Category: Mesagerul financiar-fiscal

Obligaţii ale angajatorului/angajatului începând cu 1.01.2018

Obligaţii ale angajatorului/angajatului începând cu 1.01.2018

21 noiembrie 2017 | Adauga un comentariu

Începând cu 1 ianuarie 2018, doar trei contribuţii sociale trebuie plătite la stat: două dintre ele vor fi plătite integral din salariul brut al angajatului (CAS şi CASS), iar una va reveni exclusiv angajatorului (contribuţia asiguratorie de muncă). Aceste modificări au fost introduse prin O.U.G. nr. 79/2017 – ce urmează să modifice Codul fiscal începând […]

Citeste mai mult - Facebook

MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL, ÎN VIGOARE DE LA 1.01.2018

MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL, ÎN VIGOARE DE LA 1.01.2018

14 noiembrie 2017 | Adauga un comentariu

Prin O.U.G. nr. 79, publicată în M.O. nr. 885/10 noiembrie 2017, au fost aduse o serie de modificări Codului fiscal. În cele ce urmează vom prezenta câteva din aceste modificări care vor intra în vigoare începând cu 1.01.2018. 1. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor Sistemul de impunere a microîntreprinderilor se modifică, în sensul că IMM-urile care […]

Citeste mai mult - Facebook

SANCŢIONAREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE, IMPLICAŢII FISCALE

SANCŢIONAREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE, IMPLICAŢII FISCALE

7 noiembrie 2017 | 1 Comentariu

În conformitate cu prevederile Cap. I. – Dispoziţii generale, art. 135 „Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice“ alin. (1) din Codul penal, „Persoana juridică, cu excepţia statului şi a autorităţilor publice, răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice“, cu menţiunea că, potrivit art. 135 […]

Citeste mai mult - Facebook

ÎNREGISTRAREA ŞI MODIFICAREA DOMICILIULUI FISCAL

ÎNREGISTRAREA ŞI MODIFICAREA DOMICILIULUI FISCAL

31 octombrie 2017 | Adauga un comentariu

Procedura de înregistrare a domiciliului fiscal a fost modificată în data de 3.10.2017, fiind actualizate procedurile de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi modelul şi conţinutul unor formulare care au fost aprobate prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3845/ 2015. La data adoptării Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 3845/2015, procedura de înregistrare a domiciliului fiscal a fost […]

Citeste mai mult - Facebook

REGIMUL FISCAL AL BUNURILOR DISTRUSE/ÎN CURS DE DISTRUGERE

REGIMUL FISCAL AL BUNURILOR DISTRUSE/ÎN CURS DE DISTRUGERE

24 octombrie 2017 | 1 Comentariu

În desfăşurarea activităţii, societăţile care înregistrează stocuri se pot întâlni cu situaţii în care acestea fie sunt distruse, fie se intenţionează distrugerea lor. În cele ce urmează prezentăm, în sinteză, aspectele ce trebuie avute în vedere cu privire la acele situaţii ce implică bunuri distruse/în curs de distrugere. Prevederi legale Din perspectiva impozitului pe profit […]

Citeste mai mult - Facebook

Regulile privind impozitarea veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală

Regulile privind impozitarea veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală

17 octombrie 2017 | 1 Comentariu

Persoanele fizice care obţin venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea şi sunt remunerate în baza unui contract de cesiune a drepturilor de autor datorează, pentru veniturile astfel obţinute, impozit la bugetul de stat. Prevederi legale […]

Citeste mai mult - Facebook

Impozitarea veniturilor obţinute din chirii şi riscul de nedeclarare

Impozitarea veniturilor obţinute din chirii şi riscul de nedeclarare

10 octombrie 2017 | 2 Comentarii

Persoanele care obţin venituri din chirii uită adesea că acestea sunt venituri impozabile pentru care datorează impozite la bugetul de stat. Fie că vorbim de contractele de închiriere a locuinţei ori de contractele de uzufruct care nu sunt cu titlu gratuit, contribuabilul are obligaţia de a le înregistra la ANAF şi de a plăti impozitele […]

Citeste mai mult - Facebook

Impunerea în sistem real vs. norme de venit

Impunerea în sistem real vs. norme de venit

3 octombrie 2017 | 1 Comentariu

Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente. Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca […]

Citeste mai mult - Facebook

Noi reguli de impozitare pentru companiile multinaţionale

Noi reguli de impozitare pentru companiile multinaţionale

26 septembrie 2017 | 1 Comentariu

Mai multe arii de interes major din fiscalitatea română vor fi modificate în perioada următoare, ca urmare a faptului că România a devenit membru asociat în Proiectul BEPS (Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor) – un program comun pentru zeci de state, prin care se încearcă, la nivel global, limitarea practicilor fiscale dăunătoare. Schimbările […]

Citeste mai mult - Facebook

Despre noile case electronice de marcat şi conectarea la serverul ANAF

Despre noile case electronice de marcat şi conectarea la serverul ANAF

19 septembrie 2017 | 1 Comentariu

Prin O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, s-a introdus obligaţia ca toţi operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către […]

Citeste mai mult - Facebook

Modificări aduse Codului de procedură fiscală prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017, intrată în vigoare din 3.09.2017

Modificări aduse Codului de procedură fiscală prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017, intrată în vigoare din 3.09.2017

12 septembrie 2017 | 1 Comentariu

Printre numeroasele aspecte de noutate aduse de modificările Codului de procedură fiscală, enumerăm următoarele: 1. Executivul a introdus o nouă modalitate prin care să comunice actele administrativ-fiscale către persoanele juridice şi persoanele fizice. Mai exact, actele administrativ – fiscale tipărite pot fi comunicate chiar de angajaţii proprii ai ANAF, în cazuri mai deosebite. Acest lucru […]

Citeste mai mult - Facebook

Modificări fiscale în cazul persoanelor fizice autorizate, a persoanelor care desfăşoară o profesie liberă şi a persoanelor fizice

Modificări fiscale în cazul persoanelor fizice autorizate, a persoanelor care desfăşoară o profesie liberă şi a persoanelor fizice

5 septembrie 2017 | 1 Comentariu

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 708 din 31 august 2017 şi care a intrat în vigoare începând cu data de 3.09.2017, s-au introdus o serie de modificări care contribuie la îmbunătăţirea relaţiei contribuabililor cu organele fiscale, […]

Citeste mai mult - Facebook

Munca nedeclarată, modificări recente ale Codului muncii

Munca nedeclarată, modificări recente ale Codului muncii

29 august 2017 | 1 Comentariu

Codul muncii a cunoscut modificări majore odată cu publicarea în Monitorul Oficial nr. 644 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, intrată în vigoare din data de 7.08.2017. În esenţă, cele mai importante dintre noutăţi/modificări fac referire la munca nedeclarată şi vor influenţa semnificativ […]

Citeste mai mult - Facebook

Procedura de  restituire a taxelor auto şi a timbrului de mediu

Procedura de restituire a taxelor auto şi a timbrului de mediu

22 august 2017 | 1 Comentariu

Posibilitatea de a solicita restituirea sumelor achitate cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxă de poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule este prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 în vigoare din data de 7 iulie 2017. Potrivit acestui act normativ, contribuabilii […]

Citeste mai mult - Facebook

Obligaţiile angajatorilor privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap

Obligaţiile angajatorilor privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap

15 august 2017 | 1 Comentariu

În M.O. nr. 648/07.08.2017 a fost publicată O.U.G. nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care se va aplica începând cu data de 1.09.2017. Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private […]

Citeste mai mult - Facebook

Contribuţiile de asigurări sociale în cazul contractelor de muncă cu timp parţial

Contribuţiile de asigurări sociale în cazul contractelor de muncă cu timp parţial

8 august 2017 | 1 Comentariu

Începând cu 1 august 2017 contribuţiile de asigurări sociale datorate de către angajatori sau persoanele asimilate acestora, în cazul contractelor de muncă cu timp parţial, se recalculează la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată (aprobat prin hotărâre a Guvernului). În Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017 a fost publicată Ordonanţa […]

Citeste mai mult - Facebook

Activitatea independentă vs. activitatea dependentă

Activitatea independentă vs. activitatea dependentă

1 august 2017 | 1 Comentariu

Reglementările fiscale ale activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente au fost clarificate, mai obiectiv, prin Legea nr. 187/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, reglementări care au fost preluate şi în Noul Cod Fiscal, intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016 – prin introducerea […]

Citeste mai mult - Facebook

Impozitul specific

Impozitul specific

25 iulie 2017 | 1 Comentariu

De la 1 ianuarie 2017, prin Legea nr. 170/2016 s-a introdus impozitul specific, cel care se aplică, în principiu, hotelurilor, restaurantelor şi barurilor. Mai exact, noul sistem de impozitare este destinat firmelor care au înscrise în actele constitutive, la 31 decembrie 2016, ca activitate principală sau secundară, una dintre următoarele activităţi corespunzătoare codurilor CAEN şi care desfăşoară efectiv […]

Citeste mai mult - Facebook

Dosarul preţurilor de transfer

Dosarul preţurilor de transfer

18 iulie 2017 | 1 Comentariu

Ce sunt „preţurile de transfer“? Sunt preţurile la care se derulează tranzacţiile între companiile care sunt părţi ale aceluiaşi grup, numite şi părţi afiliate, tranzacţii care trebuie să fie încheiate la preţ de piaţă, altfel spus la preţul la care ar fi fost încheiată o tranzacţie similară între părţi independente, în condiţii economice comparabile. Prevederi […]

Citeste mai mult - Facebook

Spaţiul privat virtual

Spaţiul privat virtual

11 iulie 2017 | 1 Comentariu

Inaugurăm astăzi o nouă rubrică în ziarul nostru, având genericul „Mesagerul financiar-fiscal”, al cărei conţinut îl considerăm foarte actual şi de mare interes pentru cititori, administratori şi contabili de la societăţi comerciale, dar şi pentru persoanele fizice. Articolele vor fi publicate în acest spaţiu, în fiecare zi de miercuri, ele fiind redactate de echipa de […]

Citeste mai mult - Facebook

Protected by Webpro.ro