu au nici măcar căldură. Nu cred că cerem prea mult.

Cu sinceritate,
Natalia-Elena Intotero
Deputat PSD Hunedoara
Președintele Comisiei pentru învățământ

Liberalii hunedoreni, “Groparii Termocentralei Mintia”

Ziua de 26 iulie 2021 va rămâne în istoria județului Hunedoara una dintre cele mai negre pentru că este ziua în care, după 52 de ani de activitate, PNL a pus oficial și definitiv cruceTermocentralei Mintia, unul dintre cele mai importante obiective economice ale județului Hunedoara.
De aproape doi ani și jumătate, Consiliul Județean Hunedoara, condus de , a făcut demersuri în scris pentru a prelua termocentrala ceea ce ar fi însemnat salvarea locurilor de muncă ale celor 700 de angajați, asigurarea energiei termice pentru școlile și apartamentele din Deva și păstrarea echilibrului în sistemul energetic național. Am propus soluții și am fost deschiși la dialog. Am scris tuturor autorităților statului român, de la președintele României, premier și miniștri, până la șefii celor două camere ale Parlamentului. Nu am primit nici un răspuns.
Luni seară, când pe poarta „Perlei de pe Mureș” au ieșit ultimii energeticieni, cu 9 mii de euro în buzunar, dar sărăciți în suflete pentru totdeauna și fără perspective, înțeleg de ce liberalii au refuzat dialogul. I-am invitat la Consiliul Județean, să găsim împreună soluții. Vetuța Stănescu, Vasilică Potecă, Lucian Heiuș și chiar prefectul liberal, Călin Marian, ne-au tratat cu dispreț întorcând spatele hunedorenilor. De fapt, acesta era ordinul pe care „groparii” trebuiau să-l execute! Trădând interesele României și ale județului Hunedoara, liderii liberali hunedoreni au acceptat planul sinistru de închidere a termocentralei, în favoarea grupurilor de interese conectate la factorii de decizie din actualul guvern.
Acoperiți de rușine, acum că v-ați atins obiectivele, ar fi decent să vă retrageți din viața politică, să vă scrieți memoriile și să vă pregătiți temeinic pentru momentul în care va trebui să dați socoteală hunedorenilor pentru modul cinic în care i-ați tratat. Cu ce v-au greșit oamenii? De ce îi tratați cu atâta dispreț? N-am să înțeleg niciodată de ce nu-i iubiți și nu-i respectați pe hunedoreni.
Dar, obrazul gros nu vă lasă! Aroganța cu care îi tratați pe oameni, superioritatea afișată ostentativ, atitudinea de stăpân asupritor, vă mână spre noi lupte aprige pentru ciolan. Preocupați de lupta internă din PNL, nici nu aveți cum să înțelegeți drama economică și socială pe care ați produs-o. Până în 25 septembrie, ați închis țara, ați luat o „pauză de vară”, ca să vă puteți sfâșia între voi pentru putere.
Nu ați îngropat numai termocentrala de la Mintia, ați îngropat Partidul Național Liberal care astăzi este sufocat de interese bine înrădăcinate în vechiul PDL și de mofturi care nu au nimic în comun cu țara pe care vă prefaceți că o guvernați! Ați îngropat bunul simț, responsabilitatea, empatia, solidaritatea și interesul național!

Să vă fie rușine, cinici gropari!

LaurențiuNistor,
Președintele Organizației Județene a PSD Hunedoara
Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Proiectul „România Educată”

           Marti, 6 iulie 2021, am participat la Palatul Cotroceni la consultarea pe tema Proiectul „România Educată”, inițiat de Klaus Iohannis, Președintele României. La această întâlnire au fost prezenți președinții Senatului și Camerei Deputaților, ministrul Educației, membrii Comisiilor de învățământ din cele două Camere.

În cadrul dezbaterilor care au avut loc, am luat cuvântul și am pus în discuție câteva aspecte ale educației, importante pentru mine atât ca profesor, cât și ca senator.

Deoarece Proiectul prevede pentru educația timpurie construirea a 2.500 de creșe până în anul 2030, am solicitat un punct de vedere cu privire la copiii de  2-3 ani care în acest moment nu pot să fie înscriși la creșe acolo unde ele  nu există, dar nici la grădiniță, deoarece legea nu permite.

Subiectele de la Evaluarea Națională din acest an au testat atât cunoștințele copiilor, cât și creativitatea lor. În acest sens am menționat că în școlile noastre este necesar să se pună mai mult accentul pe învățarea creativă, pentru a-i pregăti pe copii să găsească soluții proprii la rezolvarea problemelor de orice fel.

Referitor la creșterea calității învățământului românesc, am subliniat faptul că titularizarea din învățământ trebuie regândităși pregătirea practică pedagogică a viitorilor profesori trebuie intensificată la nivelul învățământului superior, astfel încât ei să învețe să lucreze cu copiii înainte de a se angaja într-o școală sau într-o grădiniță.

În încheiere, am mai spus că Proiectul „România Educată” trebuie să ne inspire, să ne motiveze și să ne determine pe noi, parlamentarii, să inițiem cele mai bune legi pentru susținerea educației din România.

 

Lucica Muntean,

         senator PNL de Hunedoara

Adrian David nu a reușit nici de data asta

 

       Luni s-a desfășurat un nou concurs pentru ocuparea posturilor de directori generali ai Caselor de Sănătate. Pentru șefia Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara a candidat Adrian David (foto), cel care conduce instituția în prezent. El a mai dat o dată examenul, dar a fost descalificat. Ieri au fost anunțate rezultate, iar Adrian David a obținut doar 41,72 puncte, insuficient pentru a fi declarat admis. El avea nevoie de minimum 70 de puncte. (S.Popa)