Category: Mesagerul financiar-fiscal

Proiect pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi  combaterea evaziunii fiscale

Proiect pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

20 februarie 2018 | Adauga un comentariu

Nereţinerea sau neîncasarea, reţinerea şi neplata ori, după caz, încasarea şi neplata, în tot sau în parte, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a unor impozite şi contribuţii va fi, din nou, incriminată ca faptă de evaziune fiscală. Fundamentarea Proiectului Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea […]

Citeste mai mult - Facebook

Aplicarea, începând cu data de 25 mai 2018, a prevederilor Regulamentului General privind protecţia Datelor

Aplicarea, începând cu data de 25 mai 2018, a prevederilor Regulamentului General privind protecţia Datelor

13 februarie 2018 | Adauga un comentariu

În data de 4 mai 2017 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene: – Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi […]

Citeste mai mult - Facebook

Legea prevenirii

Legea prevenirii

6 februarie 2018 | Adauga un comentariu

Legea prevenirii nr. 270/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.037 din 28 decembrie 2017 şi a intrat în vigoare pe 17 ianuarie 2018. În forma sa finală, adoptată de Parlament şi publicată în Monitor, documentul nu mai cuprinde lista faptelor care constituie contravenţii (fapte care nu prezintă un grad de pericol […]

Citeste mai mult - Facebook

Dosarul preţurilor de transfer în 2018. Ce companii trebuie să-l întocmească şi pentru ce anume

Dosarul preţurilor de transfer în 2018. Ce companii trebuie să-l întocmească şi pentru ce anume

30 ianuarie 2018 | Adauga un comentariu

Ce sunt „preţurile de transfer“? Preţurile de transfer sunt preţurile la care se derulează tranzacţiile între companiile care sunt părţi ale aceluiaşi grup, numite şi părţi afiliate, tranzacţii care trebuie să fie încheiate la preţ de piaţă, altfel spus, la preţul la care ar fi fost încheiată o tranzacţie similară între părţi independente, în condiţii […]

Citeste mai mult - Facebook

Reglementări privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Reglementări privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

23 ianuarie 2018 | Adauga un comentariu

În Monitorul Oficial nr. 31 din data de 12 ianuarie 2018 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/ 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Prevederile actului […]

Citeste mai mult - Facebook

Anularea unor obligaţii fiscale în cazul persoanelor fizice care au acţionat ca şi un dezvoltator imobiliar

Anularea unor obligaţii fiscale în cazul persoanelor fizice care au acţionat ca şi un dezvoltator imobiliar

21 ianuarie 2018 | Adauga un comentariu

În Monitorul Oficial nr. 52/18 ianuarie 2018 a fost publicată Legea nr. 29/15 ianuarie 2018 privind anularea unor obligaţii fiscale. Iniţiatorii propunerii legislative au justificat, în expunerea de motive, că promovarea acestui act normativ a fost determinată de necesitatea îndreptării situaţiilor apărute în practică din cauza aplicării neunitare a legislaţiei fiscale de către organele fiscale […]

Citeste mai mult - Facebook

Depunerea Declaraţiei 600 pentru plata asigurărilor sociale, respectiv asigurărilor sociale de sănătate datorate din anul 2018 de persoanele fizice

Depunerea Declaraţiei 600 pentru plata asigurărilor sociale, respectiv asigurărilor sociale de sănătate datorate din anul 2018 de persoanele fizice

16 ianuarie 2018 | Adauga un comentariu

Prin OUG nr.79/2017, pentru modificarea Codului fiscal, în afara transferului asigurărilor sociale de la angajator la salariat, au fost aduse modificări structurale şi la modul în care se datorează şi plătesc asigurările sociale, respectiv asigurările sociale de sănătate de către persoanele fizice care realizează venituri extra salariale. Ne referim la acele persoane fizice, rezidente în […]

Citeste mai mult - Facebook

Noutăţi fiscale, începând cu 1 ianuarie 2018, pentru asociaţii şi fundaţii

Noutăţi fiscale, începând cu 1 ianuarie 2018, pentru asociaţii şi fundaţii

9 ianuarie 2018 | Adauga un comentariu

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017 şi aplicabil de la 1 ianuarie 2018, au fost aprobate reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţii şi fundaţii. Tot începând cu această dată s-a abrogat Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. […]

Citeste mai mult - Facebook

MODIFICĂRI FISCALE PENTRU PERSOANE FIZICE în vigoare de la 1 ianuarie 2018

MODIFICĂRI FISCALE PENTRU PERSOANE FIZICE în vigoare de la 1 ianuarie 2018

9 ianuarie 2018 | Adauga un comentariu

Prin OUG 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 885/10.11.2017, au fost aduse unele dintre cele mai mari modificări din acest an, schimbări care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018. Este vorba, în primul rând, de transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat, […]

Citeste mai mult - Facebook

Proiect de lege privind plata defalcată a TVA

Proiect de lege privind plata defalcată a TVA

19 decembrie 2017 | Adauga un comentariu

Ordonanţa Split TVA a fost adoptată miercuri, 13.12.2017, de Camera Deputaţilor, cu mai multe modificări faţă de forma iniţială a Guvernului. În forma în care va ajunge la preşedinte pentru promulgare, documentul stabileşte că mecanismul plăţii defalcate a TVA va fi obligatoriu doar pentru companiile în insolvenţă şi cele care înregistrează datorii la plata TVA, […]

Citeste mai mult - Facebook

PROGRAME DE FINANŢARE DIN FONDURI NAŢIONALE ÎN ANUL 2018

PROGRAME DE FINANŢARE DIN FONDURI NAŢIONALE ÎN ANUL 2018

12 decembrie 2017 | Adauga un comentariu

În Proiectul de buget pentru anul 2018 este prevăzută lansarea unui număr de nouă programe de finanţare din fonduri naţionale, acestea urmând să fie gestionate de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA). Aceste fonduri sunt destinate microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, indiferent dacă acestea sunt societăţi nou-înfiinţate […]

Citeste mai mult - Facebook

Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului

5 decembrie 2017 | Adauga un comentariu

Atât persoanele juridice, cât şi persoanele fizice autorizate (PFA) trebuie să efectueze inventarierea propriului patrimoniu la începutul activităţii, dar şi cel puţin o dată pe durata fiecărui exerciţiu financiar încheiat, conform prevederilor conţinute în Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit acestora, inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii […]

Citeste mai mult - Facebook

GHID OFICIAL A.N.A.F. PRIVIND INSPECŢIA FISCALĂ

GHID OFICIAL A.N.A.F. PRIVIND INSPECŢIA FISCALĂ

28 noiembrie 2017 | Adauga un comentariu

În vederea transparentizării procesului de inspecţie fiscală şi îmbunătăţirea relaţiei dintre organele fiscale şi contribuabili/plătitori, ANAF a publicat pe site-ul propriu, un ghid al inspecţiei fiscale, în care oferă informaţii detaliate despre controlul fiscal şi etapele efectuării acestuia, controlul inopinat, drepturile şi obligaţiile contribuabilului sau conduita inspectorului fiscal. Astfel, inspecţiile fiscale ale ANAF se desfăşoară […]

Citeste mai mult - Facebook

Obligaţii ale angajatorului/angajatului începând cu 1.01.2018

Obligaţii ale angajatorului/angajatului începând cu 1.01.2018

21 noiembrie 2017 | Adauga un comentariu

Începând cu 1 ianuarie 2018, doar trei contribuţii sociale trebuie plătite la stat: două dintre ele vor fi plătite integral din salariul brut al angajatului (CAS şi CASS), iar una va reveni exclusiv angajatorului (contribuţia asiguratorie de muncă). Aceste modificări au fost introduse prin O.U.G. nr. 79/2017 – ce urmează să modifice Codul fiscal începând […]

Citeste mai mult - Facebook

MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL, ÎN VIGOARE DE LA 1.01.2018

MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL, ÎN VIGOARE DE LA 1.01.2018

14 noiembrie 2017 | Adauga un comentariu

Prin O.U.G. nr. 79, publicată în M.O. nr. 885/10 noiembrie 2017, au fost aduse o serie de modificări Codului fiscal. În cele ce urmează vom prezenta câteva din aceste modificări care vor intra în vigoare începând cu 1.01.2018. 1. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor Sistemul de impunere a microîntreprinderilor se modifică, în sensul că IMM-urile care […]

Citeste mai mult - Facebook

SANCŢIONAREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE, IMPLICAŢII FISCALE

SANCŢIONAREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE, IMPLICAŢII FISCALE

7 noiembrie 2017 | 1 Comentariu

În conformitate cu prevederile Cap. I. – Dispoziţii generale, art. 135 „Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice“ alin. (1) din Codul penal, „Persoana juridică, cu excepţia statului şi a autorităţilor publice, răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice“, cu menţiunea că, potrivit art. 135 […]

Citeste mai mult - Facebook

ÎNREGISTRAREA ŞI MODIFICAREA DOMICILIULUI FISCAL

ÎNREGISTRAREA ŞI MODIFICAREA DOMICILIULUI FISCAL

31 octombrie 2017 | Adauga un comentariu

Procedura de înregistrare a domiciliului fiscal a fost modificată în data de 3.10.2017, fiind actualizate procedurile de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi modelul şi conţinutul unor formulare care au fost aprobate prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3845/ 2015. La data adoptării Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 3845/2015, procedura de înregistrare a domiciliului fiscal a fost […]

Citeste mai mult - Facebook

REGIMUL FISCAL AL BUNURILOR DISTRUSE/ÎN CURS DE DISTRUGERE

REGIMUL FISCAL AL BUNURILOR DISTRUSE/ÎN CURS DE DISTRUGERE

24 octombrie 2017 | 1 Comentariu

În desfăşurarea activităţii, societăţile care înregistrează stocuri se pot întâlni cu situaţii în care acestea fie sunt distruse, fie se intenţionează distrugerea lor. În cele ce urmează prezentăm, în sinteză, aspectele ce trebuie avute în vedere cu privire la acele situaţii ce implică bunuri distruse/în curs de distrugere. Prevederi legale Din perspectiva impozitului pe profit […]

Citeste mai mult - Facebook

Regulile privind impozitarea veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală

Regulile privind impozitarea veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală

17 octombrie 2017 | 1 Comentariu

Persoanele fizice care obţin venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea şi sunt remunerate în baza unui contract de cesiune a drepturilor de autor datorează, pentru veniturile astfel obţinute, impozit la bugetul de stat. Prevederi legale […]

Citeste mai mult - Facebook

Impozitarea veniturilor obţinute din chirii şi riscul de nedeclarare

Impozitarea veniturilor obţinute din chirii şi riscul de nedeclarare

10 octombrie 2017 | 2 Comentarii

Persoanele care obţin venituri din chirii uită adesea că acestea sunt venituri impozabile pentru care datorează impozite la bugetul de stat. Fie că vorbim de contractele de închiriere a locuinţei ori de contractele de uzufruct care nu sunt cu titlu gratuit, contribuabilul are obligaţia de a le înregistra la ANAF şi de a plăti impozitele […]

Citeste mai mult - Facebook

Impunerea în sistem real vs. norme de venit

Impunerea în sistem real vs. norme de venit

3 octombrie 2017 | 1 Comentariu

Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente. Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca […]

Citeste mai mult - Facebook

Noi reguli de impozitare pentru companiile multinaţionale

Noi reguli de impozitare pentru companiile multinaţionale

26 septembrie 2017 | 1 Comentariu

Mai multe arii de interes major din fiscalitatea română vor fi modificate în perioada următoare, ca urmare a faptului că România a devenit membru asociat în Proiectul BEPS (Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor) – un program comun pentru zeci de state, prin care se încearcă, la nivel global, limitarea practicilor fiscale dăunătoare. Schimbările […]

Citeste mai mult - Facebook

Despre noile case electronice de marcat şi conectarea la serverul ANAF

Despre noile case electronice de marcat şi conectarea la serverul ANAF

19 septembrie 2017 | 1 Comentariu

Prin O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, s-a introdus obligaţia ca toţi operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către […]

Citeste mai mult - Facebook

Modificări aduse Codului de procedură fiscală prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017, intrată în vigoare din 3.09.2017

Modificări aduse Codului de procedură fiscală prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017, intrată în vigoare din 3.09.2017

12 septembrie 2017 | 1 Comentariu

Printre numeroasele aspecte de noutate aduse de modificările Codului de procedură fiscală, enumerăm următoarele: 1. Executivul a introdus o nouă modalitate prin care să comunice actele administrativ-fiscale către persoanele juridice şi persoanele fizice. Mai exact, actele administrativ – fiscale tipărite pot fi comunicate chiar de angajaţii proprii ai ANAF, în cazuri mai deosebite. Acest lucru […]

Citeste mai mult - Facebook

Modificări fiscale în cazul persoanelor fizice autorizate, a persoanelor care desfăşoară o profesie liberă şi a persoanelor fizice

Modificări fiscale în cazul persoanelor fizice autorizate, a persoanelor care desfăşoară o profesie liberă şi a persoanelor fizice

5 septembrie 2017 | 1 Comentariu

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 708 din 31 august 2017 şi care a intrat în vigoare începând cu data de 3.09.2017, s-au introdus o serie de modificări care contribuie la îmbunătăţirea relaţiei contribuabililor cu organele fiscale, […]

Citeste mai mult - Facebook

Munca nedeclarată, modificări recente ale Codului muncii

Munca nedeclarată, modificări recente ale Codului muncii

29 august 2017 | 1 Comentariu

Codul muncii a cunoscut modificări majore odată cu publicarea în Monitorul Oficial nr. 644 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, intrată în vigoare din data de 7.08.2017. În esenţă, cele mai importante dintre noutăţi/modificări fac referire la munca nedeclarată şi vor influenţa semnificativ […]

Citeste mai mult - Facebook

Procedura de  restituire a taxelor auto şi a timbrului de mediu

Procedura de restituire a taxelor auto şi a timbrului de mediu

22 august 2017 | 1 Comentariu

Posibilitatea de a solicita restituirea sumelor achitate cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxă de poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule este prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 în vigoare din data de 7 iulie 2017. Potrivit acestui act normativ, contribuabilii […]

Citeste mai mult - Facebook

Protected by Webpro.ro