Category: Mesagerul juridic

Obligaţia de întreţinere pentru copii

Obligaţia de întreţinere pentru copii

19 aprilie 2017 | 2 Comentarii

După cum este ştiut, în mod normal, tatăl şi mama copilului sunt obligaţi, în mod solidar să dea întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea sa profesională. Aceasta înseamnă că părinţii trebuie să asigure copilului lor mijloacele de trai, locuinţă, hrană, îmbrăcăminte, rechizite, accesul la educaţie, la sistemul de învăţământ, la servicii medicale, fiind cea mai complexă formă de întreţinere dintre cele prevăzute de lege.

Citeste mai mult - Facebook

Locuinţa familiei

Locuinţa familiei

12 aprilie 2017 | Adauga un comentariu

Legea română, respectiv Codul Civil, conţine prevederi speciale şi în ceea ce priveşte „locuinţa familiei“, definită ca locuinţa comună a soţilor sau locuinţa soţului la care se află copiii.

Citeste mai mult - Facebook

REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE DE BUNURI. CONVENŢIA MATRIMONIALĂ

REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE DE BUNURI. CONVENŢIA MATRIMONIALĂ

5 aprilie 2017 | Adauga un comentariu

În mod firesc, dacă ne raportăm la cele arătate în articolul anterior, legea consacră şi comunitatea convenţională de bunuri, prin care se derogă, prin convenţia soţilor de la regulile comunităţii legale, dacă aceasta nu răspunde în mod adecvat necesităţilor viitorilor soţi.

Citeste mai mult - Facebook

Comunitatea legală de bunuri  pe înţelesul tuturor

Comunitatea legală de bunuri pe înţelesul tuturor

29 martie 2017 | Adauga un comentariu

Codul civil a adus noutăţi interesante în ceea ce priveşte regimul matrimonial. Spre deosebire de vechea reglementare, apar două regimuri matrimoniale noi, mai puţin cunoscute, comunitatea convenţională şi regimul separaţiei de bunuri, pe lângă regimul comunităţii legale, care deocamdată a rămas regula.

Citeste mai mult - Facebook

Ce trebuie ştiut despre contractul  de întreţinere

Ce trebuie ştiut despre contractul de întreţinere

22 martie 2017 | Adauga un comentariu

Contractul de întreţinere este contractul încheiat în formă autentică, la biroul notarului public, prin care o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi (sau al unei alte persoane, de obicei soţul sau soţia creditorului întreţinerii) prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată. Dacă prin contract nu s-a prevăzut durata întreţinerii ori s-a prevăzut numai caracterul viager al acesteia, atunci întreţinerea se datorează pentru toată durata vieţii creditorului întreţinerii.

Citeste mai mult - Facebook

Ordonanţa de plată

Ordonanţa de plată

15 martie 2017 | 1 Comentariu

În codul de procedură civilă este prevăzută o modalitate de obţinere mai rapidă a unui titlu executoriu pentru creanţele certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatată printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură, ori în alt mod admis de lege.

Citeste mai mult - Facebook

Divorţul pe cale administrativă sau prin procedura notarială

Divorţul pe cale administrativă sau prin procedura notarială

8 martie 2017 | 3 Comentarii

Codul civil cuprinde prevederi care permit ca în situaţia în care soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.

Citeste mai mult - Facebook

TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU

TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU

1 martie 2017 | Adauga un comentariu

Taxele judiciare de timbru sunt percepute cu ocazia formulării unor acţiuni sau cereri la instanţele judecătoreşti de orice grad. Ele diferă, în funcţie de natura cauzei, de valoarea drepturilor patrimoniale litigioase şi sunt fie fixe, fie calculate printr-un algoritm stabilit prin legea 80/2013, o sumă fixă plus un procent din valoarea dedusă judecăţii.

Citeste mai mult - Facebook

Internetul şi injuriile. Distracţie sau faptă penală

Internetul şi injuriile. Distracţie sau faptă penală

23 februarie 2017 | Adauga un comentariu

În epoca modernă, când accesul la Internet este practic nelimitat şi extrem de facil prin intermediul reţelelor de socializare, jignirile, aprecierile defăimătoare la adresa unei persoane, limbajul licenţios au ajuns la ordinea zilei.

Citeste mai mult - Facebook

Recuperarea taxei auto şi a timbrului de mediu

Recuperarea taxei auto şi a timbrului de mediu

15 februarie 2017 | 1 Comentariu

Din 2006 şi până în prezent, mult discutata „taxă auto“ a avut diverse denumiri, diverse reglementări şi diverse interpretări jurisprudenţiale, care nu au făcut decât să dovedească încă o dată ezitările şi confuziile legiuitorului român.

Citeste mai mult - Facebook

Plicuri şi termene

Plicuri şi termene

8 februarie 2017 | 3 Comentarii

– Alo, bună ziua, doamnă avocat! Am primit un plic, e o adresă de la instanţă, să depun ceva, n-am prea înţeles ce, parcă în 10 zile scria.

Citeste mai mult - Facebook

Modificare importantă a codului fiscal în privinţa tranzacţiilor imobiliare

Modificare importantă a codului fiscal în privinţa tranzacţiilor imobiliare

1 februarie 2017 | Adauga un comentariu

Începând cu data de 1.02.2017 intră în vigoare, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 3 din 6.01.2017, o modificare în modul de calcul al impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare, respectiv în privinţa transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor (uz, uzufruct, abitaţie, superficie) acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.

Citeste mai mult - Facebook

Leasingul imobiliar

Leasingul imobiliar

13 februarie 2012 | Adauga un comentariu

Agenţiile de leasing imobiliar din România flutură cu nerăbdare cheile de la noile case ale românilor, dar îşi păstreaza dublura în caz de neplată!

Citeste mai mult - Facebook

Dreptul de proprietate

Dreptul de proprietate

9 februarie 2012 | 1 Comentariu

Românii – un popor lipit cu superglue de glia strămoşească şi în război permanent cu chiriile. Spre deosebire de vecinii noştri europeni, mai mult sau mai puţin îndepărtaţi, ne putem mândri cu mai multe titluri de proprietate decât o pot face nemţii, italienii sau suedezii. Nu contează că avem 100 de hectare de pădure de […]

Citeste mai mult - Facebook

Protected by Webpro.ro