BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Toţi ochii sunt aţintiţi asupra lui! Spun bârfitorii din regiunea cu lămpaşe că un fost demnitar îşi bea cafeaua de seară, ori mai bine zis ceaiul de seară, că vârsta nu-i mai per­mite să consume cofe­ină în exces, cu nişte bă­ieţi puşi pe monitorizare şi culegere de informaţii. A mai lucrat cu ei şi pe vremuri, când îşi turna colegii de serviciu, aşa că se cunosc bine. Gurile rele mai spun că omul are mi­si­u­nea de a-şi turna un prie­ten politician şi pe aghio­tantul acestuia, pen­tru că ar fi primit ordin de la un pretendent, un pro­­tector al său, şi care pân­­deşte de multă vreme să preia şefia organizaţiei. Fostul dem­ni­tar este mo­mit să-şi ducă planul la bun sfârşit cu un post pe liste la următoarele ale­geri, dar şi alte beneficii. Cum miza este mare, până acum l-ar fi băgat la apă bine de tot pe cel cu care colaborase în toam­nă, la alegeri. Rămâne de văzut dacă denunţurile sale se vor concretiza.

 

Pus pe răzbunare cu orice preţ. Vorbesc cârco­taşii dintr-o micuţă loca­li­tate din sudul judeţului cum că un fost edil s-ar fi îmbolnăvit de inimă rea, după ce a pierdut în două rânduri şansa de a reveni la şefia urbei. Omul e ex­trem de supărat că aghio­tantul său, elevul deloc silitor, pe care l-a format cu greu, i-a luat locul, dar mai ales apre­cierea co­mu­nităţii. Bine, acum nici tinerelul n-a rupt gura târ­gu­lui, n-a răsturnat mun­ţii, ba chiar a făcut într-un man­dat pe sfert cât a fă­cut seniorul. A avut în schimb oamenii potriviţi, care au ştiut să-şi vândă marfa, astfel că a câştigat fără emoţii. Revenind la fos­tul edil, bârfitorii susţin cu mâna pe inimă că omul ar vrea să-şi facă mea cul­pa pe la nişte in­sti­tuţii, să spună cu su­biect şi pre­dicat cum s-a înfruptat din banul public împreună cu fostul aghio­tant. Ar mai băga şi de la el ceva în plus, numai ca planul răzbunării să reu­şeas­că. Are însă o mare pro­blemă pe care s-ar părea că nu o vede, dacă va proceda cum anunţă zvonarii. Faptele pe care le-ar divulga s-au petrecut în urmă cu mii şi mii de ani, adică sunt de vreme bună prescrise.

Adrian David a dat examenul pentru şefia Casei Judeţene de Sănătate

Sorina Popa

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a reluat concursul pentru ocuparea a 35 de posturi de directori de Case judeţene de asigurări de sănătate pre­cum şi a CAS a Apărării, Ordinii Publice, Sigu­ran­ţei Naţionale şi Au­to­ri­tăţii Judecătoreşti, după ce la primul con­curs, or­ganizat luna aceas­ta, au promovat doar 5 din 33 de can­di­daţi, iar alţi 21 s-au în­scris, dar nu s-au mai prezentat la concurs.

Fără explicaţii prea simple
De data asta, s-au înscris 54 de candidaţi, dintre care şase au fost respinşi la proba de dosare. Pen­tru şefia Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Hunedoara s-a înscris doar un candidat, Adrian David (foto), cel care conduce în prezent instituţia. Data trecută, acesta nu s-a prezentat la concurs.
Reamintim că prima probă a concursului, cea scrisă, a avut loc ieri, 16 iunie. Atunci, doar cinci din 33 de candidaţi au promovat concursul orga­nizat pentru posturile de directori ai Caselor judeţene. Cele cinci Case judeţene de asigurări de sănătate unde posturile vacante de directori generali au fost ocupate în urma concursului or­ganizat recent de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt CAS Maramureş (Carmen Eleo­nora Prodan), CAS Iaşi (Gheorghe Radu Ţibichi), CAS Cluj (Lucia Luminiţa Brustur Chirilă), CAS Tulcea (Eugenia Vasile) şi CAS Bis­triţa Năsăud (Vilhelm Szekely).
„Trebuie să ne ferim de ex­plicaţii prea simple”, spu­nea săptămâna trecută preşedintele Casei Na­ţionale de Asigurări de S­ă­nătate, Adrian Gheor­ghe întrebat cum ex­plică procentul atât de mic al celor care au luat concursul. În ceea ce priveşte însă subiectele de examen, Adrian Gheorghe afirma că aceastea au fost “de bun simţ”: “S-a dorit un concurs transparent, cât mai puţin limitativ din pers­pectiva criteriilor şi a subiectelor. Rezultatele arată că cei care s-au pregătit au putut promova.” La casele judeţene care nu au un director numit prin concurs, “concursurile se vor organiza până când se vor ocupa toate posturile”, mai spu­nea pre­şedintele CNAS.

Buget uriaş
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este, practic, cea mai bogată instituţie din domeniul sănătăţii, iar casele judeţene au de gestionat un buget uriaş: aproape 10 miliarde de euro în acest an. Casele judeţene de asigurări de sănătate repre­zintă, în multe cazuri, “cel mai mare portofel” dintr-un judeţ, aşa cum afirma, recent, fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu.
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Adrian Gheorghe, numit în funcţie de guvern la începutul acestui an, la propunerea fostului ministru Vlad Voiculescu, explica recent faptul că CNAS nu are nici un contract cu nici un furnizor de servicii medicale, toate contractele fiind încheiate între CASMB/casele judeţene şi furnizori: “La nivelul caselor judeţene sunt gestionate, de facto, resursele Casei de Asigurări de Sănătate. De aceea trebuie să ne asigurăm că managementul lor este eficient.”

Firmă „fantomă” înregistrată în Hunedoara, folosită de mafia deşeurilor

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au investigat o reţea frauduloasă de şapte firme spe­cializate în colectarea şi reciclarea deşeurilor. Reţeaua a fraudat cu circa 3,5 milioane de euro (peste 17 milioane de lei) bugetul general con­solidat al statului.
„În scopul sustragerii de la plata obligaţiilor pre­văzute de lege, grupul organizat a disimulat reci­clarea a peste 8.400 tone de deşeuri de ambalaj, printr-un circuit fraudulos în care pentru activitatea de colectare au fost folosite exclusiv firme tip “fantomă”, înregistrate în judeţele Dolj, Hunedoara, Mehedinţi, Constanţa şi Municipiul Bucureşti”, informează ANAF. Suspecţii nu aveau personal angajat şi nici mijloace tehnice necesare gestio­nării deşeurilor, însă, prin firmele respective rapor­tau fictiv colectarea de la persoane fizice a de­şe­urilor de ambalaje de plastic/PET. Pe circuit, se inter­punea societatea aflată în centrul reţelei, spe­cializată în reciclare. Practic, această societate cu sediul în judeţul Timiş coordona activitatea frau­du­loasă a întregii reţele. (M.Gânju)

Muşamalizare sau greşeală a anchetatorilor în cazul vânătorii mortale?

Adriana Năstase

Judecătoria Haţeg l-a achitat pe Horaţiu Onescu, poliţistul trimis în judecată pentru ucidere din culpă, în dosarul morţii lui Darius Şendroiu (26 de ani), fiul unui om de afaceri din judeţul Hunedoara, împuşcat în timpul unei partide de vânătoare din Munţii Orăştiei. Soluţia pronunţată de instanţa de fond nu este definitivă, putând fi contestată prin apel.

A fost şef de post
În motivarea soluţiei de achitare a poli­ţis­tului, scriu cei de la adevarul.ro, se pre­ci­zează că victima şi-a pă­ră­sit standul de vână­toare în care trebuia să stea. „Dacă in­cul­­pa­tul nu a putut pre­vedea rezul­ta­tul, vinovăţia sub forma culpei nu poate fi reţinută datorită imposibilităţii su­biective a inculpatului de a-l prevedea. De asemenea, se constată că nu există nici o legătură de cauzalitate între uti­li­za­rea de către inculpat a armei şi pro­du­ce­rea re­zul­tatului periculos, atâta timp cât nu a cu­nos­cut că Şendroiu Darius-Cristian a ple­cat din standul său, această atitudine fiind a cauza determinantă a producerii accidentului şi, în consecinţă, inculpatul nu poate fi tras la răspundere penală pentru ucidere din culpă. În condiţiile în care inculpatul nu a putut pre­vedea rezultatul socialmente periculos al fap­tei, aceasta fiind consecinţa intervenţiei unei împrejurări străine de voinţa şi conştiinţa sa – fapta victimei – sunt îndeplinite astfel dis­poziţiile art. 31 C.p., fapta fiind săvârşită în caz fortuit, lipsindu-i trăsătura esenţială a vi­no­vaţiei” şi se impune achitarea aces­tuia, în­tru­cât există o cauză de ne­im­pu­tabilitate”, au arătat magistraţii. Ju­de­cat pentru ucidere din culpă În 2017, procurorii l-au trimis în ju­decată pe Horaţiu Onescu, la acea vreme şeful de post al co­mu­nei Boşorod, pentru ucidere din culpă. Fosta iubită a tânărului, cu care aces­ta avea un copil, s-a constituit parte civilă în procesul de la Ju­de­cătoria Haţeg, so­licitând daune morale estimate la 700.000 de lei. Darius Şendroiu a fost fiul omului de afa­ceri Ioan Şendroiu, unul dintre cei mai bo­gaţi oameni din judeţ, patron al complexului de agrement Steaua Mu­re­şului. Moartea lui Darius Şendroiu a avut loc în seara de vineri, 7 octombrie 2016, în timpul unei partide de vânătoare, în zona cetăţii dacice Piatra Roşie, la care tânărul participa împreună cu alte opt persoane, printre care se aflau şi tatăl său, Ioan Şendroiu, şi Horaţiu Onescu, şeful de post din comuna Boşorod. An­che­ta­tori au indicat faptul că tânărul a fost îm­pu­ş­cat accidental de un alt vânător. „Poliţia Oraşului Călan a fost sesizată cu privire la fap­tul că, pe fondul de vânătoare 50 Ursici (zona Alun-Boşorod) s-a produs un accident de vânătoare în urma căruia o persoană a fost grav rănită. Până la sosirea echipei me­di­cale, victima, un tânăr în vârstă de 26 de ani, din Deva, a decedat”, informa IPJ Hune­doara.

Ciudat că anchetatorii nu au căutat glontele
Victima a fost lovită în zona gâtului, su­fe­rind o plagă împuşcată cervicală, cu leziune multiplă, vasculară. Un glonţ a intrat prin par­tea din faţă a corpului şi a ieşit prin spate, iar rana a fost absolut incompatibilă cu viaţa, in­formau medicii legişti. Glonţul nu a mai fost găsit. Un poliţist, citat ca martor în cauză, a menţionat că în timpul cercetării la faţa lo­cului, care a avut loc în seara producerii acci­dentului şi a doua zi, s-a insistat pe căutarea tuburilor de la arma cu care s-a tras, însă nu s-a insistat pe căutarea proiectilului care l-a lovit pe Darius Şendroiu, întrucât se ştia locul unde a stat inculpatul şi se putea stabili traiectoria proiectilului care a lovit victima. Mai susţine că dacă se găsea proiectilul care l-a lovit pe Şendroiu Darius se putea stabili arma de la care s-a tras. Referitor la restul cartuşelor, poliţistul citat ca martor a menţionat că nu s-a insistat pe căutarea acestora şi ar fi fost necesar să se identifice fragmentul sau cartuşul care a lovit victima, dar nu s-a insistat pe acest aspect. De ase­menea, a precizat că prin expertiza balistică, în lipsa proiectilului, nu se poate stabili arma cu care s-a tras, ci se stabileşte doar că arma a fost folosită.

Zeci de maidanezi, ţinuţi într-o fermă abandonată la Orăştie

Adriana Năstase

Un număr de 69 de câini ce erau ţinuţi în condiţii improprii, fără hrană şi fără apă, în halele dezafectate ale unei ferme zoo­teh­nice din municipiul Orăştie, au fost salvaţi de po­liţiştii de la Protecţia Animalelor, în urma aces­tei acţiuni ei fiind preluaţi şi re­lo­caţi într-un adăpost autorizat, a informat, ieri, Ins­pec­to­ratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.
Cei 69 de câini sunt dintr-o rasă comună şi, din primele cercetări ale poliţiştilor, ar fi fost aduşi la ferma dezafectată de către o persoană iubitoare de animale, dar care nu le-a putut oferi condiţii normale de viaţă.
Ferma este abandonată de mai mulţi ani, iar proprietarul acesteia nu locuieşte în ju­deţul Hunedoara. Bărbatul a colaborat cu po­liţiştii şi, potrivit acestora, nu ar avea vreo implicare în aducerea câinilor acolo.
„Cercetările continuă, persoana sau persoanele care au adăpostit câinii acolo, în condiţii improprii, fiind pasibile de a fi sanc­ţionate, conform legii”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Niţu.
În urma verificărilor, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au emis un ordin de plasare în adăpost, în baza căruia au fost ridicaţi cei 69 de câini şi relo­caţi în adăpostul unei asociaţii pentru protecţia animalelor.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul re­pre­zentanţilor Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Animalelor (DSVSA) Hu­ne­doara şi ai autorităţii publice locale.

La Băcia au fost reparate drumurile

Primarul comunei Băcia, Florin Alba (foto) susţine că dru­murile din satele pe care le păstoreşte trebuie să fie bune, astfel ca şoferii să nu aibă surprise neplă­cute atunci când citrculă pe acolo.
Edilul spune că este obli­ga­toriu ca traficul rutier să se desfăşoare în comunp în condiţii de siguranţă şi confort deplin. De aceea, la Băcia se fac pe­ri­odic lucrări de , întreţinere ale drumurilor, aleilor şi trotuarelor.
Aceste lucrări se execută în scopul com­pensării parţiale sau totale a uzurii sau de­gra­dării elemen­te­lor componente ale drumu­ri­lor, asigurând după caz, îm­bu­nă­tăţirea, întreţinerea sau în­lo­cuirea elementelor care au su­ferit deteriorări. În acest sens, Primăria Băcia a efec­tuat săptămâna trecută lu­crări de reparaţie (foto) a dru­mului ju­de­­ţean DJ 668D, ce leagă satele Băcia şi Tâmpa. Lu­crările au constat în deca­pa­rea gropilor cu freza de asfalt şi plom­barea acestora cu o mixtură asfaltică nouă. (A.N.)

Începe sesiunea de admitere la Universitatea din Petroşani

Magdalena Şerban

Procesul de admitere la Universitatea din Petroşani se va desfăşura sub forma con­cursului de dosare, delimitarea candidaţilor urmând să se realizeze electronic, în funcţie de media obţinută prin aplicarea formulei de calcul şi de ordinea opţiunilor marcate pe cererea de înscriere. Va lua startul în 5 iulie, platforma de înscriere fiind deja activă.

Ofertă educaţională vastă şi cele mai mici taxe din ţară
În acest an, peste 2190 de locuri sunt dis­ponbile pentru o gamă largă de specializări. În plus, candidaţii din Republica Moldova, din Diaspora sau din orice alt stat din cadrul sau din afara Uniunii Europene beneficiază de locuri bugetate separat. Detalii legate atât de studiile de licenţă cât şi de cele de mas­ter pot fi obţinute accesând site-ul de­di­cat admiterii, https://www.upet.ro/admitere. „Absolvenţii care bifează Bacalaureatul acum sau au făcut-o în anii precedenţi pot opta pentru unul din locurile puse la dis­poziţie la diverse discipline şi specializări pe care cele trei Facultăţi ale universităţii noas­tre le au disponibile (Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică). Pentru licenţă sunt 615 de locuri bugetate şi 715 cu taxă, iar pentru master avem 225 locuri bugetate şi 635 cu taxă. Valoarea taxei anuale aferente studiilor de licenţă înseamnă 2.000 de lei, pentru cele de master ajunge la 2.300 de lei, iar pentru doctorat este de 3.800 de lei. Cei interesaţi se pot înscrie la sediul insti­tuţiei noastre sau la centrele de înscriere deschise în mai multe localtăţi din ţară sau chiar on-line, accesând www.upet.ro, sec­ţiunea Admitere. Am optat şi pentru această posibilitate online pentru a scuti viitorii studenţi de deplasări la universitate, ur­mând ca după ce sunt declaraţi admişi să aducă diplomele în original”, a precizat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin (foto), rectorul Uni­versităţii din Petroşani. Foarte important este că ro­mânii de pretutindeni sunt aştep­­taţi cu 145 de locuri la studiile de licenţă şi de master. Mai mult de atât, pentru a veni în sprijinul hu­nedorenilor, s-au deschis centre teritoriale de înscrieri. Unul este la Deva, la Liceul Teh­nologic „Grigore Moisil“, situat pe Strada Titu Maiorescu, nr. 24, iar altul este la Hunedoara, la sediul Colegiului Economic „Emanoil Gojdu“, situat pe Strada Alexandru Vlahuţă, nr. 1 Bis. De amintit că unitatea de învă­ţă­mânt superior din Valea Jiului a fost evaluată de către Agenţia Română de Asigurare a Ca­lităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi a obţinut cea mai înaltă certificare, respectiv calificativul de inst­ituţie de învăţământ su­perior cu „grad de încredere ridicat”.

A început construcţia unui nou lift la sanatoriul din Brad

Magdalena Şerban

Veste mai mult decât bună pentru pacienţii Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, care în curând vor avea posibilitatea să se de­pla­seze cu un lift nou construit. Unii sunt în scaun cu rotile, alţii au suferit intervenţii chi­rur­gicale sau vârsta înaintată nu le mai per­mite urcarea/coborârea scărilor, aşa că un astfel de ajutor se impunea de mult timp.

Nu doar o necesitate, ci şi o obligaţie
„După câteva încercări nereuşite, mai exact trei la număr, în ce priveşte finalizarea cu suc­ces a licitaţiilor organizate în vederea atribuirii contractului de execuţie, în sfârşit lucrurile se mişcă în sensul bun. Constructorul desemnat s-a apucat de lucru, fiind turnată fundaţia până în prezent. Ne dorim şi avem speranţa că în trei-patru luni o să fie gata. Suma totală a in­ves­tiţiei este de 750.000 de lei, banii pro­ve­nind de la Consiliul Judeţean Hunedoara, enti­tate în subordinea căreia ne aflăm. Pe lângă conformarea la prevederile legislaţiei în vigoa­re, urmărim sporirea confortului bol­na­vilor şi asi­gurarea tuturor condiţiilor necesare. Mulţi pre­zintă comorbidităţi, ceea ce implică obo­seală mare la efort. Vârsta înaintată, une­ori handi­capul cu care se confruntă, toate tre­buie avute în vedere pentru a nu apăsa şi mai tare asupra lor. După cum se ştie, aici func­ţionează doar un singur lift cu care este adu­să mân­ca­rea la pacienţi, iar transportul între demisol şi etajul doi este descoperit pentru oricine are sau nu probleme cu deplasarea”, a spus me­di­cul primar pneumolog Marcel Iosif Cârjea (foto), managerul Sanato­riului de Pneumoftiziologie Brad. Pe de altă parte, după ce prima acre­di­tare a unităţii sanitare a fost obţinută în 2015, acum s-a trecut la procesul de reacreditare. În­târzierea faţă de termenul-limită care este, de regulă, de cinci ani – nu de şase, a avut loc din cauza pan­de­miei care a adus multe amânări şi obstacole în mai toate domeniile de activitate. ,,Este o muncă susţinută a întregului nostru co­lectiv pentru îndeplinirea standardelor de ca­li­tate. În fond, reacreditarea semnifică o evaluare a fiecărui compartiment al spitalului pentru a se observa dacă şi cât au fost îndeplinite stan­dardele de calitate pe care nivelul actual de dezvoltare a instituţiilor medicale îl soli­cită. Fără acreditare/reacreditare, este clar că serviciile noastre nu pot să fie contractate cu Casa de Asigurări, deci ne este vitală. Cre­dem că totul o să fie bine, primind deja o scrisoare de pree­valuare din care rezultă că s-au identificat puţini indicatori pe care spitalul nu i-a îndeplinit”, a subliniat managerul.

„Terorist” capturat la Trezoreria Petroşani

Individul urmărea să jefuiască unitatea de stat şi ar fi ameninţat cu un dispozitiv ex­plozibil.
Din fericire, totul a fost doar un exerciţiu de­rulat de SRI, Poliţie şi Jandarmerie, o apli­caţie care a îngrijorat mulţi trecători datorită desfăşurării de forte. Exerciţiul planificat în se­cret de SRI s-a desfăşurat în zona centrală a Petroşaniului, ieri, la sediul Trezoreriei, obiec­tiv strategic aflat în permanenţă sub pază militară. Poliţişti, trupe speciale şi piro­tehniştii Serviciului Român de Informaţii au descins la obiectiv, au blocat toate căile prin care suspectul ar fi putut scăpa iar luptătorii au intrat în forţă şi l-au capturat. Fiind vorba de o misiune planificată în secret, infor­ma­ţiile furnizate au fost destul de puţine, însă este cert că misiunea de pregătire şi-a atins scopul. (M.G.)

Zeci de asociaţii de proprietari nu plătesc apa de luni bune

Reprezentanţii operatorului judeţean Apa Prod anunţă că, potrivit Legii 241, utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezen­tând contravaloarea serviciului de care au be­ne­ficiat, în termenul scadent de 15 zile de la data emiterii facturilor.
Data emiterii facturii şi termenul de sca­denţă apar pe document, spun cei de la Apa Prod, la care se adaugă 30 zile perioadă de graţie .
„Neachitarea în termen a facturilor de către clienţi va duce la imposibilitatea asi­gu­rării presiunii şi debitului necesar în furni­za­rea optimă a apei potabile”, spun repre­zen­tanţii operatorului judeţean de apă.
În 14 iunie 2021, zeci de asociaţii de pro­prie­tari au datorii mai vechi de 45 dfe zile că­tre Apa Prod. De exemplu, una dintre aso­ci­a­ţiile de proprietary cu restanţe înre­gis­trează datorii de aproape 300.000 de lei. (A.N.)

Consilierii AUR din Deva şi colacul de salvare al Termocentralei Mintia

Soarta Termocentralei Mintia se pare că este stabilită deja. Însă, cei de la AUR nu şi-au pierdut speranţa şi spun că obiectivul eco­no­mic mai poate fi salvat.

Proiect de hotărâre de consiliu local
„Prin închiderea Termocentralei de la Min­tia, actualul Guvern i-a trădat pe deveni, lă­sându-i, în plină iarnă, fără încălzire şi apă caldă. La rândul său, primarul Florin Oancea i-a trădat pe deveni, refuzând să-şi asume res­ponsabilitatea preluării termo­cen­tralei de către administraţia publică lo­cală.Singurii care mai pot face ceva pen­tru Termocentrala Mintia să ră­mână în proprietatea celor care au construit-o şi să furnizeze agent termic devenilor sunt colegii mei de la AUR, aleşi în Consiliul Local al municipiului Deva.Colacul de sal­vare al poate fi un proiect de ho­tărâre de Consiliu Local prin care să se propună tre­cerea Ter­mo­cen­tralei Mintia în proprietatea administraţiei publice locale, în condiţiile aplicării Or­do­nanţei de Urgenţă a Gu­vernului nr 60/2019”, susţine Anamaria Gavrilă, par­la­men­tar AUR.

Nu au participat la înţelegeri subterane
“Este un proiect de Hotărâre de Consiliu Local la care mi-am adus contribuţia şi pe care devenii îl doresc. Logica este aceea de a salva termocentrala, deci de a rezolva şi încălzirea centralizată, cu bani europeni care vin în România pentru decarbonarea cen­tralelor pe cărbune.
Sunt convinsă că reprezentanţii AUR în Con­siliul Local al Municipiului Deva nu vor ezita să depună şi să susţină acest proiect de HCL.
Iarna ne bate la uşă, dar nici guvernul şi nici primăria nu au soluţii pentru reluarea în­călzirii Devei în sistem centralizat. Cât pri­veşte Termocentrala Mintia, guvernul pare să fi decis, în înţelegere cu primarul Devei, să o vândă, la preţ de fier vechi, unei firme apro­piate actualei Puteri, după ce sute de an­ga­jaţi ai respectivului obiectiv energetic şi-au pierdut locurile de muncă.AUR este partidul care nu a luat parte la înţelegeri subterane referitoare la soarta Termocentralei Mintia. Iar depunerea şi susţinerea de către con­si­lierii locali AUR a proiectului de HCL pentru tre­cerea Termocentralei Mintia în propri­e­tatea municipiului Deva este cea mai bună do­vadă a bunei noastre credinţe faţă de de­veni şi de ţară, precum şi a soluţiilor pe care le avem la problemele românilor”, a adăugat de­putatul AUR, Anamaria Gavrilă.

CFR Cluj şi-a aflat adversara în Liga Campionilor

Campioana României, ediţia 2020-2021, la fotbal, CFR Cluj Napoca va întâlni formaţia bos­niacă FK Borac Banja Luka în primul tur pre­liminar al Ligii Campionilor, conform tra­gerii la sorţi ce s-a desfăşurat marţi, 15 iunie, la sediul UEFA de la Nyon, din Elveţia.
Adversara clujenilor a cucerit, recent, cel de-al doilea său titlu de campioană în Bosnia-Herţegovina.
Prima manşă a dublei întâlniri CFR – FK Borac se va disputa în 6/7 iulie, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în vreme ce revanşa este programată pe 13/14 iulie, la Banja Luka.
În cazul în care îi vor elimina pe bosniaci, clu­jenii vor evolua în turul al doilea preliminar, planificat în 20/21 iulie şi respectiv 27/28 iulie.
Dacă însă va pierde „dubla” cu FK Borac, campioana României va continua parcursul european în noua competiţie UEFA Con­ference League.

Cluj Arena, gazdă pentru Campionatul European de Atletism

Primul campionat european de atletism or­ganizat în România va avea loc pe Cluj Arena, în perioada 19-20 iunie. Stadionul din inima Transilvaniei va fi gazdă onorabilă pentru o nouă competiţie sportivă majoră, Campio­na­tul European de Atletism pe echipe – Liga I, ediţia 2021.

Reconfirmare
Competiţia care va avea loc în acest weekend va aduce la Cluj-Napoca 12 dintre cele mai puternice echipe europene ale mo­men­tului: Belarus, Belgia, Cehia, Elveţia, Es­tonia, Finlanda, Grecia, Norvegia, Olanda, Ro­mânia, Suedia şi Turcia.
În cadrul celor două zile de concurs vor fi programate 20 de întreceri masculine şi tot atâtea feminine. Echipele vor fi mixte şi vor concura pentru a se clasa la final pe un loc cât mai bun în clasament.
„Alegerea municipiului Cluj Napoca drept gazdă a acestei prime competiţii europene de pis­tă pe care România o găzduieşte este o re­confirmare a renumelui pe care acest oraş l-a câştigat în ultimii ani în ceea ce priveşte or­ga­nizarea în condiţii optime a întrecerilor sportive la cel mai înalt nivel. În perioada următoare vor mai fi şi altele, printre care Campionatele In­ter­naţionale ale României şi Cupa României la atletism”, au declarat reprezentanţii federaţiei.
Pentru această ediţie de campionat euro­pean accesul spectatorilor este permis doar per­soanelor vaccinate, celor care se află în pe­rioada cuprinsă între a 15 şi a 90 a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 sau care prezintă rezultatul unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore, ori a unui test anti­gen în condiţiile stabilite prin metodologia apro­bată prin ordin comun al Ministerului Ti­neretului şi Sportului şi Ministerului Sănătăţii”, se mai arată în comunicat.
Remintim că la Campionatul European de atle­tism pe echipe de la Cluj Napoca vor par­ti­cipa şi doi atleţi din Deva, Florentina Ma­rincu-Iuşco (în proba de săritura în lungime) şi An­drei Răzvan Deliu (la săritura cu prăjina).

Hriţac, alungat de la Simeria, primit la Deva

CSM Deva, club cu echipă în liga I la handbal feminin, echipă de liga a 3-a şi Centru de Copii şi Juniori la fotbal, cu proiect frumos, solid şi sănătos în derulare a primit în rândul personalului activ, un alt profesionist, fostul preşedinte al CS CFR Simeria, Vasile Hriţac (foto).
Noul consilier, care îşi va desfăşura ac­ti­vitatea la clubul devean, a declarant că îşi doreşte să se integreze cât mai repede în noua structură sportivă că se poată realiza o mai bună performanţă în organizare şi pla­nificare, performanţă în pregătirea şi desfăşurarea antrenamentelor şi a eve­nimentelor sportive dar şi multe per­fo­r­man­ţe în comunicare, IT, management şi mar­ke­ting sportiv;

Memorialul „Mircea Sîrbu” a ajuns la ediţia a III-a

Astăzi cu începere de la ora 16, pe terenul sintetic de la Stadionul Cetate din Deva se vor desfăşura partidele programate în cadrul celei de a treia ediţii a Memorialului prof. Mircea Sîrbu. Sîrbu a fost o lungă perioadă de timp conducătorul mişcării fotbalistice din judeţul nostru.
Pentru a respecta protocolul sanitar impus de către MTS şi Ministerul Sănătăţii, ediţia din acest an a acestui memorial se va desfăşura într-un cadru restrâns, în condiţii de se­cu­ritate maximă pentru a-i proteja pe toţi par­ti­ci­panţii şi pe cei implicaţi în desfăşurarea com­petiţiei.
Participă la această ediţie formaţiile de copii (10-11 ani) de la CS Hunedoara, Viito­rul Şoi­muş şi CSM Deva, organizatori fiind CSM Deva şi Direcţia pentru Tineret şi Sport Hunedoara.
Jocurile sunt programate să se desfăşoare începând cu ora 16.00.

Propulsată pe postul de secretar de stat

Actualul director executiv al Direcţiei pentru Tineret şi Sport Hunedoara, Iza­bella-Maria Kacso-Doboly (foto), care ac­ti­vează din 2010 la această instutuţie a fost nominalizată recent pentru funcţia de funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului.
Izabella-Maria Kacso-Doboly s-a născut la Hunedoara, are 37 de ani, de profesie este jurist iar în în 2000 a fondat Consiliul Elevilor Maghiari din Deva, numele actual este Consiliul Elevilor “Hauer Erik”
Este absolventă a Facultaţii de drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai şi-a finalizat studiile postuniversitare la Uni­ver­sitatea de Vest din Timişoara pe do­me­niul Managementul Resurselor Educa­ţio­nale pentru Tineret.
Din 2010 a lucrat la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara pe dife­rite funcţii: consilier pentru tineret, direc­tor executiv adjunct, actual director executiv.
Sperăm ca în noua calitate de secretar de stat să fie un bun sprijin al activităţii din domeniile pe care le va gestiona în cadrul Guvernului României.

Retragerea unora, norocul nostru

Sportiva română Kriszta Tunde Incze (foto) (categoria 62 kg) va participa la Jocurile Olim­­pice de la Tokyo, la disciplina lupte li­bere, după ce Coreea de Nord a anunţat că nu va tri­mite sportivi la competiţia polis­por­tivă din Japonia.
Federaţia Internaţională de Lupte (United World Wrestling) a precizat că de cele două retrageri ale sportivelor din Coreea de Nord vor beneficia Ecuadorul (cat. 53 kg) şi Ro­mânia (cat. 62 kg).
Trei judoka români, Andreea Chiţu (cat. 52 kg), Alexandru Raicu (cat. 73 kg) şi Vlăduţ Si­mionescu (cat. +100 kg), au reuşit să obţină calificarea la Jocurile Olimpice.
Clasamentul mondial a stat la baza cali­ficării lor la JO 2020. Chiţu a ocupat locul 23 în ierarhia categoriei sale, Simionescu s-a aflat pe locul 24, iar Raicu, pe 30.
Andreea Chiţu va participa la a treia ediţie a Jocurilor, după Londra 2012 şi Rio 2016. Vlă­duţ Simionescu se află la a doua par­ti­ci­pare, după Londra 2012, în timp ce Alex­an­­dru Raicu va debuta la competiţia olimpică.
De asemenea, triatlonistul român de ori­gine franceză, Felix Duchampt, a obţinut şi el ca­lificarea la Olimpiadă. Va fi pentru prima oară când România va fi reprezentată la Jocurile Olimpice în disci­plina sportivă triatlon.
Felix Duchampt, care a primit anul trecut cetăţenia română, este legitimat la CS Politehnica Cluj-Napoca.
România a ajuns acum la 93 de sportivi ca­lificaţi la JO (nominal sau locuri cotă) la 15 discipline sportive: înot, atletism, canotaj, fot­bal, gimnastică artistică, baschet 3×3, ci­clism, lupte, tir sportiv, canoe, tenis de masă, box, scrimă, triatlon şi judo.