Category: Mesagerul juridic

Modificări aduse Codului Muncii prin OUG 53/2017

Modificări aduse Codului Muncii prin OUG 53/2017

16 august 2017 | Adauga un comentariu

Modificările aduse codului muncii prin adoptarea recentă a Ordonanţei de Urgenţă nr. 53/2017, publicată în Monitorul Oficial în data de 7 august 2017, vizează în principal combaterea muncii nedeclarate, definirea mai clară a regimului sancţionator pentru contravenţiile referitoare la munca nedeclarată şi eficientizarea activităţii de control în domeniul raporturilor de muncă.

Citeste mai mult - Facebook

Legea dării în plată, între aşteptări şi realitate

Legea dării în plată, între aşteptări şi realitate

26 iulie 2017 | Adauga un comentariu

Mult discutata şi aşteptata lege a dării în plată, Legea 77/2014, a stârnit, încă de la intrarea în vigoare, o serie de discuţii şi interpretări, paşii relativi simpli prevăzuţi de lege pentru realizarea procedurii fiind analizaţi, disecaţi şi contestaţi pe toate căile posibile de băncile creditoare.

Citeste mai mult - Facebook

CHELTUIELI DE JUDECATĂ

CHELTUIELI DE JUDECATĂ

19 iulie 2017 | 1 Comentariu

Articolul 453 din Codul de Procedură Civilă stabileşte fundamentul suportării cheltuielilor de judecată, respectiv culpa procesuală şi despăgubirea integrală a părţii care a câştigat procesul.

Citeste mai mult - Facebook

Legea privind Procedura Insolvenţei Persoanelor Fizice

Legea privind Procedura Insolvenţei Persoanelor Fizice

12 iulie 2017 | Adauga un comentariu

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 436/2017 a Hotărârii Guvernului nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, de la data de 1 august 2017 această lege va intra în vigoare şi va putea fi aplicată.

Citeste mai mult - Facebook

Începerea executării silite

Începerea executării silite

5 iulie 2017 | Adauga un comentariu

Scopul procedurilor judiciare nu se limitează doar la pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti prin care sunt recunoscute drepturi sau stabilite obligaţii, ci trebuie să meargă mai departe, la asigurarea unor posibilităţi de executare efectivă a hotărârilor emise.

Citeste mai mult - Facebook

SUPERFICIA

SUPERFICIA

28 iunie 2017 | Adauga un comentariu

Dreptul de superficie este reglementat expres în Noul Cod civil, respectiv în articolele 693-702.

Citeste mai mult - Facebook

EVACUAREA ÎN REGLEMENTAREA NOUĂ A CODULUI  DE PROCEDURĂ CIVILĂ

EVACUAREA ÎN REGLEMENTAREA NOUĂ A CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ

21 iunie 2017 | Adauga un comentariu

Legiuitorul a prevăzut o procedură specială de evacuare din imobilele deţinute fără drept, care funcţionează alternativ cu procedura de drept comun.

Citeste mai mult - Facebook

PROCEDURA DE URGENŢĂ, ORDONANŢA PREŞEDINŢIALĂ

PROCEDURA DE URGENŢĂ, ORDONANŢA PREŞEDINŢIALĂ

14 iunie 2017 | Adauga un comentariu

Reglementată de Codul de Procedură Civilă, ordonanţa preşedinţială este o procedură ce are în vedere necesitatea soluţionării, în regim de urgenţă, a unor cereri care vizează măsuri provizorii sau grabnice pentru păstrarea unui drept, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar mai putea repara sau pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Citeste mai mult - Facebook

„ACTUL DE MÂNĂ” NU E BUN ATUNCI CÂND CUMPĂRAŢI IMOBILE

„ACTUL DE MÂNĂ” NU E BUN ATUNCI CÂND CUMPĂRAŢI IMOBILE

7 iunie 2017 | Adauga un comentariu

Deşi pentru unii ar putea să pară la mintea cocoşului ceea ce am de spus mai jos, am constatat că foarte multă lume crede în continuare că încheierea unui act sub semnătură privată (eventual cu doi martori) este suficient pentru a vinde sau cumpăra un teren sau o casă.

Citeste mai mult - Facebook

Dreptul de uzufruct

Dreptul de uzufruct

24 mai 2017 | Adauga un comentariu

Dreptul de uzufruct este dreptul unei persoane de a folosi bunul unei alte persoane şi de a folosi fructele acestuia întocmai ca proprietarul, cu îndatorirea de a-i conserva substanţa.

Citeste mai mult - Facebook

Asociaţii şi fundaţii, pe scurt, ONG -uri

Asociaţii şi fundaţii, pe scurt, ONG -uri

18 mai 2017 | Adauga un comentariu

Se aude des în spaţiul public termenul de ONG sau de organizaţie non profit, fără a se explicita ce înseamnă asta. Organizaţiile neguvernamentale sunt de fapt, cele reglementate de Ordonanţa Guvernului 26/2000 privitoare la asociaţii şi fundaţii, care stabileşte cadrul legislativ general în domeniu.

Citeste mai mult - Facebook

Plângerea împotriva procesului verbal de contravenţie

Plângerea împotriva procesului verbal de contravenţie

10 mai 2017 | Adauga un comentariu

Toată lumea mai greşeşte din când în când, iar legea stabileşte că unele dintre aceste greşeli se numesc contravenţii şi se sancţionează, conform actelor normative specifice fiecărui domeniu, în principal cu avertisment, amendă contravenţională şi prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. Există şi sancţiuni complementare, pe care organele de control le pot aplica, prevăzute în OG 2/2001, printre acestea fiind confiscarea bunurilor rezultate din contravenţii, blocarea contului bancar, suspendarea activităţii agentului economic, retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni sau pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv.

Citeste mai mult - Facebook

Cereri de valoare redusă

Cereri de valoare redusă

3 mai 2017 | Adauga un comentariu

Codul de procedură civilă a introdus, pentru simplificarea activităţii instanţelor de judecată, un titlu referitor la cererile de valoare redusă.

Citeste mai mult - Facebook

Obligaţia de întreţinere pentru copii

Obligaţia de întreţinere pentru copii

19 aprilie 2017 | 2 Comentarii

După cum este ştiut, în mod normal, tatăl şi mama copilului sunt obligaţi, în mod solidar să dea întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea sa profesională. Aceasta înseamnă că părinţii trebuie să asigure copilului lor mijloacele de trai, locuinţă, hrană, îmbrăcăminte, rechizite, accesul la educaţie, la sistemul de învăţământ, la servicii medicale, fiind cea mai complexă formă de întreţinere dintre cele prevăzute de lege.

Citeste mai mult - Facebook

Locuinţa familiei

Locuinţa familiei

12 aprilie 2017 | Adauga un comentariu

Legea română, respectiv Codul Civil, conţine prevederi speciale şi în ceea ce priveşte „locuinţa familiei“, definită ca locuinţa comună a soţilor sau locuinţa soţului la care se află copiii.

Citeste mai mult - Facebook

REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE DE BUNURI. CONVENŢIA MATRIMONIALĂ

REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE DE BUNURI. CONVENŢIA MATRIMONIALĂ

5 aprilie 2017 | Adauga un comentariu

În mod firesc, dacă ne raportăm la cele arătate în articolul anterior, legea consacră şi comunitatea convenţională de bunuri, prin care se derogă, prin convenţia soţilor de la regulile comunităţii legale, dacă aceasta nu răspunde în mod adecvat necesităţilor viitorilor soţi.

Citeste mai mult - Facebook

Comunitatea legală de bunuri  pe înţelesul tuturor

Comunitatea legală de bunuri pe înţelesul tuturor

29 martie 2017 | Adauga un comentariu

Codul civil a adus noutăţi interesante în ceea ce priveşte regimul matrimonial. Spre deosebire de vechea reglementare, apar două regimuri matrimoniale noi, mai puţin cunoscute, comunitatea convenţională şi regimul separaţiei de bunuri, pe lângă regimul comunităţii legale, care deocamdată a rămas regula.

Citeste mai mult - Facebook

Ce trebuie ştiut despre contractul  de întreţinere

Ce trebuie ştiut despre contractul de întreţinere

22 martie 2017 | Adauga un comentariu

Contractul de întreţinere este contractul încheiat în formă autentică, la biroul notarului public, prin care o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi (sau al unei alte persoane, de obicei soţul sau soţia creditorului întreţinerii) prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată. Dacă prin contract nu s-a prevăzut durata întreţinerii ori s-a prevăzut numai caracterul viager al acesteia, atunci întreţinerea se datorează pentru toată durata vieţii creditorului întreţinerii.

Citeste mai mult - Facebook

Ordonanţa de plată

Ordonanţa de plată

15 martie 2017 | 1 Comentariu

În codul de procedură civilă este prevăzută o modalitate de obţinere mai rapidă a unui titlu executoriu pentru creanţele certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatată printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură, ori în alt mod admis de lege.

Citeste mai mult - Facebook

Divorţul pe cale administrativă sau prin procedura notarială

Divorţul pe cale administrativă sau prin procedura notarială

8 martie 2017 | 3 Comentarii

Codul civil cuprinde prevederi care permit ca în situaţia în care soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.

Citeste mai mult - Facebook

TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU

TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU

1 martie 2017 | Adauga un comentariu

Taxele judiciare de timbru sunt percepute cu ocazia formulării unor acţiuni sau cereri la instanţele judecătoreşti de orice grad. Ele diferă, în funcţie de natura cauzei, de valoarea drepturilor patrimoniale litigioase şi sunt fie fixe, fie calculate printr-un algoritm stabilit prin legea 80/2013, o sumă fixă plus un procent din valoarea dedusă judecăţii.

Citeste mai mult - Facebook

Internetul şi injuriile. Distracţie sau faptă penală

Internetul şi injuriile. Distracţie sau faptă penală

23 februarie 2017 | Adauga un comentariu

În epoca modernă, când accesul la Internet este practic nelimitat şi extrem de facil prin intermediul reţelelor de socializare, jignirile, aprecierile defăimătoare la adresa unei persoane, limbajul licenţios au ajuns la ordinea zilei.

Citeste mai mult - Facebook

Recuperarea taxei auto şi a timbrului de mediu

Recuperarea taxei auto şi a timbrului de mediu

15 februarie 2017 | 1 Comentariu

Din 2006 şi până în prezent, mult discutata „taxă auto“ a avut diverse denumiri, diverse reglementări şi diverse interpretări jurisprudenţiale, care nu au făcut decât să dovedească încă o dată ezitările şi confuziile legiuitorului român.

Citeste mai mult - Facebook

Plicuri şi termene

Plicuri şi termene

8 februarie 2017 | 3 Comentarii

– Alo, bună ziua, doamnă avocat! Am primit un plic, e o adresă de la instanţă, să depun ceva, n-am prea înţeles ce, parcă în 10 zile scria.

Citeste mai mult - Facebook

Modificare importantă a codului fiscal în privinţa tranzacţiilor imobiliare

Modificare importantă a codului fiscal în privinţa tranzacţiilor imobiliare

1 februarie 2017 | Adauga un comentariu

Începând cu data de 1.02.2017 intră în vigoare, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 3 din 6.01.2017, o modificare în modul de calcul al impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare, respectiv în privinţa transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor (uz, uzufruct, abitaţie, superficie) acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.

Citeste mai mult - Facebook

Leasingul imobiliar

Leasingul imobiliar

13 februarie 2012 | Adauga un comentariu

Agenţiile de leasing imobiliar din România flutură cu nerăbdare cheile de la noile case ale românilor, dar îşi păstreaza dublura în caz de neplată!

Citeste mai mult - Facebook

Dreptul de proprietate

Dreptul de proprietate

9 februarie 2012 | 1 Comentariu

Românii – un popor lipit cu superglue de glia strămoşească şi în război permanent cu chiriile. Spre deosebire de vecinii noştri europeni, mai mult sau mai puţin îndepărtaţi, ne putem mândri cu mai multe titluri de proprietate decât o pot face nemţii, italienii sau suedezii. Nu contează că avem 100 de hectare de pădure de […]

Citeste mai mult - Facebook

Protected by Webpro.ro