Lucrarea lui Adrian David pentru postul de şef al Casei Judeţene de Sănătate, anulată

Sorina Popa

În urmă cu câteva zile a fost organizat un nou concurs pentru posturile de directori ai Caselor de Sănătate din ţară. Reamintim că la prima încercare, doar cinci dintre cei 33 de candidaţi au reuşit să obţină note de trecere. Mai mult, din 60 de can­di­daţi înscrişi la concurs, doar 33 s-au mai prezentat la proba scrisă. Un fel de bau-bau acest examen!

Semn distinctive?
În aceste condiţii, a trebuit să mai fie organizat un nou concurs.
De data asta, la proba scrisă s-au înscris 47 de candidaţi, 16 fiind admişi, 23 respinşi, şapte au absentat iar un test a fost anulat. Acesta din urmă este al şefului Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Hunedoara, Adrian David (foto). Motivul? L-am aflat chiar de la David.
„Lucrarea mea a fost anu­lată, deoarece s-a con­siderat că a fost un semn distinctiv faptul că la una dintre întrebări am răs­puns cu un exemplu, cel al Casei Judeţene de Asi­gurări de Sănătate Hunedoara, care are un proiect pentru un centru mobil de sănătate, finanţat cu fon­duri europene. Din acest motiv mi s-a anulat lu­cra­rea”, a declarat Adrian David, directorul interimar al CJAS Hunedoara pentru MESAGERUL HUNEDOREAN.
Adrian David a făcut contestaţie, iar soluţia aces­teia o va afla astăzi. Se pare că acesta nu a ştiut că, dacă va folosi denumirea Casei pe care o con­duce se va considera că informează comisia de examinare cine este.

Am învins! Incidenţă zero la Covid în judeţ!

Până ieri, 21 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.282 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Un număr de 1.045.207 pacienţi au fost declaraţi vindecaţi, sus­ţin autorităţile noastre.
În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, ieri au fost înregistrate 26 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut an­te­rior un test pozitiv.
Şi, pentru prima dată de la începutul pan­de­miei, judeţul nostru are incidenţa zero. Da, aţi citit bine, zero. Asta ne anunţă directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara, Sebastian Mezei. Doar în municipiile Deva şi Lupeni au fost în­re­gistrate câte un caz de Covid ieri. (A. Năstase)

 

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc gurile rele că se pune la cale un puci mare de tot pe la noi. Di­ri­jorul acestuia este un per­sonaj care mereu s-a ocu­pat cu asemenea acţiuni, lucru care nu-i mai miră pe zvonerii de serviciu acum. Cârcotaşii au alfat şi acum povestesc prin târg că omul nostru face toate pregătirile pentru reuşita acţiunii, însă nu a luat în calcul un amănunt extrem de important. Oa­menii nu sunt totdeauna fideli şi, pe parcursul tim­pului, există şanse mari ca unii dintre cei care au ajutat la punerea în prac­tică a acestui puci să se retragă.

 

Spun zvonerii prin zona noastră că un şef vrea cu tot dinadinsul postul îna­poi. Numai că este foarte greu pentru el să ia înapoi ceea ce a avut odată, po­vestesc cârcotaţii pe la colţuri. Omul nostru a în­cer­cat să mituiască chiar şi oameni mai suspuşi, dar nu a avut succes. Acum, şuşotesc gurile rele încearcă alte ma­ne­vre, doar, doar ajunge din nou de unde a fost dat jos. Are şi ceva susţi­nă­tori, gălăgioşi şi… atât. ori­cum, respectivul nu se vrea dat la o parte şi in­sistă. Poate ajunge la bu­lău, că prea o cere, spun zvonerii.

Turnul locuinţă II al Cetăţii Costeşti-Cetăţuie, protejat de interperii

Adriana Năstase

Turnul locuinţă II din cetatea dacică Costeşti-Cetăţuie, în Munţii Orăştiei, va fi protejat de intemperii şi degradarea pro­dusă de acestea cu ajutorul unui acoperiş ce înconjoară incinta monumentului istoric, finalizarea lucrărilor fiind marcată vineri de către reprezentanţii Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara, în a cărui administrare se află situl UNESCO.

În circuit turistic
Structura acoperişului este simplă, din lemn, cu noduri şi întărituri metalice, aşezată pe teren, fără fundaţii, pentru a nu produce nicio perturbare a structurilor arheologice, au explicat reprezentanţii CJ Hunedoara.
Lucrările au început în anul 2019 şi au fost realizate cu ajutorul specialiştilor şi volun­ta­rilor, valoarea acestora ridicându-se, în final, la circa 47.000 de euro.
„Lucrarea protejează turnul locuinţă II al cetăţii de procesul de degradare cauzat de intemperiile naturii. Este un prim pas im­por­tant pentru punerea în valoare a sitului Cos­teşti-Cetăţuie. În zona cetăţii s-a făcut cură­ţe­nie, iar vegetaţia în exces a fost înlăturată. Ne dorim să introducem cetatea cât mai repede într-un cir­cuit turistic. Pentru moment, accesul publicului este gratuit”, a declarat Radu Barb, directorul ge­neral al Direcţiei de Administrare Mo­numente şi Promovare Turistică Hunedoara.
Pentru ca turiştii să poată ajunge mult mai uşor la cetatea dacică de la Costeşti, CJ Hu­ne­doara a preluat în administrare şi drumul de acces spre acest monument istoric, primele lu­crări fiind cele de pietruire a căii rutiere.
Totodată, CJ Hunedoara a iniţiat procedurile legale pentru a putea asigura paza mo­nu­mentului.
Proiectul finalizat la Costeşti-Cetăţuie este rodul colaborării dintre Institutul Naţional al Patrimoniului, Asociaţia Monumentum, prin proiectul “Ambulanţa pentru Monumente”, Universitatea Babeş-Bolyai, cu susţinerea Mu­zeului Naţional de Istorie a Transilvaniei şi Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, CJ Hunedoara şi Primăriei Orăştioara de Sus.
Proiectul “Ambulanţa pentru Monumente” este susţinut de Alteţa Sa Regală Prinţul de Wales, prin The Prince’s Foundation, care a pus la dispoziţie suma de 10.000 de lei pen­tru a putea începe achiziţia materialelor ne­ce­sare lucrărilor.
Cetatea dacică Costeşti-Cetăţuie a fost construită în secolul I î.Hr. şi avea un caracter defensiv, principalul său rol fiind de a apăra drumul spre capitala Daciei, Sarmizegetusa Regia.

Ambulatoriul spitalului din Brad, în proces de reabilitare

Magdalena Şerban

Datând din 1973, Ambulatoriul Spitalului Municipal Brad necesită lucrări majore de modernizare, impunându-se actualizarea locaţiei la cerinţele vremurilor actuale. Prin ur­mare, conducerea administraţiei publice de aici a accesat şi câştigat prin Programul Ope­raţional Regional (POR) un proiect euro­pean ce va permite reabilitarea obiectivului.

Cabinetele medicale, funcţionale
„Lucrările sunt în desfăşurare, însemnând reabilitarea termică a elementelor de an­ve­lopă, înlocuirea sistemelor de instalaţii ter­mice, implementarea sistemelor de produ­ce­re a energiei din surse alternative, instalare/ reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, apoi reabilitare/ modernizare a instalaţiilor de ilu­minat în clădiri, înlocuirea şarpantei şi a în­velitorii sistemelor de preluare a apelor m­e­te­r­oice respectiv a jgheaburilor şi burlanelor existente care vor rămâne aparente pe faţadă, demontarea aparatelor de climă apa­rente pe faţadă şi trecerea la un sistem cen­tralizat, înlocuirea finisajelor interioare, instalarea de rampe accesibile persoanelor cu dizabilităţi din spaţiul public, până la par­terul spitalului – însoţite de plăcuţe Braille şi plăcuţe în culori disonante, modernizarea insta­laţiilor electrice prin integrarea în plafon a corpurilor de iluminat cu LED, deci tot ce e necesar. Momentan, activitatea cabinetelor medicale afectate de procesul de reabiitare a fost reorganizată, în sensul în care au fost mutate pe secţiile de specialitate din spital. Ca atare, nici un pacient nu este lăsat de izbelişte şi nici nu este trimis la altă unitate spitalicească pentru consultaţii. Bolnavii se prezintă cu trimitere de la medicul de familie (în cea mai mare parte) şi e nevoie de pro­gramare sau bon de ordine, ca de obicei. Dacă e caz de urgenţă, medicul specialist e che­mat în UPU pentru consult. Este un de­mers investiţional datorat conducerii mu­ni­ci­palităţii (în special domnului primar Florin Cazacu) şi dorim să mulţumim pentru spri­jinul pe care ni-l acordă. Beneficiile se vor răsfrânge asupra întregii comunităţi brădene şi nu numai, însă nu doar în rândul pa­ci­en­ţilor, ci se vor resimţi şi în exercitarea actului medical”, afirmă Ioan Cobori (foto), mana­ge­rul Spitalului Municipal Brad.

Prin marile biblioteci ale lumii

De la biblioteca din Ninive a lui Assur­ba­ni­pal, la bibliotecile din Alexandria şi Efes, de la bibliotecile Renaşterii la marile biblioteci mo­derne din zilele noastre, aceste lăcaşuri ale cărţii au fost întotdeauna, pentru cei care ştiu să preţuiască slova scrisă, adevărate col­ţuri de rai. Este bine cunoscut că marele scri­i­tor argentinian Jorge Luis Borges, el însuşi bi­bliotecar, se simţea ca în paradis atunci când era înconjurat de mii de cărţi.

Despre istoria cărţii
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hu­ne­doara-Deva, cu sprijinul Consiliului Ju­deţean Hunedoara şi în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva, a organizat în luna iunie, la Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Drăgan Muntean” din Deva, o manifestare cultural-educativă intitulată „Prin marile biblioteci ale lumii”.
În faţa unui public numeros, format în prin­cipal din elevi, s-a făcut o amplă pre­zentare a unor celebre biblioteci, începând cu Biblio­teca din Alexandria şi cea a lui Cel­sus, la Biblioteca Bodleiană din Oxford şi Haein-Sa din Coreea de Sud, de la Biblioteca Con­gre­sului din Washington la unele bi­blioteci ati­pice din zilele noastre.
Celor prezenţi în sală li s-a vorbit pe larg despre istoria cărţii şi a tiparului, despre suporturile pe care, de-a lungul timpului, a fost stocată informaţia, de la papirus, lut, lemn la hârtie şi la suportul magnetic. Au fost informaţii extrem de bogate şi bine do­cumentate, informaţii noi despre un subiect care interesează un foarte mare număr de iu­bitori ai cărţii, de oameni pentru care mersul la bibliotecă a devenit o obişnuinţă. De altfel, unul dintre considerentele pentru care organizăm acest gen de manifestaţii culturale este acela că dorim să oferim informaţii pe teme mai deosebite, iar temele legate de carte şi lectură se bucură de un viu interes.În istoria civilizaţiilor, bibliotecile s-au dovedit a fi cele mai fidele şi mai bogate deţinătoare ale comorilor culturale reprezentate, în primul rând, de cărţi. Adevărate temple ale culturii, bi­bliotecile au jucat un rol esenţial în viaţa culturală a fiecărui popor. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au conservat informaţii din toate domeniile cunoaşterii şi le-au lăsat moş­te­nire generaţiilor următoare prin intermediul bibliotecilor. Bibliotecile au atras şi continuă să atragă un număr impresionant de oameni dornici să fie cât mai bine informaţi, oameni de toate vârstele care găsesc în carte, în lec­tură, modalitatea perfectă de a petrece timpul.

Premii pentru întrebări
Marele iluminist francez Montesquieu a caracterizat perfect necesitatea de a fi în permanenţă în contact cu cartea: „De câte ori te simţi nefericit şi ai nevoie de uitarea ne­cazurilor; când eşti rănit de viaţă, doreşti un suprem balsam; când eşti sătul de ba­na­li­tatea şi inegalitatea mediului, aspiri la so­cie­tate (…) n-ai decât să întinzi mâna spre biblio­tecă şi să chemi către tine acest talisman: Cartea.” Şi tocmai despre unele dintre cele mai renumite păstrătoare ale unor astfel de ta­lismane a fost vorba şi în prezentarea pre­gătită de Biblioteca Judeţeană.Ca de obicei, la final, celor prezenţi în sală le-au fost adre­sate întrebări legate de subiectul prezentării, iar cei care au răspuns corect au primit premii constând în cărţi şi diplome oferite de bi­blio­teca noastră.

Ioan Sebastian Bara,
manager

Hunedoara, cele mai mari pensii medii din ţară

Pensia medie lunară a crescut cu 1 leu în luna mai, faţă de luna precedentă, de­păşind pentru prima oară suma de 1.600 de lei, potrivit datelor statistice.
Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a realizat o statistică a pensiilor medii pe ju­deţe şi toate sectoarele Capitalei, pensia media fiind de 1.601 lei în luna mai. Potrivit statisticii, susţin cei de la Adevarul.ro, cele mai mari pensii medii se înregistrează, con­trar aşteptărilor, în judeţul Hunedoara, cel mai probabil datorită salariilor pe care le-au încasat în timpul activităţii angajaţii din mi­nerit. Pensia medie de 2.122 lei din judeţul Hunedoara este urmată de Capitală, cu 2.024 de lei, cele mai mari pensii medii din Bucureşti fiind înregistrate în Sectorul 1, cu 2,356 lei, iar cea mai mică în Sectorul 5, cu 1.727 lei. Judeţul care se plasează pe locul 3 în topul celor mai mari pensii medii este Braşov, cu 1.889 lei, pe locul 4 plasându-se Galaţi, cu 1.732 lei, urmat de Prahova (1.697 lei), Constanţa (1.693 lei) şi Cluj (1.646 lei). La polul opus, judeţele cu cele mai mici pensii medii sunt Botoşani (1.272 lei), Giurgiu (1.280 lei), Vrancea (1.298 lei), Bistriţa (1.336 lei), Buzău (1.389 lei), Ialomiţa (1.392 de lei). (A. Năstase)

Ies la pensie mai repede decât sperau

Adriana Năstase

O lege adoptată recent vine să-I scoată mai repede la pensie pe energeticieni, lucru care pică extreme de bine în condiţiile în care Termocentrala Mintia va fi închisă în scurt timp.

„S-a făcut dreptate”
“Ca deputat de Hunedoara, cunosc greu­tă­ţile prin care trec energeticienii de la Mintia şi Paroşeni, dar şi din alte localităţi din ţară, ştiu con­di­ţiile grele de muncă şi sunt con­vin­să că aceşti oameni merită mai multă grijă din partea noas­tră, a tuturor politicienilor.
Prin proiectul de Lege pentru completarea alin. (1) al art. 30 şi pentru modificarea art. 56 din Legea nr. 263/2010 privind sis­te­mul unitar de pensii publice, votat în Camera De­putaţilor, s-a făcut drep­tate angajaţilor care lucrează în sec­torul producţiei de energie elec­trică şi termică, în termocentrale pe bază de cărbune.
Condiţiile de mun­că ale acestor oa­meni sunt extrem de gre­le, iar bo­li­le cro­nice nu îi oco­lesc odată cu înaintarea în vârs­tă”, a de­clarat de­putatul PNL de Hu­ne­doara, Vetuţa Stă­nescu (foto).
„Propunerea legislativă, iniţiată de doi foşti colegi parlamentari liberali hunedoreni, Car­men Hărău şi Lucian Heiuş, propune ca an­ga­jaţii care au lucrat cel puţin 25 de ani în in­dustria producătoare de energie termică şi e­lectrică vor putea be­ne­ficia de o reducere a vârstei stan­dard de pen­sio­nare.
Odată cu votul pro­iec­tului de lege sus­ţinut de Par­ti­dul Na­ţional Li­be­ral, aceste ca­te­gorii de oameni vor be­ne­ficia de avan­ta­jele oferite de acesta. Ne pasă de toate catego­ri­i­le so­ciale din ju­deţ şi din ţară şi ast­fel de iniţiative le­­gis­la­tive sunt do­va­da clară a faptului că ne ţinem pro­mi­si­u­nile faţă de oameni”, a adăugat de­pu­ta­tul libe­ral.

Licitaţie finalizată la Insemex Petroşani

Magdalena Şerban

Licitaţia pentru achiziţionarea de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pen­tru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – Insemex Petroşani a unui simulator virtual ce va fi dat în circuitul acti­vităţii de pregătire a salvatorilor, dar şi în cel de elaborare a unor noi lucrări de cercetare s-a finalizat recent, contractul fiind câştigat de o firmă din Ploieşti, suma de atribuire ajungând la 345.400 lei.
„Valoarea investiţiei Sistem de pregătire a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice/explozive/inflamabile prin utilizarea realităţii virtuale a fost estimată, la ini­ţierea demersului, la suma de 545.000 lei. Dotarea instituţiei noas­tre cu acest echipament audio-vizual va permite de­ru­larea procesului de pre­gătire practică a personalului de intervenţie şi salvare de la ni­velul staţiilor de salvare şi al agenţilor economici din România, exclusiv în mediul virtual, dar poate fi utilizat şi în des­fă­şurarea probelor practice pentru autorizarea lucrătorilor în medii toxice, explozive şi infla­mabile, în condiţii depline de siguranţă. Utilizarea rea­lităţii virtuale constituie o nouă şi totodată mo­dernă metodă de pregătire, absolut in­dis­pensabilă unui institut de profil, mai ales în contextul în care se face performanţă, iar unul dintre principalele obiective pe care le urmărim în mod permanent este menţinerea în poziiopţia de top pe care o ocupăm de ceva vreme pe acest palier de activitate”, a subliniat dr. ing George Artur Găman (foto), directorul general al Insemex Pe­troşani şi preşedintele Asociaţiei Salvatorilor Minieri şi de Suprafaţă. Trebuie spus că specialiştii din Valea Jiului sunt foarte căutaţi pentru întocmirea expertizelor tehnice, în special în cazul evenimentelor de amploare, precum cel de la Maternitatea Giuleşti, cel de după exploziile de la minele din Valea Jiului, tragedia din clubul bucureştean Colectiv şi, mai nou, incendiul de la spitalul Matei Balş din Capitală. De altfel, cercetătorii hu­ne­do­reni sunt renumiţi pentru acu­rateţea şi precizia cu care îşi îndeplinesc misiunea. Le­gat de alte proiecte in­vestiţionale ma­te­ria­li­zate nu demult (în 2020), ele însu­mea­ză peste 3 milioane de lei, valoare netă. Primul a reprezentat achiziţia unui autola­bo­rator pentru monito­ri­za­rea factorilor de mediu, iar cel de-al doilea a unui auto­tren special conceput ca un poligon mobil de antrenament pentru instrui­rea personalului de salvare în medii toxice şi explozive. Ambele instalaţii mobile au fost cumpărate în cadrul Programului ”Nucleu”, dez­voltat de Ministerul Educaţiei, axă ac­ce­sată cu succes de cei de la Insemex.

Creşteri de venituri pentru profesori

Miercuri, 16 iunie 2021, ministrul Sorin Cîmpeanu a semnat Ordinul privind sta­bi­lirea unor drepturi salariale specifice per­so­nalului didactic din învăţământ, prevăzute în Legea-cadru nr.153/2017 privind sal­a­ri­zarea personalului plătit din fonduri publice.
În acest sens, documentul prevede că indemnizaţiile şi drepturile salariale, altele decât salariul, cum ar fi indemnizaţiile pentru dirigenţie, gradaţiile de merit, spo­ru­rile pentru învăţământul special şi simul­tan, vor fi calculate la salariul de bază aflat în plată în prezent.
Astfel, profesorii vor avea creşteri de ve­ni­turi, pentru că până acum aceste drepturi se calculau la nivelul salariilor din 2018.
Creşterile sunt prevăzute în Ordinul 3.993 şi se aplică începând cu drepturile salariale afe­rente lunii iunie 2021, fiind plătite la ni­velul salariului de bază din prezent.
Prevederile art,14 alin.(3) din Legea-ca­dru nr.153/2017 se aplică şi cadrelor di­dac­tice care au obţinut gradul didactic I prin echivalare, anterior datei de 1 iulie 2017.

Lucica Dina Muntean,
senator PNL de Hunedoara

„Guvernul lui Iohannis” şi „Ministerul lui Ghinea”

Românii se află în punctual în care nu ştiu în­cotro. În timp ce aroganţa miniştrilor func­ţio­nează de minune, cetăţenii caută răspunsuri sin­cere. Lipiţi de scaunele de miniştri, re­pre­zen­tanţii Cabinetului Cîţu intimidează prin dis­cur­suri apocaliptice şi realizări inexistente. Ce­tă­ţenii au devenit peste noapte un public afun­dat în neştiinţă iar ei, oratorii şi învăţătorii ţării.
Personajul Ghinea! Eroul acestor săptămâni şi autointitulatul salvator al celor 29.2 miliarde de euro veniţi prin PNRR. Domnul Ghinea ne spune că fără „ministerul lui”, aşa cum a ţinut să sublinieze în declaraţiile televizate la care a început să îi placă mai mult decât la birou, fon­durile europene s-ar fi evaporat. Acest mesia statornic în aroganţă care ştie să aloce banii potriviţi pentru proiectele potrivite pentru ţară. Da, inclusiv pentru traininguri de sute de mii de euro! Asta, în timp ce Polonia vrea bani euro­peni să crească competitivitatea fermelor prin im­plementarea de soluţii în domeniul agri­cul­turii, iar Germania să investească în produse de inovare, cercetare şi dezvoltare în producţie.
Vă spun sincer. Dacă martirul banilor euro­peni ar fi redactat PNRR-ul aşa cum şi-a scris declaraţia susţinută luni, în plen, ar fi fost ceva. Chiar dacă era plină de minciuni, măcar pe asta a citit-o. Efervescenţa discursului pur USR-ist, însoţit de lozincile deja penibile îndreptate către PSD, au scos la iveală două adevăruri des­pre ministrul Ghinea: că se entuziasmează uşor şi că refuză realitatea. Că îi convine sau nu, a fost tras de urechi de Comisia Europeană pen­tru că nu face ceea ce spune!Verdictul Uni­unii Europene, acelaşi cu cel dat de PSD în urmă cu câteva luni: PNRR, un joc de societate denumit adevăr sau provocare de toţi membrii guvernului, inclusiv de ministrul educaţiei!
Am văzut. Când minciunile ies la suprafaţă, dacă nu ştii să acţionezi, îţi rămân scuzele spu­se în faţa: elevilor care nu şi-au primit tabletele promise, copiilor cărora nu le-a fost decontat transportul, şi profesorilor puşi în aşteptare cu plata salariilor. Acest scenariu nu este unul inventat, ci face parte din „România educaţiei eşuate” conturată de guvernul lui Iohannis. Dacă miniştrii şi-ar fi acceptat neputinţa şi ar fi mers cu măsurile PSD până la capăt, lucrurile stă­teau diferit. Şi când mă gândesc că au vrut să aloce doar 3% educaţiei prin PNRR…
Au ajuns să jongleze cu şcoli neutre ener­getic, microbuze verzi, mobilier eco, în loc să vi­reze bani europeni către racordarea la cana­li­zare a şcolilor, către alimentaţie pentru elevii din România, către construirea de cabinete me­dicale în toate unităţile de învăţământ. Ni­meni nu contestă utilitatea, la un moment dat, a proiectelor înscrise în planul „lor” de re­dre­sare, însă au uitat, printre multe altele, reali­ta­tea din teren.
Propun să se vorbească despre o „Românie educată” şi în afara buletinului de vot! Propun o asumare a eşecului acestui Executiv şi un răs­puns formulat responsabil pentru această situaţie incertă în care ne aflăm. Faptul că în plin proces de rescriere a proiectului, coor­do­na­torul tehnic al PNRR a plecat în concediu,în ciuda interdicţiei premierului, nu ne dă prea mul­te şanse de reuşită însă,să sperăm că mă­car acum, în ultimul ceas, ministerul de resort portretizat de ministrul Ghinea ca fiind furnizor de „aur” pentru ţară, să arate asta şi românilor.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Tecău şi Krawietz au câştigat finala de la Halle

Perechea româno-germană Horia Tecău/ Kevin Krawietz a câştigat finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis pe iarbă de la Halle (Germania).Tecău şi Krawietz, favoriţii numărul trei, i-au învins pe Felix Auger-Aliassime (Canada)/Hubert Hurkacz (Polonia) cu 7-6, 6-4 într-o oră şi jumătate.
A fost la a treia finală a compatriotului nos­tru cu jucătorul german, după cele pierdute la Rotterdam şi Barcelona în această primăvară. Tecău şi partenerul său au obţinut un cec de 40.200 de euro şi 500 de puncte ATP la dublu.
Finala de simplu a turneului de la Halle s-a încheiat cu victoria francezului Ugo Humbert, victorios în faţa rusului Andrei Rublev, cu 6-3, 7-6. Humbert, care va împlini 23 de ani în această săptămână, a obţinut cea mai fru­moasă victorie din cariera sa şi prima într-un turneu de categoria ATP 500iar începând de ieri a urcat pe locul 25 în ierarhia internaţională.

Coconea, o nouă încercare pentru sportivul din Valea Jiului

Tomi Coconea (foto), un sportiv deosebit, un adevărat luptător, un învingător şi un ambasador al turismului din Valea Jiului a plecat la finalul săptămânii trecute într-o nouă cursă, în cea mai dură competiţie de alergare şi parapantă din lume, Red Bull X- Alps, aflată la cea de a X-a ediţie.
Sportivul din Valea Jiului este cel mai lon­geviv sportiv din competiţia de aventură Red Bull X-Alps şi nu a lipsit de la nici o ediţie. Este, totodată, unul dintre cei mai respectaţi sportivi din cursă, atât de către organizatori, cât şi de ceilalţi concurenţi şi asta datorită determinării, atitudinii şi curajului său.

Fără halterofili români la Olimpiadă

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat că forul pe care îl conduce va suspenda toate finanţările către loturile de haltere, după ce Federaţia Română de Haltere a fost sus­pendată pe o perioadă de un an şi astfel nu va avea sportivi la Jocurile Olimpice de la Tokyo.
Mihai Covaliu a mai precizat că Federaţia Română de Haltere va încerca să obţină, printr-o decizie a Tribunalului de Arbitraj Spor­tiv, dreptul Loredanei Toma (foto), spor­tivă eligibilă pentru participarea la JO Tokyo 2020, ca ea să poată fi inclusă în echipa olimpică Team Romania.

Aeromodelismul de la Simeria, o întrecere reuşită

La Simeria, au fost în acest weekend or­ga­nizate întrecerile ediţiei 2021 a tradiţionalei competiţii de nivel naţional, Cupa României la aeromodelism.
Au participat sportivi de la cluburile aero­nautice din Piteşti, Ploieşti,Cluj Napoca, Ga­laţi, Brad, Hunedoara, Deva, Tg. Mureş, Odor­heiul Secuiesc, Satu Mare, Salonta şi Cris­turul Secuiesc care s-au întrecut în proba planoarelor la planoare profesionale F 1 A, atât la seniori cât şi la cele două sectiuni ale juniorilor .
La finalul unei zile de concurs palpitante, cu o vreme deosebită pentru acest sport, mul­tiplul campion naţional Aurel Brînzoi (Aurul Brad) s-a impus la categoria seniorilor, el fiind urmat de Szilard Szijjarto (Metalul Salonta) şi de Vlad Cristea (CSU Ploieşti).
În clasamanetul individual al juniorilor I
s-au impus reprezentanţii clubului din Brad, Daniel Făcăleţ, Tudor Brădeanu şi Teodor Mârza, iar la juniori mici, Bogdan Chereches (Hunedoara), Larisa Pui şi Antonia Faur (ambele de la Aurul Brad).
Echipa seniorilor de la CSA Aurul Brad a câştigat locul I fiind urmată de FC Argeş şi Me­talul Salonta, la juniori I au câştigat re­pre­zentanţii din prima echipă a gazdelor urmaţi de Poli Cluj şi cea de a doua echipă de la Aurul Brad iar la juniori mici locul I a fost ad­ju­decat de Aurul Brad, urmaţi de cei din Hu­nedoara şi cei de la CSU Ploieşti.

Florentina Marincu Iuşco, obiectiv îndeplinit la Europene

Campionatele Europene pe echipe, Liga I, s-au desfăşurat la Cluj Napoca într-o or­ga­nizare impecabilă, impusă de forul atletic european. Din păcate, tribunele au fost aproape goale, puţini iubitori ai acestei dis­cipline sportive fiind prezenţi. Au participat aproximativ 900 de atleţi, reprezentând 12 ţări, printre care şi România, cu 49 de sportivi. La finalul întrecerilor, primele două echipe clasate au promovat în Superligă, iar ultimele două clasate au retrogradad în liga secundă.

Puncte câştigate
Tânăra atletă Florentina Marincu -Iuşco (foto) (legitimată la LPS Cetate Deva) şi-a îndeplinit obiectivul stabilit împreună cu antrenorul Nicolae Alexe şi a adus echipei naţionale cele 12 puncte câştigate pentru vic­toria în proba de săritura în lungime. De­veanca a câştigat proba cu o săritură care a măsurat 6.55 m, situându-se înaintea olan­dezei Pauline Hondema( 6.40 m) şi a sue­dezei Tilde Johansson( 6.36 m).
Cel de al doilea sportiv din Deva, Andrei Răzvan Deliu (legitimat la SCM Deva) s-a cla­sat pe locul nouă la săritura cu prăjina (a rea­li­zat un record al sezonului) cu 4.90 m într-o probă câştigată de turcul Ersu Sasma (5,65 m), urmat de elveţianul Alberto Dominik (5.55 m).
Alte rezultate ale atleţilor noştri: Bianca Florentina Ghelber a câştigat proba de arun­carea suliţei cu 71.19 m, Alin Alexandru Fir­fi­rică a fost primul clasat la aruncarea dis­cu­lui, cu 62.38 m, Daniela Stanciu s-a clasat pe locul secund la săritura în înălţime cu 1.92m (cel mai bun rezultat din acest sezon), Ade­lina Panaet s-a clasat pe locul secund în pro­ba de 3.000 de metri obstacole, Anamaria Nesteriuc a câştigat finala B la 100 m, iar An­dreea Marina Baboi pe cea de la 200 m.
Rareş Toader a adus 11 puncte în plus României în clasamentul general după ce a terminat pe locul secund la aruncarea greutăţii. Nicolae Soare s-a clasat pe locul pa­tru în proba de 5.000 m, Mihăiţă Alexan­dru Novav a ocupat locul IV la aruncarea suliţei, Ancuţa Bobocel s-a clasat pe locul VI la 5.000 m, Mihai Pîslaru a terminat pe locul V la 400 metri. Petre Rezmiveş s-a situat pe locul VI la 100 metri. Andrei Micu a încheiat pe locul 6 la aruncarea ciocanului.
În urma desfăşurării celor 40 de probe din program, Cehia a totalizat 320,50 puncte şi a promovat alături de Belarus(315) în supeligă iar pe ultimele locuri s-au clasat România cu 207 puncte şi Estonia cu 157 puncte, echipe care au retrogradt în liga secundă.

Lupte libere pe plaja de la Costineşti!

Pe plaja de la Costineşti s-au desfăşurat în­trecerile individuale ale Campionatului naţional de lupte libere pe plajă (aptitudini specifice) U15 pentru juniori de categoria a IV şima i mici.
Au fost prezenţi la această competiţie un număr foarte mare de tineri, ceea ce a dat peste cap programul şi unele meciuri s-au derulat până seara târziu.
Reprezentanţii LPS Cetate Deva au fost, din nou, printre cei care au reuşit per­for­mante deosebite şi au urcat pe podiumul de premiere la aceste întreceri.
Asyfel, Denisa Obrejan a câştigat medalia de bronz la junioare IV,una de bronz şi una de aur la U15 iar sora ei, Bianca Obrejan a adus la palmaresul clubului o medalie de bronz la categoria U15, Marius Scornea şi Darius Gigea fiind şi ei medaliaţi la ca­tegoria juniori IV cu medalii de aur.
În ultima zi de concurs, reprezentanţii sec­ţiei de lupte din Deva au obţinut încă patru clasări pe podium. Denisa Obrejan a cucerit o medalie de argint iar Dariana Stă­nescu, Raluca Covaciu şi Sorana Moravan au cucerit medaliile de bronz la aceste în­treceri naţionale.
Ca urmare a acestor rezultate,LPS Cetate Deva s-a clasat pe un onorant loc III în clasamentul cluburilor participante, fiind prezent pe podiumul de premiere la finalul competiţiei.

Biblioteca Județeană recomandă cartea acestei săptămâni

Magdalena Șerban

Propunerea adresată de reprezentanţii Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Hunedoara Deva pentru lecturare în această săptămână este Arme, virusuri și oțel. Soarta societăților umane, scrisă de Jared Diamond și apărută la Editura All, București, 2019.

O istorie cu propriile răspunsuri

Volumul culege cele mai puţin vizibile părţi ale istoriei umanităţii, expunându-le cititorului care are curiozitatea de a răspunde la întrebări la care istoria tradiţională nu oferă decât rareori şi doar întâmplător lămuriri. Potrivit autorului, în esență, viruşii, armele şi oţelul au constituit actorii principali în mărirea şi decăderea popoarelor lumii. Laureată a Premiului Pulitzer pentru carte non-fiction şi vândută în peste un milion de exemplare, este o remarcabilă lecţie despre ascensiunea şi decăderea imperiilor, despre rolul religiei sau al scrierii în evoluţia societăţilor umane, despre hrană sau arme, toate prinse în ecuaţia complicată a devenirii umanităţii de-a lungul a 13.000 de ani.    A obţinut: titlul de New York Times bestseller; Premiul Pulitzer; premiul Aventis pentru cea mai bună carte de ştiinţă; Premiul Rhone-Poulenc Al Societăţii Regale de Ştiinţe şi premiul National Geographic. După carte s-a realizat un documentarde National Geographic Society.

 

„Jared Diamond pune magistral laolaltă descoperiri recente din domenii de studiu atât de deosebite precum arheologia şi epidemiologia, pe care le foloseşte pentru a lămuri de ce şi în ce fel societăţile umane de pe diferite continente au urmat căi de evoluţie atât de divergente pe parcursul ultimilor 13 000 de ani“ – Bruce D. Smith, director al programului de arheo-biologie, Smithsonian Institute.

 

https://www.facebook.com/bibliotecadeva