Category: Mesagerul financiar-fiscal

Diminuarea activului net al societăţii la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris

Diminuarea activului net al societăţii la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris

17 aprilie 2018 | 1 Comentariu

Posibile implicaţii pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de continuitate Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile prevăzute la art. 1 alin. (1) din aceeaşi lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale. Acestea, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate şi de reglementările […]

Citeste mai mult - Facebook

Modificarea şi  completarea Codului  fiscal şi a unor acte  normative, prevederi aplicabile persoanelor fizice

Modificarea şi completarea Codului fiscal şi a unor acte normative, prevederi aplicabile persoanelor fizice

10 aprilie 2018 | 1 Comentariu

În ediţia din data de 4.04.2018 a cotidianului Mesagerul Hunedorean am prezentat principalele modificări şi completări aduse Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală prin Ordonanţa de urgenţă nr. 25/29.03.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din data de 30.03.2018, prevederi aplicabile persoanelor juridice – societăţi. În cele ce urmează vom […]

Citeste mai mult - Facebook

Modificarea şi completarea Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală, prevederi aplicabile persoanelor juridice – societăţi

Modificarea şi completarea Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală, prevederi aplicabile persoanelor juridice – societăţi

3 aprilie 2018 | 1 Comentariu

Executivul a aprobat, în şedinţa Guvernului din data de 29.03.2018, Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru prorogarea unui termen – la propunerea Ministerului Finanţelor Publice (pe site-ul căruia a fost publicat, în data de 27.03.2018 Proiectul actului normativ, Transparenţă decizională). În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 […]

Citeste mai mult - Facebook

Încep reparaţiile pe drumurile judeţene!

Încep reparaţiile pe drumurile judeţene!

31 martie 2018 | 4 Comentarii

  Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Daniel Andronache (foto) a declarat, vineri, că s-a finalizat inventarierea reţelei  de drumuri judeţene. „Am făcut inventarierea drumurilor judeţene. Avem starea drumurilor, cu viabilitatea lor. După sărbătorile Pascale, din 10 aprilie 2018, firmele care se ocupă cu întreţinerea drumurilor judeţene vor porni staţiile de asfalt şi vor începe lucrările de reparaţii”, a spus […]

Citeste mai mult - Facebook

Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice

Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice

27 martie 2018 | 1 Comentariu

Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, prevăzută la art. 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organul fiscal având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi […]

Citeste mai mult - Facebook

Excluderi din Consiliul Local Deva

Excluderi din Consiliul Local Deva

26 martie 2018 | 12 Comentarii

Consilierul local la Deva PSRo Andreea Ciobanu (foto stânga) a făcut contestaţie la măsura excluderii din partid de către conducerea judeţeană a partidului.

Citeste mai mult - Facebook

Mecanismul de stabilire, declarare şi plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice

Mecanismul de stabilire, declarare şi plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice

20 martie 2018 | 1 Comentariu

Continuăm prezentarea, în sinteză, a schimbărilor la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – cu privire la „Reglementări privind declararea şi plata impozitului pe venit pentru veniturile din investiţii“, „Venituri din premii şi din jocuri de noroc“, „Reglementări privind declararea şi plata impozitului pe venit pentru veniturile din alte surse“, […]

Citeste mai mult - Facebook

Mecanismul de stabilire, declarare şi plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice

Mecanismul de stabilire, declarare şi plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice

13 martie 2018 | 1 Comentariu

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, „Transparenţă decizională“, „Proiecte acte normative“, a fost publicat, în data de 09.03.2018, proiectul Ordonanţei de urgenţă privind măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea unor acte normative (versiunea actualizată). Promovarea acestui act normativ a fost determinată, în principal, de necesitatea: • elaborării unui mecanism mai simplu de stabilire, declarare şi […]

Citeste mai mult - Facebook

Procedura de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

Procedura de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

6 martie 2018 | 1 Comentariu

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din data de 28.12.2017, a fost publicată Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Prin acest act normativ au fost aduse modificări regulilor de funcţionare a mecanismului de plată defalcată a TVA, inclusiv modului de organizare a Registrului persoanelor […]

Citeste mai mult - Facebook

Proiect pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi  combaterea evaziunii fiscale

Proiect pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

20 februarie 2018 | 1 Comentariu

Nereţinerea sau neîncasarea, reţinerea şi neplata ori, după caz, încasarea şi neplata, în tot sau în parte, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a unor impozite şi contribuţii va fi, din nou, incriminată ca faptă de evaziune fiscală. Fundamentarea Proiectului Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea […]

Citeste mai mult - Facebook

Aplicarea, începând cu data de 25 mai 2018, a prevederilor Regulamentului General privind protecţia Datelor

Aplicarea, începând cu data de 25 mai 2018, a prevederilor Regulamentului General privind protecţia Datelor

13 februarie 2018 | 1 Comentariu

În data de 4 mai 2017 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene: – Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi […]

Citeste mai mult - Facebook

Legea prevenirii

Legea prevenirii

6 februarie 2018 | 1 Comentariu

Legea prevenirii nr. 270/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.037 din 28 decembrie 2017 şi a intrat în vigoare pe 17 ianuarie 2018. În forma sa finală, adoptată de Parlament şi publicată în Monitor, documentul nu mai cuprinde lista faptelor care constituie contravenţii (fapte care nu prezintă un grad de pericol […]

Citeste mai mult - Facebook

Dosarul preţurilor de transfer în 2018. Ce companii trebuie să-l întocmească şi pentru ce anume

Dosarul preţurilor de transfer în 2018. Ce companii trebuie să-l întocmească şi pentru ce anume

30 ianuarie 2018 | Adauga un comentariu

Ce sunt „preţurile de transfer“? Preţurile de transfer sunt preţurile la care se derulează tranzacţiile între companiile care sunt părţi ale aceluiaşi grup, numite şi părţi afiliate, tranzacţii care trebuie să fie încheiate la preţ de piaţă, altfel spus, la preţul la care ar fi fost încheiată o tranzacţie similară între părţi independente, în condiţii […]

Citeste mai mult - Facebook

Reglementări privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Reglementări privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

23 ianuarie 2018 | 1 Comentariu

În Monitorul Oficial nr. 31 din data de 12 ianuarie 2018 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/ 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Prevederile actului […]

Citeste mai mult - Facebook

Anularea unor obligaţii fiscale în cazul persoanelor fizice care au acţionat ca şi un dezvoltator imobiliar

Anularea unor obligaţii fiscale în cazul persoanelor fizice care au acţionat ca şi un dezvoltator imobiliar

21 ianuarie 2018 | Adauga un comentariu

În Monitorul Oficial nr. 52/18 ianuarie 2018 a fost publicată Legea nr. 29/15 ianuarie 2018 privind anularea unor obligaţii fiscale. Iniţiatorii propunerii legislative au justificat, în expunerea de motive, că promovarea acestui act normativ a fost determinată de necesitatea îndreptării situaţiilor apărute în practică din cauza aplicării neunitare a legislaţiei fiscale de către organele fiscale […]

Citeste mai mult - Facebook

Depunerea Declaraţiei 600 pentru plata asigurărilor sociale, respectiv asigurărilor sociale de sănătate datorate din anul 2018 de persoanele fizice

Depunerea Declaraţiei 600 pentru plata asigurărilor sociale, respectiv asigurărilor sociale de sănătate datorate din anul 2018 de persoanele fizice

16 ianuarie 2018 | Adauga un comentariu

Prin OUG nr.79/2017, pentru modificarea Codului fiscal, în afara transferului asigurărilor sociale de la angajator la salariat, au fost aduse modificări structurale şi la modul în care se datorează şi plătesc asigurările sociale, respectiv asigurările sociale de sănătate de către persoanele fizice care realizează venituri extra salariale. Ne referim la acele persoane fizice, rezidente în […]

Citeste mai mult - Facebook

Noutăţi fiscale, începând cu 1 ianuarie 2018, pentru asociaţii şi fundaţii

Noutăţi fiscale, începând cu 1 ianuarie 2018, pentru asociaţii şi fundaţii

9 ianuarie 2018 | Adauga un comentariu

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017 şi aplicabil de la 1 ianuarie 2018, au fost aprobate reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţii şi fundaţii. Tot începând cu această dată s-a abrogat Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. […]

Citeste mai mult - Facebook

MODIFICĂRI FISCALE PENTRU PERSOANE FIZICE în vigoare de la 1 ianuarie 2018

MODIFICĂRI FISCALE PENTRU PERSOANE FIZICE în vigoare de la 1 ianuarie 2018

9 ianuarie 2018 | Adauga un comentariu

Prin OUG 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 885/10.11.2017, au fost aduse unele dintre cele mai mari modificări din acest an, schimbări care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018. Este vorba, în primul rând, de transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat, […]

Citeste mai mult - Facebook

Proiect de lege privind plata defalcată a TVA

Proiect de lege privind plata defalcată a TVA

19 decembrie 2017 | Adauga un comentariu

Ordonanţa Split TVA a fost adoptată miercuri, 13.12.2017, de Camera Deputaţilor, cu mai multe modificări faţă de forma iniţială a Guvernului. În forma în care va ajunge la preşedinte pentru promulgare, documentul stabileşte că mecanismul plăţii defalcate a TVA va fi obligatoriu doar pentru companiile în insolvenţă şi cele care înregistrează datorii la plata TVA, […]

Citeste mai mult - Facebook

PROGRAME DE FINANŢARE DIN FONDURI NAŢIONALE ÎN ANUL 2018

PROGRAME DE FINANŢARE DIN FONDURI NAŢIONALE ÎN ANUL 2018

12 decembrie 2017 | Adauga un comentariu

În Proiectul de buget pentru anul 2018 este prevăzută lansarea unui număr de nouă programe de finanţare din fonduri naţionale, acestea urmând să fie gestionate de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA). Aceste fonduri sunt destinate microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, indiferent dacă acestea sunt societăţi nou-înfiinţate […]

Citeste mai mult - Facebook

Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului

5 decembrie 2017 | Adauga un comentariu

Atât persoanele juridice, cât şi persoanele fizice autorizate (PFA) trebuie să efectueze inventarierea propriului patrimoniu la începutul activităţii, dar şi cel puţin o dată pe durata fiecărui exerciţiu financiar încheiat, conform prevederilor conţinute în Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit acestora, inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii […]

Citeste mai mult - Facebook

GHID OFICIAL A.N.A.F. PRIVIND INSPECŢIA FISCALĂ

GHID OFICIAL A.N.A.F. PRIVIND INSPECŢIA FISCALĂ

28 noiembrie 2017 | Adauga un comentariu

În vederea transparentizării procesului de inspecţie fiscală şi îmbunătăţirea relaţiei dintre organele fiscale şi contribuabili/plătitori, ANAF a publicat pe site-ul propriu, un ghid al inspecţiei fiscale, în care oferă informaţii detaliate despre controlul fiscal şi etapele efectuării acestuia, controlul inopinat, drepturile şi obligaţiile contribuabilului sau conduita inspectorului fiscal. Astfel, inspecţiile fiscale ale ANAF se desfăşoară […]

Citeste mai mult - Facebook

Obligaţii ale angajatorului/angajatului începând cu 1.01.2018

Obligaţii ale angajatorului/angajatului începând cu 1.01.2018

21 noiembrie 2017 | Adauga un comentariu

Începând cu 1 ianuarie 2018, doar trei contribuţii sociale trebuie plătite la stat: două dintre ele vor fi plătite integral din salariul brut al angajatului (CAS şi CASS), iar una va reveni exclusiv angajatorului (contribuţia asiguratorie de muncă). Aceste modificări au fost introduse prin O.U.G. nr. 79/2017 – ce urmează să modifice Codul fiscal începând […]

Citeste mai mult - Facebook

MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL, ÎN VIGOARE DE LA 1.01.2018

MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL, ÎN VIGOARE DE LA 1.01.2018

14 noiembrie 2017 | Adauga un comentariu

Prin O.U.G. nr. 79, publicată în M.O. nr. 885/10 noiembrie 2017, au fost aduse o serie de modificări Codului fiscal. În cele ce urmează vom prezenta câteva din aceste modificări care vor intra în vigoare începând cu 1.01.2018. 1. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor Sistemul de impunere a microîntreprinderilor se modifică, în sensul că IMM-urile care […]

Citeste mai mult - Facebook

SANCŢIONAREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE, IMPLICAŢII FISCALE

SANCŢIONAREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE, IMPLICAŢII FISCALE

7 noiembrie 2017 | 1 Comentariu

În conformitate cu prevederile Cap. I. – Dispoziţii generale, art. 135 „Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice“ alin. (1) din Codul penal, „Persoana juridică, cu excepţia statului şi a autorităţilor publice, răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice“, cu menţiunea că, potrivit art. 135 […]

Citeste mai mult - Facebook

ÎNREGISTRAREA ŞI MODIFICAREA DOMICILIULUI FISCAL

ÎNREGISTRAREA ŞI MODIFICAREA DOMICILIULUI FISCAL

31 octombrie 2017 | Adauga un comentariu

Procedura de înregistrare a domiciliului fiscal a fost modificată în data de 3.10.2017, fiind actualizate procedurile de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi modelul şi conţinutul unor formulare care au fost aprobate prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3845/ 2015. La data adoptării Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 3845/2015, procedura de înregistrare a domiciliului fiscal a fost […]

Citeste mai mult - Facebook

REGIMUL FISCAL AL BUNURILOR DISTRUSE/ÎN CURS DE DISTRUGERE

REGIMUL FISCAL AL BUNURILOR DISTRUSE/ÎN CURS DE DISTRUGERE

24 octombrie 2017 | 1 Comentariu

În desfăşurarea activităţii, societăţile care înregistrează stocuri se pot întâlni cu situaţii în care acestea fie sunt distruse, fie se intenţionează distrugerea lor. În cele ce urmează prezentăm, în sinteză, aspectele ce trebuie avute în vedere cu privire la acele situaţii ce implică bunuri distruse/în curs de distrugere. Prevederi legale Din perspectiva impozitului pe profit […]

Citeste mai mult - Facebook

Protected by Webpro.ro